Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές Waypoint REIT Limited - WPRau CFD

2.623
0.38%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.024
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.021466 %
Charges from borrowed part ($-0.86)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.021466%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.000452 %
Charges from borrowed part ($-0.02)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.000452%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα AUD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο Australia
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 2.633
Άνοιγμα* 2.633
Μεταβολή 1 έτους* 7.25%
Εύρος ημέρας* 2.623 - 2.633
Εύρος 52 εβδ. 2.15-2.90
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 2.62M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 47.89M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 1.91B
Αναλογία P/E 5.01
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 711.82M
Έσοδα 174.30M
EPS 0.53
Μέρισμα (Απόδοση %) 6.26119
Beta 0.67
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 27, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
May 26, 2023 2.623 0.000 0.00% 2.623 2.643 2.614
May 25, 2023 2.633 0.010 0.38% 2.623 2.633 2.613
May 24, 2023 2.643 0.000 0.00% 2.643 2.663 2.633
May 23, 2023 2.663 0.000 0.00% 2.663 2.663 2.633
May 22, 2023 2.643 -0.010 -0.38% 2.653 2.663 2.633
May 19, 2023 2.653 0.030 1.14% 2.623 2.653 2.623
May 18, 2023 2.633 0.000 0.00% 2.633 2.633 2.614
May 17, 2023 2.633 0.029 1.11% 2.604 2.633 2.604
May 16, 2023 2.623 -0.010 -0.38% 2.633 2.653 2.623
May 15, 2023 2.653 0.020 0.76% 2.633 2.653 2.614
May 12, 2023 2.633 0.029 1.11% 2.604 2.643 2.604
May 11, 2023 2.623 0.000 0.00% 2.623 2.623 2.604
May 10, 2023 2.604 0.000 0.00% 2.604 2.633 2.604
May 9, 2023 2.623 0.009 0.34% 2.614 2.653 2.574
May 8, 2023 2.623 0.019 0.73% 2.604 2.633 2.604
May 5, 2023 2.584 -0.010 -0.39% 2.594 2.604 2.574
May 4, 2023 2.564 0.050 1.99% 2.514 2.574 2.514
May 3, 2023 2.534 -0.020 -0.78% 2.554 2.554 2.524
May 2, 2023 2.574 -0.030 -1.15% 2.604 2.604 2.574
May 1, 2023 2.604 -0.010 -0.38% 2.614 2.623 2.594

Waypoint REIT Limited Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 168.6 178.4 181.8 173.273 163.407
Έσοδα 168.6 178.4 181.8 173.273 163.407
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 11.1 8.9 15.1 8.289 5.29
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 10.7 9.9 9.3 8.289 5.29
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 5.8
Λειτουργικά Έσοδα 157.5 169.5 166.7 164.984 158.117
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -23.7 274.6 118.1 41.839 12.004
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 133.8 443.6 279.9 197.634 167.182
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 133.8 443.6 279.9 197.634 167.076
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 133.8 443.6 279.9 197.634 167.076
Καθαρά Κέρδη 133.8 443.6 279.9 197.634 167.076
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 133.8 443.6 279.9 197.634 167.076
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 133.8 443.6 279.9 197.634 167.076
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 133.8 443.6 279.9 197.634 167.076
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 704.6 775.9 733.673 720.952 680.899
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.18989 0.57172 0.38151 0.27413 0.24538
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.166 0.16745 0.16137 0.13018 0.14944
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.18989 0.57172 0.38941 0.27413 0.24538
Άλλο, Καθαρό 0 -0.5 -4.9 -9.189 -2.939
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 0.4 -1
Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
Συνολικά έσοδα 82 86.6 87.7 90.7 91.849
Έσοδα 82 86.6 87.7 90.7 91.849
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 6.2 4.9 5.1 3.8 10.46
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 6 4.7 5.5 4.4 4.66
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 5.8
Λειτουργικά Έσοδα 75.8 81.7 82.6 86.9 81.389
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -155.8 132.1 109.5 165.1 61.421
Άλλο, Καθαρό 0 0 -0.4 -0.1 0.094
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -80 213.8 191.7 251.9 142.904
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -80 213.8 191.7 251.9 142.904
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -80 213.8 191.7 251.9 142.904
Καθαρά Κέρδη -80 213.8 191.7 251.9 142.904
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -80 213.8 191.7 251.9 142.904
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -80 213.8 191.7 251.9 142.904
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -80 213.8 191.7 251.9 142.904
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 694.705 714.095 815.312 736.488 734.743
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.11516 0.2994 0.23512 0.34203 0.1945
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.0798 0.0862 0.0842 0.08324 0.08239
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.11516 0.2994 0.23512 0.34203 0.20239
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 0.2 0.2 -0.4 -0.6
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 18.7 56.9 32.2 28.419 14.029
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 14 19 15.5 27.505 12.33
Cash 14 19 15.5 27.505 12.33
Other Current Assets, Total 4.7 37.9 16.7 0.914 1.699
Total Assets 2988.1 3128.2 2930.6 2718.12 2511.01
Long Term Investments 2947.6 3069 2897.3 2689.7 2496.13
Other Long Term Assets, Total 21.8 2.3 1.1 0.851
Total Current Liabilities 41.1 44 76.9 66.165 59.289
Accounts Payable 3.7 3.4 4.9 4.856 4.403
Accrued Expenses 6.2 5.9 6.5 3.007 3.866
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Total Liabilities 959.7 999.9 977.4 935.205 916.349
Total Long Term Debt 884.5 929.5 845.8 843.118 849.319
Long Term Debt 884.5 929.5 845.8 843.118 849.319
Total Equity 2028.4 2128.3 1953.2 1782.91 1594.66
Common Stock 7.1 7.6 7.7 2.024 2.542
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 1.4 0 -1 -1.283 -1.39
Other Equity, Total 2019.9 2120.7 1946.5 1782.17 1593.51
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 2988.1 3128.2 2930.6 2718.12 2511.01
Total Common Shares Outstanding 671.817 721.65 736.508 730.568 680.899
Other Current Liabilities, Total 31.2 34.7 65.5 58.302 51.02
Other Liabilities, Total 34.1 26.4 54.7 25.922 7.741
Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 18.7 182.4 56.9 166.4 32.2
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 14 114.6 19 15 15.5
Cash 14 114.6 19 15 15.5
Other Current Assets, Total 4.7 67.8 37.9 151.4 16.7
Total Assets 2988.1 3277.7 3128.2 3106.2 2930.6
Long Term Investments 2947.6 3077 3069 2938.9 2897.3
Other Long Term Assets, Total 21.8 18.3 2.3 0.9 1.1
Total Current Liabilities 41.1 44.6 44 76.9 76.9
Accounts Payable 3.7 2.8 3.4 3.3 4.9
Accrued Expenses 6.2 6.4 5.9 8.5 6.5
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 31.2 35.4 34.7 65.1 65.5
Total Liabilities 959.7 1012.4 999.9 949.9 977.4
Total Long Term Debt 884.5 940.9 929.5 828.5 845.8
Long Term Debt 884.5 940.9 929.5 828.5 845.8
Other Liabilities, Total 34.1 26.9 26.4 44.5 54.7
Total Equity 2028.4 2265.3 2128.3 2156.3 1953.2
Common Stock 7.1 7.5 7.6 7.7 7.7
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 1.4 0.8 0 -1 -1
Other Equity, Total 2019.9 2257 2120.7 2149.6 1946.5
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 2988.1 3277.7 3128.2 3106.2 2930.6
Total Common Shares Outstanding 671.817 711.816 721.65 736.508 736.508
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 116.2 121.2 116.8 116.736 92.262
Cash Receipts 175 181.2 175.4 164.131 150.668
Cash Payments -28 -29 -29.6 -18.295 -21.163
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά -31.2 -31.1 -29.2 -30.76 -37.528
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 0.4 0.1 0.2 1.208 0.843
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες 159.6 127.6 -48.7 -100.054 -138.365
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 159.6 127.6 -48.7 -100.054 -138.365
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -280.8 -245.3 -80.1 -1.507 14.802
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -132.5 -173.3 -3.5 -10.06
Total Cash Dividends Paid -119.3 -152.9 -97.3 -93.252 -98.63
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0 107.805 0
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -29 80.9 20.7 -6 113.432
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -5 3.5 -12 15.175 -31.301
Cash Taxes Paid 0 0.452 -0.558
Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
Cash From Operating Activities 116.2 60.9 121.2 62.8 116.8
Cash Receipts 175 88 181.2 89.7 175.4
Cash Payments -28 -13.5 -29 -13 -29.6
Cash Taxes Paid 0
Cash Interest Paid -31.2 -13.7 -31.1 -14 -29.2
Changes in Working Capital 0.4 0.1 0.1 0.1 0.2
Cash From Investing Activities 159.6 101.5 127.6 12.4 -48.7
Other Investing Cash Flow Items, Total 159.6 101.5 127.6 12.4 -48.7
Cash From Financing Activities -280.8 -66.8 -245.3 -75.7 -80.1
Financing Cash Flow Items -132.5 -30.1 -173.3 0 -3.5
Total Cash Dividends Paid -119.3 -59.6 -152.9 -60.7 -97.3
Issuance (Retirement) of Stock, Net 0
Issuance (Retirement) of Debt, Net -29 22.9 80.9 -15 20.7
Net Change in Cash -5 95.6 3.5 -0.5 -12
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 11.3214 76059311 0 2023-03-15 LOW
Vanguard Investments Australia Ltd. Investment Advisor 5.9468 39951391 10355 2023-04-30 LOW
Colonial First State Investments Limited Investment Advisor 5.0151 33692119 271365 2023-05-16 LOW
State Street Global Advisors Australia Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 3.6388 24445744 0 2023-03-15 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 3.2526 21851258 0 2023-03-15 LOW
BlackRock Investment Management (Australia) Ltd. Investment Advisor 3.2445 21796943 0 2023-03-15 LOW
First Sentier Investors Investment Advisor 2.8275 18995797 2000016 2023-03-17 LOW
First Sentier Investors Realindex Pty Ltd. Investment Advisor 2.5402 17065741 1361187 2023-03-17 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 1.6793 11281952 0 2023-03-15 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 1.2146 8159856 254 2023-03-31 LOW
IOOF Investment Management Ltd. Investment Advisor 1.0448 7018858 7018858 2023-03-15 HIGH
Van Eck Associates Corporation Investment Advisor/Hedge Fund 0.8026 5392049 50541 2023-04-30 LOW
Netwealth Investments Ltd. Investment Advisor 0.7999 5373684 -416483 2023-03-15 LOW
HUB24 Ltd. Corporation 0.7405 4975119 4975119 2023-03-15 HIGH
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc Holding Company 0.6786 4558687 1971998 2023-03-17 LOW
BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.6489 4359104 0 2023-03-15 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 0.6185 4155024 825722 2022-12-31 LOW
BlackRock Advisors (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.5994 4026710 0 2023-03-15 LOW
State Street Global Advisors Ireland Limited Investment Advisor 0.5432 3649575 0 2023-03-15 LOW
Nuveen Asset Management, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.5127 3444320 -4610 2023-03-31 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

530K+

Έμποροι

87K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$46M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$31M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς
Industry: Retail REITs

GPO Box 4716
MELBOURNE
VICTORIA 3001
AU

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Oil - Crude

72.94 Price
+1.570% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0154%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0065%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.04

BTC/USD

26,893.15 Price
+0.400% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

XRP/USD

0.47 Price
+0.670% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00412

Gold

1,946.90 Price
+0.290% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0185%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0103%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.60

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 530.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου