Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές The Goodyear Tire & Rubber Company - GT CFD

  11.68
  1.35%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 14:30

  Mon - Fri: 14:30 - 21:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.08
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026179 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.97)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026179%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003957 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.75)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003957%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 11.84
  Άνοιγμα* 11.84
  Μεταβολή 1 έτους* 4.59%
  Εύρος ημέρας* 11.64 - 11.84
  Εύρος 52 εβδ. 9.76-24.17
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 4.61M
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 96.34M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 3.19B
  Αναλογία P/E 3.75
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 282.86M
  Έσοδα 20.49B
  EPS 3.01
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta 1.88
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 9, 2023

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Mar 1, 2024 11.68 -0.08 -0.68% 11.76 11.89 11.63
  Feb 29, 2024 11.84 0.02 0.17% 11.82 11.99 11.79
  Feb 28, 2024 11.77 0.07 0.60% 11.70 11.96 11.69
  Feb 27, 2024 11.85 -0.04 -0.34% 11.89 11.97 11.70
  Feb 26, 2024 11.78 -0.20 -1.67% 11.98 12.20 11.68
  Feb 23, 2024 12.18 -0.14 -1.14% 12.32 12.41 12.18
  Feb 22, 2024 12.38 -0.03 -0.24% 12.41 12.56 12.31
  Feb 21, 2024 12.46 0.21 1.71% 12.25 12.61 12.23
  Feb 20, 2024 12.36 0.24 1.98% 12.12 12.44 12.12
  Feb 16, 2024 12.26 0.20 1.66% 12.06 12.44 11.88
  Feb 15, 2024 12.22 0.49 4.18% 11.73 12.24 11.70
  Feb 14, 2024 11.68 0.07 0.60% 11.61 11.75 11.23
  Feb 13, 2024 11.55 -0.97 -7.75% 12.52 12.57 11.33
  Feb 12, 2024 13.61 0.07 0.52% 13.54 13.74 13.19
  Feb 9, 2024 13.43 0.04 0.30% 13.39 13.50 13.24
  Feb 8, 2024 13.57 -0.19 -1.38% 13.76 13.81 13.50
  Feb 7, 2024 13.72 -0.16 -1.15% 13.88 13.95 13.64
  Feb 6, 2024 13.83 0.49 3.67% 13.34 13.95 13.30
  Feb 5, 2024 13.43 -0.26 -1.90% 13.69 13.83 13.42
  Feb 2, 2024 13.95 0.32 2.35% 13.63 14.09 13.61

  The Goodyear Tire & Rubber Company Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 20805 17478 12321 14745 15475
  Έσοδα 20805 17478 12321 14745 15475
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 16953 13692 10337 11602 11961
  Ακαθάριστο Εισόδημα 3852 3786 1984 3143 3514
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 20099 16641 13158 14292 14214
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 2798 2699 2192 2323 2312
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 148 93 499 216 53
  Other Operating Expenses, Total 200 157 130 151 -112
  Λειτουργικά Έσοδα 706 837 -837 453 1261
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -429 -344 -301 -292 -251
  Gain (Loss) on Sale of Assets 122 20 -2 16 1
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 399 513 -1140 177 1011
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 209 780 -1250 -297 716
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -7 -16 -4 -14 -15
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 202 764 -1254 -311 701
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων -8
  Καθαρά Κέρδη 202 764 -1254 -311 693
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 202 764 -1254 -311 701
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 202 764 -1254 -311 693
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 202 764 -1254 -311 693
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 286 264 234 233 239
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.70629 2.89394 -5.35897 -1.33476 2.93305
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.64 0.58
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.75391 3.07367 -3.96731 -0.77682 3.08714
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Συνολικά έσοδα 4867 4941 5374 5311 5212
  Έσοδα 4867 4941 5374 5311 5212
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 4123 4193 4510 4305 4172
  Ακαθάριστο Εισόδημα 744 748 864 1006 1040
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 4988 4920 5380 5091 4952
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 708 664 697 696 717
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 73 34 46 61 28
  Other Operating Expenses, Total 84 29 127 29 35
  Λειτουργικά Έσοδα -121 21 -6 220 260
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -149 -123 -111 -114 -103
  Gain (Loss) on Sale of Assets 60 2 24 0 95
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -210 -100 -93 106 252
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -208 -99 -105 48 170
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0 -2 1 -4 -4
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -208 -101 -104 44 166
  Καθαρά Κέρδη -208 -101 -104 44 166
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -208 -101 -104 44 166
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -208 -101 -104 44 166
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -208 -101 -104 44 166
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 285 285 284 286 286
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.72982 -0.35439 -0.3662 0.15385 0.58042
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.70018 -0.2814 -0.31585 0.25043 0.42238
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 8665 7331 5620 5934 5925
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1227 1088 1539 908 801
  Μετρητά & Ισοδύναμα 1227 1088 1539 908 801
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 2610 2387 1691 1931 2014
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 2610 2387 1691 1931 2014
  Συνολικό Απόθεμα 4571 3594 2153 2851 2856
  Προπληρωθέντα Εξοδα 173 186 152 234 238
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 84 76 85 10 16
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 22431 21402 16506 17185 16872
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 9270 9326 7924 8063 7259
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 20647 20456 18915 18551 17420
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -11377 -11130 -10991 -10488 -10161
  Υπεραξία, Καθαρό 1014 1004 408 565 569
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 1004 1039 135 137 136
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 2478 2702 2419 2486 2983
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 7140 6612 5106 5287 4781
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 4803 4148 2945 2908 2920
  Δεδουλευμένα Έξοδα 842 893 738 735 471
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 395 406 406 348 410
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 228 343 152 562 243
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 872 822 865 734 737
  Σύνολο Οφειλών 17131 16403 13428 12834 12008
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 7267 6648 5432 4753 5110
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 7020 6411 5200 4510 5073
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 247 237 232 243 37
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 134 135 84 90 95
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 166 185 181 194 206
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 2424 2823 2625 2510 1816
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 5300 4999 3078 4351 4864
  Κοινή Μετοχή 283 282 233 233 232
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 3117 3107 2171 2141 2111
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 5775 5573 4809 6113 6597
  Unrealized Gain (Loss) 1
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -3876 -3963 -4135 -4136 -4076
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 22431 21402 16506 17185 16872
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 282.896 282 233 233 232
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 8677 8858 9213 8665 9951
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1002 1049 1082 1227 1243
  Μετρητά & Ισοδύναμα 1002 1049 1082 1227 1243
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 3379 3033 3244 2610 3560
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 3379 3033 3244 2610 3560
  Συνολικό Απόθεμα 3964 4360 4553 4571 4861
  Προπληρωθέντα Εξοδα 276 353 253 173 219
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 56 63 81 84 68
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 22499 22814 23171 22431 23378
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 9175 9277 9299 9270 8866
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 20360 20154 19971 19671 18840
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -12146 -11857 -11645 -11377 -10950
  Υπεραξία, Καθαρό 1010 1018 1019 1014 995
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 975 983 995 1004 1013
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 2662 2678 2645 2478 2553
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 6694 6940 6984 7140 7459
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 4110 4361 4452 4803 4891
  Δεδουλευμένα Έξοδα 831 814 802 842 865
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 322 539 517 395 541
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 277 244 290 228 266
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 1154 982 923 872 896
  Σύνολο Οφειλών 17506 17709 17918 17131 18291
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 8067 8027 8204 7267 7839
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 8067 8027 8204 7267 7839
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 107 115 124 134 132
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 168 168 171 166 163
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 2470 2459 2435 2424 2698
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 4993 5105 5253 5300 5087
  Κοινή Μετοχή 284 283 283 283 283
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 3126 3124 3120 3117 3117
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 5377 5466 5674 5775 5879
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -3795 -3769 -3825 -3876 -4192
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 22499 22814 23171 22431 23378
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 283.546 283.452 283.427 282.896 282.858
  Unrealized Gain (Loss) 1 1 1 1
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 209 780 -1250 -297 708
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 521 1062 1115 1207 916
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 964 883 859 795 778
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 41 -488 319 420 -309
  Cash Taxes Paid 174 201 45 142 178
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 437 316 315 324 331
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -693 -113 1187 289 -261
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -914 -2793 -667 -800 -867
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -1061 -2837 -647 -770 -811
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 147 44 -20 -30 -56
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 575 1309 203 -307 -243
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -1 -106 -10 -41 -24
  Total Cash Dividends Paid 0 0 -37 -148 -138
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -6 9 0 1 -216
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 582 1406 250 -119 135
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις -35 -38 -1 1 -43
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 147 -460 650 101 -237
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line -99 209 314 266 96
  Cash From Operating Activities -775 521 -627 -533 -711
  Cash From Operating Activities 251 964 718 481 244
  Non-Cash Items -65 41 -37 -76 -37
  Changes in Working Capital -862 -693 -1622 -1204 -1014
  Cash From Investing Activities -456 -914 -648 -403 -300
  Capital Expenditures -291 -1061 -765 -511 -276
  Other Investing Cash Flow Items, Total -165 147 117 108 -24
  Cash From Financing Activities 1075 575 1500 1132 982
  Financing Cash Flow Items 0 -1 5 8 15
  Total Cash Dividends Paid 0
  Issuance (Retirement) of Stock, Net -1 -6 -5 -5 -5
  Issuance (Retirement) of Debt, Net 1076 582 1500 1129 972
  Foreign Exchange Effects 8 -35 -67 -33 2
  Net Change in Cash -148 147 158 163 -27
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 10.4911 29739838 -204715 2023-06-30 LOW
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 9.9898 28318821 -720329 2023-06-30 LOW
  Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 5.4681 15500782 -378714 2023-06-30 LOW
  Nomura Securities Co., Ltd. Research Firm 3.6968 10479559 749759 2023-06-30 MED
  UBS Financial Services, Inc. Investment Advisor 3.663 10383660 4425462 2023-06-30 LOW
  State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 3.4865 9883569 -169043 2023-06-30 LOW
  AllianceBernstein L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 2.9367 8325010 -1858233 2023-06-30 LOW
  LSV Asset Management Investment Advisor 2.8936 8202591 -648100 2023-06-30 LOW
  Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 2.0723 5874586 280494 2023-06-30 LOW
  Jacobs Levy Equity Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.8005 5103926 -914808 2023-06-30 MED
  Fisher Investments Investment Advisor/Hedge Fund 1.5031 4260818 200414 2023-06-30 LOW
  American Century Investment Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.3481 3821554 496206 2023-06-30 LOW
  Newport Trust Company Bank and Trust 1.2167 3448994 -130395 2023-06-30 LOW
  Northern Trust Investments, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.1348 3216932 -23158 2023-06-30 LOW
  Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 1.0863 3079509 -38091 2023-06-30 LOW
  BlackRock Advisors, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 1.0344 2932366 -30776 2023-04-30 MED
  BMO Capital Markets (US) Research Firm 0.8618 2442913 1952377 2023-06-30 LOW
  Citadel Advisors LLC Hedge Fund 0.7952 2254298 1584623 2023-06-30 LOW
  Parametric Portfolio Associates LLC Investment Advisor 0.742 2103523 -17302 2023-06-30 LOW
  Nuveen LLC Pension Fund 0.7207 2043025 216848 2023-06-30 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Industry: Tires & Rubber Products (NEC)

  200 Innovation Way
  AKRON
  OHIO 44316
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0266%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0485%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.030
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0191%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0108%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.50
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου