Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Upland Software, Inc. - UPLD CFD

  2.50
  9.75%
  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.07
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026179 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.97)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026179%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003957 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.75)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003957%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Upland Software Inc ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 2.77
  Άνοιγμα* 2.66
  Μεταβολή 1 έτους* -33.17%
  Εύρος ημέρας* 2.5 - 2.7
  Εύρος 52 εβδ. 2.43-9.71
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 182.86K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 4.60M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 122.73M
  Αναλογία P/E -100.00K
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 31.39M
  Έσοδα 304.49M
  EPS -5.95
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta 1.06
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 21, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Apr 12, 2024 2.50 -0.18 -6.72% 2.68 2.73 2.49
  Apr 11, 2024 2.77 -0.05 -1.77% 2.82 2.84 2.66
  Apr 10, 2024 2.80 -0.25 -8.20% 3.05 3.09 2.75
  Apr 9, 2024 2.98 0.13 4.56% 2.85 3.09 2.82
  Apr 8, 2024 2.84 0.04 1.43% 2.80 2.88 2.78
  Apr 5, 2024 2.85 0.12 4.40% 2.73 2.89 2.73
  Apr 4, 2024 2.84 0.00 0.00% 2.84 2.97 2.80
  Apr 3, 2024 2.82 -0.02 -0.70% 2.84 2.93 2.77
  Apr 2, 2024 2.83 0.04 1.43% 2.79 2.88 2.74
  Apr 1, 2024 2.87 -0.18 -5.90% 3.05 3.05 2.82
  Mar 28, 2024 3.07 0.06 1.99% 3.01 3.21 2.97
  Mar 27, 2024 3.02 0.01 0.33% 3.01 3.07 2.94
  Mar 26, 2024 3.04 0.02 0.66% 3.02 3.18 3.00
  Mar 25, 2024 2.99 0.22 7.94% 2.77 3.15 2.77
  Mar 22, 2024 2.80 0.05 1.82% 2.75 2.91 2.75
  Mar 21, 2024 2.79 0.20 7.72% 2.59 2.80 2.56
  Mar 20, 2024 2.61 0.17 6.97% 2.44 2.68 2.44
  Mar 19, 2024 2.49 0.12 5.06% 2.37 2.57 2.37
  Mar 18, 2024 2.43 0.13 5.65% 2.30 2.50 2.29
  Mar 15, 2024 2.39 0.05 2.14% 2.34 2.41 2.34

  Upland Software, Inc. Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Thursday, May 2, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  10:59

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q1 2024 Upland Software Inc Earnings Release
  Q1 2024 Upland Software Inc Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Thursday, June 6, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  16:00

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Upland Software Inc Annual Shareholders Meeting
  Upland Software Inc Annual Shareholders Meeting

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Thursday, August 1, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  10:59

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q2 2024 Upland Software Inc Earnings Release
  Q2 2024 Upland Software Inc Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 317.303 302.016 291.778 222.637 149.885
  Έσοδα 317.303 302.016 291.778 222.637 149.885
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 103.741 99.453 98.446 69.117 48.589
  Ακαθάριστο Εισόδημα 213.562 202.563 193.332 153.52 101.296
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 357.531 336.693 315.591 249.26 155.479
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 129.878 131.998 114.149 83.247 52.976
  Έρευνα & Ανάπτυξη 46.187 42.693 40.202 29.388 21.32
  Depreciation / Amortization 43.669 41.315 36.919 25.884 14.272
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 34.056 21.234 27.075 41.974 18.728
  Other Operating Expenses, Total -1.2 -0.35 -0.406
  Λειτουργικά Έσοδα -40.228 -34.677 -23.813 -26.623 -5.594
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -29.145 -31.626 -31.529 -22.313 -13.273
  Άλλο, Καθαρό -0.781 -0.253 -0.111 -3.24 -1.781
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -70.154 -66.556 -55.453 -52.176 -20.648
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -68.413 -58.212 -51.219 -45.371 -10.839
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -68.413 -58.212 -51.219 -45.371 -10.839
  Καθαρά Κέρδη -68.413 -58.212 -51.219 -45.371 -10.839
  Total Adjustments to Net Income -1.846
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -70.259 -58.212 -51.219 -45.371 -10.839
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -70.259 -58.212 -51.219 -45.371 -10.839
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -70.259 -58.212 -51.219 -45.371 -10.839
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 31.5289 30.2958 26.6321 23.0996 19.9855
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -2.2284 -1.92146 -1.9232 -1.96415 -0.54234
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -1.5263 -1.46588 -1.26239 -0.78304 0.06676
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Συνολικά έσοδα 74.497 77.056 78.811 79.549 80.227
  Έσοδα 74.497 77.056 78.811 79.549 80.227
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 24.178 25.536 26.707 25.726 26.553
  Ακαθάριστο Εισόδημα 50.319 51.52 52.104 53.823 53.674
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 83.884 214.487 92.82 80.103 91.115
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 31.338 31.478 28.483 29.029 37.159
  Έρευνα & Ανάπτυξη 12.443 12.53 10.799 11.645 11.676
  Depreciation / Amortization 14.853 15.094 11.699 10.117 10.802
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 1.072 129.849 15.132 3.586 4.925
  Λειτουργικά Έσοδα -9.387 -137.431 -14.009 -0.554 -10.888
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -5.376 -5.461 -6.275 -7.354 -7.754
  Άλλο, Καθαρό -0.617 1.425 -2.479 0.339 1.777
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -15.38 -141.467 -22.763 -7.569 -16.865
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -15.147 -140.045 -22.676 -6.513 -16.393
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -15.147 -140.045 -22.676 -6.513 -16.393
  Καθαρά Κέρδη -15.147 -140.045 -22.676 -6.513 -16.393
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -16.476 -141.36 -23.976 -7.059 -16.393
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -16.476 -141.36 -23.976 -7.059 -16.393
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -16.476 -141.36 -23.976 -7.059 -16.393
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 32.4739 32.2591 31.9111 31.6552 31.3805
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.50736 -4.38202 -0.75134 -0.223 -0.52239
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.48274 -1.76565 -0.44311 -0.14936 -0.42038
  Total Adjustments to Net Income -1.329 -1.315 -1.3 -0.546
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 321.295 262.991 317.54 238.88 67.288
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 248.653 189.158 250.029 175.024 16.738
  Μετρητά & Ισοδύναμα 248.653 189.158 250.029 175.024 16.738
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 52.907 55.3 49.033 56.049 44.535
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 52.907 55.3 49.033 56.049 44.535
  Προπληρωθέντα Εξοδα 8.774 8.709 12.694 4.748 3.382
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 1113.46 1029.01 1011.22 896.828 483.198
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 7.549 9.121 12.902 11.973 2.827
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 13.322 24.215 26.035 23.626 12.149
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -5.773 -15.094 -13.133 -11.653 -9.322
  Υπεραξία, Καθαρό 477.043 457.472 383.598 346.134 225.322
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 248.851 279.92 279.975 282.727 179.572
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 2.411 3.345 2.427 4.186 1.573
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 56.31 16.158 14.778 12.928 6.616
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 151.211 156.444 121.42 129.367 107.649
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 14.939 20.362 5.395 5.904 3.494
  Δεδουλευμένα Έξοδα 21.242 22.461 24.891 29.361 23.247
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 3.136 3.167 3.166 3.268 6.015
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 111.894 110.454 87.968 90.834 74.893
  Σύνολο Οφειλών 692.298 712.719 704.605 683.967 395.891
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 511.847 515.163 518.437 521.906 273.713
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 511.847 515.163 518.437 521.881 273.713
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 18.416 22.793 24.092 25.685 13.311
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 10.824 18.319 40.656 7.009 1.218
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 421.161 316.288 306.615 212.861 87.307
  Κοινή Μετοχή 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 606.755 568.384 515.219 345.127 180.481
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -308.998 -240.585 -182.373 -131.046 -85.675
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 11.11 -11.514 -26.234 -1.223 -7.501
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 1113.46 1029.01 1011.22 896.828 483.198
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 32.2219 31.0965 29.9871 25.2501 21.4891
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 10.961 9.824 5.784 3.059 2.633
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 0.025
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0
  Redeemable Preferred Stock 112.291
  Total Preferred Shares Outstanding 0.115
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 306.677 323.469 325.514 321.295 308.655
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 239.591 262.556 257.72 248.653 241.72
  Μετρητά & Ισοδύναμα 239.591 262.556 257.72 248.653 241.72
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 46.113 38.049 46.7 52.907 44.165
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 41.29 38.049 46.7 52.907 44.165
  Προπληρωθέντα Εξοδα 10.379 12.167 10.193 8.774 12.679
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 10.594 10.697 10.901 10.961 10.091
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 893.845 955.978 965.466 1113.46 1113.63
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 5.844 5.35 6.807 7.549 8.435
  Υπεραξία, Καθαρό 348.172 352.571 349.99 477.043 479.642
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 195.717 215.946 232.368 248.851 254.04
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 1.412 1.977 1.719 2.411 3.256
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 36.023 56.665 49.068 56.31 59.6
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 128.568 136.355 145.33 151.211 152.214
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 14.06 13.797 14.793 14.939 20.157
  Δεδουλευμένα Έξοδα 16.704 17.173 20.007 21.242 24.309
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 3.103 3.094 3.109 3.136 3.131
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 94.701 102.291 107.421 111.894 104.617
  Σύνολο Οφειλών 628.191 673.259 685.027 692.298 693.629
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 474.37 510.163 510.967 511.847 512.635
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 474.37 510.163 510.967 511.847 512.635
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 17.513 18.61 18.691 18.416 19.08
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 7.74 8.131 10.039 10.824 9.7
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 265.654 282.719 280.439 421.161 419.999
  Κοινή Μετοχή 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 617.004 616.556 611.667 606.755 600.892
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -472.86 -464.19 -449.043 -308.998 -286.322
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 5.228 15.415 4.206 11.11 -5.64
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 893.845 955.978 965.466 1113.46 1113.63
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 32.141 32.6546 32.441 32.2219 31.7771
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net
  Redeemable Preferred Stock 116.279 114.935 113.606 112.291 111.066
  Total Preferred Shares Outstanding 0.115 0.115 0.115 0.115 0.115
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -68.413 -58.212 -51.219 -45.371 -10.839
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 29.979 41.738 35.62 12.076 7.347
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 56.146 52.928 47.164 34.621 21.347
  Deferred Taxes -7.075 -11.179 -7.533 -9.432 0.268
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 68.548 60.585 49.516 34.991 17.676
  Cash Taxes Paid 3.876 2.846 3.185 3.557 3.348
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 29.12 29.427 29.919 23.862 12.429
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -19.227 -2.384 -2.308 -2.733 -21.105
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -63.222 -93.532 -68.97 -217.761 -161.686
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -0.866 -1.115 -1.114 -1.04 -0.935
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -62.356 -92.417 -67.856 -216.721 -160.751
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 94.151 -8.18 107.899 363.768 149.923
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -10.882 -2.92 -16.849 -29.352 -17.456
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 110.636 0.274 130.539 151.551 0.807
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -5.603 -5.534 -5.791 241.569 166.572
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις -1.413 -0.897 0.456 0.203 -1.172
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 59.495 -60.871 75.005 158.286 -5.588
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line -140.045 -68.413 -45.737 -39.224 -22.831
  Cash From Operating Activities 15.825 29.979 24.138 22.26 8.222
  Cash From Operating Activities 18.5 56.146 41.333 28.193 14.262
  Deferred Taxes -1.975 -7.075 -3.291 -2.407 -1.341
  Non-Cash Items 138.283 68.548 44.742 33.422 14.995
  Cash Taxes Paid 2.507 3.876 3.163 2.416 0.772
  Cash Interest Paid 7.134 29.12 21.804 14.474 7.207
  Changes in Working Capital 1.062 -19.227 -12.909 2.276 3.137
  Cash From Investing Activities -0.215 -63.222 -63.074 -62.653 -62.509
  Capital Expenditures -0.215 -0.866 -0.718 -0.297 -0.176
  Other Investing Cash Flow Items, Total 0 -62.356 -62.356 -62.356 -62.333
  Cash From Financing Activities -6.781 94.151 97.127 -6.608 -4.211
  Financing Cash Flow Items -5.301 -10.882 -9.333 -4.07 -3.04
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 0 110.636 110.71 0.182 0.182
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -1.48 -5.603 -4.25 -2.72 -1.353
  Foreign Exchange Effects 0.238 -1.413 -5.629 -3.873 -0.217
  Net Change in Cash 9.067 59.495 52.562 -50.874 -58.715

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Upland Software Inc. Company profile

  Σχετικά με την Upland Software, Inc.

  Η Upland Software, Inc. είναι πάροχος λογισμικού διαχείρισης επιχειρησιακών εργασιών που βασίζεται στο cloud. Τα προϊόντα της εταιρείας περιλαμβάνουν τα AccuRoute, Adestra, Altify, BlueVenn, Cimpl, ComSci, Eclipse PPM, FileBound, InGenius, Intelligent Capture, InterFAX, Kapost, Localytics, Mobile Messaging, Objectif Lune, Panviva, PostUp, PowerSteering, professional services automation (PSA), Qvidian, Rant & Rave, RightAnswers, RO Innovation, Second Street και Ultriva. Προσφέρει τα προϊόντα της για τις επιχειρηματικές λειτουργίες, το κέντρο επαφών, τους ανθρώπινους και νομικούς πόρους, την τεχνολογία πληροφοριών, το μάρκετινγκ, τη διαχείριση έργων και τις πωλήσεις. Οι πελάτες της δραστηριοποιούνται σε διάφορους κλάδους, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, των συμβουλευτικών υπηρεσιών, της τεχνολογίας, της μεταποίησης, των μέσων ενημέρωσης, των τηλεπικοινωνιών, της κυβέρνησης, της πολιτικής, των μη κερδοσκοπικών δραστηριοτήτων, της υγειονομικής περίθαλψης, των βιοεπιστημών, του λιανικού εμπορίου και της φιλοξενίας. Οι εφαρμογές της προσφέρουν αξία στην εμπειρία του πελάτη (CXM), συμπεριλαμβανομένων των κινητών μηνυμάτων, του μάρκετινγκ κινητών εφαρμογών και της εμπλοκής της Φωνής του Πελάτη (VoC).

  Industry: Enterprise Software

  401 Congress Ave.
  Suite 1850
  AUSTIN
  TEXAS 78701-3788
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 7.0
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0193%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0110%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.50
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 106.00

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 610.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου