Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 79% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Vantiva S.A - VANTI CFD

  0.1139
  0%
  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.0076
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.022079 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.20)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.022079%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.000143 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-0.03)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.000143%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα EUR
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο France
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Vantiva SA ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘A’ score indicates excellent relative ESG performance and high degree of transparency in reporting material ESG data publicly

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 0.1242
  Άνοιγμα* 0.1242
  Μεταβολή 1 έτους* -95.53%
  Εύρος ημέρας* 0.1242 - 0.1242
  Εύρος 52 εβδ. 0.12-0.30
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 144.42K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 4.94M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 45.77M
  Αναλογία P/E -100.00K
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 355.42M
  Έσοδα 2.21B
  EPS -2.14
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta 1.11
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Mar 7, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Nov 24, 2023 0.1139 0.0000 0.00% 0.1139 0.1139 0.1139
  Nov 23, 2023 0.1087 0.0000 0.00% 0.1087 0.1087 0.1087
  Nov 20, 2023 0.1242 0.0000 0.00% 0.1242 0.1242 0.1242
  Nov 14, 2023 0.1400 0.0000 0.00% 0.1400 0.1400 0.1400
  Nov 3, 2023 0.1400 0.0000 0.00% 0.1400 0.1400 0.1400
  Oct 20, 2023 0.1400 0.0000 0.00% 0.1400 0.1400 0.1400
  Oct 19, 2023 0.1400 0.0000 0.00% 0.1400 0.1400 0.1400
  Oct 18, 2023 0.1400 0.0000 0.00% 0.1400 0.1400 0.1400
  Oct 17, 2023 0.1400 0.0000 0.00% 0.1400 0.1400 0.1400
  Oct 12, 2023 0.1400 0.0000 0.00% 0.1400 0.1400 0.1400
  Oct 6, 2023 0.1400 0.0000 0.00% 0.1400 0.1400 0.1400
  Oct 4, 2023 0.1500 0.0000 0.00% 0.1500 0.1500 0.1500
  Oct 3, 2023 0.1700 0.0100 6.25% 0.1600 0.1700 0.1600
  Sep 29, 2023 0.1300 0.0100 8.33% 0.1200 0.1300 0.1200
  Sep 28, 2023 0.1300 0.0000 0.00% 0.1300 0.1300 0.1300
  Sep 26, 2023 0.1400 0.0000 0.00% 0.1400 0.1400 0.1400
  Sep 22, 2023 0.1500 0.0000 0.00% 0.1500 0.1500 0.1500
  Sep 15, 2023 0.1600 0.0000 0.00% 0.1600 0.1600 0.1600
  Sep 13, 2023 0.1600 0.0000 0.00% 0.1600 0.1600 0.1600
  Aug 29, 2023 0.1500 0.0000 0.00% 0.1500 0.1500 0.1500

  Vantiva S.A Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Thursday, March 7, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  10:59

  Χώρα

  FR

  Γεγονός

  Full Year 2023 Vantiva SA Earnings Release
  Full Year 2023 Vantiva SA Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 2776 2250 3006 3800 3988
  Έσοδα 2776 2250 3006 3800 3988
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 2469 1975 2725 3375 3521
  Ακαθάριστο Εισόδημα 307 275 281 425 467
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 2788 2264 3270 3921 4107
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 205 182 284 323 292
  Έρευνα & Ανάπτυξη 52 45 52 64 127
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 35 24 167 109 143
  Other Operating Expenses, Total -10 -1 -2 -3 24
  Λειτουργικά Έσοδα -12 -14 -264 -121 -119
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -474 -116 95 -68 -30
  Άλλο, Καθαρό -14 -1 -18 -16 -21
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -500 -131 -187 -205 -170
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -530 -145 -192 -208 -224
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0 0 0 0 -1
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -530 -145 -192 -208 -225
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 680 4 -15 -22 157
  Καθαρά Κέρδη 150 -141 -207 -230 -68
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -529 -144 -192 -208 -224
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 151 -140 -207 -230 -67
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 151 -140 -207 -230 -67
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 268.949 235.814 73.6816 15.3207 15.3138
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -1.96692 -0.61065 -2.6058 -13.5764 -14.6273
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -1.8775 -0.51693 -1.13258 -8.95192 -8.55763
  Total Adjustments to Net Income 1 1 1
  Depreciation / Amortization 37 39 44 53
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Mar 2022 Dec 2021
  Συνολικά έσοδα 1038 1175 1193 756 898
  Έσοδα 1038 1175 1193 756 898
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 918 1069 1054 665 784
  Ακαθάριστο Εισόδημα 120 106 139 91 114
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 1188 1195 1204 757 901
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 101 75 90 65 55
  Έρευνα & Ανάπτυξη 36 47 43 22 41
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 147 15 -1 3 20
  Other Operating Expenses, Total -14 -11 18 2 1
  Λειτουργικά Έσοδα -150 -20 -11 -1 -3
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -55 -408 -62 -34 -55
  Άλλο, Καθαρό -25 -15 1 0 1
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -230 -443 -72 -35 -57
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -227 -454 -76 -42 -61
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0 0 0 0 0
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -227 -454 -76 -42 -61
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων -2 617 62 2 -1
  Καθαρά Κέρδη -229 163 -14 -40 -62
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -227 -452 -76 -41 -60
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -229 165 -14 -39 -61
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -229 165 -14 -39 -61
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 355.419 302.067 235.831 235.828 235.823
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.63868 -1.49636 -0.32227 -0.17386 -0.25443
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.36984 -1.45978 -0.32502 -0.15181 -0.17174
  Total Adjustments to Net Income 2 0 1 1
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 1290 1268 1344 1127 1658
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 194 222 347 78 305
  Μετρητά 88 134
  Μετρητά & Ισοδύναμα 79 196 330 65 157
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 27 26 17 13 14
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 424 511 550 658 841
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 364 453 488 586 754
  Συνολικό Απόθεμα 452 335 195 243 268
  Προπληρωθέντα Εξοδα 12 28 26 37 40
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 208 172 226 111 204
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 2343 2999 3009 3210 3759
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 154 305 288 476 233
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 1028 1462 1356 1805 1562
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -875 -1158 -1068 -1329 -1329
  Υπεραξία, Καθαρό 619 773 716 851 886
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 163 510 526 632 705
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 84 59 62 40 26
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 33 84 73 84 251
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 1389 1360 1379 1542 1908
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 855 671 710 825 1135
  Δεδουλευμένα Έξοδα 140 223 208 214 187
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 24 65 72 92 17
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 370 401 389 411 569
  Σύνολο Οφειλών 2023 2865 2844 3174 3488
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 407 1170 1070 1203 1004
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 363 1025 948 979 1004
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 3 20 15 27 193
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0 0 1
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 224 315 380 402 382
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 320 134 165 36 271
  Κοινή Μετοχή 4 2 2 414 414
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 233 643 117 -540 0
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -376 -613 -113
  Treasury Stock - Common 0 -158
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 459 102 46 162 128
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 2343 2999 3009 3210 3759
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 355.396 235.825 235.795 15.3504 15.3106
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 44 145 122 224
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Mar 2022 Dec 2021
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 832 1290 1468 1294 1268
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 74 194 202 73 222
  Μετρητά & Ισοδύναμα 2 79 79 38 196
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 35 27 34 35 26
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 258 373 511 504 466
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 20 364 497 491 453
  Συνολικό Απόθεμα 335 452 439 381 335
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 165 271 316 336 245
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 1709 2343 3267 3011 2999
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 160 154 331 303 305
  Υπεραξία, Καθαρό 476 619 830 787 773
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 148 163 496 484 510
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 49 84 67 57 59
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 44 33 75 86 84
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 982 1389 1504 1371 1360
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 516 855 801 667 671
  Δεδουλευμένα Έξοδα 92 102 147 165 181
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 55 24 74 81 65
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 319 408 482 458 443
  Σύνολο Οφειλών 1626 2023 3004 2869 2865
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 423 407 1235 1187 1170
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 377 363 1079 1046 1025
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 46 44 156 141 145
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 3 3 22 21 20
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 218 224 243 290 315
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 83 320 263 142 134
  Κοινή Μετοχή 4 4 0 2 2
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 234 233 643 59 643
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 448 459 183 81 102
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 1709 2343 3267 3011 2999
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 355.419 355.396 235.842 235.828 235.825
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 986 1028 1575 1462
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -827 -875 -1244 -1158
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 0 0 0
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -603 -376 -563 -613
  Treasury Stock - Common
  Μετρητά 37 88 89
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -529 -143 -193 -208 -224
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 587 -48 -104 37 223
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 135 139 263 322 234
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 1006 122 -15 68 264
  Cash Taxes Paid 19 14 12 12 14
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 65 54 51 65 42
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -25 -166 -159 -145 -51
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -74 -68 -138 -171 -156
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -83 -69 -108 -169 -162
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 9 1 -30 -2 6
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -518 -34 522 -91 -96
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 2 -5 -55 3 20
  Total Cash Dividends Paid 0
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 284 0 60 1 0
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -804 -29 517 -95 -116
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις -25 16 -16 0 1
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -30 -134 264 -225 -28
  Dec 2022 Jun 2022 Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021
  Net income/Starting Line -529 -77 -41 -143 -105
  Cash From Operating Activities 587 58 -132 -48 -234
  Cash From Operating Activities 135 103 48 139 166
  Non-Cash Items 1006 163 25 122 17
  Cash Taxes Paid 19 18 7 14 13
  Cash Interest Paid 65 36 29 54 59
  Changes in Working Capital -25 -131 -164 -166 -312
  Cash From Investing Activities -74 -61 -38 -68 -38
  Capital Expenditures -83 -59 -35 -69 -64
  Other Investing Cash Flow Items, Total 9 -2 -3 1 26
  Cash From Financing Activities -518 -28 11 -34 -20
  Financing Cash Flow Items 2 0 -3 -5 -5
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 284 0 0 0
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -804 -28 14 -29 -15
  Foreign Exchange Effects -25 3 1 16 10
  Net Change in Cash -30 -28 -158 -134 -282
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  Angelo, Gordon & Co., L.P. Hedge Fund 22.421 79671524 0 2022-12-31 LOW
  BPI-Groupe SA Corporation 10.817 38437497 0 2022-12-31 LOW
  Briarwood Chase Management LLC Hedge Fund 10.3986 36950740 11989586 2022-12-31 LOW
  Barings (U.K.) Limited Investment Advisor 8.1657 29016111 10384615 2022-12-31 HIGH
  Credit Suisse Asset Management, LLC (US) Investment Advisor/Hedge Fund 6.3355 22512745 0 2022-12-31 HIGH
  Farallon Capital Management, L.L.C. Hedge Fund 4.7841 17000000 -2491396 2023-01-06 MED
  Bain Capital Credit, LP Investment Advisor/Hedge Fund 4.2913 15248991 15248991 2022-12-31
  Goldman Sachs Group Inc Holding Company 2.924 10390314 0 2022-12-31 LOW
  Invesco Advisers, Inc. Investment Advisor 2.282 8108886 -1044014 2022-12-31 LOW
  ICG Advisors, LLC Investment Advisor 2.2381 7952783 7952783 2022-12-31
  Caisse des Dépôts et Consignations Investment Advisor 0.5361 1904986 -10300858 2022-09-23 LOW
  Moat (Richard) Individual Investor 0.4731 1680973 1095148 2022-12-31 LOW
  Credit Suisse Funds AG Investment Advisor/Hedge Fund 0.2744 975000 0 2023-03-31 LOW
  Bain Capital Private Equity, LP Private Equity 0.239 849152 0 2023-08-31 LOW
  BNP Paribas Asset Management France SAS Investment Advisor/Hedge Fund 0.2271 807055 0 2023-07-31 LOW
  Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.1228 436522 -244 2023-09-30 LOW
  Amago (Luis Martinez) Individual Investor 0.1057 375540 375540 2022-12-31
  California State Teachers Retirement System Pension Fund 0.0608 215953 24628 2022-06-30 LOW
  Barings LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.0291 103413 0 2023-09-30 LOW
  Florida State Board of Administration Pension Fund 0.0175 62182 62182 2022-09-30 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Vantiva S.A Company profile

  Σχετικά με την Technicolor SA

  Η Technicolor SA ασχολείται με την ανάπτυξη τεχνολογιών και την παροχή λύσεων και υπηρεσιών ψηφιακής παραγωγής (οπτικά εφέ και κινούμενα σχέδια), μεταπαραγωγής βίντεο και ήχου και διανομής για μια σειρά από δημιουργούς περιεχομένου, φορείς εκμετάλλευσης συνδρομητικής τηλεόρασης και παρόχους υπηρεσιών over-the-top (OTT) και δικτύων. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον κλάδο των μέσων ενημέρωσης και της ψυχαγωγίας. Οι δραστηριότητες της Εταιρείας οργανώνονται σε τρεις λειτουργικούς τομείς: Υπηρεσίες ψυχαγωγίας και Τεχνολογία. Ο τομέας Connected Home περιλαμβάνει το σχεδιασμό και την προμήθεια λύσεων που επιτρέπουν την παροχή ψηφιακής βιντεοψυχαγωγίας, δεδομένων, καθώς και υπηρεσιών φωνής και Smart Home σε φορείς εκμετάλλευσης συνδρομητικής τηλεόρασης και παρόχους υπηρεσιών δικτύου. Ο τομέας Entertainment Services περιλαμβάνει τα τμήματα Production Services και DVD Services. Ο τομέας Τεχνολογίας περιλαμβάνει τα τμήματα Patent Licensing, και Trademark and Technology Licensing.

  Industry: Entertainment Production (NEC)

  8-10 Rue du Renard
  PARIS
  ILE-DE-FRANCE 75004
  FR

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0196%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0114%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.30
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0164%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0055%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.040

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 570.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου