Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές Universal Stainless&Alloy - USAP CFD

12.03
0.76%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.21
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.025457 %
Charges from borrowed part ($-1.02)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.025457%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.003235 %
Charges from borrowed part ($0.13)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.003235%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Universal Stainless & Alloy Products Inc ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 11.88
Άνοιγμα* 11.77
Μεταβολή 1 έτους* 51.09%
Εύρος ημέρας* 11.77 - 12.26
Εύρος 52 εβδ. 6.52-12.24
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 59.23K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 675.22K
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 108.00M
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 9.06M
Έσοδα 220.42M
EPS -0.77
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta 1.10
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Jul 25, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Jun 2, 2023 11.88 0.18 1.54% 11.70 12.12 11.70
Jun 1, 2023 11.88 -0.23 -1.90% 12.11 12.11 11.69
May 31, 2023 12.06 0.36 3.08% 11.70 12.12 11.70
May 30, 2023 11.90 0.43 3.75% 11.47 11.90 11.44
May 26, 2023 11.54 0.18 1.58% 11.36 11.54 11.19
May 25, 2023 11.45 0.33 2.97% 11.12 11.45 10.92
May 24, 2023 11.42 0.30 2.70% 11.12 11.42 10.87
May 23, 2023 11.45 0.45 4.09% 11.00 11.45 11.00
May 22, 2023 11.17 0.85 8.24% 10.32 11.18 10.32
May 19, 2023 10.61 0.42 4.12% 10.19 10.72 10.19
May 18, 2023 10.38 0.17 1.67% 10.21 10.42 10.19
May 17, 2023 10.16 0.34 3.46% 9.82 10.25 9.75
May 16, 2023 10.02 0.03 0.30% 9.99 10.20 9.82
May 15, 2023 10.03 0.64 6.82% 9.39 10.19 9.33
May 12, 2023 9.40 0.28 3.07% 9.12 9.45 9.12
May 11, 2023 9.41 0.30 3.29% 9.11 9.43 9.09
May 10, 2023 9.29 0.00 0.00% 9.29 9.49 9.29
May 9, 2023 9.11 -0.22 -2.36% 9.33 9.58 9.10
May 8, 2023 9.28 0.00 0.00% 9.28 9.51 9.09
May 5, 2023 9.35 0.14 1.52% 9.21 9.35 9.21

Universal Stainless&Alloy Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
Tuesday, July 25, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

12:30

Χώρα

US

Γεγονός

Q2 2023 Universal Stainless & Alloy Products Inc Earnings Release
Q2 2023 Universal Stainless & Alloy Products Inc Earnings Release

Forecast

-

Previous

-
Tuesday, October 17, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

10:59

Χώρα

US

Γεγονός

Q3 2024 Universal Stainless & Alloy Products Inc Earnings Release
Q3 2024 Universal Stainless & Alloy Products Inc Earnings Release

Forecast

-

Previous

-
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 202.114 155.934 179.731 243.007 255.927
Έσοδα 202.114 155.934 179.731 243.007 255.927
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 187.927 147.963 182.387 215.369 218.111
Ακαθάριστο Εισόδημα 14.187 7.971 -2.656 27.638 37.816
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 209.107 158.206 202.139 235.716 239.857
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 20.58 20.243 19.752 20.347 21.746
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -10
Λειτουργικά Έσοδα -6.993 -2.272 -22.408 7.291 16.07
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -4.388 -2.214 -3.009 -3.992 -4.302
Άλλο, Καθαρό 0.684 0.445 1.123 0.474 0.829
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -10.697 -4.041 -24.294 3.773 12.597
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -8.073 -0.758 -19.047 4.275 10.662
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -8.073 -0.758 -19.047 4.275 10.662
Καθαρά Κέρδη -8.073 -0.758 -19.047 4.275 10.662
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -8.073 -0.758 -19.047 4.275 10.662
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -8.073 -0.758 -19.047 4.275 10.662
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -8.073 -0.758 -19.047 4.275 10.662
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 8.97247 8.90791 8.81897 8.87372 8.34769
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.89975 -0.08509 -2.15978 0.48176 1.27724
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.89975 -0.81478 -2.15978 0.48176 1.27724
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 0
Depreciation / Amortization 0.6
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Συνολικά έσοδα 65.865 56.2 46.196 52.156 47.562
Έσοδα 65.865 56.2 46.196 52.156 47.562
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 58.141 53.783 43.218 47.417 43.509
Ακαθάριστο Εισόδημα 7.724 2.417 2.978 4.739 4.053
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 64.416 59.358 48.497 52.694 48.558
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 6.275 5.575 5.279 5.277 5.049
Λειτουργικά Έσοδα 1.449 -3.158 -2.301 -0.538 -0.996
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -2.032 -1.588 -1.221 -0.87 -0.709
Άλλο, Καθαρό 0.042 0.059 0.599 0.039 -0.013
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -0.541 -4.687 -2.923 -1.369 -1.718
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -0.512 -3.724 -1.297 -1.437 -1.615
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -0.512 -3.724 -1.297 -1.437 -1.615
Καθαρά Κέρδη -0.512 -3.724 -1.297 -1.437 -1.615
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -0.512 -3.724 -1.297 -1.437 -1.615
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -0.512 -3.724 -1.297 -1.437 -1.615
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -0.512 -3.724 -1.297 -1.437 -1.615
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 9.05582 9.00738 8.97533 8.96077 8.94617
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.05654 -0.41344 -0.14451 -0.16037 -0.18052
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.05654 -0.41344 -0.14451 -0.16037 -0.18052
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 197.564 170.561 137.116 191.467 174.808
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 2.019 0.118 0.164 0.17 3.696
Cash 2.019 0.118 0.164 0.17 3.696
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 32.76 21.192 18.101 35.595 32.618
Accounts Receivable - Trade, Net 30.96 21.192 18.101 35.595 32.618
Total Inventory 154.193 140.684 111.38 147.402 134.738
Other Current Assets, Total 8.592 8.567 7.471 8.3 3.756
Total Assets 363.334 330.632 303.046 368.399 353.32
Property/Plant/Equipment, Total - Net 163.99 159.862 165.683 176.661 177.844
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 389.691 368.041 356.505 349.87 334.368
Accumulated Depreciation, Total -225.701 -208.179 -190.822 -173.209 -156.524
Other Long Term Assets, Total 1.78 0.209 0.247 0.271 0.668
Total Current Liabilities 45.5 31.638 33.893 50.125 59.154
Accounts Payable 38.179 24 12.632 40.912 44.379
Accrued Expenses 3.052 4.613 2.091 4.657 7.939
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 3.419 2.392 16.713 3.934 3.907
Other Current Liabilities, Total 0.85 0.633 2.457 0.622 2.929
Total Liabilities 143.581 104.311 77.366 125.263 116.309
Total Long Term Debt 95.015 66.852 33.471 60.411 42.839
Long Term Debt 89.397 66.318 32.685 59.892 41.815
Capital Lease Obligations 5.618 0.534 0.786 0.519 1.024
Deferred Income Tax 0 2.461 5.725 10.962 11.481
Other Liabilities, Total 3.066 3.36 4.277 3.765 2.835
Total Equity 219.753 226.321 225.68 243.136 237.011
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0
Common Stock 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009
Additional Paid-In Capital 97.002 95.59 94.276 94.982 93.1
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 122.609 130.682 131.44 150.487 146.191
Treasury Stock - Common 0 -2.311 -2.29
Other Equity, Total 0.133 0.04 -0.045 -0.031 0.001
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 363.334 330.632 303.046 368.399 353.32
Total Common Shares Outstanding 9.04975 8.93809 8.88379 8.79944 8.75249
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 195.524 197.564 192.294 188.36 184.756
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1.51 2.019 0.066 0.315 0.279
Cash 1.51 2.019 0.066 0.315 0.279
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 34.192 30.96 23.13 30.137 28.347
Accounts Receivable - Trade, Net 34.192 30.96 23.13 30.137 28.347
Total Inventory 149.442 154.193 158.867 148.977 147.632
Other Current Assets, Total 10.38 10.392 10.231 8.931 8.498
Total Assets 359.266 363.334 352.673 347.898 342.799
Property/Plant/Equipment, Total - Net 161.999 163.99 160.119 159.265 157.757
Other Long Term Assets, Total 1.743 1.78 0.26 0.273 0.286
Total Current Liabilities 40.688 45.5 40.913 36.255 38.253
Accounts Payable 32.888 38.179 33.334 30.156 31.549
Accrued Expenses 3.668 3.052 4.262 2.974 2.918
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 3.37 3.419 2.392 2.36 2.376
Other Current Liabilities, Total 0.762 0.85 0.925 0.765 1.41
Total Liabilities 139.81 143.581 129.223 123.616 117.549
Total Long Term Debt 96.069 95.015 84.193 81.623 73.585
Long Term Debt 90.25 89.397 83.718 81.195 73.103
Capital Lease Obligations 5.819 5.618 0.475 0.428 0.482
Deferred Income Tax 0 0.911 2.492 2.391
Other Liabilities, Total 3.053 3.066 3.206 3.246 3.32
Total Equity 219.456 219.753 223.45 224.282 225.25
Common Stock 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009
Additional Paid-In Capital 97.363 97.002 96.653 96.347 95.999
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 122.097 122.609 126.333 127.63 129.067
Other Equity, Total -0.013 0.133 0.455 0.296 0.175
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 359.266 363.334 352.673 347.898 342.799
Total Common Shares Outstanding 9.06067 9.04975 8.97533 8.97533 8.95745
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -8.073 -0.758 -19.047 4.275 10.662
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -8.936 -17.969 23.811 -4.409 16.607
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 19.378 19.3 19.449 19.133 18.918
Deferred Taxes -2.695 -3.288 -5.231 -0.517 1.85
Μη Χρηματικά Στοιχεία 1.289 -8.879 1.455 1.39 1.433
Cash Taxes Paid 0.002 0.007 -0.213 0.069 0.102
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 3.985 1.98 2.885 3.67 4.183
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -18.835 -24.344 27.185 -28.69 -16.256
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -12.096 -11.105 -9.157 -17.354 -15.378
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -12.096 -11.105 -9.157 -17.354 -15.388
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 0 0.01
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 22.933 29.028 -14.66 17.842 2.655
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 1.674 -0.539 0 1.726
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0.123 0.193 0.15 0.471 33.111
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 21.136 29.374 -14.81 17.371 -32.182
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 1.901 -0.046 -0.006 -3.921 3.884
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Net income/Starting Line -0.512 -8.073 -4.349 -3.052 -1.615
Cash From Operating Activities 3.505 -8.936 -6.312 -9.01 -3.979
Cash From Operating Activities 5.032 19.378 14.52 9.694 4.871
Deferred Taxes -0.068 -2.695 -1.675 -0.052 -0.122
Non-Cash Items 0.361 1.289 1.001 0.695 0.409
Changes in Working Capital -1.308 -18.835 -15.809 -16.295 -7.522
Cash From Investing Activities -4.499 -12.096 -10.974 -5.482 -2.52
Capital Expenditures -4.499 -12.096 -10.974 -5.482 -2.52
Cash From Financing Activities 0.485 22.933 17.234 14.689 6.66
Financing Cash Flow Items 1.674 0 0 0
Issuance (Retirement) of Debt, Net 0.485 21.136 17.172 14.627 6.66
Net Change in Cash -0.509 1.901 -0.052 0.197 0.161
Issuance (Retirement) of Stock, Net 0.123 0.062 0.062
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Minerva Advisors LLC Investment Advisor 8.1498 738427 0 2023-03-31 LOW
Royce Investment Partners Investment Advisor/Hedge Fund 5.4592 494639 -20948 2023-03-31 LOW
Columbia Threadneedle Investments (US) Investment Advisor/Hedge Fund 5.405 489732 -19170 2023-03-31 LOW
Aegis Financial Corporation Investment Advisor 5.0832 460575 5472 2023-03-31 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 5.0638 458818 -8088 2023-03-31 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 3.9922 361717 600 2023-03-31 LOW
JB Capital Partners, L.P. Hedge Fund 2.704 245000 0 2023-03-31 LOW
Wittenberg Investment Management Inc Investment Advisor 2.6991 244552 -7300 2023-03-31 LOW
Oates (Dennis M) Individual Investor 2.4444 221483 87479 2023-03-17 LOW
Praetorian Capital Management, L.L.C. Hedge Fund 2.2073 200000 63823 2023-03-31 LOW
Zimmer (Christopher M) Individual Investor 1.6462 149160 11000 2023-04-03 HIGH
Brandywine Global Investment Management, LLC Investment Advisor 1.4994 135858 0 2023-03-31 LOW
Foundry Partners, LLC Investment Advisor 1.4835 134415 -610 2023-03-31 MED
CM Management, LLC Investment Advisor 1.2692 115000 0 2023-03-31 MED
Russell Investments Trust Company Investment Advisor 1.2396 112317 -34850 2023-03-31 LOW
Toledano (Udi) Individual Investor 1.1155 101076 500 2023-05-03 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 1.108 100396 636 2023-03-31 LOW
Acadian Asset Management LLC Investment Advisor/Hedge Fund 1.0802 97877 0 2023-03-31 MED
Renaissance Technologies LLC Hedge Fund 0.9878 89500 18600 2023-03-31 HIGH
Essex Investment Management Company, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.9577 86775 0 2023-03-31 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

535K+

Έμποροι

87K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$113M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$64M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Universal Stainless&Alloy Company profile

Σχετικά με την Universal Stainless&Alloy

Η Universal Stainless & Alloy Products, Inc., και οι εξ ολοκλήρου θυγατρικές της, ασχολούνται με την παραγωγή και την εμπορία ημιτελών και τελικών ειδικών προϊόντων χάλυβα, συμπεριλαμβανομένων του ανοξείδωτου χάλυβα, των κραμάτων νικελίου, του εργαλειοχάλυβα και ορισμένων άλλων κραματοποιημένων χαλύβων. Η παραγωγική διαδικασία της Εταιρείας περιλαμβάνει τήξη, αναμόχλευση, θερμική επεξεργασία, θερμή και ψυχρή έλαση, σφυρηλάτηση, μηχανική κατεργασία και ψυχρή έλξη ημικατεργασμένων και τελικών ειδικών χαλύβων. Τα προϊόντα της Εταιρείας πωλούνται σε κέντρα εξυπηρέτησης, σφυρηλατητές, ανακυκλωτές, κατασκευαστές αρχικού εξοπλισμού και κατασκευαστές σύρματος. Τα προϊόντα της Εταιρείας χρησιμοποιούνται σε διάφορες βιομηχανίες, όπως η αεροδιαστημική, η ηλεκτροπαραγωγή, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, ο βαρύς εξοπλισμός και οι βιομηχανίες γενικής βιομηχανικής κατασκευής.

Industry: Iron, Steel Mills & Foundries

600 Mayer St
BRIDGEVILLE
PENNSYLVANIA 15017
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

US100

14,659.10 Price
+0.700% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0255%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0032%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 1.8

BTC/USD

25,825.75 Price
-5.460% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

Gold

1,958.44 Price
+0.510% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0185%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0103%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

Oil - Crude

73.12 Price
+1.420% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0149%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0070%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 535.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου