Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 79% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Tupperware Brands Corporation - TUP CFD

  1.90
  3.83%
  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.05
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026207 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.98)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026207%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003985 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.76)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003985%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Tupperware Brands Corp ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 1.83
  Άνοιγμα* 1.86
  Μεταβολή 1 έτους* -58.3%
  Εύρος ημέρας* 1.85 - 1.91
  Εύρος 52 εβδ. 0.61-5.91
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 1.30M
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 97.72M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 78.66M
  Αναλογία P/E -100.00K
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 46.27M
  Έσοδα 1.30B
  EPS -5.57
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta 2.72
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων N/A

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Dec 8, 2023 1.90 0.08 4.40% 1.82 1.92 1.82
  Dec 7, 2023 1.83 -0.05 -2.66% 1.88 1.89 1.79
  Dec 6, 2023 1.88 -0.04 -2.08% 1.92 2.04 1.86
  Dec 5, 2023 1.84 -0.11 -5.64% 1.95 2.02 1.81
  Dec 4, 2023 1.95 0.11 5.98% 1.84 2.05 1.81
  Dec 1, 2023 1.85 0.17 10.12% 1.68 1.86 1.68
  Nov 30, 2023 1.69 -0.19 -10.11% 1.88 1.89 1.67
  Nov 29, 2023 1.88 0.27 16.77% 1.61 1.96 1.61
  Nov 28, 2023 1.63 0.00 0.00% 1.63 1.66 1.60
  Nov 27, 2023 1.64 0.02 1.23% 1.62 1.66 1.59
  Nov 24, 2023 1.64 -0.01 -0.61% 1.65 1.66 1.61
  Nov 22, 2023 1.65 -0.04 -2.37% 1.69 1.71 1.64
  Nov 21, 2023 1.67 0.00 0.00% 1.67 1.69 1.63
  Nov 20, 2023 1.70 0.00 0.00% 1.70 1.77 1.66
  Nov 17, 2023 1.69 0.01 0.60% 1.68 1.71 1.65
  Nov 16, 2023 1.67 0.00 0.00% 1.67 1.71 1.60
  Nov 15, 2023 1.69 -0.03 -1.74% 1.72 1.81 1.68
  Nov 14, 2023 1.70 0.09 5.59% 1.61 1.74 1.60
  Nov 13, 2023 1.57 0.05 3.29% 1.52 1.62 1.51
  Nov 10, 2023 1.58 -0.05 -3.07% 1.63 1.64 1.57

  Tupperware Brands Corporation Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Wednesday, February 28, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  13:30

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q4 2023 Tupperware Brands Corp Earnings Release
  Q4 2023 Tupperware Brands Corp Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 1304 1602.3 1557.8 1614.1 2069.7
  Έσοδα 1304 1602.3 1557.8 1614.1 2069.7
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 469.9 534 504.8 544.3 692.2
  Ακαθάριστο Εισόδημα 834.1 1068.3 1053 1069.8 1377.5
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 1280.4 1371.7 1326 1445.2 1749.9
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 723.4 815.7 828.4 858.6 1045.5
  Έρευνα & Ανάπτυξη 11 10.9 11.2 13.8 15
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 75.5 10.5 -19.2 27.6 -2.8
  Λειτουργικά Έσοδα 23.6 230.6 231.8 168.9 319.8
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -35 -34.1 -37.1 -39.3 -43.7
  Άλλο, Καθαρό 10.7 1.7 12 17.8 0.1
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -0.7 198.2 206.7 147.4 276.2
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -246.9 155.6 110.9 58.5 206.5
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -246.9 155.6 110.9 58.5 206.5
  Καθαρά Κέρδη -232.5 18.6 112.2 12.4 155.9
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -246.9 155.6 110.9 58.5 206.5
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -232.5 18.6 112.2 12.4 155.9
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -232.5 18.6 112.2 12.4 155.9
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 45.6 53 52.3 49 50.2
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -5.41447 2.93585 2.12046 1.19388 4.11355
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 1.49 2.72
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -4.33827 3.09138 1.92349 1.56 4.07184
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 14.4 -137 1.3 -46.1 -50.6
  Depreciation / Amortization 0.6 0.6 0.8 0.9
  Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022 Dec 2021
  Συνολικά έσοδα 312.7 302.8 340.4 348.1 394.9
  Έσοδα 312.7 302.8 340.4 348.1 394.9
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 117.9 106.2 119.7 126.1 154
  Ακαθάριστο Εισόδημα 194.8 196.6 220.7 222 240.9
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 347.2 287 315.6 330.6 362.3
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 169.1 175.6 186.7 203.3 206.6
  Depreciation / Amortization 0.2 0.1 0.1
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 60.2 5.2 9 1.1 1.6
  Λειτουργικά Έσοδα -34.5 15.8 24.8 17.5 32.6
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -19.3 -7 -4.8 -3.9 -5.3
  Άλλο, Καθαρό 17.3 -1.6 -0.7 -4.3 2.5
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -36.5 7.2 19.3 9.3 29.8
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -250.1 -3.8 4.5 2.5 19.4
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -250.1 -3.8 4.5 2.5 19.4
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων -0.3 20.6 -3.3 -2.6 4.4
  Καθαρά Κέρδη -250.4 16.8 1.2 -0.1 23.8
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -250.1 -3.8 4.5 2.5 19.4
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -250.4 16.8 1.2 -0.1 23.8
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -250.4 16.8 1.2 -0.1 23.8
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 44.4 44.5 48.3 48 63.5
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -5.63288 -0.08539 0.09317 0.05208 0.30551
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -4.75158 -0.00944 0.21429 0.06698 0.32192
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 431.6 651.9 546.1 538.5 620.6
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 110.1 267.2 139.1 123.2 149
  Μετρητά & Ισοδύναμα 110.1 267.2 139.1 123.2 149
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 80.2 120.8 140.6 133.8 167.9
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 63.7 88.3 114.7 110.7 144.7
  Συνολικό Απόθεμα 217.6 230.9 236.3 245.2 257.7
  Προπληρωθέντα Εξοδα 23.7 25.1 30.1 20.3 19.3
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0 7.9 16 26.7
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 743.6 1240.1 1219.9 1262.4 1308.8
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 206 234.7 300.4 351.6 276
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 1277.7 1353.3 1485.5 1484 1386.4
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -1071.7 -1118.6 -1185.1 -1132.4 -1110.4
  Υπεραξία, Καθαρό 0 33.7 60.4 59.5 76.1
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 1 10.6 23.6 24.6 52.9
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 41.3 42.2 12.6 15 18.7
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 63.7 267 276.8 273.2 264.5
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 1001.9 545.1 909.7 688.9 759.1
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 78.8 121.9 135.1 125.4 129.2
  Δεδουλευμένα Έξοδα 172.5 218.7 300.3 245.6 219.5
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 709.8 9 424.7 273.2 285.5
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 40.8 195.5 49.6 44.7 124.9
  Σύνολο Οφειλών 1173.4 1458.8 1424.6 1539.4 1544
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 3.1 703.2 258.6 602.2 603.4
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 3.1 702.8 256.7 599.9 603.4
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 26.4 2.6 3.2 3.3 7.3
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 142 207.9 253.1 245 174.2
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων -429.8 -218.7 -204.7 -277 -235.2
  Κοινή Μετοχή 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 208.4 216.9 215.5 215 219.3
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 887.3 1145.5 1161.6 1067.3 1086.8
  Treasury Stock - Common -912.8 -876.1 -896.5 -921.6 -939.8
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -613.3 -705.6 -685.9 -638.3 -602.1
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 743.6 1240.1 1219.9 1262.4 1308.8
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 44.5173 48.8802 49.2942 48.9283 48.6668
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0 0
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 0 0.4 1.9 2.3
  Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022 Dec 2021
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 431.6 482.9 515 639.8 651.9
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 110.1 102.9 118.8 245.6 267.2
  Μετρητά & Ισοδύναμα 110.1 102.9 118.8 245.6 267.2
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 80.2 97.5 119.1 117.7 120.8
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 63.7 71.9 81.3 86.5 88.3
  Συνολικό Απόθεμα 217.6 249.7 244.1 246.2 230.9
  Προπληρωθέντα Εξοδα 23.7 32.8 25.4 22.5 25.1
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 743.6 1053.6 1105.9 1243.4 1240.1
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 206 219.8 228.8 233.4 234.7
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 92.6 91.9 98.3
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -11.4 -11.7 -12.8
  Υπεραξία, Καθαρό 0 38.6 40.3 42.2 33.7
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 1 8.4 8.8 9.9 10.6
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 41.3 3.5 4.5 4.9 42.2
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 63.7 300.4 308.5 313.2 267
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 1001.9 374.8 387.7 508.1 545.1
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 78.8 108.6 97.2 105.3 121.9
  Δεδουλευμένα Έξοδα 206.7 246.5 261.4 260.1 278.4
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 709.8 13 12.4 10.6 9
  Σύνολο Οφειλών 1173.4 1229 1265 1509.5 1458.8
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 3.1 687.8 688.2 799.2 703.2
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 3.1 687.8 688.2 799.2 702.8
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 0 0 0.4
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 168.4 166.4 189.1 202.2 210.5
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων -429.8 -175.4 -159.1 -266.1 -218.7
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0 0
  Κοινή Μετοχή 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 208.4 207.4 208.7 197.4 216.9
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 887.3 1132.6 1116.6 1125.3 1145.5
  Treasury Stock - Common -912.8 -913.9 -914.8 -915.5 -876.1
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -613.3 -602.1 -570.2 -673.9 -705.6
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 743.6 1053.6 1105.9 1243.4 1240.1
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 44.5173 44.4872 44.4692 45.7424 48.8802
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0 0 7.6 7.8 7.9
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 6.6 6.7 16.7 132.1 135.8
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 18.6 112.2 12.4 155.9
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -56.7 93.3 166.1 87.4 132
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 39.7 44.7 55.2 58.2
  Deferred Taxes -36.6 5.8 19.1 59.8
  Μη Χρηματικά Στοιχεία -3.5 149.6 -21.2 78.2 24.9
  Cash Taxes Paid 82 70.9 98.9 124.5
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 35 36.7 40.7 45.2
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -53.2 -78 24.6 -77.5 -166.8
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -22.3 59.8 31.5 -27 -34.7
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -33 -35.1 -27.9 -61 -75.4
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 10.7 94.9 59.4 34 40.7
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -70.5 -19.2 -169 -85.3 -79
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -4.7 -12.9 -20.7 -2.3 0
  Total Cash Dividends Paid 0 0 -74.3 -137.8
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -75 -24.5 -1.4 -0.9 -101.4
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 9.2 18.2 -146.9 -7.8 160.2
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις -4.1 -10.6 -4.2 -0.9 -13.6
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -153.6 123.3 24.4 -25.8 4.7
  Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022 Dec 2021
  Net income/Starting Line 17.9 1.1 -0.1 18.6
  Cash From Operating Activities -56.7 -70.6 -62.3 -41.2 93.3
  Cash From Operating Activities 28.9 19.7 10.7 39.7
  Deferred Taxes 0.1 3.6 4.6 -36.6
  Non-Cash Items -3.5 0.6 20.4 9.5 149.6
  Changes in Working Capital -53.2 -118.1 -107.1 -65.9 -78
  Cash From Investing Activities -22.3 -14.9 -7.7 -5.6 59.8
  Capital Expenditures -33 -25.9 -15.6 -6 -35.1
  Other Investing Cash Flow Items, Total 10.7 11 7.9 0.4 94.9
  Cash From Financing Activities -70.5 -64.3 -73.2 28.9 -19.2
  Financing Cash Flow Items -4.7 -3.3 0 0 -12.9
  Issuance (Retirement) of Stock, Net -75 -75 -76.9 -75.8 -24.5
  Issuance (Retirement) of Debt, Net 9.2 14 3.7 104.7 18.2
  Foreign Exchange Effects -4.1 -12.4 -3.9 -2.9 -10.6
  Net Change in Cash -153.6 -162.2 -147.1 -20.8 123.3
  Total Cash Dividends Paid 0
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 7.1986 3330763 1543145 2023-06-30 LOW
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 4.8819 2258814 -91118 2023-06-30 LOW
  D. E. Shaw & Co., L.P. Hedge Fund 4.6003 2128534 67155 2023-06-30 MED
  Two Sigma Investments, LP Hedge Fund 3.7356 1728441 832749 2023-06-30 HIGH
  Acadian Asset Management LLC Investment Advisor/Hedge Fund 3.6223 1676007 158567 2023-06-30 MED
  Miller (William H. III) Individual Investor 3.5564 1645500 -112500 2022-05-25 LOW
  Alset Ehome International Inc Corporation 2.7664 1280000 0 2023-01-26 LOW
  AQR Capital Management, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 2.3139 1070606 -162991 2023-06-30 LOW
  GSA Capital Partners LLP Hedge Fund 2.2369 1035021 1035021 2023-06-30 HIGH
  LSV Asset Management Investment Advisor 1.924 890200 -180610 2023-06-30 LOW
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 1.5883 734877 -1903423 2023-06-30 LOW
  Goudis (Richard) Individual Investor 1.2525 579546 533384 2023-03-12 MED
  Lezama (Hector) Individual Investor 1.2177 563423 -21197 2023-04-28 MED
  Millennium Management LLC Hedge Fund 1.033 477962 -412730 2023-06-30 HIGH
  Invesco Capital Management LLC Investment Advisor 1.0074 466126 -3617 2023-06-30 LOW
  Fernandez Calero Miguel Angel Individual Investor 0.8188 378866 116760 2023-04-06 LOW
  Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.7972 368858 -420978 2023-06-30 LOW
  Goldman Sachs & Company, Inc. Research Firm 0.6808 315002 81660 2023-06-30 MED
  Squarepoint Capital LLP Investment Advisor/Hedge Fund 0.5872 271712 271712 2023-06-30 LOW
  Sheehan (Karen M) Individual Investor 0.4041 186963 54907 2023-05-19 MED

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Tupperware Brands Corporation Company profile

  Σχετικά με την Tupperware Brands Corporation

  Η Tupperware Brands Corporation είναι μια παγκόσμια εταιρεία καταναλωτικών προϊόντων. Η Εταιρεία ασχολείται με την εμπορία, την κατασκευή και την πώληση σχεδιασμένων λύσεων προετοιμασίας, αποθήκευσης και σερβιρίσματος για την κουζίνα και το σπίτι μέσω της επωνυμίας Tupperware. Η Εταιρεία σχεδιάζει κυρίως λειτουργικά προϊόντα που βοηθούν στην αποθήκευση, το σερβίρισμα και την προετοιμασία τροφίμων. Η Εταιρεία δραστηριοποιείται επιχειρηματικά μέσω τεσσάρων γεωγραφικών περιοχών: Ασία-Ειρηνικός, Ευρώπη (Ευρώπη, Αφρική και Μέση Ανατολή), Βόρεια Αμερική και Νότια Αμερική. Η σειρά προϊόντων της μάρκας Tupperware αποτελείται από μαγειρικά σκεύη, μαχαίρια, προϊόντα φούρνου μικροκυμάτων, υφάσματα μικροϊνών, είδη που σχετίζονται με τη διήθηση νερού και μια σειρά προϊόντων για καταναλωτές που βρίσκονται εν κινήσει. Τα προϊόντα της περιλαμβάνουν το καταψύξιμο μπουκάλι XtremAqua, το σετ μαγειρικών σκευών Universal, τα SuperSonic Choppers και άλλα. Η εταιρεία διανέμει τα προϊόντα της σε περίπου 70 χώρες κυρίως μέσω ανεξάρτητων αντιπροσώπων σε όλο τον κόσμο.

  Industry: Appliances, Tools & Housewares (NEC)

  14901 S Orange Blossom Trail
  ORLANDO
  FLORIDA 32837-6600
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 7.0
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0204%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0015%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.030
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0198%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0116%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.50
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 570.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου