Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Tower Limited - TWRau CFD

  0.6286
  4.56%
  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.0328
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.02274 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.32)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.02274%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.000822 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.16)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.000822%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα AUD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο Australia
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 0.6586
  Άνοιγμα* 0.6586
  Μεταβολή 1 έτους* 16.81%
  Εύρος ημέρας* 0.6087 - 0.6586
  Εύρος 52 εβδ. 0.60-0.73
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 80.04K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 2.11M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 259.93M
  Αναλογία P/E 26.57
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 379.48M
  Έσοδα 338.06M
  EPS 0.03
  Μέρισμα (Απόδοση %) 5.1248
  Beta 0.54
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων N/A

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Mar 5, 2024 0.6286 -0.0200 -3.08% 0.6486 0.6585 0.6286
  Mar 4, 2024 0.6486 0.0000 0.00% 0.6486 0.6536 0.6087
  Mar 3, 2024 0.6586 0.0499 8.20% 0.6087 0.6586 0.6087
  Mar 1, 2024 0.6586 0.0000 0.00% 0.6586 0.6586 0.6486
  Feb 29, 2024 0.6686 0.0000 0.00% 0.6686 0.6686 0.6686
  Feb 28, 2024 0.6686 0.0000 0.00% 0.6686 0.6686 0.6686
  Feb 27, 2024 0.6686 0.0000 0.00% 0.6686 0.6736 0.6686
  Feb 26, 2024 0.6686 0.0000 0.00% 0.6686 0.6686 0.6686
  Feb 25, 2024 0.6686 0.0000 0.00% 0.6686 0.6686 0.6686
  Feb 23, 2024 0.6686 0.0100 1.52% 0.6586 0.6686 0.6586
  Feb 22, 2024 0.6586 0.0000 0.00% 0.6586 0.6636 0.6586
  Feb 21, 2024 0.6536 0.0000 0.00% 0.6536 0.6536 0.6386
  Feb 20, 2024 0.6536 0.0300 4.81% 0.6236 0.6636 0.6087
  Feb 19, 2024 0.6286 0.0099 1.60% 0.6187 0.6286 0.5987
  Feb 18, 2024 0.6237 0.0150 2.46% 0.6087 0.6237 0.6087
  Feb 16, 2024 0.6187 0.0000 0.00% 0.6187 0.6187 0.6187
  Feb 15, 2024 0.6187 0.0100 1.64% 0.6087 0.6237 0.6087
  Feb 14, 2024 0.6037 -0.0050 -0.82% 0.6087 0.6187 0.5887
  Feb 13, 2024 0.6037 0.0399 7.08% 0.5638 0.6237 0.5588
  Feb 12, 2024 0.5737 0.0149 2.67% 0.5588 0.5787 0.5488

  Tower Limited Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 353.214 328.04 320.676 303.357 281.722
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 328.014 300.393 301.996 277.362 289.441
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 105.202 84.309 108.432 93.186 83.084
  Depreciation / Amortization 19.715 16.996 14.295 8.17 6.694
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 0.897 0.363 1.125 0.312 0.57
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -6.511 0.877 -1.416 -0.02 22.461
  Λειτουργικά Έσοδα 25.2 27.647 18.68 25.995 -7.719
  Άλλο, Καθαρό 0 -0.302
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 25.2 27.647 18.68 25.995 -8.021
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 17.674 18.402 11.21 16.805 -6.726
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -0.052 -0.632 -0.449 -0.24 -0.047
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 17.622 17.77 10.761 16.565 -6.773
  Καθαρά Κέρδη 18.803 18.683 10.761 16.565 -6.773
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 17.622 17.77 10.761 16.565 -6.773
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 18.803 18.683 10.761 16.565 -6.773
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 18.803 18.683 10.761 16.565 -6.773
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 397.851 379.483 375.456 315.398 289.928
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.04429 0.04683 0.02866 0.05252 -0.02336
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.04355 0.03722 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.03282 0.04837 0.0264 0.05248 0.027
  Total Premiums Earned 352.054 327.865 315.332 295.838 274.597
  Net Investment Income 1.16 0.175 5.344 7.519 7.125
  Losses, Benefits, and Adjustments, Total 224.904 202.319 181.056 175.714 176.632
  Other Operating Expenses, Total -16.193 -4.471 -1.496
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 1.181 0.913
  Mar 2023 Sep 2022 Mar 2022 Sep 2021 Mar 2021
  Συνολικά έσοδα 200.789 180.423 170.064 159.809 168.231
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 209.089 160.818 165.292 148.857 151.536
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 4.955 4.583 4.696 3.059 8.147
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 0.465 0.437 0.453 0.226 0.137
  Other Operating Expenses, Total 51.353 47.679 43.992 44.716 41.789
  Λειτουργικά Έσοδα -8.3 19.605 4.772 10.952 16.695
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -8.3 19.605 4.772 10.952 16.695
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -7.442 14.692 2.406 7.287 11.115
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0 0 -0.052 -0.102 -0.53
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -7.442 14.692 2.354 7.185 10.585
  Καθαρά Κέρδη -5.102 15.873 2.93 8.098 10.585
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -7.442 14.692 2.354 7.185 10.585
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -5.102 15.873 2.93 8.098 10.585
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -5.102 15.873 2.93 8.098 10.585
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 379.484 379.383 416.319 463.812 379.483
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.01961 0.03873 0.00565 0.01549 0.02789
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0.0268 0.01675 0.01861 0.01861
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.01961 0.03873 0.00565 0.01549 0.02789
  Total Premiums Earned 194.504 178.349 171.002 160.109 167.756
  Net Investment Income 6.285 2.074 -0.938 -0.3 0.475
  Losses, Benefits, and Adjustments, Total 152.316 108.119 116.151 100.856 101.463
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 2.34 1.181 0.576 0.913
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Μετρητά 34.563
  Μετρητά & Ισοδύναμα 64.009 84.502 116.129 80.108 31.428
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 946.177 804.213 803.385 740.238 703.433
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 29.484 28.743 34.951 17.252 9.104
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 34.545 35.059 52.844 37.215 28.136
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -5.061 -6.316 -17.893 -19.963 -19.032
  Υπεραξία, Καθαρό 17.744 17.744 17.744 17.744 17.744
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 80.78 76.909 70.848 60.103 56.467
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 258.798 258.634 277.47 237.904 229.172
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 13.261 15.444 17.179 12.892 13.589
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 28.668 44.704 24.45 28.822 31.335
  Other Assets, Total 168.571 35.423 32.692 26.277 28.11
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 5.477 6.237 6.082 2.721 14.931
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 8.677 3.145 18.231 8.152 76.136
  Σύνολο Οφειλών 645.912 486.685 456.341 400.352 412.576
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 27.138 28.817 33.339 5.974 0
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 0.048 8.806 2.775 1.346 0.991
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0 2.676 2.16 1.801
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 22.588 21.131 6.709 9.531 6.802
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 300.265 317.528 347.044 339.886 290.857
  Κοινή Μετοχή 460.315 460.191 492.424 492.424 447.543
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -156.959 -142.222 -142.005 -149.117 -154.504
  Unrealized Gain (Loss) 0 1.707 1.707 1.564 1.515
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -3.091 -2.148 -5.082 -4.985 -3.697
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 946.177 804.213 803.385 740.238 703.433
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 379.484 379.484 379.483 379.483 317.452
  Μακροπρόθεσμο Χρέος
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 11.102 14.672 11.452 13.527
  Δεδουλευμένα Έξοδα 44.705 37.534 34.121 31.587
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 27.138 28.817 33.339 5.974
  Sep 2023 Mar 2023 Sep 2022 Mar 2022 Sep 2021
  Μετρητά & Ισοδύναμα 64.009 96.594 84.502 101.191 116.129
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 946.177 1062.66 804.213 762.463 803.385
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 29.484 30.107 28.743 33.011 34.951
  Υπεραξία, Καθαρό 17.744 17.744 17.744 17.744 17.744
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 80.78 82.039 76.909 71.366 70.848
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 258.798 248.132 258.634 245.155 277.47
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 13.261 14.144 15.444 16.026 17.179
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 28.668 27.126 44.704 21.352 24.45
  Other Assets, Total 168.571 290.471 35.423 37.288 32.692
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 77.23 64.815 59.047 54.889 70.147
  Σύνολο Οφειλών 645.912 767.037 486.685 455.594 456.341
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 32.615 35.903 35.054 37.015 39.421
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 32.615 35.903 35.054 37.015 39.421
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 0.048 9.137 8.806 0.53 2.775
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0 0 2.676
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 22.588 12.765 21.131 5.865 6.709
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 300.265 295.624 317.528 306.869 347.044
  Κοινή Μετοχή 460.315 460.191 460.191 460.2 492.424
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -160.05 -164.567 -142.663 -153.331 -145.38
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 946.177 1062.66 804.213 762.463 803.385
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 379.484 379.484 379.484 379.484 379.483
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 17.674 18.402 11.21 16.805 -6.726
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 59.784 98.095 16.163 24.654 10.184
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 4.992 4.434 4.436 1.598 1.499
  Amortization 14.723 12.556 9.706 6.572 5.195
  Deferred Taxes 6.452 5.731 7.565 6.439 -3.404
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 4.791 6.163 1.518 0.664 21.98
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 11.152 50.809 -18.272 -7.424 -8.36
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -23.67 -59.222 -22.49 -74.292 -26.544
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -23.401 -26.463 -17.24 -37.627 -19.802
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -0.269 -32.759 -5.25 -36.665 -6.742
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -63.71 -2.271 25.696 14.648 34.637
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -7.004 -1.665 -1.115 -0.352 -0.734
  Total Cash Dividends Paid -20.028 -8.866 0
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -6.044 8.26 -18.07 15 -30
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις 3.765 -0.581 -1.279 0.007 -0.152
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -23.831 36.021 18.09 -34.983 18.125
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 0.897 0.378 1.115 0.352 0.734
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -30.634 0 44.881 65.371
  Mar 2023 Sep 2022 Mar 2022 Sep 2021 Mar 2021
  Net income/Starting Line -5.102 17.674 2.982 18.402 11.115
  Cash From Operating Activities 18.166 59.784 25.057 98.095 57.192
  Cash From Operating Activities 3.071 4.992 2.249 4.434 2.175
  Amortization 8.278 14.723 7.071 12.556 6.082
  Deferred Taxes -2.888 6.452 0.853 5.731 4.169
  Non-Cash Items -4.297 4.791 3.58 6.163 1.978
  Cash Interest Paid 0.897 0.378
  Changes in Working Capital 19.104 11.152 8.322 50.809 31.673
  Cash From Investing Activities 6.823 -23.67 8.915 -59.222 -49.441
  Capital Expenditures -14.591 -23.401 -8.633 -26.463 -17.61
  Other Investing Cash Flow Items, Total 21.414 -0.269 17.548 -32.759 -31.831
  Cash From Financing Activities -18.563 -63.71 -48.584 -2.271 -1.327
  Financing Cash Flow Items 0 -7.004 -4.341 -1.665 0
  Total Cash Dividends Paid -15.216 -20.028 -10.541 -8.866 0
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 0 -30.634 -30.625 0 0
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -3.347 -6.044 -3.077 8.26 -1.327
  Foreign Exchange Effects -2.13 3.765 -0.326 -0.581 -1.405
  Net Change in Cash 4.296 -23.831 -14.938 36.021 5.019
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  Bain Capital Credit, LP Investment Advisor/Hedge Fund 17.7781 67464858 6746486 2022-09-30
  Accident Compensation Corporation Insurance Company 9.5496 36239113 0 2022-09-30 LOW
  New Zealand Funds Management Ltd. Investment Advisor 7.0135 26615216 2661522 2022-09-30 LOW
  Pacific International Insurance Pty. Ltd. Corporation 5.8165 22072615 22072615 2023-07-24
  Lennon Holdings Limited Corporation 4.1635 15800000 500000 2022-11-15 LOW
  BT Funds Management (New Zealand) Ltd. Investment Advisor 3.5873 13613097 -1512566 2023-03-01 LOW
  Salt Funds Management Limited Hedge Fund 3.4545 13109256 3825940 2023-03-01 LOW
  Clarity Funds Management Limited Investment Advisor 2.7204 10323415 754294 2023-07-24 LOW
  Water Island Capital, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 1.8994 7208016 0 2023-08-31 HIGH
  Devon Funds Management Limited Investment Advisor 1.6178 6139439 -4880803 2023-07-24 LOW
  Public Trust Government Agency 1.614 6125000 320000 2022-11-15 MED
  Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 1.2278 4659302 0 2023-09-30 LOW
  Macquarie Asset Management (NZ) Limited Investment Advisor 0.9901 3757390 -890439 2023-03-01
  Rural Equities Ltd. Corporation 0.5336 2025000 303415 2022-11-15
  Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 0.3637 1380137 -9472 2022-12-31 LOW
  Stiassny (Michael Peter) Individual Investor 0.1647 624897 0 2022-09-30
  Trustees Executors Ltd. Investment Advisor 0.1452 550963 55096 2022-09-30 LOW
  Dimensional Fund Advisors, Ltd. Investment Advisor 0.1076 408266 0 2023-09-30 LOW
  FCA Corp. Investment Advisor 0.0791 300000 0 2023-08-31 LOW
  Turnbull (Blair McLaren) Individual Investor 0.0676 256578 -116420 2022-12-29

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Industry: Property & Casualty Insurance (NEC)

  PO Box 90347
  AUCKLAND
  1142
  NZ

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0265%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0484%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.030
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0189%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0107%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.30
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 1.8

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου