Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές U.S. Gold Corp. - USAU CFD

3.92
0.51%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.10
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.025457 %
Charges from borrowed part ($-1.02)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.025457%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.003235 %
Charges from borrowed part ($0.13)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.003235%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 3.94
Άνοιγμα* 3.88
Μεταβολή 1 έτους* -13.59%
Εύρος ημέρας* 3.88 - 3.99
Εύρος 52 εβδ. 3.50-7.48
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 51.46K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 3.05M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 36.71M
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 9.29M
Έσοδα N/A
EPS -0.91
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta 1.15
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Aug 15, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
May 26, 2023 3.92 0.00 0.00% 3.92 4.02 3.88
May 25, 2023 3.94 0.13 3.41% 3.81 3.94 3.76
May 24, 2023 3.83 -0.10 -2.54% 3.93 3.93 3.78
May 23, 2023 3.94 -0.04 -1.01% 3.98 4.06 3.93
May 22, 2023 4.01 0.03 0.75% 3.98 4.10 3.97
May 19, 2023 4.01 0.09 2.30% 3.92 4.05 3.92
May 18, 2023 3.91 0.03 0.77% 3.88 3.95 3.85
May 17, 2023 3.97 -0.08 -1.98% 4.05 4.05 3.90
May 16, 2023 4.05 -0.04 -0.98% 4.09 4.09 4.00
May 15, 2023 4.11 0.00 0.00% 4.11 4.29 4.03
May 12, 2023 4.06 0.05 1.25% 4.01 4.15 4.00
May 11, 2023 4.07 -0.10 -2.40% 4.17 4.23 4.00
May 10, 2023 4.20 -0.03 -0.71% 4.23 4.38 4.13
May 9, 2023 4.38 0.09 2.10% 4.29 4.44 4.26
May 8, 2023 4.38 0.20 4.78% 4.18 4.46 4.18
May 5, 2023 4.18 0.18 4.50% 4.00 4.22 4.00
May 4, 2023 4.08 0.08 2.00% 4.00 4.16 3.98
May 3, 2023 3.92 0.25 6.81% 3.67 3.92 3.64
May 2, 2023 3.59 -0.45 -11.14% 4.04 4.12 3.56
May 1, 2023 3.98 -0.26 -6.13% 4.24 4.33 3.98

U.S. Gold Corp. Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
Tuesday, August 15, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

01:33

Χώρα

US

Γεγονός

Q4 2023 US Gold Corp Earnings Release
Q4 2023 US Gold Corp Earnings Release

Forecast

-

Previous

-
Tuesday, September 12, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

20:20

Χώρα

US

Γεγονός

Q1 2024 US Gold Corp Earnings Release
Q1 2024 US Gold Corp Earnings Release

Forecast

-

Previous

-
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 0 0 0 0 0
Έσοδα 0 0
Κόστος Εσόδων, Σύνολο
Ακαθάριστο Εισόδημα
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 14.952 12.3871 5.6875 7.61121 8.26257
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 7.69888 8.31093 4.40912 5.02679 5.78628
Έρευνα & Ανάπτυξη 7.2311 4.07617 1.27837 2.58442 2.47629
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα)
Λειτουργικά Έσοδα -14.952 -12.3871 -5.6875 -7.61121 -8.26257
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 1.212 0 -0.00012
Gain (Loss) on Sale of Assets
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -13.9309 -12.3871 -5.6875 -7.61121 -8.26269
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -13.9309 -12.3871 -5.24935 -8.04655 -7.82734
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -13.9309 -12.3871 -5.24935 -8.04655 -7.82734
Καθαρά Κέρδη -13.9309 -12.3871 -5.24935 -8.04655 -13.6585
Total Adjustments to Net Income 0 -5.53 -2.08621 0 -1.5766
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -13.9309 -17.9171 -7.33556 -8.04655 -9.40394
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -13.9309 -17.9171 -7.33556 -8.04655 -15.2351
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -13.9309 -17.9171 -7.33556 -8.04655 -15.2351
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 7.25376 4.71276 2.31661 1.84716 1.33723
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -1.9205 -3.80183 -3.16651 -4.35618 -7.03243
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -1.9205 -3.80183 -3.16651 -4.35618 -7.03243
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 -5.83116
Other Operating Expenses, Total 0.02206
Άλλο, Καθαρό -0.19084
Jan 2023 Oct 2022 Jul 2022 Apr 2022 Jan 2022
Συνολικά έσοδα 0 0 0 0 0
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 2.26815 2.11057 2.88536 2.77376 4.33526
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 1.91929 1.6493 2.11622 1.93493 2.70355
Έρευνα & Ανάπτυξη 0.33419 0.45474 0.76286 0.83294 1.62572
Λειτουργικά Έσοδα -2.26815 -2.11057 -2.88536 -2.77376 -4.33526
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -1.89376 -1.89657 -1.94536 -1.7526 -4.33526
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -1.89376 -1.89657 -1.94536 -1.7526 -4.33526
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -1.89376 -1.89657 -1.94536 -1.7526 -4.33526
Καθαρά Κέρδη -1.89376 -1.89657 -1.94536 -1.7526 -4.33526
Total Adjustments to Net Income 0 0
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -1.89376 -1.89657 -1.94536 -1.7526 -4.33526
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -1.89376 -1.89657 -1.94536 -1.7526 -4.33526
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -1.89376 -1.89657 -1.94536 -1.7526 -4.33526
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 8.36501 8.34984 8.34984 7.74707 7.09672
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.22639 -0.22714 -0.23298 -0.22623 -0.61088
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.31765 -0.22714 -0.23298 -0.22623 -0.61088
Other Operating Expenses, Total 0.00644 0.00653 0.00627 0.00589 0.00599
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.389 0.214 0.94 1.212
Άλλο, Καθαρό -0.19084
Depreciation / Amortization 0.00824
Gain (Loss) on Sale of Assets 0.76339
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 9.89941 14.0758 3.18175 2.81044 8.27832
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 9.11151 13.6454 2.74996 2.19718 7.64628
Cash 9.11151 13.6454 2.74996 2.19718 7.64628
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 0.21907 0
Accounts Receivable - Trade, Net
Total Inventory
Other Current Assets, Total
Total Assets 27.5028 31.3234 9.83423 7.40177 12.9863
Property/Plant/Equipment, Total - Net 16.7708 16.5291 6.29693 4.25188 4.17695
Goodwill, Net
Intangibles, Net
Other Long Term Assets, Total 0.83251 0.71851 0.35556 0.33945 0.53107
Total Current Liabilities 1.13604 0.61904 0.15784 0.16021 0.28608
Accounts Payable 0 0.15784 0.15484 0.26508
Accrued Expenses 0.05563 0.00537 0.021
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Total Liabilities 3.84497 0.82365 0.32623 0.24896 0.28608
Total Long Term Debt 0 0 0 0 0
Other Liabilities, Total 2.70893 0.20462 0.16839 0.08875
Total Equity 23.6578 30.4997 9.508 7.15282 12.7003
Redeemable Preferred Stock
Common Stock 0.00835 0.00707 0.0029 0.01986 0.01759
Additional Paid-In Capital 81.5554 74.4677 41.093 33.4081 30.9112
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -57.9059 -43.9751 -31.5879 -26.2751 -18.2285
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 27.5028 31.3234 9.83423 7.40177 12.9863
Total Common Shares Outstanding 8.34984 7.06562 2.90339 1.98606 1.75906
Total Preferred Shares Outstanding 0 0 0
Prepaid Expenses 0.7879 0.43036 0.21272 0.61326 0.63204
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 0.48935 0.21279 0.15106 0.08189
Accumulated Depreciation, Total -0.07537 -0.04057 -0.01769 -0.00696
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 0 0
Payable/Accrued 1.08041 0.61904
Jan 2023 Oct 2022 Jul 2022 Apr 2022 Jan 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 5.74651 4.78815 7.18756 9.89941 4.07851
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 5.28258 4.20418 6.31771 9.11151 3.67759
Cash 5.28258 4.20418 6.31771 9.11151 3.67759
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό
Prepaid Expenses 0.46393 0.58397 0.86985 0.7879 0.40092
Total Assets 21.4938 22.3456 24.7666 27.5028 21.7062
Property/Plant/Equipment, Total - Net 14.9148 16.7249 16.7465 16.7708 16.7952
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 0.64839 0.46365 0.47662 0.48935 0.50449
Accumulated Depreciation, Total -0.10383 -0.09559 -0.08695 -0.07537 -0.06614
Other Long Term Assets, Total 0.83251 0.83251 0.83251 0.83251 0.83251
Total Current Liabilities 0.51535 0.58683 1.08703 1.13604 1.41404
Accounts Payable
Payable/Accrued 0.47492 0.54832 1.04419 1.08041 1.36202
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Total Liabilities 2.47502 2.14583 2.86223 3.84497 1.69576
Total Long Term Debt 0 0 0 0 0
Other Liabilities, Total 1.95968 1.559 1.7752 2.70893 0.28172
Total Equity 19.0188 20.1997 21.9044 23.6578 20.0105
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0
Common Stock 0.00837 0.00835 0.00835 0.00835 0.0071
Additional Paid-In Capital 82.6521 81.9392 81.7473 81.5554 76.1567
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -63.6416 -61.7479 -59.8513 -57.9059 -56.1533
Other Equity, Total
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 21.4938 22.3456 24.7666 27.5028 21.7062
Total Common Shares Outstanding 8.37159 8.34984 8.34984 8.34984 7.09672
Total Preferred Shares Outstanding
Accrued Expenses 0.04043 0.03851 0.04283 0.05563 0.05202
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -13.9309 -12.3871 -5.24935 -8.04655 -13.6585
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -12.5754 -8.59064 -3.89774 -5.66889 -6.98639
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 0.03479 0.02289 0.01073 0.00696
Μη Χρηματικά Στοιχεία 1.05028 3.7164 1.43703 2.32745 7.35661
Cash Taxes Paid 0 0 0 0 0
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 0 0 0 0 0.00012
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 0.2704 0.05717 -0.09615 -0.3921 -0.24636
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -0.17897 2.45701 0.15906 0 0.30593
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -0.17897 -0.04299 0 -0.02048
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 8.22049 17.0291 4.29146 0.2198 7.50612
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 8.22049 17.0291 4.29146 0.2198 7.50612
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 0
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -4.53389 10.8954 0.55278 -5.4491 0.82566
Deferred Taxes 0.43535 -0.43815
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 0 2.5 0.15906 0 0.3264
Jan 2023 Oct 2022 Jul 2022 Apr 2022 Jan 2022
Net income/Starting Line -5.73569 -3.84193 -1.94536 -13.9309 -12.1783
Cash From Operating Activities -6.40142 -4.90734 -2.79381 -12.5754 -9.78884
Cash From Operating Activities 0.02846 0.02023 0.01158 0.03479 0.02557
Non-Cash Items -0.08492 -0.53312 -0.62982 1.05028 1.72918
Cash Taxes Paid 0 0 0 0 0
Cash Interest Paid 0 0 0 0 0
Changes in Working Capital -0.60927 -0.55251 -0.23021 0.2704 0.6347
Cash From Investing Activities 2.57249 0 0 -0.17897 -0.17897
Capital Expenditures -0.17751 0 0 -0.17897 -0.17897
Other Investing Cash Flow Items, Total 2.75 0 0
Cash From Financing Activities 0 8.22049 0
Issuance (Retirement) of Stock, Net 8.22049 0
Net Change in Cash -3.82893 -4.90734 -2.79381 -4.53389 -9.96781
Financing Cash Flow Items 0
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
AIMS Asset Management Sdn Bhd Investment Advisor/Hedge Fund 4.9869 463486 117000 2022-12-31 LOW
Bee (George M) Individual Investor 4.1911 389527 0 2022-10-25
Norman (Luke A) Individual Investor 3.3415 310561 10000 2022-10-25
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 2.6046 242077 9004 2023-03-31 LOW
Schafer (Robert W.) Individual Investor 1.1693 108677 0 2022-10-25
Alexander (Eric) Individual Investor 0.7395 68726 0 2022-10-25
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.5768 53611 0 2023-03-31 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.3927 36498 0 2023-03-31 LOW
Schoellerbank Invest AG Investment Advisor 0.2797 26000 2000 2021-08-31 LOW
Zinke (Ryan K) Individual Investor 0.2666 24781 0 2022-10-25
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.2464 22900 0 2023-03-31 LOW
Francis, Kevin Albert Individual Investor 0.2163 20102 0 2022-10-25
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 0.1694 15741 540 2023-03-31 LOW
Northern Trust Investments, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.1471 13671 1493 2023-03-31 LOW
Waldkirch (Michael N) Individual Investor 0.1459 13563 0 2022-10-25
Commonwealth Financial Network Investment Advisor 0.1076 10000 0 2023-03-31 LOW
Gilfillan (Tara) Individual Investor 0.0853 7927 0 2022-10-25
Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 0.0782 7270 0 2023-04-30 LOW
Simplex Trading, LLC Research Firm 0.0373 3463 3463 2023-03-31 HIGH
Advisor Group, Inc Investment Advisor 0.0284 2643 -538 2023-03-31 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

530K+

Έμποροι

87K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$46M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$31M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

U.S. Gold Corp. Company profile

Σχετικά με την U.S. Gold Corp.

Η U.S. Gold Corp. είναι εταιρεία εξερεύνησης χρυσού και πολύτιμων μετάλλων. Η εταιρεία εκμεταλλεύεται έργα κυρίως στη Νεβάδα και το Γουαϊόμινγκ. Κατέχει ορισμένες μισθώσεις μεταλλείων και άλλα μεταλλευτικά δικαιώματα που περιλαμβάνουν το έργο Copper King Gold Project στο Wyoming, τα έργα Keystone και Maggie Creek στη Νεβάδα και το έργο Challis Gold Project στο Idaho. Το Copper King Gold Project της Εταιρείας είναι ένα έργο εξερεύνησης χρυσού και χαλκού που βρίσκεται στο νοτιοανατολικό Wyoming, περίπου 20 μίλια δυτικά της Cheyenne. Το Έργο Keystone βρίσκεται στην παραγωγική τάση χρυσού Cortez. Το Έργο Maggie Creek της Εταιρείας προσφέρει προγράμματα εξερεύνησης, συμπεριλαμβανομένης της γεωλογικής χαρτογράφησης, γεωχημικών και γεωφυσικών ερευνών και ρηχών γεωτρήσεων, το οποίο βρίσκεται στην ανατολική πλευρά της ζώνης χρυσού Carlin. Το έργο Challis Gold Project βρίσκεται περίπου 75 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Salmon, Idaho, το οποίο βρίσκεται εντός του τριτογενούς ηφαιστειακού πεδίου Challis.

Industry: Gold Mining

PO Box 604
1910 E Idaho St Ste 102
ELKO
NEVADA 89803-0604
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

EUR/USD

1.07 Price
-0.030% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0096%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0014%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00006

BTC/USD

28,135.45 Price
+4.840% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

XRP/USD

0.49 Price
+2.150% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00500

TSLA

194.17 Price
+5.480% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0255%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0032%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.22

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 530.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου