Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Tethys OIL - TETY CFD

  33.85
  0.44%
  Market Trading Hours* (UTC) Open now
  Closes on Tuesday at 16:25

  Mon - Fri: 08:00 - 16:25

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.85
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.021947 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.17)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.021947%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.000275 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-0.05)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.000275%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα SEK
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο Sweden
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 34.05
  Άνοιγμα* 33.75
  Μεταβολή 1 έτους* -41.61%
  Εύρος ημέρας* 33.5 - 34.15
  Εύρος 52 εβδ. 41.80-65.15
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 71.57K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 2.27M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 1.39B
  Αναλογία P/E 3.66
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 31.87M
  Έσοδα 1.52B
  EPS 11.48
  Μέρισμα (Απόδοση %) 4.78469
  Beta 0.61
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 6, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Feb 26, 2024 34.05 0.05 0.15% 34.00 34.15 33.25
  Feb 23, 2024 34.25 0.25 0.74% 34.00 34.35 33.50
  Feb 22, 2024 34.15 -1.05 -2.98% 35.20 35.55 33.55
  Feb 21, 2024 35.05 -0.05 -0.14% 35.10 35.75 34.55
  Feb 20, 2024 35.55 0.35 0.99% 35.20 36.00 34.85
  Feb 19, 2024 35.60 -0.40 -1.11% 36.00 36.25 35.20
  Feb 16, 2024 36.00 0.15 0.42% 35.85 36.25 35.40
  Feb 15, 2024 35.45 -0.75 -2.07% 36.20 36.20 34.90
  Feb 14, 2024 35.70 0.55 1.56% 35.15 36.15 34.75
  Feb 13, 2024 35.65 -1.10 -2.99% 36.75 36.75 35.10
  Feb 12, 2024 36.95 2.15 6.18% 34.80 36.95 34.60
  Feb 9, 2024 35.40 0.15 0.43% 35.25 35.60 34.70
  Feb 8, 2024 35.25 0.50 1.44% 34.75 35.65 34.50
  Feb 7, 2024 34.50 1.55 4.70% 32.95 35.20 32.95
  Feb 6, 2024 33.25 -2.55 -7.12% 35.80 35.85 30.35
  Feb 5, 2024 38.20 -1.00 -2.55% 39.20 39.50 37.85
  Feb 2, 2024 39.25 -0.20 -0.51% 39.45 39.80 38.85
  Feb 1, 2024 40.00 -0.35 -0.87% 40.35 40.75 39.90
  Jan 31, 2024 40.35 0.05 0.12% 40.30 40.90 39.90
  Jan 30, 2024 40.50 0.00 0.00% 40.50 40.80 39.60

  Tethys OIL Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Tuesday, May 7, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  05:30

  Χώρα

  SE

  Γεγονός

  Q1 2024 Tethys Oil AB Earnings Release
  Q1 2024 Tethys Oil AB Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Wednesday, May 15, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  10:59

  Χώρα

  SE

  Γεγονός

  Tethys Oil AB Annual Shareholders Meeting
  Tethys Oil AB Annual Shareholders Meeting

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 156.5 112.7 101.1 150.8 157.3
  Έσοδα 156.5 112.7 101.1 150.8 157.3
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 50.1 43.8 43.4 51.6 45.9
  Ακαθάριστο Εισόδημα 106.4 68.9 57.7 99.2 111.4
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 102.3 96.6 95.3 113.7 96.6
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 7.3 7.5 7.3 7 5.7
  Έρευνα & Ανάπτυξη 4.5 4.1 0 8.2 0
  Depreciation / Amortization 40.5 41.2 44.5 47.6 45.9
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -0.1 0 -0.7 -0.9
  Λειτουργικά Έσοδα 54.2 16.1 5.8 37.1 60.7
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 5.5 1.3 -1.9 1.7 1.9
  Άλλο, Καθαρό -0.8 -0.7 -0.6 -0.5 -0.4
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 58.9 16.7 3.3 38.3 62.2
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 58.3 16.7 3.3 38.3 62.2
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 58.3 16.7 3.3 38.3 62.2
  Καθαρά Κέρδη 58.3 16.7 3.3 38.3 62.2
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 58.3 16.7 3.3 38.3 62.2
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 58.3 16.7 3.3 38.3 62.2
  Ρύθμιση Αραίωσης -0.04292
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 58.3 16.6571 3.3 38.3 62.2
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 32.6645 32.6609 33.3281 36.4696 36.2967
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 1.78481 0.51 0.09902 1.05019 1.71365
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.19216 0.22126 0.24346 0.20094 0.21251
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 1.78481 0.51 0.09902 1.05019 1.71365
  Other Operating Expenses, Total 0.1
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Συνολικά έσοδα 34.7 35.3 43.2 40.9 37.8
  Έσοδα 34.7 35.3 43.2 40.9 37.8
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 14.9 14.6 13 12.3 12.1
  Ακαθάριστο Εισόδημα 19.8 20.7 30.2 28.6 25.7
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 28.6 27.6 28.4 24 23.9
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 2.8 2.1 2.4 1.6 1.6
  Έρευνα & Ανάπτυξη 0.1 0 3.3 0.2 0
  Depreciation / Amortization 10.7 11 9.7 10.2 10.2
  Λειτουργικά Έσοδα 6.1 7.7 14.8 16.9 13.9
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 2 0.2 -1.2 1.5 3.1
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 8.1 8 13.6 18.4 17
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 8.1 8 13 18.4 17
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 8.1 8 13 18.4 17
  Καθαρά Κέρδη 8.1 8 13 18.4 17
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 8.1 8 13 18.4 17
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 8.1 8 13 18.4 17
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 8.1 8 13 18.4 17
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 31.9575 32.2611 32.5292 32.6708 32.7809
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.25346 0.24798 0.39964 0.56319 0.51859
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0.19216 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.25346 0.24798 0.39964 0.56319 0.51859
  Other Operating Expenses, Total 0.1 -0.1 0 -0.3
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 0 0
  Άλλο, Καθαρό 0.1
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 69.1 78.5 64.7 87.9 91.3
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 41.5 68.6 55.4 75.6 73.1
  Μετρητά & Ισοδύναμα 41.5 68.6 55.4 75.6 73.1
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 26.9 9.2 9.1 12 17.9
  Προπληρωθέντα Εξοδα 0.7 0.7 0.2 0.3 0.3
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 316 284.5 280.3 300.2 291.4
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 246.9 206 215.6 212.3 200.1
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 19.6 14.3 9.8 12.9 14.9
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 1.2 1.3 0.6 0.4 0.1
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 18.4 12.7 9.2 12.5 14.8
  Σύνολο Οφειλών 30.8 27.9 22.6 23.9 23.8
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 0.4 0.8 0.3 0.5 0
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 10.8 12.8 12.5 10.5 8.9
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 285.2 256.6 257.7 276.3 267.6
  Κοινή Μετοχή 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 76.3 76.3 76.3 76.3 74
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 208.1 179.5 180.6 199.2 192.8
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 316 284.5 280.3 300.2 291.4
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 32.3183 32.5819 34.1971 37.5471 35.4338
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 0.3 0 0
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 0.4 0.8 0.3 0.5
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 49.8 54.5 65.2 69.1 61.6
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 27.7 33.9 39.9 41.5 42.1
  Μετρητά & Ισοδύναμα 27.7 33.9 39.9 41.5 42.1
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 21.1 20.2 24.6 26.9 19.1
  Προπληρωθέντα Εξοδα 1 0.5 0.7 0.7 0.4
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 327.2 321 321.2 316 299.7
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 277.5 266.5 255.9 246.9 238.1
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 27.2 27.3 18.6 19.6 14.5
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 1.6 0.5 0.4 1.2 0.5
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 25.6 26.8 18.2 18.4 14
  Σύνολο Οφειλών 38.8 38.8 29.9 30.8 28.6
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 0.2 0.3 0 0.4 0.5
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 0.2 0.3 0.4 0.5
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 11.4 11.2 11.3 10.8 13.6
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 288.4 282.2 291.3 285.2 271.1
  Κοινή Μετοχή 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 76.3 76.3 76.3 76.3 76.3
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 211.3 205.1 214.2 208.1 194
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 327.2 321 321.2 316 299.7
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 31.8667 31.8917 30.8444 32.3183 32.505
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο -0.1 0.1
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο -0.1
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  Lansdowne Partners Austria GMBH Investment Advisor 10.9924 3633699 0 2023-04-30
  Templeton Investment Counsel, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 5.284 1746717 1746717 2023-10-12 LOW
  Avanza Bank Holding AB Holding Company 4.8403 1600030 -87746 2023-07-24 LOW
  Nordin (Petter Magnus) Individual Investor 4.7053 1555427 0 2023-04-30
  Nordnet Pensionsforsakring AB Corporation 3.486 1152341 335167 2023-04-30 LOW
  Liontrust Investment Partners LLP Investment Advisor 3.2462 1073092 1043313 2023-04-30 LOW
  Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 3.1648 1046160 93056 2023-04-30 LOW
  Norman (Carl Erik) Individual Investor 2.1176 700000 -40000 2023-04-30
  Risberg (Jan) Individual Investor 1.8604 615000 -10000 2023-04-30
  Hagerlof (Daniel) Individual Investor 1.634 540130 0 2023-04-30
  Karlsson (Bengt) Individual Investor 1.4763 488000 118000 2023-04-30
  Grandeur Peak Global Advisors, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 1.3142 434441 67495 2023-07-31 LOW
  Schroder Investment Management Ltd. (SIM) Investment Advisor/Hedge Fund 1.137 375854 38355 2022-02-28 LOW
  DEVK Versicherungen Insurance Company 0.9075 300000 0 2023-07-31 HIGH
  State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.8467 279892 670 2023-09-30 LOW
  Avantis Investors Investment Advisor 0.6092 201378 1281 2023-09-30 MED
  Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 0.4807 158904 0 2023-09-30 LOW
  Andbank Wealth Management, SGIIC, S.A.U. Investment Advisor 0.4612 152471 120000 2023-08-31 MED
  Franklin Templeton Investments Corporation Investment Advisor 0.4327 143032 39166 2023-09-30 LOW
  AXA Investment Managers Paris Investment Advisor/Hedge Fund 0.2118 70000 0 2023-06-30 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Tethys Company profile

  Σχετικά με την Tethys OIL

  Η Tethys Oil AB είναι ενεργειακή εταιρεία με έδρα τη Σουηδία. Η εταιρεία επικεντρώνεται στην εξερεύνηση και παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου σε χερσαίες περιοχές με γνωστές ανακαλύψεις. Η βασική περιοχή εστίασής της είναι το Σουλτανάτο του Ομάν, όπου η Εταιρεία κατέχει συμφέροντα αδειών σε τρία χερσαία τεμάχια. Η Tethys Oil διαθέτει άδειες σε τρεις χώρες συνολικά: Ομάν, Λιθουανία και Γαλλία. Δύο από τις άδειες βρίσκονται σε παραγωγή, και συγκεκριμένα τα οικόπεδα 3 & 4 στο Ομάν και το Gargzdai στη Λιθουανία. Κατά τη διάρκεια του 2013 η Εταιρεία διέθετε επίσης άδειες στη Σουηδία, ωστόσο αυτές έληξαν και δεν ανανεώθηκαν. Στις 31 Δεκεμβρίου 2013, η Εταιρεία είχε 10 πλήρως ελεγχόμενες θυγατρικές που δραστηριοποιούνταν στη Σουηδία, το Γιβραλτάρ, την Ελβετία και τις Βρετανικές Παρθένες Νήσους, όπως η Tethys Oil Denmark AB, η Tethys Oil Spain AB και η Tethys Oil Turkey AB, μεταξύ άλλων.

  Industry: Oil & Gas Exploration and Production (NEC)

  Hovslagargatan 5B 1 Tr
  STOCKHOLM
  STOCKHOLM 111 48
  SE

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0189%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0106%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.30
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0054%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0273%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.030

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου