Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 76% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Waste Management - WM CFD

  153.83
  1.1%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Thursday at 13:30

  Mon - Fri: 13:30 - 20:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.23
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026151 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.97)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026151%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003929 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.75)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003929%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Waste Management Inc ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 152.5
  Άνοιγμα* 153.9
  Μεταβολή 1 έτους* -6.64%
  Εύρος ημέρας* 152.15 - 154.18
  Εύρος 52 εβδ. 148.31-174.74
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 1.32M
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 28.27M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 63.55B
  Αναλογία P/E 28.18
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 406.82M
  Έσοδα 20.02B
  EPS 5.57
  Μέρισμα (Απόδοση %) 1.78458
  Beta 0.72
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Oct 24, 2023

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Oct 3, 2023 152.50 1.99 1.32% 150.51 152.64 149.50
  Oct 2, 2023 151.13 -1.15 -0.76% 152.28 152.71 150.24
  Sep 29, 2023 152.36 -2.19 -1.42% 154.55 154.83 151.96
  Sep 28, 2023 154.31 0.24 0.16% 154.07 155.17 153.80
  Sep 27, 2023 154.33 -1.25 -0.80% 155.58 155.91 153.32
  Sep 26, 2023 155.61 -0.13 -0.08% 155.74 156.70 155.11
  Sep 25, 2023 157.08 1.02 0.65% 156.06 157.44 155.95
  Sep 22, 2023 156.38 -0.37 -0.24% 156.75 158.01 156.11
  Sep 21, 2023 157.44 -1.68 -1.06% 159.12 160.06 157.36
  Sep 20, 2023 159.91 0.11 0.07% 159.80 161.04 158.62
  Sep 19, 2023 159.58 0.64 0.40% 158.94 160.16 158.89
  Sep 18, 2023 159.69 -0.71 -0.44% 160.40 160.87 157.99
  Sep 15, 2023 160.32 0.79 0.50% 159.53 161.82 159.52
  Sep 14, 2023 160.25 -0.60 -0.37% 160.85 161.24 158.92
  Sep 13, 2023 160.34 1.93 1.22% 158.41 160.54 158.09
  Sep 12, 2023 158.49 1.11 0.71% 157.38 158.81 157.24
  Sep 11, 2023 157.34 1.25 0.80% 156.09 157.42 156.09
  Sep 8, 2023 156.32 -0.38 -0.24% 156.70 157.69 156.08
  Sep 7, 2023 156.72 1.53 0.99% 155.19 156.94 155.11
  Sep 6, 2023 155.80 -0.42 -0.27% 156.22 156.46 155.11

  Waste Management Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Tuesday, October 24, 2023

  Ώρα (UTC) (UTC)

  12:30

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q3 2023 Waste Management Inc Earnings Release
  Q3 2023 Waste Management Inc Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Monday, January 29, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  21:00

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q4 2023 Waste Management Inc Earnings Release
  Q4 2023 Waste Management Inc Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 19698 17931 15218 15455 14914
  Έσοδα 19698 17931 15218 15455 14914
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 10459 9515 8010 8141 7994
  Ακαθάριστο Εισόδημα 9239 8416 7208 7314 6920
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 16333 15186 12844 12886 12125
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 3773 3460 3028 2986 2708
  Depreciation / Amortization 2038 1999 1671 1574 1477
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 63 212 135 185 -54
  Λειτουργικά Έσοδα 3365 2745 2374 2569 2789
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -445 -401 -486 -466 -415
  Άλλο, Καθαρό -2 5 5 2 2
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 2918 2349 1893 2105 2376
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 2240 1817 1496 1671 1911
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -2 -1 0 -1 2
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 2238 1816 1496 1670 1913
  Καθαρά Κέρδη 2238 1816 1496 1670 1925
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 2238 1816 1496 1670 1913
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 2238 1816 1496 1670 1925
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 2238 1816 1496 1670 1925
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 415 422.9 425.1 427.5 432.2
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 5.39277 4.29416 3.51917 3.90643 4.42619
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 2.6 2.3 2.18 2.05 1.86
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 5.50931 4.68193 3.77014 4.24996 4.3257
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 12
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Συνολικά έσοδα 5119 4892 4935 5075 5027
  Έσοδα 5119 4892 4935 5075 5027
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 2682 2595 2609 2681 2688
  Ακαθάριστο Εισόδημα 2437 2297 2326 2394 2339
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 4175 4067 4170 4133 4137
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 971 967 971 948 941
  Depreciation / Amortization 521 505 545 503 508
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 1 0 45 1 0
  Λειτουργικά Έσοδα 944 825 765 942 890
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -137 -131 -127 -108 -110
  Άλλο, Καθαρό 2 2 5 -6 -4
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 809 696 643 828 776
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 613 532 500 639 587
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 615 533 499 639 587
  Καθαρά Κέρδη 615 533 499 639 587
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 615 533 499 639 587
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 615 533 499 639 587
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 615 533 499 639 587
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 407.7 409 411.4 414.3 416.4
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 1.50846 1.30318 1.21293 1.54236 1.4097
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.7 0.7 0.65 0.65 0.65
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 1.51032 1.30318 1.29799 1.54422 1.4097
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 2 1 -1 0 0
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 3551 3069 3540 6209 2645
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 351 118 553 3561 61
  Μετρητά & Ισοδύναμα 351 118 553 3561 61
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 2752 2546 2624 2319 2275
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 2461 2278 2097 1949 1931
  Συνολικό Απόθεμα 164 135 124 106 102
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 284 270 239 223 207
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 31367 29097 29345 27743 22650
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 16175 14870 14614 13317 11942
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 37802 35407 34709 31974 30206
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -21627 -20537 -20095 -18657 -18264
  Υπεραξία, Καθαρό 9323 9028 8994 6532 6430
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 827 898 1024 521 572
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 578 432 426 483 406
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 913 800 747 681 655
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 4394 4082 3553 3144 3108
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 1766 1375 1121 1065 1037
  Δεδουλευμένα Έξοδα 1625 1428 1342 1327 1117
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 260
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 414 708 551 218 172
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 589 571 539 534 522
  Σύνολο Οφειλών 24518 21973 21893 20675 16375
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 14570 12697 13259 13280 9594
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 14312 12406 12945 12957 9594
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 1733 1694 1806 1407 1291
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 15 2 2 2 1
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 3806 3498 3273 2842 2381
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 6849 7124 7452 7068 6275
  Κοινή Μετοχή 6 6 6 6 6
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 5314 5169 5129 5049 4993
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 13167 12004 11159 10592 9797
  Treasury Stock - Common -11569 -10072 -8881 -8571 -8434
  Unrealized Gain (Loss) 19 43 49 38 23
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -88 -26 -10 -46 -110
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 31367 29097 29345 27743 22650
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 407.886 416.124 422.802 424.326 423.983
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 258 291 314 323
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 3371 3551 3264 3987 3059
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 257 351 137 894 155
  Μετρητά & Ισοδύναμα 257 351 137 894 155
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 2608 2752 2676 2665 2479
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 2418 2461 2452 2494 2334
  Συνολικό Απόθεμα 170 164 159 159 149
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 336 284 292 269 276
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 31290 31367 29841 30128 29219
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 15705 15719 14742 14382 14298
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 37732 37346 36180 35509 35216
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -22027 -21627 -21438 -21127 -20918
  Υπεραξία, Καθαρό 9344 9323 9092 9022 9034
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 823 827 847 834 868
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 569 578 593 607 625
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 1478 1369 1303 1296 1335
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 3856 4394 3834 3722 3806
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 1510 1766 1489 1382 1384
  Δεδουλευμένα Έξοδα 1426 1625 1496 1493 1387
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 336 414 258 231 435
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 584 589 591 616 600
  Σύνολο Οφειλών 24496 24518 22831 22938 22075
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 15034 14570 13805 14046 13052
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 15034 14570 13805 14046 13052
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 1784 1733 1629 1632 1680
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 14 15 2 2 2
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 3808 3806 3561 3536 3535
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 6794 6849 7010 7190 7144
  Κοινή Μετοχή 6 6 6 6 6
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 5244 5314 5299 5257 5178
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 13414 13167 12933 12563 12247
  Treasury Stock - Common -11813 -11569 -11136 -10619 -10302
  Unrealized Gain (Loss) 24 19 14 23 30
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -81 -88 -106 -40 -15
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 31290 31367 29841 30128 29219
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 406.791 407.886 410.54 413.277 415.18
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 2240 1817 1496 1671 1923
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 4536 4338 3403 3874 3570
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 2038 1999 1671 1574 1477
  Deferred Taxes 49 -77 165 100 25
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 354 473 398 449 174
  Cash Taxes Paid 736 370 422 292 349
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 348 387 461 397 339
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -145 126 -327 80 -29
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -3063 -1894 -4847 -2376 -2169
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -2587 -1904 -1632 -1818 -1694
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -476 10 -3215 -558 -475
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -1216 -2900 -1559 1964 -1508
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -43 -190 -84 -128 -67
  Total Cash Dividends Paid -1077 -970 -927 -876 -802
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -1456 -1284 -339 -181 -952
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 1360 -456 -209 3149 313
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις -6 2 4 2 -3
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 251 -454 -2999 3464 -110
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line 532 2240 1740 1101 514
  Cash From Operating Activities 1044 4536 3487 2305 1258
  Cash From Operating Activities 505 2038 1493 990 482
  Deferred Taxes 42 49 -53 -64 -11
  Non-Cash Items 65 354 252 169 91
  Changes in Working Capital -100 -145 55 109 182
  Cash From Investing Activities -778 -3063 -2036 -1100 -572
  Capital Expenditures -660 -2587 -1725 -968 -418
  Other Investing Cash Flow Items, Total -118 -476 -311 -132 -154
  Cash From Financing Activities -319 -1216 -1391 -407 -635
  Financing Cash Flow Items -29 -43 -45 -41 -10
  Total Cash Dividends Paid -289 -1077 -811 -544 -275
  Issuance (Retirement) of Stock, Net -338 -1456 -1022 -499 -241
  Issuance (Retirement) of Debt, Net 337 1360 487 677 -109
  Foreign Exchange Effects 0 -6 -6 1 1
  Net Change in Cash -53 251 54 799 52
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 8.9563 36278385 -996833 2023-06-30 LOW
  Bill & Melinda Gates Foundation Trust Endowment Fund 8.6986 35234344 0 2023-06-30 LOW
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 5.0502 20456163 -56240 2023-06-30 LOW
  State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 4.4717 18113191 121055 2023-06-30 LOW
  Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.8002 7291991 268736 2023-06-30 LOW
  Pictet Asset Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 1.3037 5280744 414717 2023-06-30 LOW
  Lazard Asset Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.2798 5184093 -193846 2023-06-30 LOW
  Columbia Threadneedle Investments (US) Investment Advisor/Hedge Fund 1.2611 5108158 -570035 2023-06-30 LOW
  Parnassus Investments, LLC Investment Advisor 1.2041 4877214 55796 2023-06-30 LOW
  Nordea Funds Oy Investment Advisor 1.133 4589526 -184723 2023-06-30 LOW
  Capital Research Global Investors Investment Advisor 1.1101 4496635 282726 2023-06-30 LOW
  Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 1.0361 4196649 256492 2022-12-31 LOW
  Wells Fargo Advisors Research Firm 0.7963 3225571 -24426 2023-06-30 LOW
  Amundi Asset Management, SAS Investment Advisor/Hedge Fund 0.7558 3061486 341161 2023-06-30 LOW
  Nordea Investment Management AB (Denmark) Investment Advisor 0.7499 3037639 4278 2023-06-30 LOW
  ClearBridge Investments, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.7488 3032971 -21974 2023-06-30 LOW
  BofA Global Research (US) Research Firm 0.6912 2799712 -1315430 2023-06-30 LOW
  Legal & General Investment Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.6705 2715756 -4128 2023-06-30 LOW
  Northern Trust Investments, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.6619 2680928 -228918 2023-06-30 LOW
  AllianceBernstein L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.653 2645240 -55745 2023-06-30 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Waste Management Company profile

  Σχετικά με την Waste Management

  Η Waste Management, Inc. (WM) είναι εταιρεία χαρτοφυλακίου. Παρέχει περιβαλλοντικές υπηρεσίες διαχείρισης αποβλήτων στη Βόρεια Αμερική, παρέχοντας υπηρεσίες σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά. Μέσω των θυγατρικών της, η εταιρεία παρέχει υπηρεσίες συλλογής, μεταφοράς, διάθεσης, ανακύκλωσης και ανάκτησης πόρων. Επίσης, αναπτύσσει, λειτουργεί και κατέχει εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας από αέριο από χώρους υγειονομικής ταφής στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στους πελάτες της περιλαμβάνονται οικιακοί, εμπορικοί, βιομηχανικοί και δημοτικοί πελάτες σε όλη τη Βόρεια Αμερική. Τα στερεά απόβλητα της έχουν δύο λειτουργικούς τομείς: East Tier και West Tier. Το East Tier αποτελείται κυρίως από γεωγραφικές περιοχές που βρίσκονται στις ανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες, την περιοχή των Μεγάλων Λιμνών και ουσιαστικά όλο τον Καναδά. Η δυτική βαθμίδα περιλαμβάνει κυρίως γεωγραφικές περιοχές που βρίσκονται στις δυτικές Ηνωμένες Πολιτείες, συμπεριλαμβανομένης της ανώτερης μεσοδυτικής περιοχής, και στη Βρετανική Κολομβία του Καναδά. Προσφέρει επίσης υπηρεσίες κατασκευής και αποκατάστασης, υπηρεσίες που σχετίζονται με τη διάθεση ιπτάμενης τέφρας και υπηρεσίες εντός του εργοστασίου.

  Industry: Environmental Services & Equipment (NEC)

  800 Capitol Street, Ste 3000
  HOUSTON
  TEXAS 77002
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 85.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0576%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0795%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.030
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0092%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0010%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.30
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0039%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 1.8

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 555.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου