Τεστάρετε τις γνώσεις σας

Ποιος είναι ο απλούστερος τρόπος επένδυσης σε παράγωγα για έναν επενδυτή λιανικής;

Μέσω του eBay ή του Amazon
Μέσω χρηματιστηριακής αγοράς
Μέσω του χρηματιστηρίου παραγώγων
Μέσω αμοιβαίων κεφαλαίων και διαπραγματεύσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων