Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 79% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Universal Logistics - ULH CFD

  25.32
  1.85%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Thursday at 14:30

  Mon - Fri: 14:30 - 21:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.26
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026346 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-5.01)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026346%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.004124 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.78)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.004124%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Universal Logistics Holdings Inc ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 24.86
  Άνοιγμα* 24.8
  Μεταβολή 1 έτους* -30.26%
  Εύρος ημέρας* 24.8 - 25.51
  Εύρος 52 εβδ. 20.85-45.00
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 24.31K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 563.40K
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 633.71M
  Αναλογία P/E 6.04
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 26.28M
  Έσοδα 1.73B
  EPS 3.99
  Μέρισμα (Απόδοση %) 1.74202
  Beta 1.13
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 7, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Dec 6, 2023 25.32 0.52 2.10% 24.80 25.51 24.80
  Dec 5, 2023 24.86 -0.29 -1.15% 25.15 25.22 24.53
  Dec 4, 2023 25.48 0.32 1.27% 25.16 26.16 25.15
  Dec 1, 2023 25.54 1.17 4.80% 24.37 25.61 24.37
  Nov 30, 2023 24.77 0.22 0.90% 24.55 24.93 24.50
  Nov 29, 2023 24.68 0.03 0.12% 24.65 25.30 24.65
  Nov 28, 2023 24.65 0.20 0.82% 24.45 24.94 24.45
  Nov 27, 2023 24.71 -0.19 -0.76% 24.90 25.08 24.51
  Nov 24, 2023 24.45 0.48 2.00% 23.97 24.98 23.96
  Nov 22, 2023 24.31 0.31 1.29% 24.00 24.50 23.73
  Nov 21, 2023 24.00 -0.22 -0.91% 24.22 24.59 23.59
  Nov 20, 2023 24.32 1.32 5.74% 23.00 24.32 23.00
  Nov 17, 2023 23.78 -0.43 -1.78% 24.21 24.23 22.95
  Nov 16, 2023 24.52 -0.43 -1.72% 24.95 25.20 23.96
  Nov 15, 2023 25.29 0.36 1.44% 24.93 25.56 24.93
  Nov 14, 2023 24.95 1.20 5.05% 23.75 25.26 23.75
  Nov 13, 2023 23.77 0.63 2.72% 23.14 24.03 23.14
  Nov 10, 2023 23.26 0.12 0.52% 23.14 23.46 22.95
  Nov 9, 2023 22.85 -0.38 -1.64% 23.23 23.31 22.31
  Nov 8, 2023 23.08 -0.03 -0.13% 23.11 23.35 22.78

  Universal Logistics Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Wednesday, February 7, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  10:59

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q4 2023 Universal Logistics Holdings Inc Earnings Release
  Q4 2023 Universal Logistics Holdings Inc Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Thursday, April 25, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  10:59

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q1 2024 Universal Logistics Holdings Inc Earnings Release
  Q1 2024 Universal Logistics Holdings Inc Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -

  Ώρα (UTC) (UTC)

  14:00

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Universal Logistics Holdings Inc Annual Shareholders Meeting
  Universal Logistics Holdings Inc Annual Shareholders Meeting

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 2015.46 1750.98 1391.08 1512 1461.71
  Έσοδα 2015.46 1750.98 1391.08 1512 1461.71
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 1370.07 1281.43 1011.76 1091.32 1070.67
  Ακαθάριστο Εισόδημα 645.383 469.548 379.322 420.676 391.035
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 1772.02 1667.02 1310.72 1446.62 1377.91
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 150.851 149.657 113.766 159.764 130.08
  Depreciation / Amortization 76.657 67.537 74.141 74.765 54.425
  Other Operating Expenses, Total 177.44 149.394 111.056 120.767 122.736
  Λειτουργικά Έσοδα 243.435 83.96 80.359 65.38 83.794
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -15.112 -10.124 -14.579 -17.012 -14.593
  Άλλο, Καθαρό -2.901 24.745 -1.87 1.818 0.188
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 225.422 98.581 63.91 50.186 69.389
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 168.632 73.733 48.132 37.586 52.178
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 168.632 73.733 48.132 37.586 52.178
  Καθαρά Κέρδη 168.632 73.733 48.132 37.586 52.178
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 168.632 73.733 48.132 37.586 52.178
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 168.632 73.733 48.132 37.586 52.178
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 168.632 73.733 48.132 37.586 52.178
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 26.489 26.929 27 28.07 28.39
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 6.36611 2.73805 1.78267 1.33901 1.8379
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.42 0.42 0.315 0.525 0.385
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 6.28139 3.26577 1.78267 2.13922 2.07628
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -3 19
  Sep 2023 Jul 2023 Apr 2023 Dec 2022 Oct 2022
  Συνολικά έσοδα 421.251 412.572 437.396 458.721 505.692
  Έσοδα 421.251 412.572 437.396 458.721 505.692
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 282.336 277.925 295.837 310.134 336.591
  Ακαθάριστο Εισόδημα 138.915 134.647 141.559 148.587 169.101
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 384.49 376.177 399.2 410.556 435.921
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 39.708 37.991 38.659 37.544 39.548
  Depreciation / Amortization 19.386 19.16 18.515 18.324 15.048
  Other Operating Expenses, Total 43.06 41.101 46.189 44.554 44.734
  Λειτουργικά Έσοδα 36.761 36.395 38.196 48.165 69.771
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -6.495 -5 -4.988 -4.669 -3.999
  Άλλο, Καθαρό 0.588 0.163 0.028 0.822 -0.945
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 30.854 31.558 33.236 44.318 64.827
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 23.047 23.566 24.876 33.445 48.48
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 23.047 23.566 24.876 33.445 48.48
  Καθαρά Κέρδη 23.047 23.566 24.876 33.445 48.48
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 23.047 23.566 24.876 33.445 48.48
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 23.047 23.566 24.876 33.445 48.48
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 23.047 23.566 24.876 33.445 48.48
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 26.31 26.308 26.314 26.303 26.309
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.87598 0.89577 0.94535 1.27153 1.84272
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.105 0.105 0.105 0.105 0.105
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.87598 0.89577 0.94535 1.27153 1.84272
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 459.652 420.695 321.524 271.843 275.258
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 57.181 21.963 15.297 17.095 15.06
  Μετρητά & Ισοδύναμα 47.181 13.932 8.763 7.726 5.727
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 10 8.031 6.534 9.369 9.333
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 377.681 370.546 282.8 231.304 240.368
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 351.559 343.421 259.154 210.534 215.991
  Προπληρωθέντα Εξοδα 13.429 14.082 15.151 16.281 19.83
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 1203.68 1137.49 1063.05 995.435 843.147
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 490.885 451.442 462.615 434.47 303.234
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 843.116 785.275 761.404 704.532 534.553
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -352.231 -333.833 -298.789 -270.062 -231.319
  Υπεραξία, Καθαρό 170.73 170.73 170.73 168.451 145.152
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 73.967 88.349 102.236 116.111 113.775
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 8.444 6.275 5.944 4.56 5.728
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 286.901 312.709 272.807 250.419 221.169
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 87.138 117.837 97.916 91.909 92.019
  Δεδουλευμένα Έξοδα 71.333 68.193 61.508 61.153 25.126
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 65.303 61.16 59.713 59.476 51.903
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 63.127 65.519 53.67 37.881 52.121
  Σύνολο Οφειλών 756.748 835.281 823.476 790.218 633.848
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 313.197 366.188 400.407 398.136 348.549
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 313.197 366.188 400.407 398.136 348.549
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 69.585 61.25 64.426 65.692 59.228
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 87.065 95.134 85.836 75.971 4.902
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 446.93 302.21 239.573 205.217 209.299
  Κοινή Μετοχή 30.997 30.988 30.981 30.972 30.967
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 4.852 4.639 4.484 4.298 4.23
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 513.589 356.071 293.643 251.204 231.525
  Treasury Stock - Common -96.706 -82.385 -82.385 -77.247 -52.462
  Unrealized Gain (Loss) 2.156 -0.178 -0.476 -0.105 0.298
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -7.958 -6.925 -6.674 -3.905 -5.259
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 1203.68 1137.49 1063.05 995.435 843.147
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 26.2775 26.9195 26.9126 27.2822 28.3788
  Συνολικό Απόθεμα 11.361 14.104 8.276 7.163
  Sep 2023 Jul 2023 Apr 2023 Dec 2022 Oct 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 389.221 447.898 473.826 459.652 459.22
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 27.302 75.121 86.762 57.181 23.203
  Μετρητά & Ισοδύναμα 16.811 65.014 76.775 47.181 14.646
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 10.491 10.107 9.987 10 8.557
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 335.462 345.077 361.522 376.842 406.582
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 309.473 318.043 332.407 350.72 384.075
  Προπληρωθέντα Εξοδα 26.457 27.7 25.542 14.268 29.435
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 1259.28 1235.37 1235.3 1203.68 1199.18
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 626.493 538.756 511.753 490.885 481.63
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 890.483 786.051 756.325 743.385 735.702
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -356.532 -347.388 -349.852 -352.231 -358.511
  Υπεραξία, Καθαρό 170.73 170.73 170.73 170.73 170.73
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 64.427 67.604 70.782 73.967 77.673
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 8.405 10.378 8.209 8.444 9.926
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 286.947 286.277 300.302 286.901 305.403
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 83.893 76.73 83.659 87.138 107.539
  Δεδουλευμένα Έξοδα 72.373 71.388 76.806 71.333 70.148
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 69.854 70.038 67.544 65.303 62.472
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 60.827 68.121 72.293 63.127 65.244
  Σύνολο Οφειλών 749.121 745.976 767.001 756.748 784.17
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 317.355 308.005 310.18 313.197 326.698
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 317.355 308.005 310.18 313.197 326.698
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 69.585 69.585 69.585 69.585 61.25
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 75.234 82.109 86.934 87.065 90.819
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 510.155 489.39 468.299 446.93 415.009
  Κοινή Μετοχή 31.007 31.006 31.003 30.997 30.996
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 5.103 5.094 5.007 4.852 4.803
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 576.798 556.511 535.706 513.589 482.903
  Treasury Stock - Common -96.84 -96.706 -96.706 -96.706 -96.69
  Unrealized Gain (Loss) 2.803 2.418 1.336 2.156 2.292
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -8.716 -8.933 -8.047 -7.958 -9.295
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 1259.28 1235.37 1235.3 1203.68 1199.18
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 26.2842 26.288 26.2844 26.2775 26.278
  Συνολικό Απόθεμα 11.361
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 168.632 73.733 48.132 37.586 52.178
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 213.405 83.28 99.336 128.036 94.901
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 76.657 67.537 74.141 74.765 54.425
  Deferred Taxes 8.215 -3.197 -3.278 7.161 6.583
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 36.664 31.476 37.344 31.534 6.197
  Cash Taxes Paid 40.886 36.173 3.784 12.459 4.792
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 14.331 11.223 14.039 16.349 13.323
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -76.763 -86.269 -57.003 -23.01 -24.482
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -103.743 -33.233 -86.555 -143.06 -229.199
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -117.099 -38.841 -90.71 -79.753 -66.585
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 13.356 5.608 4.155 -63.307 -162.614
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -78.239 -44.558 -8.95 16.747 138.827
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -4.417 -0.046 -3.137
  Total Cash Dividends Paid -13.941 -11.305 -5.731 -15.042 -10.93
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -14.321 -5.138 -24.785 -0.93
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -45.56 -33.253 1.965 56.574 153.824
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις 1.826 -0.32 -2.794 0.276 -0.474
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 33.249 5.169 1.037 1.999 4.055
  Apr 2023 Dec 2022 Oct 2022 Jul 2022 Apr 2022
  Net income/Starting Line 24.876 168.632 135.187 86.707 42.008
  Cash From Operating Activities 64.481 213.405 144.497 69.318 41.12
  Cash From Operating Activities 18.515 76.657 58.333 43.286 16.228
  Deferred Taxes 0 8.215 -0.838 0.133 -0.081
  Non-Cash Items 6.098 36.664 31.814 13.712 4.772
  Cash Taxes Paid 1.477 40.886 39.593 23.368 0.602
  Cash Interest Paid 5.479 14.331 9.399 5.638 2.336
  Changes in Working Capital 14.992 -76.763 -79.999 -74.52 -21.807
  Cash From Investing Activities -29.748 -103.743 -76.369 -32.091 -3.44
  Capital Expenditures -31.336 -117.099 -85.81 -37.544 -6.047
  Other Investing Cash Flow Items, Total 1.588 13.356 9.441 5.453 2.607
  Cash From Financing Activities -3.724 -78.239 -64.603 -35.549 -36.668
  Total Cash Dividends Paid -2.759 -13.941 -11.181 -8.422 -5.646
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -0.965 -45.56 -34.7 -11.099 -25.768
  Foreign Exchange Effects -1.415 1.826 -2.811 -0.927 -0.022
  Net Change in Cash 29.594 33.249 0.714 0.751 0.99
  Financing Cash Flow Items -4.417 -4.417 -1.723
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 0 -14.321 -14.305 -14.305 -5.254
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  2020 Irrevocable Lindsay S. Moroun Trust, dated November 24, 2020 Corporation 45.1386 11866015 11103973 2023-08-01 HIGH
  2020 Irrevocable Nora M. Moroun Trust, dated November 20, 2020 Corporation 14.7274 3871527 0 2023-08-01 LOW
  Swiftsure Irrevocable Trust Under Agreement dated December 26, 2012, as Corporation 12.1729 3200000 3200000 2023-08-01
  Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 6.5991 1734775 15325 2023-06-30 LOW
  Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 2.9208 767810 25608 2023-06-30 LOW
  LSV Asset Management Investment Advisor 1.8908 497061 -7427 2023-06-30 LOW
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 1.7347 456014 2078 2023-06-30 LOW
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.5697 412641 -5878 2023-06-30 LOW
  Moroun (Lindsay S) Individual Investor 1.0862 285550 0 2023-08-01 LOW
  Moroun (Matthew T) Individual Investor 0.9941 261319 -18913140 2023-08-01 MED
  Royce Investment Partners Investment Advisor/Hedge Fund 0.8676 228086 23312 2023-06-30 LOW
  Bridgeway Capital Management, LLC Investment Advisor 0.681 179023 83181 2023-06-30 MED
  Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.6341 166704 7264 2023-06-30 LOW
  State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.5358 140850 2985 2023-06-30 LOW
  Mellon Investments Corporation Investment Advisor/Hedge Fund 0.5055 132881 1560 2023-09-30 LOW
  Morgan Stanley & Co. LLC Research Firm 0.4092 107561 -19951 2023-06-30 MED
  Arrowstreet Capital, Limited Partnership Investment Advisor/Hedge Fund 0.4037 106124 7430 2023-06-30 MED
  Boston Partners Investment Advisor/Hedge Fund 0.3859 101453 7846 2023-06-30 LOW
  Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 0.3823 100500 100500 2022-12-31 LOW
  Scopus Asset Management, L.P. Hedge Fund 0.3443 90500 90500 2023-06-30 HIGH

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Universal Logistics Company profile

  Σχετικά με την Universal Logistics

  Η Universal Logistics Holdings, Inc. είναι ένας πάροχος εξατομικευμένων λύσεων μεταφοράς και εφοδιαστικής σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και στο Μεξικό, τον Καναδά και την Κολομβία. Στους τομείς της εταιρείας περιλαμβάνονται οι τομείς Contract Logistics, Intermodal, Trucking και Company-Managed Brokerage. Η Εταιρεία προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών φορτίου φορτηγών, μεσιτείας, συνδυασμένων μεταφορών, ειδικών μεταφορών και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας. Οι συνδυασμένες μεταφορές περιλαμβάνουν φορτηγά με ατμόπλοια, σιδηροδρομικές γραμμές και υπηρεσίες υποστήριξης. Οι αφιερωμένες υπηρεσίες παρέχονται κυρίως για την υποστήριξη των πελατών της αυτοκινητοβιομηχανίας που χρησιμοποιούν εξοπλισμό φορτηγών. Οι υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας για τις επιμέρους απαιτήσεις των πελατών περιλαμβάνουν χειρισμό υλικών, ενοποίηση, αλληλουχία, υποσυναρμολόγηση, υπηρεσίες cross-dock, kitting, επανασυσκευασία, αποθήκευση και διαχείριση επιστρεφόμενων εμπορευματοκιβωτίων.

  Industry: Freight Trucking

  12755 E 9 Mile Rd
  WARREN
  MICHIGAN 48089-2621
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0196%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0114%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.30
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0263%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0041%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 1.8

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 570.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου