Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές The Original BARK Company - BARK CFD

  1.2371
  3.34%
  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.0158
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026179 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.97)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026179%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003957 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.75)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003957%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 1.1971
  Άνοιγμα* 1.1771
  Μεταβολή 1 έτους* -12.06%
  Εύρος ημέρας* 1.1771 - 1.2471
  Εύρος 52 εβδ. 0.70-2.29
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 1.86M
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 22.26M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 163.52M
  Αναλογία P/E -100.00K
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 179.28M
  Έσοδα 503.98M
  EPS -0.32
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta -100.00K
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 7, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Mar 1, 2024 1.2371 0.0500 4.21% 1.1871 1.2471 1.1771
  Feb 29, 2024 1.1971 0.0100 0.84% 1.1871 1.2471 1.1871
  Feb 28, 2024 1.2171 0.0000 0.00% 1.2171 1.2371 1.1871
  Feb 27, 2024 1.2271 0.0600 5.14% 1.1671 1.2271 1.1571
  Feb 26, 2024 1.1671 0.0100 0.86% 1.1571 1.1871 1.1571
  Feb 23, 2024 1.1671 0.0000 0.00% 1.1671 1.1871 1.1371
  Feb 22, 2024 1.2071 0.0600 5.23% 1.1471 1.2171 1.1471
  Feb 21, 2024 1.1771 0.0800 7.29% 1.0971 1.1771 1.0971
  Feb 20, 2024 1.1271 0.0400 3.68% 1.0871 1.1471 1.0771
  Feb 16, 2024 1.1171 -0.0300 -2.62% 1.1471 1.1571 1.1071
  Feb 15, 2024 1.1471 0.0300 2.69% 1.1171 1.1571 1.1171
  Feb 14, 2024 1.1471 0.0200 1.77% 1.1271 1.1571 1.1171
  Feb 13, 2024 1.1071 0.0400 3.75% 1.0671 1.1671 1.0571
  Feb 12, 2024 1.1671 0.1200 11.46% 1.0471 1.1671 1.0471
  Feb 9, 2024 1.0471 0.0400 3.97% 1.0071 1.1171 1.0071
  Feb 8, 2024 1.0271 0.1336 14.95% 0.8935 1.0671 0.8935
  Feb 7, 2024 0.9112 0.0177 1.98% 0.8935 0.9253 0.8706
  Feb 6, 2024 0.9113 0.0442 5.10% 0.8671 0.9144 0.8595
  Feb 5, 2024 0.8603 -0.0452 -4.99% 0.9055 0.9055 0.8522
  Feb 2, 2024 0.9141 -0.0525 -5.43% 0.9666 0.9671 0.8946

  The Original BARK Company Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Thursday, May 30, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  10:59

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q4 2024 Bark Inc Earnings Release
  Q4 2024 Bark Inc Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Συνολικά έσοδα 535.315 507.406 378.604 224.335 191.441
  Έσοδα 535.315 507.406 378.604 224.335 191.441
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 227.2 225.3 152.664 88.921 84.326
  Ακαθάριστο Εισόδημα 308.115 282.106 225.94 135.414 107.115
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 599.146 603.611 398.408 250.961 226.136
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 362.546 371.287 244.139 160.64 141.31
  Depreciation / Amortization 9.4 5 2.4 1.4 0.5
  Λειτουργικά Έσοδα -63.831 -96.205 -19.804 -26.626 -34.695
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -4.372 -5.464 -11.848 -5.328 -2.563
  Άλλο, Καθαρό 6.684 33.37 0.261 0.586 0.176
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -61.519 -68.299 -31.391 -31.368 -37.082
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -61.519 -68.299 -31.391 -31.368 -37.082
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -61.519 -68.299 -31.391 -31.368 -37.082
  Καθαρά Κέρδη -61.519 -68.299 -31.391 -31.368 -37.082
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -61.519 -68.299 -31.391 -31.368 -37.082
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -61.519 -68.299 -31.391 -31.368 -37.082
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -61.519 -68.299 -31.391 -31.368 -37.082
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 176.718 156.202 185.056 185.056 185.056
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.34812 -0.43725 -0.16963 -0.16951 -0.20038
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.32587 -0.35591 -0.17393 -0.16951 -0.20038
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 2.024 -0.795
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Συνολικά έσοδα 126.017 134.334 143.814 131.15 128.826
  Έσοδα 126.017 134.334 143.814 131.15 128.826
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 54.248 54.144 63.473 55.336 64.807
  Ακαθάριστο Εισόδημα 71.769 80.19 80.341 75.814 64.019
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 138.816 156.083 152.96 151.288 163.672
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 84.568 101.939 89.487 95.952 98.865
  Depreciation / Amortization
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 0 0 0 0
  Λειτουργικά Έσοδα -12.799 -21.749 -9.146 -20.138 -34.846
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.377 -1.266 -1.34 -1.389 -1.323
  Άλλο, Καθαρό -1.026 1.745 -0.153 6.119 -0.541
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -14.202 -21.27 -10.639 -15.408 -36.71
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -14.202 -21.27 -10.639 -15.408 -36.71
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -14.202 -21.27 -10.639 -15.408 -36.71
  Καθαρά Κέρδη -14.202 -21.27 -10.639 -15.408 -36.71
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -14.202 -21.27 -10.639 -15.408 -36.71
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -14.202 -21.27 -10.639 -15.408 -36.71
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -14.202 -21.27 -10.639 -15.408 -36.71
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 177.231 177.672 176.464 175.492 173.865
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.08013 -0.11971 -0.06029 -0.0878 -0.21114
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.07902 -0.1089 -0.06061 -0.08719 -0.19936
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 312.353 368.142 132.068 54.801 40.516
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 177.911 199.397 38.278 9.676 11.341
  Μετρητά & Ισοδύναμα 177.911 199.397 38.278 9.676 11.341
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 6.554 9.752 8.927 3.929 1.552
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 6.554 9.752 8.927 3.929 1.552
  Συνολικό Απόθεμα 124.336 153.115 77.454 39.696 26.717
  Προπληρωθέντα Εξοδα 3.552 5.878 3.709 1.5 0.906
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 400.42 434.061 150.863 64.689 46.545
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 76.743 57.68 13.465 7.144 5
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 90.106 64.513 17.437 9.46 6.154
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -13.363 -6.833 -3.972 -2.316 -1.154
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 4.09 3.837 2.07 1.341 0
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 7.234 4.402 3.26 1.403 1.029
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 99.601 108.611 122.283 118.466 49.744
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 34.37 36.834 50.501 38.584 29.372
  Δεδουλευμένα Έξοδα 37.459 39.586 44.605 21.416 8.162
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 0.642 0 45.184 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 27.772 31.549 27.177 13.282 12.21
  Σύνολο Οφειλών 229.883 217 249.846 140.089 92.55
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 81.221 78.086 115.729 16.346 40.499
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 81.221 76.19 115.729 16.346 40.499
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 49.061 30.303 11.834 5.277 2.307
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 170.537 217.061 -98.983 -75.4 -46.005
  Redeemable Preferred Stock 59.987 59.987 59.987
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 480.37 465.313 25.748 17.931 15.837
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -309.834 -248.253 -179.954 -148.563 -117.074
  Treasury Stock - Common -4.764 -4.755 -4.755
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 400.42 434.061 150.863 64.689 46.545
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 177.648 175.29 185.056 185.056 185.056
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 3.7
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 1.896
  Κοινή Μετοχή 0.001 0.001
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 286.618 286.669 312.353 321.537 356.604
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 160.541 163.923 177.911 164.181 166.31
  Μετρητά & Ισοδύναμα 160.541 163.923 177.911 164.181 166.31
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 12.39 5.128 6.554 4.584 17.346
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 12.39 5.128 6.554 4.584 17.346
  Συνολικό Απόθεμα 109.391 112.465 124.336 145.269 160.634
  Προπληρωθέντα Εξοδα 4.296 5.153 3.552 7.503 12.314
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 368.986 373.853 400.42 407.362 444.854
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 63.491 74.186 76.743 77.685 80.339
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 90.106
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -13.363
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 11.606 5.582 4.09 3.884 3.489
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 7.271 7.416 7.234 4.256 4.422
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 85.962 80.593 99.601 96.723 111.325
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 26.089 19.548 34.37 27.269 45.275
  Δεδουλευμένα Έξοδα 35.533 34.7 37.459 36.538 37.168
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 24.34 26.345 27.772 32.916 28.882
  Σύνολο Οφειλών 218.039 211.915 229.883 225.284 244.747
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 81.594 81.406 81.221 81.037 76.517
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 81.594 81.406 81.221 81.037 76.517
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 50.483 49.916 49.061 47.524 56.905
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 150.947 161.938 170.537 182.078 200.107
  Redeemable Preferred Stock
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 486.845 483.432 480.37 477.665 474.404
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -331.779 -321.495 -309.834 -295.588 -274.298
  Treasury Stock - Common -4.12
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 368.986 373.853 400.42 407.362 444.854
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 179.19 178.761 177.648 177.637 177.102
  Κοινή Μετοχή 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -61.519 -68.299 -31.391 -31.368 -37.082
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 4.694 -172.338 -19.618 -19.666 -11.719
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 9.427 4.403 2.405 1.397 0.505
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 24.085 -7.903 11.013 3.293 5.807
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 0.283 0.852 5.17 3.026 1.156
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 32.701 -100.539 -1.645 7.012 19.051
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -21.145 -21.172 -4.825 -4.677 -2.036
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -21.32 -21.172 -4.825 -4.677 -1.936
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 0.175 0 0 -0.1
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -2.099 355.458 54.498 22.678 16.395
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -0.917 192.082 -2.031 -0.03 -0.509
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 1.163 203.421 1.206 0.277 0.989
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -2.345 -40.045 55.323 22.431 15.915
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -18.612 161.948 30.055 -1.665 2.64
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις -0.062
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line -61.519 -47.317 -26.047 -15.408 -68.299
  Cash From Operating Activities 4.694 -14.486 -19.563 -17.425 -172.338
  Cash From Operating Activities 9.427 6.508 4.017 3.262 4.403
  Non-Cash Items 24.085 20.11 8.304 -1.251 -7.903
  Cash Interest Paid 0.283 0.275 0.154 0.073 0.852
  Changes in Working Capital 32.701 6.213 -5.837 -4.028 -100.539
  Cash From Investing Activities -21.145 -18.854 -14.108 -4.735 -21.172
  Capital Expenditures -21.32 -18.854 -14.108 -4.735 -21.172
  Other Investing Cash Flow Items, Total 0.175
  Cash From Financing Activities -2.099 -1.85 0.586 0.001 355.458
  Financing Cash Flow Items -0.917 -0.649 0 0 192.082
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 1.163 1.125 0.896 0.154 203.421
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -2.345 -2.326 -0.31 -0.153 -40.045
  Net Change in Cash -18.612 -35.208 -33.083 -22.154 161.948
  Foreign Exchange Effects -0.062 -0.018 0.002 0.005
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  RRE Ventures LLC Venture Capital 12.6368 22604760 0 2023-06-09
  Strife (Carly) Individual Investor 6.7336 12045044 0 2023-06-09 LOW
  Prehype Ventures LLC Corporation 6.1719 11040385 0 2023-06-09 LOW
  Meeker (Matt) Individual Investor 5.5147 9864736 0 2023-06-09 LOW
  Founders Circle Capital, LLC Private Equity 4.4398 7941922 0 2023-06-30 LOW
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 3.6128 6462539 206973 2023-06-30 LOW
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 2.8218 5047657 639181 2023-06-30 LOW
  Capital Research Global Investors Investment Advisor 2.5156 4500000 0 2023-06-30 LOW
  Ledecky (Jonathan J) Individual Investor 2.5133 4495838 4359475 2023-05-12 LOW
  Archon Capital Management LLC Hedge Fund 1.6481 2948072 2948072 2023-06-30 MED
  J. Goldman & Co., L.P. Hedge Fund 1.5782 2823090 673549 2023-06-30 HIGH
  Morgan Stanley Investment Management Inc. (US) Investment Advisor/Hedge Fund 1.3647 2441205 -685241 2023-06-30 LOW
  Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.1715 2095555 109868 2023-06-30 LOW
  State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 1.0981 1964247 38959 2023-06-30 LOW
  Magnetar Capital Partners LP Investment Advisor/Hedge Fund 1.0897 1949275 0 2023-06-30 HIGH
  Fuller & Thaler Asset Management Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.9965 1782490 1100 2023-06-30 LOW
  Renaissance Technologies LLC Hedge Fund 0.5458 976300 -30400 2023-06-30 HIGH
  McLaughlin (Elizabeth) Individual Investor 0.4556 814973 84745 2023-08-16 LOW
  Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 0.4536 811314 27963 2023-06-30 LOW
  Northern Trust Investments, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.4421 790764 3410 2023-06-30 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  The Original BARK Company Company profile

  Σχετικά με την The Original BARK Company

  Η BARK, Inc., πρώην The Original BARK Company, είναι μια εταιρεία με επίκεντρο τον σκύλο. Η Εταιρεία ασχολείται με την προσφορά προϊόντων, υπηρεσιών και περιεχομένου για σκύλους. Η ομάδα της εφαρμόζει την καθοδηγούμενη από δεδομένα κατανόηση του τι κάνει κάθε σκύλο ξεχωριστό για να σχεδιάσει παιχνίδια ειδικά για το στυλ παιχνιδιού, ικανοποιητικές λιχουδιές και συμπληρώματα ευεξίας, καθώς και εμπειρίες που αφορούν πρώτα τον σκύλο και προωθούν την υγεία και την ευτυχία των σκύλων παντού. Εξυπηρετεί σκύλους σε εθνικό επίπεδο με μηνιαίες συνδρομητικές υπηρεσίες. Η Εταιρεία εξυπηρετεί περίπου 1 εκατομμύριο σκύλους μηνιαίως μέσω των συνδρομών BarkBox και Super Chewer και της ευρείας λιανικής διανομής των προϊόντων της. Προσφέρει επίσης προσαρμοσμένες συλλογές μέσω του δικτύου συνεργατών λιανικής, συμπεριλαμβανομένων των Target και Amazon. προϊόντα ευεξίας που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των σκύλων με το BARK Bright. Προσφέρει εξατομικευμένη υπηρεσία παράδοσης γευμάτων για σκύλους που ονομάζεται BARK Eats.

  Industry: Pet & Pet Supplies Retailers

  120 Broadway, 12Th Floor
  NEW YORK
  NEW YORK 10271
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0266%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0485%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.030
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0191%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0108%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.50
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου