Αγορές
Μάθετε πώς να συναλλάσσεστε
Τα βασικά της διαπραγμάτευσης
ελληνικά
Τεστάρετε τις γνώσεις σας

Ποιος είναι ο απλούστερος τρόπος επένδυσης σε παράγωγα για έναν επενδυτή λιανικής;

Μέσω του χρηματιστηρίου παραγώγων
Μέσω αμοιβαίων κεφαλαίων και διαπραγματεύσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων
Μέσω χρηματιστηριακής αγοράς
Μέσω του eBay ή του Amazon