Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 76% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Unilever PLC ADR - USD - UL CFD

  50.33
  0.42%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 13:30

  Mon - Fri: 13:30 - 20:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.13
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026151 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.97)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026151%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003929 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.75)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003929%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Unilever PLC ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 50.54
  Άνοιγμα* 50.36
  Μεταβολή 1 έτους* 10.66%
  Εύρος ημέρας* 50.32 - 50.55
  Εύρος 52 εβδ. 42.44-55.99
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 1.62M
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 39.27M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 126.42B
  Αναλογία P/E 14.41
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 2.52B
  Έσοδα 65.13B
  EPS 3.48
  Μέρισμα (Απόδοση %) 3.73988
  Beta 0.46
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 7, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Sep 22, 2023 50.33 -0.11 -0.22% 50.44 50.55 50.30
  Sep 21, 2023 50.54 -0.29 -0.57% 50.83 50.87 50.54
  Sep 20, 2023 50.60 -0.23 -0.45% 50.83 51.68 50.60
  Sep 19, 2023 50.41 -0.10 -0.20% 50.51 50.61 50.25
  Sep 18, 2023 50.73 -0.03 -0.06% 50.76 50.91 50.52
  Sep 15, 2023 50.68 -0.24 -0.47% 50.92 51.02 50.57
  Sep 14, 2023 50.57 0.44 0.88% 50.13 50.62 50.12
  Sep 13, 2023 50.40 0.21 0.42% 50.19 50.46 50.17
  Sep 12, 2023 50.30 -0.28 -0.55% 50.58 50.68 50.24
  Sep 11, 2023 50.64 0.19 0.38% 50.45 50.76 50.40
  Sep 8, 2023 50.38 0.09 0.18% 50.29 50.43 50.18
  Sep 7, 2023 50.12 0.09 0.18% 50.03 50.17 49.91
  Sep 6, 2023 49.63 -0.14 -0.28% 49.77 49.81 49.58
  Sep 5, 2023 49.97 -0.40 -0.79% 50.37 50.41 49.96
  Sep 1, 2023 50.65 -0.44 -0.86% 51.09 51.14 50.61
  Aug 31, 2023 50.97 -0.60 -1.16% 51.57 51.60 50.97
  Aug 30, 2023 51.47 -0.03 -0.06% 51.50 51.74 51.44
  Aug 29, 2023 51.27 0.21 0.41% 51.06 51.31 50.90
  Aug 28, 2023 51.05 0.18 0.35% 50.87 51.10 50.83
  Aug 25, 2023 50.86 -0.02 -0.04% 50.88 50.97 50.47

  Unilever PLC ADR - USD Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 60073 52444 50724 51980 50982
  Έσοδα 60073 52444 50724 51980 50982
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 35906 30259 28684 29102 28703
  Ακαθάριστο Εισόδημα 24167 22185 22040 22878 22279
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 49482 43806 42401 43237 38189
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 13576 11702 11873 12091 11916
  Έρευνα & Ανάπτυξη 908 847 800 840 900
  Λειτουργικά Έσοδα 10591 8638 8323 8743 12793
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -298 -72 -318 -424 -408
  Άλλο, Καθαρό 44 -10 -9 -30 -25
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 10337 8556 7996 8289 12360
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 8269 6621 6073 6026 9817
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -627 -572 -492 -401 -419
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 7642 6049 5581 5625 9398
  Καθαρά Κέρδη 7642 6049 5581 5625 9369
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 7642 6049 5581 5625 9398
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 7642 6049 5581 5625 9369
  Ρύθμιση Αραίωσης
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 7642 6049 5581 5625 9369
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 2559.8 2609.6 2629.8 2626.7 2694.8
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 2.98539 2.31798 2.12221 2.14147 3.48746
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 1.66805 1.7379 1.51486 1.62034 1.59204
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 2.69005 2.76862 2.56712 2.71748 2.15563
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -908 998 1044 1204 -3330
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 -29
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Συνολικά έσοδα 30428 30450 29623 26653 25791
  Έσοδα 30428 30450 29623 26653 25791
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 25010 24314 25161 22422 21394
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -210 -1497 582 558 450
  Other Operating Expenses, Total 25220 25811 24579 21864 20944
  Λειτουργικά Έσοδα 5418 6136 4462 4231 4397
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -201 -180 -125 -39 -23
  Άλλο, Καθαρό 50 22 22 -5 -5
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 5267 5978 4359 4187 4369
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 3882 5053 3216 3224 3397
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -334 -316 -311 -296 -276
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 3548 4737 2905 2928 3121
  Καθαρά Κέρδη 3548 4737 2905 2928 3121
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 3548 4737 2905 2928 3121
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 3548 4737 2905 2928 3121
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 3548 4737 2905 2928 3121
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 2536.8 2553.4 2566.2 2592 2627.2
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 1.39861 1.85517 1.13202 1.12963 1.18796
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.84977 0.8516 0.83896 0.85687 0.86867
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 1.3376 1.31315 1.37402 1.38927 1.33526
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 19157 17401 16157 16430 15478
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 5523 4495 6297 5072 3910
  Μετρητά 2553 2505 2764 2457 2174
  Μετρητά & Ισοδύναμα 1773 910 2784 1728 1056
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1197 1080 749 887 680
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 6468 5254 4810 6439 6182
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 4544 3582 3433 4916 4350
  Συνολικό Απόθεμα 5931 4683 4462 4164 4301
  Προπληρωθέντα Εξοδα 969 492 423 579 690
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 266 2477 165 176 395
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 77821 75095 67659 64806 61111
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 10770 10347 10570 12079 12106
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 23121 22056 21927 24060 23206
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -12351 -11709 -11357 -11981 -11100
  Υπεραξία, Καθαρό 21609 20330 18942 18067 17341
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 18880 18261 15999 12962 12152
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 1187 1206 918 832 696
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 520 499 465 380 307
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 5698 7051 4608 4056 3031
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 25427 24778 20592 20978 20150
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 11100 8896 8375 9190 9121
  Δεδουλευμένα Έξοδα 5858 4876 4667 4660 4222
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 5571 7061 4286 4450 3337
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 2898 3945 3264 2678 3470
  Σύνολο Οφειλών 58800 57988 52393 51614 49714
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 22868 22611 22481 23354 22849
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 21800 21327 21090 21818 21258
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 1068 1284 1391 1536 1591
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 4375 4530 3166 2573 1900
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 2680 2639 2389 694 720
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 3450 3430 3765 4015 4095
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 19021 17107 15266 13192 11397
  Κοινή Μετοχή 92 92 92 420 464
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 52844 52844 73472 134 129
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -23632 -26882 -50997 18091 25952
  Treasury Stock - Common -4809 -3406 -483 -703 -10181
  Unrealized Gain (Loss) 329 502 250 123 98
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -5803 -6043 -7068 -4873 -5065
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 77821 75095 67659 64806 61111
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 2532.05 2560.97 2627.86 2616.83 2681.72
  Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 19157 23204 17401 17411
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 5761 6846 4571 5067
  Μετρητά & Ισοδύναμα 4326 5411 3415 4182
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1435 1435 1156 885
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 7437 7633 5746 6750
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 7056 7309 5422 6478
  Συνολικό Απόθεμα 5931 5893 4683 4766
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 28 2832 2401 828
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 77821 84892 75095 70564
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 10770 10733 10347 10521
  Υπεραξία, Καθαρό 21609 21571 20330 19239
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 18880 18935 18261 16064
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 1154 1286 1198 960
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 6251 9163 7558 6369
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 25427 28938 24778 23788
  Payable/Accrued 18023 17151 14861 14799
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 5775 9032 7252 6720
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 1629 2755 2665 2269
  Σύνολο Οφειλών 58800 64751 57988 53548
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 23713 24929 22881 20822
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 23713 24929 22881 20822
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 4375 5523 4530 3361
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 2680 2725 2639 2443
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 2605 2636 3160 3134
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 19021 20141 17107 17016
  Κοινή Μετοχή 92 92 92 92
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 52844 52844 52844 52843
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -33915 -32795 -35829 -35919
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 77821 84892 75095 70564
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 2532.05 2550.76 2560.97 2611.27
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 8269 6621 6073 6026 9788
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 7282 7972 9058 8109 7318
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 1946 1763 2018 1982 2216
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 412 2021 2163 2640 -1339
  Cash Taxes Paid 2807 2333 1875 2532 2294
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 744 488 624 694 571
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -3345 -2433 -1196 -2539 -3347
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες 2453 -3246 -1481 -2237 4644
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -1709 -1340 -1021 -1526 -1532
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 4162 -1906 -460 -711 6176
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -8890 -7099 -5804 -4667 -12113
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -1325 -988 -1344 -1158 -1264
  Total Cash Dividends Paid -4329 -4483 -4279 -4209 -4066
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -1509 -3018 0 -201 -6277
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -1727 1390 -181 901 -506
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις -7 285 -414 -179 72
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 838 -2088 1359 1026 -79
  Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Net income/Starting Line 8269 3216 6621 3397
  Cash From Operating Activities 7282 3049 7972 3044
  Cash From Operating Activities 1946 842 1763 860
  Non-Cash Items 412 1435 2021 956
  Cash Taxes Paid 2807 1295 2333 917
  Cash Interest Paid 744 323 488 288
  Changes in Working Capital -3345 -2444 -2433 -2169
  Cash From Investing Activities 2453 -432 -3246 -570
  Capital Expenditures -1709 -593 -1239 -386
  Other Investing Cash Flow Items, Total 4162 161 -2007 -184
  Cash From Financing Activities -8890 -924 -7099 -4097
  Financing Cash Flow Items -1325 -600 -988 -545
  Total Cash Dividends Paid -4329 -2176 -4483 -2277
  Issuance (Retirement) of Stock, Net -1509 -648 -3018 -845
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -1727 2500 1390 -430
  Foreign Exchange Effects -7 194 285 220
  Net Change in Cash 838 1887 -2088 -1403
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  Wellington Management Company, LLP Investment Advisor/Hedge Fund 1.3686 34443136 -1026241 2023-06-30 LOW
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.5008 12603465 -685748 2023-06-30 LOW
  BlackRock Financial Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.3955 9953041 -339974 2023-06-30 LOW
  Fisher Investments Investment Advisor/Hedge Fund 0.3676 9250966 797094 2023-06-30 LOW
  Managed Account Advisors LLC Investment Advisor 0.289 7272623 32170 2023-06-30 LOW
  Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 0.2809 7069140 354837 2023-06-30 LOW
  State Farm Insurance Companies Insurance Company 0.2737 6887758 0 2023-06-30 LOW
  Hotchkis and Wiley Capital Management, LLC Investment Advisor 0.2505 6304536 -539700 2023-06-30 LOW
  Lazard Asset Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.2327 5855011 1922771 2023-06-30 LOW
  BlackRock Investment Management, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.1931 4859838 -308101 2023-06-30 LOW
  Schafer Cullen Capital Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.1806 4545396 -48141 2023-06-30 MED
  Morgan Stanley Smith Barney LLC Investment Advisor 0.1798 4524569 -101096 2023-06-30 LOW
  Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.1665 4191364 462599 2023-06-30 LOW
  Parametric Portfolio Associates LLC Investment Advisor 0.1564 3935402 -86355 2023-06-30 LOW
  Wells Fargo Advisors Research Firm 0.1477 3717787 84479 2023-06-30 LOW
  Fiduciary Management, Inc. Investment Advisor 0.1459 3671403 -293584 2023-06-30 LOW
  Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 0.1435 3611806 104000 2022-12-31 LOW
  Goldman Sachs Asset Management, L.P. Investment Advisor 0.1416 3564146 105962 2023-06-30 LOW
  American Century Investment Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.1403 3529811 -51570 2023-06-30 LOW
  Envestnet Asset Management, Inc. Investment Advisor 0.1394 3509361 412117 2023-06-30 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Unilever PLC - USD Company profile

  Σχετικά με την Unilever PLC ADR - USD

  Η Unilever PLC είναι μια εταιρεία ταχέως κινούμενων καταναλωτικών αγαθών (FMCG). Οι τομείς της Εταιρείας περιλαμβάνουν την Ομορφιά & Προσωπική Φροντίδα, την Οικιακή Φροντίδα και τα Τρόφιμα & Αναψυκτικά. Ο τομέας Ομορφιάς & Προσωπικής Φροντίδας δραστηριοποιείται σε πέντε κατηγορίες: αποσμητικά, καθαρισμός δέρματος, φροντίδα μαλλιών, στοματική φροντίδα και φροντίδα δέρματος. Οι μάρκες προσωπικής φροντίδας είναι οι Dove, Rexona, Lux, Axe και Sunsilk. Άλλες μάρκες είναι οι Signal, Pond's, Vaseline, Suave, Clear, Lifebuoy, TRESemme, Dollar Shave Club, MELE και Carver Korea. Το τμήμα Οικιακής Φροντίδας προσφέρει μια σειρά προϊόντων πλυντηρίου και οικιακής φροντίδας. Τα εμπορικά σήματα πλυντηρίου περιλαμβάνουν τα OMO (Dirt is Good), Comfort, Surf, Radiant, Skip, Love & Care, Love Home & Planet και Seventh Generation. Τα προϊόντα οικιακής φροντίδας της περιλαμβάνουν καθαριστικά επιφανειών και τουαλέτας. Η Home Care παράγει επίσης προϊόντα καθαρισμού νερού και αέρα, μέσω των εμπορικών σημάτων Pureit, Truliva και Blueair. Ο τομέας Τροφίμων & Αναψυκτικών προσφέρει ένα χαρτοφυλάκιο σε τρόφιμα και παγωτά. Η εταιρεία πωλεί τα προϊόντα της σε περισσότερες από 190 χώρες.

  Industry: Personal Products (NEC)

  Unilever House
  Blackfriars
  LONDON
  EC4P 4BQ
  GB

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0039%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 7.0
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0415%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0634%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.030
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.01192
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 5.40

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 555.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου