Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Travelzoo - TZOO CFD

  8.90
  1.22%
  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.09
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026179 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.97)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026179%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003957 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.75)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003957%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Travelzoo ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘D’ score indicates poor relative ESG performance and insufficient degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 9.01
  Άνοιγμα* 8.87
  Μεταβολή 1 έτους* 49.08%
  Εύρος ημέρας* 8.79 - 9.01
  Εύρος 52 εβδ. 4.10-10.86
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 63.60K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 2.47M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 81.11M
  Αναλογία P/E 8.14
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 14.91M
  Έσοδα 77.19M
  EPS 0.67
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta 1.53
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Oct 24, 2023

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Apr 15, 2024 9.01 -0.01 -0.11% 9.02 9.23 8.83
  Apr 12, 2024 9.14 -0.04 -0.44% 9.18 9.48 9.10
  Apr 11, 2024 9.51 0.27 2.92% 9.24 9.64 9.24
  Apr 10, 2024 9.47 -0.51 -5.11% 9.98 10.01 9.43
  Apr 9, 2024 10.09 0.28 2.85% 9.81 10.12 9.80
  Apr 8, 2024 9.80 -0.11 -1.11% 9.91 9.93 9.63
  Apr 5, 2024 9.91 0.27 2.80% 9.64 10.05 9.52
  Apr 4, 2024 9.78 0.02 0.20% 9.76 10.17 9.76
  Apr 3, 2024 9.79 -0.02 -0.20% 9.81 10.07 9.78
  Apr 2, 2024 9.94 -0.23 -2.26% 10.17 10.17 9.71
  Apr 1, 2024 10.30 0.05 0.49% 10.25 10.58 10.02
  Mar 28, 2024 10.15 -0.38 -3.61% 10.53 10.64 10.08
  Mar 27, 2024 10.54 -0.46 -4.18% 11.00 11.08 10.37
  Mar 26, 2024 10.95 0.12 1.11% 10.83 11.20 10.74
  Mar 25, 2024 10.79 0.63 6.20% 10.16 10.94 10.16
  Mar 22, 2024 10.06 -0.26 -2.52% 10.32 10.32 9.94
  Mar 21, 2024 10.32 -0.25 -2.37% 10.57 10.73 10.28
  Mar 20, 2024 10.67 0.21 2.01% 10.46 10.77 10.28
  Mar 19, 2024 10.51 0.34 3.34% 10.17 10.65 10.17
  Mar 18, 2024 10.32 0.17 1.67% 10.15 10.51 10.02

  Travelzoo Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Thursday, April 25, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  12:30

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q1 2024 Travelzoo Earnings Release
  Q1 2024 Travelzoo Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Friday, April 26, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  14:00

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Travelzoo Annual Shareholders Meeting
  Travelzoo Annual Shareholders Meeting

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Friday, May 31, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  14:00

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Travelzoo Annual Shareholders Meeting
  Travelzoo Annual Shareholders Meeting

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Thursday, July 25, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  12:30

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q2 2024 Travelzoo Earnings Release
  Q2 2024 Travelzoo Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 70.599 62.712 53.601 104.925 111.322
  Έσοδα 70.599 62.712 53.601 104.925 111.322
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 10.003 11.388 10.563 11.435 12.268
  Ακαθάριστο Εισόδημα 60.596 51.324 43.038 93.49 99.054
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 63.042 60.425 67.674 87.884 103.084
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 50.975 50.047 51.11 69.74 81.823
  Έρευνα & Ανάπτυξη 2.064 2.59 3.081 6.709 8.993
  Λειτουργικά Έσοδα 7.557 2.287 -14.073 17.041 8.238
  Άλλο, Καθαρό 2.329 0.486 0.597 -0.042 0.048
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 9.958 2.693 -13.618 16.999 8.286
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 6.688 0.915 -11.18 12.287 4.661
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 6.693 0.924 -10.033 12.287 4.661
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων -0.059 -0.013 -3.39 -8.132 0
  Καθαρά Κέρδη 6.634 0.911 -13.423 4.155 4.661
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 6.693 0.924 -10.033 12.287 4.661
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 6.634 0.911 -13.423 4.155 4.661
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 6.634 0.911 -13.423 4.155 4.661
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 12.561 12.991 11.344 12.035 12.51
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.53284 0.07113 -0.88443 1.02094 0.37258
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.54353 -0.109 -0.71712 1.02094 0.37258
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -3.6 2.92 0
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0.005 0.009 1.147 0
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 0.072 -0.08 -0.142
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Συνολικά έσοδα 20.599 21.128 21.601 18.608 15.849
  Έσοδα 20.599 21.128 21.601 18.608 15.849
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 2.665 2.88 2.691 2.684 2.324
  Ακαθάριστο Εισόδημα 17.934 18.248 18.91 15.924 13.525
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 17.49 17.855 16.89 15.024 15.576
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 14.3 14.457 13.709 11.667 12.768
  Έρευνα & Ανάπτυξη 0.525 0.518 0.49 0.673 0.484
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα)
  Λειτουργικά Έσοδα 3.109 3.273 4.711 3.584 0.273
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά
  Άλλο, Καθαρό 0.314 0.479 0.35 -0.053 0.836
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 3.423 3.752 5.061 3.531 1.109
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 2.405 2.661 3.683 2.474 0.792
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -0.052 -0.037 -0.008 0.041 -0.002
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 2.353 2.624 3.675 2.515 0.79
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων -0.005 0.002 -0.002 -0.063 0.005
  Καθαρά Κέρδη 2.348 2.626 3.673 2.452 0.795
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 2.353 2.624 3.675 2.515 0.79
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 2.348 2.626 3.673 2.452 0.795
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 2.348 2.626 3.673 2.452 0.795
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 14.821 15.337 15.779 12.486 12.578
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.15876 0.17109 0.2329 0.20143 0.06281
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.15876 0.17109 0.2329 0.21265 0.06281
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 35.591 65.123 70.044 36.11 33.166
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 18.693 43.815 63.061 18.743 18.017
  Μετρητά & Ισοδύναμα 18.693 43.815 63.061 18.743 18.017
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 15.83 18.196 5.45 12.198 13.035
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 14.052 14.871 4.519 11.209 12.646
  Προπληρωθέντα Εξοδα 0.764 2.77 1.073 2.221 1.78
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.304 0.342 0.46 2.948 0.334
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 67.274 99.727 102.4 54.538 43.424
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 8.097 8.359 9.888 11.001 3.79
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 21.188 26.187 27.915 28.861 21.69
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -13.091 -17.828 -18.027 -17.86 -17.9
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 8.991 11.875 6.99 4.943 3.774
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 47.534 87.884 82.87 34.994 26.81
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 36.845 72.089 64.1 19.349 17.129
  Δεδουλευμένα Έξοδα 8.021 13.392 12.236 11.128 7.336
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 2.668 2.403 3.685 4.517 2.345
  Σύνολο Οφειλών 63.018 103.959 100.509 43.675 29.365
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 0 0.814 0 0
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 10.889 11.475 11.859 8.681 2.555
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 4.256 -4.232 1.891 10.863 14.059
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0 0
  Κοινή Μετοχή 0.165 0.126 0.114 0.115 0.12
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 23.274 4.415 6.239 0 0
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 7.142 0.508 -0.403 14.2 18.153
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -19.195 -3.793 -4.059 -3.452 -4.214
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 67.274 99.727 102.4 54.538 43.424
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 15.704 12.056 11.365 11.479 11.962
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 0 2.484 2.694
  Υπεραξία, Καθαρό 10.944 10.944 10.944 0
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 3.651 3.426 4.534 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 0 2.849 0
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 0.814 0
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 0 0.357 0
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 4.595 4.6 4.609 0
  Treasury Stock - Common -7.13 -5.488
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 29.009 31.979 35.985 35.591 35.508
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 15.901 19.513 19.138 18.693 19.494
  Μετρητά & Ισοδύναμα 15.901 19.513 19.138 18.693 19.494
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 11.374 11.088 15.073 15.598 14.598
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 10.684 10.287 13.672 13.82 11.835
  Προπληρωθέντα Εξοδα 1.727 1.368 1.764 1.289 1.381
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.007 0.01 0.01 0.011 0.035
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 55.808 59.116 66.267 67.274 68.32
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 6.955 6.944 7.544 8.097 6.304
  Υπεραξία, Καθαρό 10.944 10.944 10.944 10.944 10.944
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 2.479 2.86 3.249 3.651 4.304
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 6.421 6.389 8.545 8.991 11.26
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 37.057 36.232 41.989 47.534 52.871
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 26.573 26.139 31.119 36.845 41.732
  Δεδουλευμένα Έξοδα 6.935 6.711 7.293 8.021 8.189
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 3.549 3.382 3.577 2.668 2.95
  Σύνολο Οφειλών 53.784 52.687 58.048 63.018 67.704
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Μακροπρόθεσμο Χρέος
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 4.692 4.64 4.603 4.595 4.636
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 12.035 11.815 11.456 10.889 10.197
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 2.024 6.429 8.219 4.256 0.616
  Κοινή Μετοχή 0.142 0.152 0.165 0.165 0.131
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 5.186 11.816 23.67 23.274 7.797
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 15.789 13.441 10.815 7.142 4.69
  Treasury Stock - Common 0 0 -7.316 -7.13 -6.658
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -19.093 -18.98 -19.115 -19.195 -5.344
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 55.808 59.116 66.267 67.274 68.32
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 14.166 15.17 15.669 15.704 12.396
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 6.629 0.902 -14.57 4.155 4.661
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -23.121 -8.083 47.019 11.236 5.317
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 2.189 1.82 2.314 1.318 1.828
  Deferred Taxes 0.774 0.813 -3.413 0.258 -0.336
  Μη Χρηματικά Στοιχεία -2.279 0.212 11.934 2.219 1.056
  Cash Taxes Paid 1.147 3.115 1.954 4.72 4.276
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 0 0.004 0.142 0
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -30.434 -11.83 50.754 3.286 -1.892
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -1.315 0.104 2.067 -1.147 -3.685
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -1.511 -0.029 -0.253 -0.474 -0.752
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 0.196 0.133 2.32 -0.673 -2.933
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 1.282 -11.158 -6.982 -9.106 -5.292
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 0.046 0
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 1.236 -11.048 -1.145 -9.106 -5.292
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 0 -0.11 -5.837 0
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις -2.457 -0.259 1.571 0.266 -0.88
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -25.611 -19.396 43.675 1.249 -4.54
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line 3.681 6.629 4.218 3.421 2.363
  Cash From Operating Activities 0.535 -23.121 -20.849 -16.99 -6.764
  Cash From Operating Activities 0.478 2.189 1.652 1.118 0.574
  Deferred Taxes -0.068 0.774 0.701 0.55 0.097
  Non-Cash Items -0.313 -2.279 -2.07 -1.059 -1.037
  Cash Taxes Paid 0.074 1.147 1.234 0.771 0.259
  Changes in Working Capital -3.243 -30.434 -25.35 -21.02 -8.761
  Cash From Investing Activities -0.072 -1.315 -1.089 -1.028 -0.942
  Capital Expenditures -0.111 -1.511 -1.285 -1.224 -1.138
  Other Investing Cash Flow Items, Total 0.039 0.196 0.196 0.196 0.196
  Cash From Financing Activities -0.186 1.282 0.761 1.885 0
  Issuance (Retirement) of Stock, Net -0.186 1.236 0.715 1.885 0
  Issuance (Retirement) of Debt, Net 0 0 0
  Foreign Exchange Effects 0.171 -2.457 -3.267 -2.176 -0.524
  Net Change in Cash 0.448 -25.611 -24.444 -18.309 -8.23
  Financing Cash Flow Items 0.046 0.046

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Travelzoo Company profile

  Σχετικά με την Travelzoo

  Το Travelzoo είναι μια διεθνής εταιρεία διαδικτυακών μέσων ενημέρωσης που προσφέρει και προσφέρει προσφορές από ταξιδιωτικές, ψυχαγωγικές και τοπικές εταιρείες. Οι τομείς της περιλαμβάνουν το Travelzoo North America, το Travelzoo Europe και το Jack's Flight Club. Το Travelzoo North America αποτελείται από τις δραστηριότητες της εταιρείας στον Καναδά και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Travelzoo Europe αποτελείται από τις δραστηριότητες της Εταιρείας στη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Το Jack's Flight Club αποτελείται από έσοδα συνδρομής από premium μέλη που έχουν πρόσβαση και λαμβάνουν προσφορές πτήσεων από το Jack's Flight Club μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω εφαρμογών για κινητά τηλέφωνα Android ή Apple. Οι εκδόσεις και τα προϊόντα της Εταιρείας περιλαμβάνουν την ιστοσελίδα Travelzoo (travelzoo.com), τις εφαρμογές Travelzoo για iPhone και Android, το ενημερωτικό δελτίο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Travelzoo Top 20, την υπηρεσία ειδοποίησης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Newsflash και το δίκτυο Travelzoo. Ο δικτυακός τόπος Travelzoo περιλαμβάνει λίστες τοπικών προσφορών και αποδράσεων που επιτρέπουν στα μέλη να αγοράζουν κουπόνια για προσφορές από τοπικές επιχειρήσεις, όπως σπα, ξενοδοχεία και εστιατόρια.

  Industry: Travel Agents

  590 Madison Avenue
  35th Floor
  NEW YORK
  NEW YORK 10022
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 6.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 1.8

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 610.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου