Ο λογαριασμός μου
Τεστάρετε τις γνώσεις σας

Ποιος είναι ο απλούστερος τρόπος επένδυσης σε παράγωγα για έναν επενδυτή λιανικής;

Μέσω αμοιβαίων κεφαλαίων και διαπραγματεύσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων
Μέσω του eBay ή του Amazon
Μέσω χρηματιστηριακής αγοράς
Μέσω του χρηματιστηρίου παραγώγων