Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 76% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Troika Media Group, Inc. - TRKA CFD

  1.00
  4.17%
  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.05
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026151 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.97)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026151%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003929 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.75)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003929%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 0.96
  Άνοιγμα* 0.98
  Μεταβολή 1 έτους* 145%
  Εύρος ημέρας* 0.96 - 1.01
  Εύρος 52 εβδ. 1.03-24.75
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 514.41K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 17.16M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 21.32M
  Αναλογία P/E -100.00K
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 413.12M
  Έσοδα 332.33M
  EPS -10.00
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta -100.00K
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων N/A

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Sep 22, 2023 0.96 -0.05 -4.95% 1.01 1.03 0.94
  Sep 21, 2023 1.02 0.00 0.00% 1.02 1.04 0.99
  Sep 20, 2023 1.02 -0.03 -2.86% 1.05 1.06 1.02
  Sep 19, 2023 1.04 0.01 0.97% 1.03 1.05 1.02
  Sep 18, 2023 1.03 -0.05 -4.63% 1.08 1.10 1.03
  Sep 15, 2023 1.11 -0.04 -3.48% 1.15 1.16 1.10
  Sep 14, 2023 1.15 -0.05 -4.17% 1.20 1.28 1.13
  Sep 13, 2023 1.20 0.06 5.26% 1.14 1.22 1.14
  Sep 12, 2023 1.14 0.01 0.88% 1.13 1.18 1.12
  Sep 11, 2023 1.13 -0.04 -3.42% 1.17 1.21 1.10
  Sep 8, 2023 1.16 -0.17 -12.78% 1.33 1.34 1.15
  Sep 7, 2023 1.27 -0.16 -11.19% 1.43 1.43 1.26
  Sep 6, 2023 1.45 -0.05 -3.33% 1.50 1.58 1.45
  Sep 5, 2023 1.48 0.01 0.68% 1.47 1.56 1.46
  Sep 1, 2023 1.46 -0.03 -2.01% 1.49 1.55 1.45
  Aug 31, 2023 1.49 0.14 10.37% 1.35 1.54 1.35
  Aug 30, 2023 1.36 0.10 7.94% 1.26 1.45 1.26
  Aug 29, 2023 1.27 0.00 0.00% 1.27 1.31 1.23
  Aug 28, 2023 1.27 0.09 7.63% 1.18 1.28 1.12
  Aug 25, 2023 1.21 -0.03 -2.42% 1.24 1.27 1.20

  Troika Media Group, Inc. Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2022 2021 2020 2019
  Συνολικά έσοδα 116.41 187.91 16.192 24.613 40.791
  Έσοδα 116.41 187.91 16.192 24.613 40.791
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 88.1275 162.25 7.504 11.636 23.229
  Ακαθάριστο Εισόδημα 28.2822 25.6604 8.688 12.977 17.562
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 149.797 207.184 32.033 44.732 53.208
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 45.2719 22.6582 25.372 25.062 29.821
  Λειτουργικά Έσοδα -33.387 -19.2731 -15.841 -20.119 -12.417
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -2.33496 12.8851 -0.392 -1.32 -0.19
  Άλλο, Καθαρό -2.93508 -3.17261 0.452 0.673 0.102
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -38.6571 -9.56062 -15.781 -20.766 -12.505
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -38.693 -9.57975 -15.997 -20.766 -12.569
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -38.693 -9.57975 -15.997 -20.766 -12.569
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 6.319 6.528
  Καθαρά Κέρδη -38.693 -9.57975 -15.997 -14.447 -6.041
  Total Adjustments to Net Income -0.82
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -38.693 -9.57975 -15.997 -20.766 -13.389
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -38.693 -9.57975 -15.997 -14.447 -6.861
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -38.693 -9.57975 -15.997 -14.447 -6.861
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 1.96903 3.13682 1.58765 1.58765 1.58765
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -19.6508 -3.05397 -10.0759 -13.0797 -8.43324
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -15.2605 0.64516 -11.3623 -10.7568 -10.208
  Δικαίωμα Μειοψηφίας
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 13.2996 17.8515 -3.142 3.688 -4.335
  Depreciation / Amortization 3.09778 4.42383 2.299 4.346 4.493
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Συνολικά έσοδα 59.0383 187.91 119.81 85.3817 15.685
  Έσοδα 59.0383 187.91 119.81 85.3817 15.685
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 50.2837 162.25 101.056 67.9695 11.738
  Ακαθάριστο Εισόδημα 8.75462 25.6604 18.7543 17.4122 3.947
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 63.5103 207.184 113.445 96.6987 30.177
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 13.4458 22.6582 9.30596 17.4369 17.183
  Depreciation / Amortization 2.0633 4.42383 2.23251 3.09778 0.429
  Λειτουργικά Έσοδα -4.47199 -19.2731 6.36458 -11.317 -14.492
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -3.44066 12.8851 -4.7224 -2.37596 0.102
  Άλλο, Καθαρό 0.04789 -3.17261 -0.20603 -4.41708 0.035
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -7.86476 -9.56062 1.43615 -18.1101 -14.355
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -7.90073 -9.57975 1.27378 -18.056 -14.388
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -7.90073 -9.57975 1.27378 -18.056 -14.388
  Καθαρά Κέρδη -7.90073 -9.57975 1.27378 -18.056 -14.388
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -7.90073 -9.57975 1.27378 -18.056 -14.388
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -7.90073 -9.57975 1.27378 -18.056 -14.388
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -7.90073 -9.57975 1.27378 -18.056 -14.388
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 9.95028 67.8311 203.017 2.55703 1.92207
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.79402 -0.14123 0.00627 -7.06132 -7.48568
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.87767 0.02983 0.00999 -3.89153 -7.20601
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -2.28245 17.8515 0.85125 12.4696 0.827
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων
  Other Operating Expenses, Total -4.275
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2022 2021 2020 2019
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 66.9705 40.5932 14.064 2.691 6.09
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 32.6738 28.4038 12.066 1.706 1.589
  Μετρητά
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 33.0075 10.8013 1.327 0.841 3.684
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 33.0075 10.8013 1.327 0.841 3.684
  Προπληρωθέντα Εξοδα 1.28918 1.38808 0.67 0.143 0.815
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.001 0.001 0.002
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 204.306 155.224 43.891 33.5 36.597
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 9.55463 3.64848 7.23 8.641 0.782
  Υπεραξία, Καθαρό 55.3495 45.5185 19.368 17.362 19.347
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 70.306 64.7611 2.603 4.191 10.06
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 2.12483 0.70275 0.626 0.615 0.318
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 103.268 52.506 18.068 16.455 12.443
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 15.2981 14.2701
  Δεδουλευμένα Έξοδα 31.332 16.7508 3.344 2.255
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0.05 0.06001 0.05 1.435 0.035
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 1.63822 1.58121 0.222 1.301 0.207
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 54.9498 19.844 6.089 3.327 3.839
  Σύνολο Οφειλών 193.915 124.745 25.153 26.5 21.774
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 81.5777 64.8338 0.547 2.83 2.251
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 81.5777 64.8338 0.547 2.83 2.251
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης
  Δικαίωμα Μειοψηφίας
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 9.06898 7.40509 6.538 7.215 7.08
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 10.3907 30.4791 18.738 7 14.823
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0.008 0.00311 0.007 0.061 1.201
  Κοινή Μετοχή 0.04366 0.1393 1.25 1.316 1.971
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 236.877 265.673 204.788 176.262 168.046
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -225.582 -235.337 -186.889 -170.892 -156.445
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 204.306 155.224 43.891 33.5 36.597
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 2.56838 5.57209 1.57986 1.45496 1.45496
  Total Preferred Shares Outstanding
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -0.95544 -0.418 0.253 0.05
  Μετρητά & Ισοδύναμα 32.6738 28.4038 12.066 1.706 1.589
  Payable/Accrued 8.363 8.137 8.362
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 4.73879
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -1.0903
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 51.6694 72.5822 66.9705 75.228
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 24.8982 32.6668 32.6738 42.396
  Μετρητά & Ισοδύναμα 24.8982 32.6668 32.6738 42.396
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 25.1425 37.6115 33.0075 32.461
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 25.1425 37.6115 33.0075 32.461
  Προπληρωθέντα Εξοδα 1.62873 2.30384 1.28918 0.221
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.15
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 163.784 205.481 204.306 220.62
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 3.17 6.80769 9.55463 10.185
  Υπεραξία, Καθαρό 45.5185 55.3495 55.3495 60.896
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 62.7236 68.1278 70.306 72.864
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.70275 2.61396 2.12483 1.447
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 66.556 119 103.268 67.378
  Payable/Accrued 40.808
  Δεδουλευμένα Έξοδα 24.4909 26.5977 31.332 3.781
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0.06001 0.06001 0.05 1.511
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 1.58133 1.5811 1.63822 0.12
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 19.4448 65.7657 54.9498 21.158
  Σύνολο Οφειλών 137.986 192.068 193.915 195.584
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 64.4272 65.2334 81.5777 81.822
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 64.4272 65.2334 81.5777 81.822
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 7.00228 7.83502 9.06898 46.384
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 25.7988 13.4131 10.3907 25.036
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0.00006 0.00791 0.008 0.012
  Κοινή Μετοχή 0.41308 0.04582 0.04366 0.064
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 268.623 237.668 236.877 232.836
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -243.237 -224.308 -225.582 -207.526
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 0 -0.95544 -0.35
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 163.784 205.481 204.306 220.62
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 16.0956 66.3686 2.56838 2.56638
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 3.30985 7.84169
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -0.13986 -1.034
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 20.979 24.9951 15.2981
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2022 2021 2020 2019
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -38.693 -9.57975 -15.997 -20.766 -12.569
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -7.10327 2.13654 -6.838 -4.037 -6.979
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 0.14689 0.10925 0.131 0.344 0.48
  Amortization 2.95089 4.31458 2.168 4.002 4.013
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 28.5244 3.50844 2.683 11.36 -2.084
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 1.99896 4.73836 0 0.029 0
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -0.03247 3.78402 4.177 1.023 3.181
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -82.8938 -0.80905 -1.534 -0.098 -0.086
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -0.16382 -0.19551 -0.158 -0.098 -0.086
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -82.73 -0.61354 -1.376
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 112.62 -5.5975 19.157 4.049 6.604
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -0.95625 -5.5275 20.702 0 -4.554
  Total Cash Dividends Paid
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 43.9586 0 0.976 7.89
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 69.618 -0.07 -1.545 3.073 3.268
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις -2.01541 0 -0.425 0.203 -0.046
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 20.6078 -4.27 10.36 0.117 -0.507
  Cash Taxes Paid 0 0 0
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line -7.90073 1.27378 -38.693 -20.637
  Cash From Operating Activities -2.51389 5.42233 -7.10327 0.358
  Cash From Operating Activities 2.0633 2.23251 0.14689 0.091
  Amortization 2.95089 0.739
  Non-Cash Items 1.6354 3.35237 28.5244 12.506
  Cash Taxes Paid 0 0
  Cash Interest Paid 2.83466 2.07729 1.99896 0.003
  Changes in Working Capital 1.68814 -1.43633 -0.03247 7.659
  Cash From Investing Activities -0.0055 -0.17204 -82.8938 -82.966
  Capital Expenditures -0.0055 -0.17085 -0.16382 -0.161
  Cash From Financing Activities -0.98625 -4.61125 112.62 112.959
  Financing Cash Flow Items -0.95625 -4.57125 -0.95625
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 0 43.9586 44.405
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -0.03 -0.04 69.618 68.554
  Foreign Exchange Effects 0 -0.646 -2.01541 -0.021
  Net Change in Cash -3.50564 -0.00696 20.6078 30.33
  Other Investing Cash Flow Items, Total 0 -0.00119 -82.73 -82.805

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Troika Media Group, Inc. Company profile

  Σχετικά με την Troika Media Group, Inc.

  Η Troika Media Group, Inc είναι μια παγκόσμια εταιρεία υπηρεσιών μάρκετινγκ. Η εταιρεία ασχολείται με την αξιοποίηση των δεδομένων και της τεχνολογίας για την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων branding, μάρκετινγκ, μέσων ενημέρωσης και ανάλυσης στους πελάτες της. Προσφέρει λύσεις στους πελάτες μια προσέγγιση στην κάλυψη της στρατηγικής της μάρκας, του βιωματικού μάρκετινγκ και των επικοινωνιακών αναγκών τους. Οι λειτουργικές μονάδες της Εταιρείας περιλαμβάνουν τις Troika Services, Inc. (Global), Troika Design Group, Inc. (Λος Άντζελες), MissionCulture LLC (Νέα Υόρκη), Mission-Media Holdings Limited (Λονδίνο) και Mission Media USA Inc. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στη Νέα Υόρκη, το Νιου Τζέρσεϊ και το Λονδίνο.

  Industry: Advertising & Marketing (NEC)

  25 West 39Th Street, 6Th Floor
  NEW YORK
  NEW YORK 10018
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0039%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 1.8
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.01192
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 85.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0538%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0757%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.030

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 555.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου