Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Travelzoo - TZOO CFD

5.18
0.58%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.08
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.030779 %
Charges from borrowed part ($-1.23)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.030779%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.013666 %
Charges from borrowed part ($-0.55)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.013666%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 5.21
Άνοιγμα* 5.18
Μεταβολή 1 έτους* -43.63%
Εύρος ημέρας* 5.1 - 5.33
Εύρος 52 εβδ. 4.10-10.15
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 38.48K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 988.54K
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 64.97M
Αναλογία P/E 86.58
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 12.40M
Έσοδα 65.65M
EPS 0.06
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta 1.55
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Mar 1, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Feb 2, 2023 5.18 0.00 0.00% 5.18 5.34 5.10
Feb 1, 2023 5.21 -0.02 -0.38% 5.23 5.29 5.20
Jan 31, 2023 5.25 -0.03 -0.57% 5.28 5.32 5.12
Jan 30, 2023 5.28 0.02 0.38% 5.26 5.31 5.26
Jan 27, 2023 5.30 0.01 0.19% 5.29 5.35 5.16
Jan 26, 2023 5.31 0.03 0.57% 5.28 5.36 5.16
Jan 25, 2023 5.22 0.12 2.35% 5.10 5.25 5.10
Jan 24, 2023 5.27 -0.06 -1.13% 5.33 5.40 5.23
Jan 23, 2023 5.35 0.01 0.19% 5.34 5.45 5.33
Jan 20, 2023 5.27 -0.02 -0.38% 5.29 5.40 5.18
Jan 19, 2023 5.18 0.01 0.19% 5.17 5.25 5.13
Jan 18, 2023 5.16 0.02 0.39% 5.14 5.19 5.05
Jan 17, 2023 5.17 0.03 0.58% 5.14 5.24 4.97
Jan 13, 2023 5.25 0.11 2.14% 5.14 5.28 5.04
Jan 12, 2023 5.21 0.25 5.04% 4.96 5.34 4.96
Jan 11, 2023 5.18 0.09 1.77% 5.09 5.32 4.97
Jan 10, 2023 5.07 0.13 2.63% 4.94 5.08 4.75
Jan 9, 2023 4.93 0.06 1.23% 4.87 5.09 4.78
Jan 6, 2023 4.99 -0.04 -0.80% 5.03 5.23 4.83
Jan 5, 2023 5.19 0.23 4.64% 4.96 5.53 4.78

Travelzoo Events

Time (UTC) Country Event
No events scheduled
View all events
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Συνολικά έσοδα 114.263 106.524 111.322 104.925 53.601 62.712
Έσοδα 114.263 106.524 111.322 104.925 53.601 62.712
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 13.855 12.909 12.268 11.435 10.563 11.388
Ακαθάριστο Εισόδημα 100.408 93.615 99.054 93.49 43.038 51.324
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 104.077 101.979 103.084 87.884 67.674 60.425
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 81.126 79.846 81.823 69.74 51.11 50.047
Έρευνα & Ανάπτυξη 9.096 9.224 8.993 6.709 3.081 2.59
Λειτουργικά Έσοδα 10.186 4.545 8.238 17.041 -14.073 2.287
Άλλο, Καθαρό -0.187 0.173 0.048 -0.042 0.597 0.486
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 9.999 4.718 8.286 16.999 -13.618 2.693
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 6.007 2.1 4.661 12.287 -11.18 0.915
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 6.007 2.1 4.661 12.287 -10.033 0.924
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0.624 1.43 0 -8.132 -3.39 -0.013
Καθαρά Κέρδη 6.631 3.53 4.661 4.155 -13.423 0.911
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 6.007 2.1 4.661 12.287 -10.033 0.924
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 6.631 3.53 4.661 4.155 -13.423 0.911
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 6.631 3.53 4.661 4.155 -13.423 0.911
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 13.997 12.894 12.51 12.035 11.344 12.991
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.42916 0.16287 0.37258 1.02094 -0.88443 0.07113
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.42916 0.16287 0.37258 1.02094 -0.71712 -0.109
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 2.92 -3.6
Δικαίωμα Μειοψηφίας 0 1.147 0.009
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.142 -0.08
Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022
Συνολικά έσοδα 14.284 19.079 15.688 13.661 18.453
Έσοδα 14.284 19.079 15.688 13.661 18.453
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 3.018 2.522 2.992 2.856 2.832
Ακαθάριστο Εισόδημα 11.266 16.557 12.696 10.805 15.621
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 15.051 15.174 12.849 17.351 16.534
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 11.35 12.396 12.273 14.028 13.249
Έρευνα & Ανάπτυξη 0.683 0.685 0.684 0.538 0.453
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 -0.429 -3.1 -0.071 0
Λειτουργικά Έσοδα -0.767 3.905 2.839 -3.69 1.919
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.009 -0.102 0 0
Άλλο, Καθαρό -0.157 0.357 0.244 0.073 1.423
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -0.933 4.16 3.083 -3.617 3.342
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -1.675 3.024 2.85 -3.284 2.374
Δικαίωμα Μειοψηφίας 0.048 -0.039 -0.008 0.008 -0.004
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -1.627 2.985 2.842 -3.276 2.37
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων -0.015 0.029 -0.019 -0.008 -0.011
Καθαρά Κέρδη -1.642 3.014 2.823 -3.284 2.359
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -1.627 2.985 2.842 -3.276 2.37
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -1.642 3.014 2.823 -3.284 2.359
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -1.642 3.014 2.823 -3.284 2.359
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 11.391 13.408 12.904 12.054 12.544
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.14283 0.22263 0.22024 -0.27178 0.18893
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.14283 0.19937 0.06409 -0.27561 0.18893
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 44.466 37.239 33.166 36.11 70.044 65.123
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 26.838 22.553 18.017 18.743 63.061 43.815
Μετρητά & Ισοδύναμα 26.838 22.553 18.017 18.743 63.061 43.815
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 14.957 12.286 13.035 12.198 5.45 18.196
Accounts Receivable - Trade, Net 14.415 11.769 12.646 11.209 4.519 14.871
Prepaid Expenses 1.334 1.859 1.78 2.221 1.073 2.77
Other Current Assets, Total 1.337 0.541 0.334 2.948 0.46 0.342
Total Assets 53.53 45.672 43.424 54.538 102.4 99.727
Property/Plant/Equipment, Total - Net 6.158 4.921 3.79 11.001 9.888 8.359
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 23.295 22.351 21.69 28.861 27.915 26.187
Accumulated Depreciation, Total -17.137 -17.43 -17.9 -17.86 -18.027 -17.828
Other Long Term Assets, Total 2.906 3.512 3.774 4.943 6.99 11.875
Total Current Liabilities 29.823 29.593 26.81 34.994 82.87 87.884
Accounts Payable 19.714 19.105 17.129 19.349 64.1 72.089
Accrued Expenses 8.268 8.202 7.336 11.128 12.236 13.392
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 1.841 2.286 2.345 4.517 3.685 2.403
Total Liabilities 35.466 32.594 29.365 43.675 100.509 103.959
Total Long Term Debt 0 0 0 0 0.814 0
Other Liabilities, Total 5.643 3.001 2.555 8.681 11.859 11.475
Total Equity 18.064 13.078 14.059 10.863 1.891 -4.232
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0 0 0
Common Stock 0.135 0.125 0.12 0.115 0.114 0.126
Additional Paid-In Capital 0 0 0 0 6.239 4.415
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 21.716 16.55 18.153 14.2 -0.403 0.508
Other Equity, Total -3.787 -3.597 -4.214 -3.452 -4.059 -3.793
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 53.53 45.672 43.424 54.538 102.4 99.727
Total Common Shares Outstanding 13.462 12.462 11.962 11.479 11.365 12.056
Long Term Investments 2.694 2.484 0
Goodwill, Net 0 10.944 10.944
Intangibles, Net 0 4.534 3.426
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 0 2.849 0
Long Term Debt 0 0.814 0
Deferred Income Tax 0 0.357 0
Minority Interest 0 4.609 4.6
Treasury Stock - Common -5.488
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 83.097 95.925 80.417 65.123 57.903
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 70.862 80.962 65.204 43.815 35.617
Μετρητά & Ισοδύναμα 70.862 80.962 65.204 43.815 35.617
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 8.736 11.521 11.966 18.196 20.71
Accounts Receivable - Trade, Net 7.293 9.905 9.084 14.871 18.163
Prepaid Expenses 3.376 3.358 3.184 3.041 1.513
Other Current Assets, Total 0.123 0.084 0.063 0.071 0.063
Total Assets 114.825 126.8 116.87 99.727 92.883
Property/Plant/Equipment, Total - Net 9.626 9.593 8.799 8.359 7.251
Goodwill, Net 10.944 10.944 10.944 10.944 10.944
Intangibles, Net 4.25 3.975 3.7 3.426 5.189
Other Long Term Assets, Total 6.908 6.363 13.01 11.875 11.596
Total Current Liabilities 100.123 105.505 98.421 87.884 78.751
Accounts Payable 78.843 90.739 85.058 72.089 63.932
Accrued Expenses 14.623 11.973 11.028 13.392 11.984
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 3.459 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 3.198 2.793 2.335 2.403 2.835
Total Liabilities 117.708 125.798 114.999 103.959 94.352
Total Long Term Debt 0.204 3.156 0 0 0
Long Term Debt 0.204 3.156 0 0
Deferred Income Tax 0.235 0.038 0 0
Minority Interest 4.561 4.6 4.608 4.6 4.604
Other Liabilities, Total 12.585 12.499 11.97 11.475 10.997
Total Equity -2.883 1.002 1.871 -4.232 -1.469
Common Stock 0.115 0.115 0.118 0.126 0.126
Additional Paid-In Capital 4.279 4.988 3.432 4.415 4.957
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -2.045 0.969 3.792 0.508 2.867
Treasury Stock - Common -1.583 -1.583 -1.583 -5.488 -5.488
Other Equity, Total -3.649 -3.487 -3.888 -3.793 -3.931
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 114.825 126.8 116.87 99.727 92.883
Total Common Shares Outstanding 11.47 11.494 11.823 12.056 12.056
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 6.631 3.53 4.661 4.155 -14.57 0.902
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 8.722 2.076 5.317 11.236 47.019 -8.083
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 2.53 2.075 1.828 1.318 2.314 1.82
Deferred Taxes -0.199 0.309 -0.336 0.258 -3.413 0.813
Μη Χρηματικά Στοιχεία 0.718 -2.12 1.056 2.219 11.934 0.212
Cash Taxes Paid 3.309 6.201 4.276 4.72 1.954 3.115
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 0.088 0 0 0.142 0.004
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -0.958 -1.718 -1.892 3.286 50.754 -11.83
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -0.909 2.152 -3.685 -1.147 2.067 0.104
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -0.909 -0.738 -0.752 -0.474 -0.253 -0.029
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 0 2.89 -2.933 -0.673 2.32 0.133
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -15.262 -9.712 -5.292 -9.106 -6.982 -11.158
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 0.058 0 0
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -9.662 -9.712 -5.292 -9.106 -1.145 -11.048
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -5.658 0 0 -5.837 -0.11
Συναλλαγματικές Επιδράσεις -0.841 1.199 -0.88 0.266 1.571 -0.259
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -8.29 -4.285 -4.54 1.249 43.675 -19.396
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Net income/Starting Line -1.69 1.363 4.194 0.902 2.363
Cash From Operating Activities 9.064 21.95 9.283 -8.083 -6.764
Cash From Operating Activities 0.484 0.96 1.408 1.82 0.574
Deferred Taxes 0.541 1.14 1.073 0.813 0.097
Non-Cash Items 0.276 0.262 -2.825 0.212 -1.037
Cash Taxes Paid 0.592 1.443 2.978 3.115 0.259
Changes in Working Capital 9.453 18.225 5.433 -11.83 -8.761
Cash From Investing Activities -0.007 -0.084 -0.024 0.104 -0.942
Capital Expenditures -0.007 -0.084 -0.024 -0.029 -1.138
Other Investing Cash Flow Items, Total 0 0 0.133 0.196
Cash From Financing Activities -1.583 -4.76 -7.117 -11.158 0
Issuance (Retirement) of Stock, Net -1.583 -4.65 -7.007 -11.048 0
Issuance (Retirement) of Debt, Net 0 -0.11 -0.11 -0.11
Foreign Exchange Effects 0.27 0.697 -0.126 -0.259 -0.524
Net Change in Cash 7.744 17.803 2.016 -19.396 -8.23
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Azzurro Capital, Inc. Corporation 61.8068 7663858 3410000 2022-12-30 LOW
Forager Capital Management, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 6.9453 861192 0 2022-09-30 LOW
Bartel (Holger) Individual Investor 4.1614 516000 0 2022-11-22 HIGH
Invenomic Capital Management LP Hedge Fund 3.9486 489616 -13965 2022-09-30 HIGH
Renaissance Technologies LLC Hedge Fund 3.3798 419091 -43600 2022-09-30 HIGH
Acadian Asset Management LLC Investment Advisor/Hedge Fund 3.2281 400273 -77050 2022-09-30 MED
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 3.0568 379030 69692 2022-09-30 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 2.3281 288677 -32175 2022-09-30 LOW
Bartel (Ralph) Individual Investor 1.9577 242745 -5000 2022-11-22 HIGH
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 1.1166 138457 253 2022-09-30 LOW
Newton Investment Management North America, LLC Investment Advisor 0.5215 64670 0 2022-09-30 MED
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.5124 63535 0 2022-09-30 LOW
Castleknight Management LP Hedge Fund 0.4523 56089 0 2022-09-30 MED
Axxion S.A. Investment Advisor 0.3629 45000 0 2022-12-31 MED
Russell Investments Trust Company Investment Advisor 0.3384 41960 0 2022-09-30 LOW
Ciocca (Christina Sindoni) Individual Investor 0.3007 37288 0 2022-11-22 LOW
Bridgeway Capital Management, LLC Investment Advisor 0.2633 32643 -20000 2022-09-30 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.2409 29869 0 2022-09-30 LOW
Polen Capital Management, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.2279 28260 0 2022-12-31 LOW
Eidelman Virant Capital Investment Advisor 0.1936 24000 0 2022-09-30 MED

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group
+485000+

Έμποροι

65000+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$48000000+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$28000000+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Calculate your hypothetical P&L if you had opened a CFD trade on a certain date (select a date) and closed on a different date (select a date).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
 • 2:1
 • 5:1
 • 10:1
 • 20:1
Μόχλευση
20:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Travelzoo Company profile

Σχετικά με την Travelzoo

Το Travelzoo είναι μια διεθνής εταιρεία διαδικτυακών μέσων ενημέρωσης που προσφέρει και προσφέρει προσφορές από ταξιδιωτικές, ψυχαγωγικές και τοπικές εταιρείες. Οι τομείς της περιλαμβάνουν το Travelzoo North America, το Travelzoo Europe και το Jack's Flight Club. Το Travelzoo North America αποτελείται από τις δραστηριότητες της εταιρείας στον Καναδά και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Travelzoo Europe αποτελείται από τις δραστηριότητες της Εταιρείας στη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Το Jack's Flight Club αποτελείται από έσοδα συνδρομής από premium μέλη που έχουν πρόσβαση και λαμβάνουν προσφορές πτήσεων από το Jack's Flight Club μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω εφαρμογών για κινητά τηλέφωνα Android ή Apple. Οι εκδόσεις και τα προϊόντα της Εταιρείας περιλαμβάνουν την ιστοσελίδα Travelzoo (travelzoo.com), τις εφαρμογές Travelzoo για iPhone και Android, το ενημερωτικό δελτίο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Travelzoo Top 20, την υπηρεσία ειδοποίησης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Newsflash και το δίκτυο Travelzoo. Ο δικτυακός τόπος Travelzoo περιλαμβάνει λίστες τοπικών προσφορών και αποδράσεων που επιτρέπουν στα μέλη να αγοράζουν κουπόνια για προσφορές από τοπικές επιχειρήσεις, όπως σπα, ξενοδοχεία και εστιατόρια.

Industry: Travel Agents

590 Madison Avenue
35Th Floor
NEW YORK
NEW YORK 10022
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Oil - Crude

76.69 Price
+0.450% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0219%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0065%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.03

US100

12,536.10 Price
-0.620% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0180%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0070%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 1.8

Natural Gas

2.47 Price
+0.570% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.1001%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0692%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.005

XRP/USD

0.41 Price
-0.510% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.00329

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 485.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου