Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές TheHourGlass - AGSsg CFD

-
0%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread -
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.026389 %
Charges from borrowed part ($-1.06)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.026389%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.018056 %
Charges from borrowed part ($-0.72)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.018056%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα SGD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο Singapore
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* N/A
Άνοιγμα* N/A
Μεταβολή 1 έτους* N/A
Εύρος ημέρας* N/A
Εύρος 52 εβδ. 1.85-2.58
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 70.35K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 2.79M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 1.47B
Αναλογία P/E 8.03
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 658.53M
Έσοδα 1.12B
EPS 0.26
Μέρισμα (Απόδοση %) 3.82775
Beta 0.88
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων N/A

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low

TheHourGlass Events

Time (UTC) Country Event
No events scheduled
View all events
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Συνολικά έσοδα 696.056 691.645 720.925 749.451 742.931 1033.4
Έσοδα 696.056 691.645 720.925 749.451 742.931 1033.4
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 538.11 524.59 526.404 533.615 525.639 695.606
Ακαθάριστο Εισόδημα 157.946 167.055 194.521 215.836 217.292 337.798
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 638.108 628.013 638.875 659.375 629.054 839.9
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 96.499 99.604 109.863 97.009 76.881 109.229
Depreciation / Amortization 7.342 7.173 6.052 32.927 34.775 38.458
Other Operating Expenses, Total -3.843 -3.354 -3.444 -4.173 -6.816 -10.014
Λειτουργικά Έσοδα 57.948 63.632 82.05 90.076 113.877 193.504
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 5.27 1.278 7.751 4.932 -3.608 10.975
Gain (Loss) on Sale of Assets -0.224 -0.151 0.248 0.068 -0.378 0.034
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 62.994 64.759 90.049 95.076 109.891 204.513
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 49.642 50.725 71.404 77.359 84.538 157.012
Δικαίωμα Μειοψηφίας -0.944 -0.908 -0.973 -1.308 -2.068 -2.316
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 48.698 49.817 70.431 76.051 82.47 154.696
Καθαρά Κέρδη 48.698 49.817 70.431 76.051 82.47 154.696
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 48.698 49.817 70.431 76.051 82.47 154.696
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 48.698 49.817 70.431 76.051 82.47 154.696
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 48.698 49.817 70.431 76.051 82.47 154.696
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 705.012 705.012 705.012 704.974 703.982 692.388
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.06907 0.07066 0.0999 0.10788 0.11715 0.22342
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.02 0.02 0.03 0.02 0.06 0.08
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.06932 0.07083 0.09962 0.1078 0.116 0.23073
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -0.003 -1.425 6.621
Q4 2020 Q2 2020 Q4 2021 Q2 2021 Q4 2022
Συνολικά έσοδα 170.571 289.821 453.11 472.407 560.997
Έσοδα 170.571 289.821 453.11 472.407 560.997
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 112.586 213.989 311.65 333.964 361.642
Ακαθάριστο Εισόδημα 57.985 75.832 141.46 138.443 199.355
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 144.805 253.555 375.877 399.704 440.196
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 15.11 23.104 41.569 44.005 49.997
Depreciation / Amortization 8.346 16.506 18.269 19.039 19.419
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -0.003 -1.425 0 6.621
Other Operating Expenses, Total 8.766 -0.044 5.814 2.696 2.517
Λειτουργικά Έσοδα 25.766 36.266 77.233 72.703 120.801
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 1.263 1.545 -5.153 5.182 5.793
Gain (Loss) on Sale of Assets -0.016 0.221 -0.221 0.14 -0.106
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 27.013 38.032 71.859 78.025 126.488
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 22.874 30.311 54.227 63.533 93.479
Δικαίωμα Μειοψηφίας -0.413 -0.592 -1.476 -0.98 -1.336
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 22.461 29.719 52.751 62.553 92.143
Καθαρά Κέρδη 22.461 29.719 52.751 62.553 92.143
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 22.461 29.719 52.751 62.553 92.143
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 22.461 29.719 52.751 62.553 92.143
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 22.461 29.719 52.751 62.553 92.143
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 704.86 703.982 703.982 699.068 685.708
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.03187 0.04222 0.07493 0.08948 0.13438
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.02 0.02 0.04 0.02 0.06
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.03188 0.04197 0.07364 0.08932 0.14163
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 450.724 483.533 485.129 491.16 523.691 597.955
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 124.849 180.496 180.971 183.131 247.872 323.36
Cash 97.017 136.844 133.618 132.971 228.164 265.998
Μετρητά & Ισοδύναμα 27.832 43.652 47.353 50.16 19.708 57.362
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 15.105 17.864 15.192 18.243 12.697 15.697
Accounts Receivable - Trade, Net 9.903 10.93 10.252 5.976 7.687 8.469
Total Inventory 307.354 282.479 286.356 286.425 259.096 254.126
Prepaid Expenses 0.747 0.968 0.914 1.229 0.989 0.81
Other Current Assets, Total 2.669 1.726 1.696 2.132 3.037 3.962
Total Assets 599.004 626.08 649.144 856.57 970.925 1093.24
Property/Plant/Equipment, Total - Net 37.109 34.066 55.546 200.027 232.343 242.93
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 75 76.698 99.75 273.298 337.384 385.706
Accumulated Depreciation, Total -37.891 -42.632 -44.204 -73.271 -105.041 -142.776
Intangibles, Net 4.446 5.216 5.258 5.923 5.009 4.491
Long Term Investments 96.578 95.946 89.159 136.814 190.146 233.488
Note Receivable - Long Term 2.224 6.878 13.675 10.933 7.62 7.233
Other Long Term Assets, Total 7.923 0.441 0.377 2.349 1.686 0.962
Total Current Liabilities 104.42 103.355 72.902 151.222 204.563 242.137
Accounts Payable 20.803 16.506 14.726 11.842 18.08 31.589
Accrued Expenses 4.027 13.977 17.81 14.982 18.33 21.279
Notes Payable/Short Term Debt 51.16 49.655 14.972 64.467 105.121 111.037
Other Current Liabilities, Total 28.43 23.217 25.394 34.075 40.263 49.409
Total Liabilities 120.527 118.94 88.9 248.818 290.974 341.642
Total Long Term Debt 0 0 0 81.487 69.622 76.498
Long Term Debt 0
Deferred Income Tax 1.386 1.413 1.326 0.768 1.005 6.641
Minority Interest 13.321 12.457 12.78 15.031 15.373 15.941
Other Liabilities, Total 1.4 1.715 1.892 0.31 0.411 0.425
Total Equity 478.477 507.14 560.244 607.752 679.951 751.599
Common Stock 67.638 67.638 67.638 67.638 67.638 67.638
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 417.332 443.184 499.515 554.416 608.783 721.935
Unrealized Gain (Loss) 3.372 3.372 3.372 3.372 3.303 3.303
Other Equity, Total -9.865 -7.054 -10.281 -17.084 0.817 -6.6
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 599.004 626.08 649.144 856.57 970.925 1093.24
Total Common Shares Outstanding 705.012 705.012 705.012 703.982 703.982 682.579
Goodwill, Net 9.364 10.43 6.182
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 25.856 22.769 28.823
Capital Lease Obligations 81.487 69.622 76.498
Treasury Stock - Common -0.59 -0.59 -34.677
Mar 2020 Sep 2020 Mar 2021 Sep 2021 Mar 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 491.16 508.931 523.691 526.393 597.955
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 183.131 206.937 247.872 246.776 323.36
Μετρητά & Ισοδύναμα 183.131 206.937 247.872 246.776 323.36
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 20.375 17.531 15.734 21.766 19.659
Accounts Receivable - Trade, Net 20.301 17.458 15.625 21.69 19.574
Total Inventory 286.425 282.985 259.096 256.186 254.126
Prepaid Expenses 1.229 1.478 0.989 1.665 0.81
Total Assets 856.57 892.648 970.925 1009.42 1093.24
Property/Plant/Equipment, Total - Net 200.027 209.774 232.343 239.266 242.93
Intangibles, Net 15.287 15.453 15.439 15.083 10.673
Long Term Investments 136.814 147.507 190.146 219.139 233.488
Note Receivable - Long Term 10.933 8.424 7.62 7.708 7.233
Other Long Term Assets, Total 2.349 2.559 1.686 1.835 0.962
Total Current Liabilities 151.222 163.697 204.563 236.161 242.137
Payable/Accrued 49.307 55.567 60.359 70.246 74.446
Notes Payable/Short Term Debt 64.467 70.708 105.121 120.221 111.037
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 25.856 25.416 22.769 27.529 28.823
Other Current Liabilities, Total 11.592 12.006 16.314 18.165 27.831
Total Liabilities 248.818 257.571 290.974 331.184 341.642
Total Long Term Debt 81.487 78.068 69.622 78.13 76.498
Capital Lease Obligations 81.487 78.068 69.622 78.13 76.498
Deferred Income Tax 0.768 0.708 1.005 0.931 6.641
Minority Interest 15.031 14.751 15.373 15.627 15.941
Other Liabilities, Total 0.31 0.347 0.411 0.335 0.425
Total Equity 607.752 635.077 679.951 678.24 751.599
Common Stock 67.638 67.638 67.638 67.638 67.638
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 554.416 570.055 608.783 643.538 721.935
Treasury Stock - Common -0.59 -0.59 -0.59 -22.65 -34.677
Unrealized Gain (Loss) 3.372 3.372 3.303 3.303 3.303
Other Equity, Total -17.084 -5.398 0.817 -13.589 -6.6
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 856.57 892.648 970.925 1009.42 1093.24
Total Common Shares Outstanding 703.982 703.982 703.982 688.946 682.579
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 62.994 64.759 90.049 95.227 109.891 204.513
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 66.535 80.649 66.045 110.154 174.397 221.47
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 7.342 7.173 6.052 32.927 34.775 38.458
Amortization 0.173 0.317 0.596 0.769 1.168 0.802
Μη Χρηματικά Στοιχεία -5.288 -1.402 -9.147 -7.581 3.584 -4.826
Cash Taxes Paid 10.674 12.158 14.931 20.557 19.643 29.804
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 1.609 1.267 0.927 3.481 3.405 3.707
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 1.314 9.802 -21.505 -11.188 24.979 -17.477
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -9.42 -6.535 -16.597 -117.256 -83.082 -44.973
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -9.422 -6.468 -19.114 -16.35 -12.661 -13.09
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 0.002 -0.067 2.517 -100.906 -70.421 -31.883
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -27.423 -15.1 -48.677 7.421 -24.216 -98.112
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -0.346 -1 -1 -0.051 -0.704 -1.828
Total Cash Dividends Paid -14.1 -14.1 -14.1 -21.15 -28.159 -41.544
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -12.977 0 -33.577 29.212 4.647 -20.653
Συναλλαγματικές Επιδράσεις 1.259 -3.367 -0.296 1.841 -2.358 -2.897
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 30.951 55.647 0.475 2.16 64.741 75.488
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -0.59 0 -34.087
Mar 2020 Sep 2020 Mar 2021 Sep 2021 Mar 2022
Net income/Starting Line 95.227 38.032 109.891 78.025 204.513
Cash From Operating Activities 110.154 58.674 174.397 82.981 221.47
Cash From Operating Activities 32.927 16.506 34.775 19.039 38.458
Amortization 0.769 0.652 1.168 0.466 0.802
Non-Cash Items -7.581 -3.369 3.584 -5.687 -4.826
Cash Taxes Paid 20.557 7.537 19.643 12.505 29.804
Cash Interest Paid 3.481 1.694 3.405 1.799 3.707
Changes in Working Capital -11.188 6.853 24.979 -8.862 -17.477
Cash From Investing Activities -117.256 -7.494 -83.082 -36.572 -44.973
Capital Expenditures -16.35 -7.558 -12.661 -4.357 -13.09
Other Investing Cash Flow Items, Total -100.906 0.064 -70.421 -32.215 -31.883
Cash From Financing Activities 7.421 -26.717 -24.216 -45.156 -98.112
Financing Cash Flow Items -0.051 -0.152 -0.704 -0.628 -1.828
Total Cash Dividends Paid -21.15 -14.08 -28.159 -27.798 -41.544
Issuance (Retirement) of Stock, Net -0.59 0 -22.06 -34.087
Issuance (Retirement) of Debt, Net 29.212 -12.485 4.647 5.33 -20.653
Foreign Exchange Effects 1.841 -0.657 -2.358 -2.349 -2.897
Net Change in Cash 2.16 23.806 64.741 -1.096 75.488
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
TYC Investment Pte. Ltd. Corporation 48.2675 340291669 0 2022-09-16 LOW
Tay (Yun Chwan Henry) Individual Investor 9.2202 65003368 0 2022-09-16 LOW
AMSTAY Pte. Ltd. Corporation 5.2313 36881200 0 2022-09-16 LOW
Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 4.6725 32941331 -11319412 2022-08-30 LOW
Tay (Wee Jin Michael) Individual Investor 3.8303 27004098 200000 2022-07-22 LOW
Teo (Cheng Tuan Donald) Individual Investor 1.7284 12185100 2086500 2022-06-07 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.852 6006376 -192400 2022-12-31 LOW
Ong (Yek Siang) Individual Investor 0.8179 5766323 -81400 2022-06-07 LOW
Chan (Swee Kheng Kenny) Individual Investor 0.4503 3174375 0 2022-04-21 LOW
Chia (Kum Ho) Individual Investor 0.4284 3020000 20000 2022-06-07 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.4076 2873532 6800 2022-12-31 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 0.3812 2687500 19200 2022-12-31 LOW
Ng (Kwong Chong) Individual Investor 0.2442 1721328 0 2022-06-07 LOW
Tay (May Yi Sabrina) Individual Investor 0.2218 1563486 0 2022-06-07 LOW
Mellon Investments Corporation Investment Advisor/Hedge Fund 0.2216 1562300 9600 2022-12-31 LOW
Yeo (Seng Chong) Individual Investor 0.2057 1450000 75000 2022-06-07 LOW
Fidelity Institutional Asset Management Investment Advisor 0.1555 1096233 0 2022-12-31 LOW
Fidelity Investments Canada ULC Investment Advisor 0.1554 1095761 -29553 2022-09-30 LOW
Lim (Mee Hwa) Individual Investor 0.155 1092800 1092800 2022-06-07 LOW
Affin Hwang Asset Management Berhad Investment Advisor/Hedge Fund 0.1373 968100 -197900 2022-05-31 MED

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group
+485000+

Έμποροι

65000+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$48000000+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$28000000+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Calculate your hypothetical P&L if you had opened a CFD trade on a certain date (select a date) and closed on a different date (select a date).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
 • 2:1
 • 5:1
 • 10:1
 • 20:1
Μόχλευση
20:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

TheHourGlass Company profile

Σχετικά με την TheHourGlass

Η The Hour Glass Limited είναι εταιρεία λιανικής πώλησης ρολογιών με έδρα τη Σιγκαπούρη. Οι κύριες δραστηριότητες της εταιρείας και των θυγατρικών της είναι η λιανική πώληση και διανομή ρολογιών, κοσμημάτων και άλλων προϊόντων πολυτελείας, η επένδυση σε ακίνητα και η εκμετάλλευση επενδύσεων. Οι γεωγραφικοί τομείς περιλαμβάνουν τη Νοτιοανατολική Ασία και τη Βόρεια Ωκεανία και τη Βορειοανατολική Ασία. Η Εταιρεία είναι λιανοπωλητής μιας επιμελημένης επιλογής εξειδικευμένων οίκων, εμπορικών σημάτων πολυτελών ρολογιών και τεχνιτών, συμπεριλαμβανομένων των Rolex, Patek Philippe, Audemars Piguet, Hublot, F.P. Journe, A. Lange & Sohne, Breguet, Cartier, Jaeger- LeCoultre, IWC, MB&F, Omega, TAG Heuer, Tudor και άλλων. Το δίκτυο των multi-brand και αυτόνομων μπουτίκ της είναι στρατηγικά τοποθετημένο στους βασικούς διαδρόμους λιανικής πώλησης ειδών πολυτελείας στη Σιγκαπούρη, το Χονγκ Κονγκ, το Τόκιο, το Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, το Μπρισμπέιν, το Όκλαντ, την Κουάλα Λουμπούρ, την Μπανγκόκ, το Πουκέτ, το Ανόι και το Χο Τσι Μιν. Οι θυγατρικές της περιλαμβάνουν τις εταιρείες Dynasty Watch Pte Ltd, Glajz-THG Pte Ltd και The Hour Glass Sdn Bhd.

Industry: Jewelry & Watch Retailers

302 Orchard Road
#11-01 Tong Building
238862
SG

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

US100

12,599.40 Price
-0.120% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0182%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0070%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 1.8

XRP/USD

0.41 Price
+0.670% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.00302

Natural Gas

2.48 Price
+0.080% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.1025%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0709%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.005

BTC/USD

23,453.10 Price
-0.070% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 60.00

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 485.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου