Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές The Wendy's Company - WEN CFD

  18.71
  0.86%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Tuesday at 13:30

  Mon - Fri: 13:30 - 20:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.12
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026179 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.97)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026179%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003957 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.75)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003957%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Wendys Co ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 18.55
  Άνοιγμα* 18.76
  Μεταβολή 1 έτους* -12.58%
  Εύρος ημέρας* 18.55 - 18.76
  Εύρος 52 εβδ. 18.19-23.90
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 2.67M
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 54.67M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 3.97B
  Αναλογία P/E 20.65
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 206.26M
  Έσοδα 2.18B
  EPS 0.93
  Μέρισμα (Απόδοση %) 5.19211
  Beta 0.83
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 15, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Apr 12, 2024 18.55 0.07 0.38% 18.48 18.63 18.17
  Apr 11, 2024 18.65 -0.21 -1.11% 18.86 19.03 18.57
  Apr 10, 2024 18.81 0.45 2.45% 18.36 18.82 18.29
  Apr 9, 2024 18.56 0.05 0.27% 18.51 18.62 18.34
  Apr 8, 2024 18.52 0.08 0.43% 18.44 18.78 18.39
  Apr 5, 2024 18.40 0.33 1.83% 18.07 18.45 18.01
  Apr 4, 2024 18.10 -0.18 -0.98% 18.28 18.42 18.07
  Apr 3, 2024 18.28 -0.15 -0.81% 18.43 18.49 18.23
  Apr 2, 2024 18.46 0.10 0.54% 18.36 18.51 18.28
  Apr 1, 2024 18.54 -0.21 -1.12% 18.75 18.85 18.51
  Mar 28, 2024 18.76 -0.12 -0.64% 18.88 18.88 18.65
  Mar 27, 2024 18.84 0.58 3.18% 18.26 18.85 18.26
  Mar 26, 2024 18.13 -0.06 -0.33% 18.19 18.30 18.04
  Mar 25, 2024 18.20 -0.35 -1.89% 18.55 18.66 18.20
  Mar 22, 2024 18.50 -0.50 -2.63% 19.00 19.02 18.50
  Mar 21, 2024 19.02 0.50 2.70% 18.52 19.09 18.48
  Mar 20, 2024 18.50 0.23 1.26% 18.27 18.50 18.20
  Mar 19, 2024 18.32 0.18 0.99% 18.14 18.33 18.07
  Mar 18, 2024 18.16 -0.05 -0.27% 18.21 18.42 18.13
  Mar 15, 2024 18.27 0.13 0.72% 18.14 18.40 18.14

  The Wendy's Company Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Thursday, May 2, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  12:30

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q1 2024 Wendys Co Earnings Call
  Q1 2024 Wendys Co Earnings Call

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -

  Ώρα (UTC) (UTC)

  12:30

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q1 2024 Wendys Co Earnings Release
  Q1 2024 Wendys Co Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Wednesday, May 15, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  15:00

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Wendys Co Annual Shareholders Meeting
  Wendys Co Annual Shareholders Meeting

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Tuesday, May 21, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  15:00

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Wendys Co Annual Shareholders Meeting
  Wendys Co Annual Shareholders Meeting

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Wednesday, August 7, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  12:30

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q2 2024 Wendys Co Earnings Release
  Q2 2024 Wendys Co Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 2095.5 1897 1733.82 1709 1589.94
  Έσοδα 2095.5 1897 1733.82 1709 1589.94
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 752.839 622.963 611.7 611.262 545.852
  Ακαθάριστο Εισόδημα 1342.67 1274.04 1122.12 1097.74 1044.08
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 1742.19 1547.95 1464.52 1454.92 1351.52
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 876.888 818.749 707.52 692.205 658.398
  Depreciation / Amortization 135.808 125.54 132.775 131.693 128.879
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -11.261 -4.829 20.919 31.177 24.777
  Other Operating Expenses, Total -2.683 -3.268 -2.297 -2.718 1.713
  Λειτουργικά Έσοδα 353.314 349.043 269.308 254.083 238.417
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -120.212 -109.122 -118.208 -91.475 330.382
  Άλλο, Καθαρό 10.403 0.657 1.695 8.873 6.117
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 243.505 240.578 152.795 171.481 574.916
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 177.37 200.392 117.832 136.94 462.315
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 177.37 200.392 117.832 136.94 462.315
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων -2.2
  Καθαρά Κέρδη 177.37 200.392 117.832 136.94 460.115
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 177.37 200.392 117.832 136.94 462.315
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 177.37 200.392 117.832 136.94 460.115
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 177.37 200.392 117.832 136.94 460.115
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 215.839 224.405 228.014 235.075 244.963
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.82177 0.89299 0.51678 0.58254 1.88729
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.5 0.43 0.29 0.42 0.34
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.78377 0.87507 0.58753 0.68845 1.96862
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -9.4 -11.2 -6.1 -8.7 -8.1
  Jul 2023 Apr 2023 Jan 2023 Oct 2022 Jul 2022
  Συνολικά έσοδα 561.565 528.807 536.51 532.569 537.783
  Έσοδα 561.565 528.807 536.51 532.569 537.783
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 207.251 201.931 199.425 201.539 199.718
  Ακαθάριστο Εισόδημα 354.314 326.876 337.085 331.03 338.065
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 452.291 445.595 452.493 434.434 441.502
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 212.302 202.431 221.093 209.836 212.165
  Depreciation / Amortization 35.764 35.054 34.009 35.14 33.428
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -2.1 -2.5 -2.6 -2.5
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -0.235 8.145 1.067 -9.538 0.164
  Other Operating Expenses, Total -2.791 0.134 -0.601 0.057 -1.473
  Λειτουργικά Έσοδα 109.274 83.212 84.017 98.135 96.281
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -37.963 -35.267 -31.913 -31.916 -32.129
  Άλλο, Καθαρό 7.573 7.336 6.048 2.91 1.238
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 78.884 55.281 58.152 69.129 65.39
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 59.632 39.821 41.275 50.542 48.151
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 59.632 39.821 41.275 50.542 48.151
  Καθαρά Κέρδη 59.632 39.821 41.275 50.542 48.151
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 59.632 39.821 41.275 50.542 48.151
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 59.632 39.821 41.275 50.542 48.151
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 59.632 39.821 41.275 50.542 48.151
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 212.928 215.029 215.347 214.601 215.242
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.28006 0.18519 0.19167 0.23552 0.22371
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.25 0.25 0.125 0.125 0.125
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.27922 0.21247 0.19518 0.20302 0.22427
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 1058.28 592.849 687.623 554.047 665.718
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 745.889 249.438 306.989 300.195 431.405
  Μετρητά 185.207 249.438 231.922 185.203 209.177
  Μετρητά & Ισοδύναμα 560.682 0 75.067 114.992 222.228
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 116.426 119.54 109.891 117.461 109.805
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 116.426 119.54 109.891 117.461 109.805
  Συνολικό Απόθεμα 7.129 5.934 4.732 3.891 3.687
  Προπληρωθέντα Εξοδα 25.302 30.584 89.732 15.585 14.452
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 163.537 187.353 176.279 116.915 106.369
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 5499.34 5101.39 5040.01 4994.53 4292.04
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 1884.85 1963.77 1943.52 2034.34 1213.24
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 2683.77 2700.65 2624.54 2626.01 1777.58
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -798.923 -736.887 -681.018 -591.668 -564.342
  Υπεραξία, Καθαρό 773.088 775.278 751.049 755.911 747.884
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 1248.8 1280.79 1224.96 1247.21 1294.15
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 363.365 349.577 312.795 302.555 274.137
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 3.888 4.199 6.13 1.617 14.322
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 167.074 134.931 113.927 98.844 82.585
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 387.999 426.925 413.308 349.698 284.185
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 43.996 41.163 31.063 22.701 21.741
  Δεδουλευμένα Έξοδα 117.526 139.292 155.133 123.711 58.448
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 47.566 39.763 41.067 33.755 31.655
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 178.911 206.707 186.045 169.531 172.341
  Σύνολο Οφειλών 5033.62 4664.99 4490.41 4478.17 3643.59
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 3394.07 2916 2724.24 2738.41 2752.78
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 2822.2 2356.42 2218.16 2257.56 2305.55
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 571.877 559.587 506.076 480.847 447.231
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 270.421 267.71 280.755 270.759 269.16
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 981.131 1054.35 1072.11 1119.31 337.458
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 465.72 436.405 549.596 516.359 648.449
  Κοινή Μετοχή 47.042 47.042 47.042 47.042 47.042
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 2937.89 2898.63 2899.28 2874 2884.7
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 414.749 344.198 238.674 185.725 146.277
  Treasury Stock - Common -2869.78 -2805.27 -2585.75 -2536.58 -2367.89
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -64.176 -48.2 -49.641 -53.828 -61.673
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 5499.34 5101.39 5040.01 4994.53 4292.04
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 213.101 215.849 224.268 224.889 231.233
  Oct 2023 Jul 2023 Apr 2023 Jan 2023 Oct 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 926.052 967.446 1003.4 1058.28 1094.65
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 598.025 635.433 676.469 745.889 731.801
  Μετρητά & Ισοδύναμα 598.025 635.433 676.469 745.889 731.801
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 138.064 142.59 136.343 116.426 142.447
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 138.064 142.59 136.343 116.426 142.447
  Συνολικό Απόθεμα 6.813 6.549 6.452 7.129 6.578
  Προπληρωθέντα Εξοδα 31.991 28.546 28.573 25.302 26.695
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 151.159 154.328 155.566 163.537 187.125
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 5290.45 5353.75 5408.03 5499.34 5524.99
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 1832.47 1845.15 1856.08 1884.85 1885.49
  Υπεραξία, Καθαρό 773.187 773.686 773.095 773.088 772.984
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 1225.29 1231.82 1239.57 1248.8 1252.2
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 348.41 351.827 356.845 363.365 356.058
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 185.041 183.817 179.03 170.962 163.615
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 405.2 389.921 399.531 387.999 418.416
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 41.693 38.64 45.338 43.996 34.667
  Δεδουλευμένα Έξοδα 198.091 181.601 182.602 164.13 177.683
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 48.984 48.463 47.994 47.566 46.835
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 116.432 121.217 123.597 132.307 159.231
  Σύνολο Οφειλών 4947.88 4962.64 4988.47 5033.62 5087.61
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 3334.97 3348.57 3354.34 3394.07 3394.97
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 2768.23 2781.1 2786.49 2822.2 2827.49
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 566.739 567.475 567.849 571.877 567.472
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 270.614 275.086 272.553 270.421 276.089
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 937.105 949.06 962.045 981.131 998.14
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 342.564 391.115 419.557 465.72 437.379
  Κοινή Μετοχή 47.042 47.042 47.042 47.042 47.042
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 2950.92 2945.75 2941.14 2937.89 2930.39
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 414.324 408.449 401.445 414.749 400.111
  Treasury Stock - Common -3006.12 -2951.06 -2906.05 -2869.78 -2871.44
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -63.602 -59.069 -64.018 -64.176 -68.72
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 5290.45 5353.75 5408.03 5499.34 5524.99
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 207.468 209.969 211.701 213.101 212.945
  Μετρητά
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 177.37 200.392 117.832 136.94 460.115
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 259.904 345.772 284.361 288.933 224.228
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 133.414 125.54 132.775 131.693 128.879
  Deferred Taxes 4.305 -13.781 10.266 0.837 -6.568
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 33.212 48.623 57.816 42.803 -415.587
  Cash Taxes Paid 47.769 54.779 16.202 34.798 102.827
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 144.418 133.284 136.228 138.27 137.607
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -90.791 -15.002 -34.328 -23.34 57.389
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -77.776 -154.669 -68.25 -54.931 362.911
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -85.544 -77.984 -68.969 -74.453 -69.857
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 7.768 -76.685 0.719 19.522 432.768
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 288.674 -242.742 -157.907 -365.296 -305.762
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -13.4 -25.384 -7.699 -22.828 -35.414
  Total Cash Dividends Paid -106.779 -94.846 -64.866 -96.364 -80.532
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -47.085 -238.528 -38.812 -189.469 -224.581
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 455.938 116.016 -46.53 -56.635 34.765
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις -5.967 0.364 1.33 3.489 -7.689
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 464.835 -51.275 59.534 -127.805 273.688
  Amortization 2.394
  Apr 2023 Jan 2023 Oct 2022 Jul 2022 Apr 2022
  Net income/Starting Line 39.821 177.37 136.095 85.553 37.402
  Cash From Operating Activities 52.975 259.904 182.639 98.195 20.982
  Cash From Operating Activities 33.472 133.414 100.911 66.659 33.231
  Deferred Taxes 2.302 4.305 10.214 7.306 4.527
  Non-Cash Items 9.965 33.212 30.618 24.609 15.974
  Changes in Working Capital -34.167 -90.791 -96.087 -85.932 -70.152
  Cash From Investing Activities -12.061 -77.776 -46.076 -28.792 -13.047
  Capital Expenditures -12.24 -85.544 -50.036 -30.941 -12.496
  Other Investing Cash Flow Items, Total 0.179 7.768 3.96 2.149 -0.551
  Cash From Financing Activities -132.278 288.674 324.505 362.707 452.802
  Financing Cash Flow Items -1.809 -13.4 -13.212 -12.136 -11.739
  Total Cash Dividends Paid -53.103 -106.779 -80.153 -53.546 -26.911
  Issuance (Retirement) of Stock, Net -33.846 -47.085 -49.282 -49.991 1.591
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -43.52 455.938 467.152 478.38 489.861
  Foreign Exchange Effects 0.129 -5.967 -7.176 -2.428 0.305
  Net Change in Cash -91.235 464.835 453.892 429.682 461.042
  Amortization 1.582 2.394 0.888

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  The Wendy's Company profile

  Σχετικά με την The Wendy's Company

  Η Wendy's Company ασχολείται με τη λειτουργία, την ανάπτυξη και τη δικαιόχρηση ενός συστήματος εστιατορίων γρήγορης εξυπηρέτησης. Η Εταιρεία δραστηριοποιείται μέσω τριών τομέων: Wendy's U.S., Wendy's International και Global Real Estate & Development. Ο τομέας Wendy's U.S. περιλαμβάνει τη λειτουργία και τη δικαιόχρηση των εστιατορίων Wendy's στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο τομέας Wendy's International περιλαμβάνει τη λειτουργία και το franchising των εστιατορίων Wendy's σε χώρες και περιοχές εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο τομέας Global Real Estate & Development περιλαμβάνει τη δραστηριότητα ακινήτων για ιδιόκτητες τοποθεσίες και τοποθεσίες που μισθώνονται από τρίτους, οι οποίες μισθώνονται και/ή υπεκμισθώνονται σε δικαιοδόχους, και περιλαμβάνει επίσης το μερίδιο των εσόδων της κοινοπραξίας ακινήτων TimWen. Η Εταιρεία λειτουργεί περίπου 5.938 εστιατόρια Wendy's στις Ηνωμένες Πολιτείες. Από αυτά τα εστιατόρια, πάνω από 403 λειτουργούν από την Εταιρεία και 5.535 λειτουργούν από περίπου 228 δικαιοδόχους.

  Industry: Quick Service Restaurants

  One Dave Thomas Blvd
  DUBLIN
  OHIO 43017
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 6.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0188%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0106%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.50
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 7.0

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 610.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου