Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Wayfair Cl A - W CFD

32.57
0.7%
0.23
Χαμηλό: 32.38
Υψηλό: 34.21
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Thursday at 08:10

Mon - Thu: 08:10 - 00:00

Fri: 08:10 - 21:00

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.23
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.024068 %
Charges from borrowed part ($-0.96)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.024068%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.001846 %
Charges from borrowed part ($0.07)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.001846%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Wayfair Inc ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘D’ score indicates poor relative ESG performance and insufficient degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 32.8
Άνοιγμα* 32.61
Μεταβολή 1 έτους* -74.82%
Εύρος ημέρας* 32.38 - 34.21
Εύρος 52 εβδ. 28.11-130.58
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 5.01M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 129.95M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 3.66B
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 110.54M
Έσοδα 12.22B
EPS -12.62
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta 3.10
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων May 3, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Mar 29, 2023 32.57 -0.65 -1.96% 33.22 34.44 32.24
Mar 28, 2023 32.61 -0.37 -1.12% 32.98 34.52 32.61
Mar 27, 2023 33.33 -1.34 -3.87% 34.67 34.74 32.07
Mar 24, 2023 33.96 -0.24 -0.70% 34.20 34.75 32.67
Mar 23, 2023 34.07 1.45 4.45% 32.62 35.41 32.57
Mar 22, 2023 32.12 -1.22 -3.66% 33.34 35.12 31.98
Mar 21, 2023 32.90 1.33 4.21% 31.57 34.15 31.57
Mar 20, 2023 30.85 -0.24 -0.77% 31.09 32.68 30.51
Mar 17, 2023 31.67 -0.41 -1.28% 32.08 32.18 30.76
Mar 16, 2023 32.36 0.79 2.50% 31.57 33.00 30.68
Mar 15, 2023 32.26 2.22 7.39% 30.04 32.56 29.69
Mar 14, 2023 30.98 -1.82 -5.55% 32.80 34.38 30.38
Mar 13, 2023 32.77 -0.50 -1.50% 33.27 34.54 30.34
Mar 10, 2023 32.54 -3.66 -10.11% 36.20 36.67 31.77
Mar 9, 2023 35.68 -2.29 -6.03% 37.97 39.17 35.68
Mar 8, 2023 38.45 -0.02 -0.05% 38.47 39.04 37.02
Mar 7, 2023 38.47 -0.65 -1.66% 39.12 41.31 38.47
Mar 6, 2023 39.12 -1.29 -3.19% 40.41 41.72 38.47
Mar 3, 2023 40.37 1.37 3.51% 39.00 41.02 38.96
Mar 2, 2023 38.23 -0.24 -0.62% 38.47 39.55 37.65

Wayfair Cl A Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 12218 13708 14145.2 9127.06 6779.17
Έσοδα 12218 13708 14145.2 9127.06 6779.17
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 8835 9838 10047.8 6989.2 5198.31
Ακαθάριστο Εισόδημα 3383 3870 4097.34 2137.86 1580.86
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 13506 13802 13784.8 10057 7252.45
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 4697 3948 3732.99 2875.38 1932.3
Λειτουργικά Έσοδα -1288 -94 360.349 -929.941 -473.279
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -27 -32 -146.397 -54.514 -28.56
Άλλο, Καθαρό -4 -4 -8.633 2.881 -0.204
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -1319 -130 205.319 -981.574 -502.043
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -1331 -131 184.996 -986.877 -503.883
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -1331 -131 184.996 -986.877 -503.883
Καθαρά Κέρδη -1331 -131 184.996 -984.584 -504.08
Total Adjustments to Net Income
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -1331 -131 184.996 -986.877 -503.883
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -1331 -131 184.996 -984.584 -504.08
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -1331 -131 184.996 -984.584 -504.08
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 106 104 99.337 92.2 89.472
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -12.5566 -1.25962 1.86231 -10.7037 -5.63174
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -12.716 -1.15962 1.89859 -10.7037 -5.64409
Depreciation / Amortization 192.419 123.542
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -26 16 4 -1.7
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 2.293 -0.197
Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022 Dec 2021
Συνολικά έσοδα 3101 2840 3284 2993 3251.77
Έσοδα 3101 2840 3284 2993 3251.77
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 2216 2024 2397 2198 2376.61
Ακαθάριστο Εισόδημα 885 816 887 795 875.159
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 3431 3116 3656 3303 3447.52
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 1216 1157 1219 1105 1067.12
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 -65 40 0 3.788
Λειτουργικά Έσοδα -330 -276 -372 -310 -195.751
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -8 -5 -6 -8 -8.38
Άλλο, Καθαρό -4 -1 1 0 -2.343
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -342 -282 -377 -318 -206.474
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -351 -283 -378 -319 -201.641
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -351 -283 -378 -319 -201.641
Καθαρά Κέρδη -351 -283 -378 -319 -201.641
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -351 -283 -378 -319 -201.641
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -351 -283 -378 -319 -201.641
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -351 -283 -378 -319 -201.641
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 106 106 105 105 105.263
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -3.31132 -2.66981 -3.6 -3.0381 -1.91559
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -3.31132 -3.0684 -3.35238 -3.0381 -1.8922
Other Operating Expenses, Total -1
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 3012 3045.8 1377.14 1255.94 816.82
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 2399 2591.14 987.005 963.739 619.992
Μετρητά & Ισοδύναμα 800 1490.82 582.753 849.461 558.96
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 693 461.698 404.252 114.278 61.032
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 296 172.464 148.048 100.112 37.948
Accounts Receivable - Trade, Net 226 110.299 99.72 50.603 37.948
Total Inventory 69 52.152 61.692 46.164 28.042
Prepaid Expenses 93 50.205 46.177 62.269 130.838
Total Assets 4570 4569.93 2953.05 1890.85 1213.4
Property/Plant/Equipment, Total - Net 1523 1492.68 1387.94 606.977 361.141
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 2490 2195.38 1843.79 897.141 545.267
Accumulated Depreciation, Total -967 -702.697 -455.845 -290.164 -184.126
Goodwill, Net 0.4 0.409 2.099 1.924
Intangibles, Net 16 16.863 18.4 0.486 1.181
Long Term Investments 0 155.69 6.526 21.561
Other Long Term Assets, Total 19 14.183 13.467 18.826 10.776
Total Current Liabilities 2217 2165.59 1611.52 1139.22 739.755
Accounts Payable 1166 1156.62 908.097 650.174 440.366
Accrued Expenses 430 447.613 452.195 262.986 120.247
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 621 561.357 251.227 226.063 179.142
Total Liabilities 6189 5761.83 3897.26 2221.57 1261.73
Total Long Term Debt 3052 2659.24 1456.19 921.96 415.485
Capital Lease Obligations 0 183.056 82.58
Other Liabilities, Total 920 936.989 829.542 160.388 106.492
Total Equity -1619 -1191.9 -944.208 -330.721 -48.329
Redeemable Preferred Stock 0 0 0 0
Common Stock 0.1049 0.1 0.094 0.091 0.088
Additional Paid-In Capital 337 698.482 1122.55 753.657 537.212
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -1949 -1885.95 -2065.42 -1082.69 -583.266
Other Equity, Total -7.1049 -4.529 -1.427 -1.78 -2.363
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 4570 4569.93 2953.05 1890.85 1213.4
Total Common Shares Outstanding 104.843 99.5447 93.6004 90.7476 88.2086
Long Term Debt 3052 2659.24 1456.19 738.904 332.905
Other Current Assets, Total 155 179.843 134.216 83.652
Cash 906 638.621
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 2680 3012 2955.19 3133.86 3216.88
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1987 2399 2393.21 2601.84 2695.01
Cash 574 906 502.599 437.502 546.349
Μετρητά & Ισοδύναμα 626 800 1362.22 1640.95 1540.14
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 787 693 528.392 523.39 608.524
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 270 226 166.497 129.41 107.043
Accounts Receivable - Trade, Net 270 226 166.497 129.41 107.043
Total Inventory 80 69 66.621 59.914 59.613
Prepaid Expenses 343 318 328.862 342.695 355.211
Total Assets 4256 4570 4466.22 4681.22 4774.93
Property/Plant/Equipment, Total - Net 1542 1523 1470.62 1506.66 1523.47
Other Long Term Assets, Total 34 19 40.4 40.707 34.584
Total Current Liabilities 2199 2217 2030.49 2225.63 2220.02
Accounts Payable 1174 1166 1072.53 1262.4 1174.21
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 1025 1051 957.963 963.235 1045.81
Total Liabilities 6160 6189 5996.3 6223.1 6244.64
Total Long Term Debt 3054 3052 3049.48 3047.98 3060.09
Long Term Debt 3054 3052 3049.48 3047.98 3060.09
Other Liabilities, Total 907 920 916.331 949.489 964.529
Total Equity -1904 -1619 -1530.08 -1541.88 -1469.71
Redeemable Preferred Stock 0 0 0 0 0
Common Stock 0.1049 0.1049 0.104 0.104 0.104
Additional Paid-In Capital 374 337 221.733 131.706 331.513
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -2268 -1949 -1747.03 -1669.01 -1799.44
Other Equity, Total -10.1049 -7.1049 -4.888 -4.679 -1.889
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 4256 4570 4466.22 4681.22 4774.93
Total Common Shares Outstanding 104.906 104.843 104.23 103.577 103.76
Intangibles, Net 16
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -131 184.996 -984.584 -504.08 -244.614
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 410 1416.73 -196.818 84.861 33.634
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 322 285.711 192.419 123.542 87.02
Μη Χρηματικά Στοιχεία 369 423.134 287.871 150.093 74.868
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -150 522.89 307.476 315.306 116.36
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -515 -236.075 -854.837 -260.287 -130.335
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -280 -334.434 -400.88 -221.955 -146.879
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -235 98.359 -453.957 -38.332 16.544
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -303 352.588 786.504 467.463 374.971
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -3 0.44 -3.027 -1.284 -1.562
Total Cash Dividends Paid
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -300 -635.261 -145.615 -93.3 -43.916
Συναλλαγματικές Επιδράσεις -16 13.443 -1.557 -1.536 0.85
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -424 1546.69 -266.708 290.501 279.12
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 0 987.409 935.146 562.047 420.449
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 27 17.407 7.763 1.554
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Net income/Starting Line -319 -131 70.641 148.662 18.234
Cash From Operating Activities -226 410 321.187 452.035 176.596
Cash From Operating Activities 85 322 240.154 158.237 80.312
Non-Cash Items 110 369 257.641 170.562 87.108
Cash Interest Paid 9 27 18.743 13.994 10.775
Changes in Working Capital -102 -150 -247.249 -25.426 -9.058
Cash From Investing Activities -201 -515 -274.644 -196.404 -212.331
Capital Expenditures -105 -280 -206.227 -133.908 -65.406
Other Investing Cash Flow Items, Total -96 -235 -68.417 -62.496 -146.925
Cash From Financing Activities -75 -303 -302.656 -300.152 -0.143
Issuance (Retirement) of Stock, Net -75 -300 -300.208 -300.152 -0.143
Issuance (Retirement) of Debt, Net 0 0 0 0
Foreign Exchange Effects -4 -16 -8.506 -6.468 -7.078
Net Change in Cash -506 -424 -264.619 -50.989 -42.956
Financing Cash Flow Items -3 -2.448
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 14.2306 12073896 113832 2022-12-31 LOW
Capital World Investors Investment Advisor 12.4113 10530299 912747 2022-12-31 LOW
Baillie Gifford & Co. Investment Advisor 10.1045 8573098 -309518 2022-12-31 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 8.0496 6829677 182916 2022-12-31 LOW
Morgan Stanley Investment Management Inc. (US) Investment Advisor/Hedge Fund 5.9179 5021032 72636 2022-12-31 LOW
Prescott General Partners LLC Hedge Fund 4.7861 4060739 -80302 2022-12-31 LOW
Spruce House Investment Management LLC Hedge Fund 4.302 3650000 150000 2022-12-31 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 3.4099 2893105 -16271 2022-12-31 LOW
Great Hill Partners, L.P. Private Equity 3.2871 2788912 0 2022-12-31 LOW
Voya Investment Management LLC Investment Advisor/Hedge Fund 2.915 2473264 51190 2022-12-31 MED
Bares Capital Management, Inc. Investment Advisor 2.8955 2456699 -400000 2022-12-31 LOW
Holocene Advisors, LP Hedge Fund 2.5748 2184548 2139010 2022-12-31 HIGH
Renaissance Technologies LLC Hedge Fund 2.5738 2183700 -338800 2022-12-31 HIGH
Citadel Advisors LLC Hedge Fund 2.2608 1918172 1574422 2022-12-31 HIGH
D. E. Shaw & Co., L.P. Hedge Fund 1.9352 1641955 1464051 2022-12-31 MED
Smith (Thomas W) Individual Investor 1.8681 1585000 -65000 2022-12-30 LOW
Goldman Sachs & Company, Inc. Research Firm 1.8573 1575833 1026723 2022-12-31 MED
Morgan Stanley & Co. LLC Research Firm 1.7369 1473631 335561 2022-12-31 MED
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 1.5641 1327095 -380942 2022-12-31 LOW
Two Sigma Investments, LP Hedge Fund 1.5319 1299703 605467 2022-12-31 HIGH

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

500K+

Έμποροι

92K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Wayfair Company profile

Σχετικά με την Wayfair Cl A

Η Wayfair Inc. (Wayfair) είναι ένας διαδικτυακός προορισμός για το σπίτι. Η εταιρεία, μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce), προσφέρει την περιήγηση, το merchandising και την ανακάλυψη προϊόντων για μια σειρά προϊόντων από διάφορους προμηθευτές. Η Εταιρεία δραστηριοποιείται μέσω δύο τομέων: Η εταιρεία δραστηριοποιείται σε δύο τομείς: στις ΗΠΑ και στο εξωτερικό. Ο τομέας των Η.Π.Α. αποτελείται από τα ποσά που κερδίζονται από τις πωλήσεις προϊόντων μέσω της οικογένειας ιστότοπων της Εταιρείας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο διεθνής τομέας αποτελείται από τα ποσά που κερδίζονται από τις πωλήσεις προϊόντων μέσω των διεθνών ιστοσελίδων της. Ο διεθνής τομέας περιλαμβάνει τις επιχειρήσεις της Wayfair στον Καναδά, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γερμανία. Διαθέτει διαδικτυακή επιλογή επίπλων, ειδών διακόσμησης, ειδών σπιτιού και προϊόντων οικιακής βελτίωσης. Προσφέρει διάφορους ιστότοπους, συμπεριλαμβανομένων ιστοσελίδων, βελτιστοποιημένων για κινητά τηλέφωνα ιστοσελίδων και εφαρμογών για κινητά τηλέφωνα: Wayfair, Joss & Main, AllModern, Perigold και Birch Lane. Η Wayfair είναι ένας διαδικτυακός προορισμός για όλα τα πράγματα του σπιτιού. Η Birch Lane προσφέρει μια συλλογή από έπιπλα και διακοσμητικά είδη σπιτιού.

Industry: Internet & Mail Order Department Stores

4 Copley Place
BOSTON
MASSACHUSETTS 02116
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Oil - Crude

73.17 Price
+0.440% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0162%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0057%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

US100

12,865.70 Price
+0.230% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0241%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0018%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 1.8

Gold

1,969.16 Price
+0.200% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0087%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0005%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

BTC/USD

28,642.60 Price
+0.710% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου