Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 76% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Taylor Devices - TAYD CFD

  20.72
  3.03%
  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.51
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026151 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.97)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026151%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003929 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.75)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003929%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 20.11
  Άνοιγμα* 20.07
  Μεταβολή 1 έτους* 100.1%
  Εύρος ημέρας* 20.02 - 20.73
  Εύρος 52 εβδ. 9.66-26.40
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 7,500.00
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 208.26K
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 76.89M
  Αναλογία P/E 12.37
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 3.52M
  Έσοδα 40.20M
  EPS 1.77
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta 0.88
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Sep 28, 2023

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Sep 22, 2023 20.72 0.65 3.24% 20.07 20.73 20.02
  Sep 21, 2023 20.11 0.15 0.75% 19.96 20.44 19.59
  Sep 20, 2023 20.36 -0.28 -1.36% 20.64 21.07 20.16
  Sep 19, 2023 20.56 -0.22 -1.06% 20.78 20.97 20.26
  Sep 18, 2023 20.93 -0.13 -0.62% 21.06 21.38 20.52
  Sep 15, 2023 20.61 0.35 1.73% 20.26 21.18 20.26
  Sep 14, 2023 20.86 -0.50 -2.34% 21.36 21.36 20.26
  Sep 13, 2023 21.36 -0.10 -0.47% 21.46 21.96 20.86
  Sep 12, 2023 21.71 0.54 2.55% 21.17 22.06 20.96
  Sep 11, 2023 21.41 -0.07 -0.33% 21.48 21.48 21.36
  Sep 8, 2023 21.54 0.38 1.80% 21.16 21.84 20.96
  Sep 7, 2023 21.46 -0.01 -0.05% 21.47 21.96 21.11
  Sep 6, 2023 21.96 0.00 0.00% 21.96 22.16 21.96
  Sep 5, 2023 22.46 0.48 2.18% 21.98 23.25 21.81
  Sep 1, 2023 22.26 -0.13 -0.58% 22.39 22.86 21.96
  Aug 31, 2023 22.22 -0.14 -0.63% 22.36 22.41 21.02
  Aug 30, 2023 21.99 -0.37 -1.65% 22.36 22.66 21.33
  Aug 29, 2023 22.24 -0.42 -1.85% 22.66 22.86 21.96
  Aug 28, 2023 22.41 0.65 2.99% 21.76 22.95 21.76
  Aug 25, 2023 21.96 0.15 0.69% 21.81 22.16 20.96

  Taylor Devices Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Thursday, September 28, 2023

  Ώρα (UTC) (UTC)

  12:45

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q1 2024 Taylor Devices Inc Earnings Release
  Q1 2024 Taylor Devices Inc Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Friday, October 20, 2023

  Ώρα (UTC) (UTC)

  15:00

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Taylor Devices Inc Annual Shareholders Meeting
  Taylor Devices Inc Annual Shareholders Meeting

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Wednesday, December 27, 2023

  Ώρα (UTC) (UTC)

  13:30

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q2 2024 Taylor Devices Inc Earnings Release
  Q2 2024 Taylor Devices Inc Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Συνολικά έσοδα 40.1993 30.8666 22.5096 28.3815 33.619
  Έσοδα 40.1993 30.8666 22.5096 28.3815 33.619
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 24.1333 21.2399 19.3349 19.1444 24.5713
  Ακαθάριστο Εισόδημα 16.066 9.62669 3.17469 9.23709 9.04777
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 33.3903 28.3938 23.4002 25.0789 30.6172
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 8.16017 6.15474 5.52677 5.93441 6.04598
  Λειτουργικά Έσοδα 6.80906 2.47277 -0.89058 3.30268 3.00179
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 0.69886 0.00454 0.05365 0.11105
  Άλλο, Καθαρό -0.00257 0.0791 1.51882 0.00224 0.05773
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 7.50536 2.55642 0.6819 3.41598 3.05953
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 6.28736 2.23942 1.0629 3.02998 2.54453
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 6.28736 2.23942 1.0629 3.02998 2.54453
  Καθαρά Κέρδη 6.28736 2.23942 1.0629 3.02998 2.54453
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 6.28736 2.23942 1.0629 3.02998 2.54453
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 6.28736 2.23942 1.0629 3.02998 2.54453
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 6.28736 2.23942 1.0629 3.02998 2.54453
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 3.55149 3.49955 3.49189 3.48113 3.48764
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 1.77034 0.63992 0.30439 0.8704 0.72958
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 1.77034 0.63992 0.03234 0.8704 0.72958
  Ρύθμιση Αραίωσης
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -1.4615
  Έρευνα & Ανάπτυξη 1.09681 0.99918
  May 2023 Feb 2023 Nov 2022 Aug 2022 May 2022
  Συνολικά έσοδα 10.72 9.89127 10.4974 9.0907 9.65753
  Έσοδα 10.72 9.89127 10.4974 9.0907 9.65753
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 6.15331 5.87052 6.40354 5.70594 5.18389
  Ακαθάριστο Εισόδημα 4.56671 4.02075 4.09383 3.38476 4.47364
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 8.65073 8.08633 8.7409 7.91233 7.89219
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 2.28196 2.02512 2.02206 1.83104 1.70911
  Λειτουργικά Έσοδα 2.06929 1.80494 1.75647 1.17837 1.76534
  Άλλο, Καθαρό -0.43556 0.23994 0.15305 0.04 0.00315
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 2.33259 2.04489 1.90951 1.21837 1.77304
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 2.06659 1.65889 1.55951 1.00237 1.51504
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 2.06659 1.65889 1.55951 1.00237 1.51504
  Καθαρά Κέρδη 2.06659 1.65889 1.55951 1.00237 1.51504
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 2.06659 1.65889 1.55951 1.00237 1.51504
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 2.06659 1.65889 1.55951 1.00237 1.51504
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 2.06659 1.65889 1.55951 1.00237 1.51504
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 3.68843 3.50298 3.4996 3.49902 3.50731
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.56029 0.47356 0.44562 0.28647 0.43197
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.56029 0.47356 0.44562 0.28647 0.43197
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα)
  Έρευνα & Ανάπτυξη 0.21547 0.19069 0.3153 0.37535 0.99918
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 0.69886 0.00454
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 37.977 34.1119 34.4236 30.7677 28.2852
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 23.6145 21.6786 16.2318 6.12741 3.89741
  Μετρητά & Ισοδύναμα 22.517 20.5816 15.1598 5.07182 2.85832
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1.09745 1.09701 1.07195 1.05559 1.03908
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 4.46669 4.12056 5.81947 5.2793 6.26586
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 4.46669 4.12056 5.81947 5.2793 6.26586
  Συνολικό Απόθεμα 9.19141 7.3352 11.862 18.8118 17.6747
  Προπληρωθέντα Εξοδα 0.70444 0.97753 0.51036 0.54918 0.44716
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 49.2191 45.932 45.0759 41.1969 39.5113
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 9.85476 9.81659 9.40749 9.31744 9.93563
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 1.38728 2.00349 1.24479 1.11174 1.2905
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 5.96391 5.13378 5.53834 4.87802 5.89894
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 1.42683 1.78733 1.37018 1.40269 1.46018
  Δεδουλευμένα Έξοδα 2.06661 1.98447 1.9698 2.84163 2.39576
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 1.4615 0 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 2.47047 1.36199 0.73687 0.6337 2.043
  Σύνολο Οφειλών 5.96391 5.13378 5.53834 4.87802 5.89894
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 43.2551 40.7982 39.5376 36.3189 33.6124
  Κοινή Μετοχή 0.10134 0.10131 0.10094 0.10074 0.10043
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 10.2279 10.0104 9.75906 9.53889 9.3822
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 35.8409 33.6015 32.5386 29.5086 26.9591
  Treasury Stock - Common -2.915 -2.915 -2.86103 -2.82936 -2.82936
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 49.2191 45.932 45.0759 41.1969 39.5113
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 3.49794 3.49644 3.48993 3.47856 3.46627
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 26.0949 25.1838 23.5847
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -16.2401 -15.3672 -14.1772
  Feb 2023 Nov 2022 Aug 2022 May 2022 Feb 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 41.4959 39.8332 37.771 37.977 34.7434
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 22.6605 22.1106 22.7843 23.6145 21.3533
  Μετρητά & Ισοδύναμα 3.38385 21.0131 21.6868 22.517 20.2516
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 19.2766 1.09745 1.09745 1.09745 1.10171
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 8.56337 5.94073 5.8323 4.46669 5.26816
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 8.56337 5.94073 5.8323 4.46669 5.26816
  Συνολικό Απόθεμα 9.4542 10.8914 8.73586 9.19141 7.25358
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.81781 0.89051 0.41855 0.8683
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 53.8807 51.698 49.4236 49.2191 46.1734
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 11.2333 10.61 10.3704 9.85476 9.55804
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 1.15149 1.25478 1.28217 1.38728 1.87201
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 6.18486 5.71468 5.13078 5.96391 4.51274
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 1.46715 1.53718 1.44894 1.42683 1.17017
  Δεδουλευμένα Έξοδα 2.94748 3.41431 2.63444
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 1.77022 4.1775 3.68184 1.12276 0.70813
  Σύνολο Οφειλών 6.18486 5.71468 5.13078 5.96391 4.51274
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 47.6959 45.9834 44.2928 43.2551 41.6607
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 10.5022 10.3941 10.2631 10.2279 10.1485
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 40.0617 38.4028 36.8433 35.8409 34.3259
  Treasury Stock - Common -2.96971 -2.915 -2.915 -2.915 -2.915
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 53.8807 51.698 49.4236 49.2191 46.1734
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 3.49794 3.49794 3.49794 3.49794 3.49677
  Προπληρωθέντα Εξοδα 0.70444
  Κοινή Μετοχή 0.10171 0.10146 0.10145 0.10134 0.10133
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 2.23942 1.0629 3.02998 2.54453 0.44337
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 3.30853 7.03016 9.83329 2.65752 0.30447
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 1.34744 1.21271 1.14111 1.07296 0.99592
  Deferred Taxes 0.1155 -0.02 0.019 0.03 0.21
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 0.19975 0.32684 0.3231 0.29972 0.18493
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -0.59359 4.44771 5.3201 -1.28968 -1.52975
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -1.38934 -1.6518 -1.25239 -0.49437 -0.95874
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -1.39158 -1.62182 -1.23116 -0.47284 -0.93683
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 0.00224 -0.02998 -0.02123 -0.02153 -0.02191
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 0.01625 0.04342 1.50711 0.05034 0.18766
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0.01625 0.04342 0.04561 0.05034 0.18766
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 1.93543 5.42178 10.088 2.2135 -0.46661
  Cash Taxes Paid 0 0.04363 0.18013
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 0 0 0
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 0 1.4615
  Feb 2023 Nov 2022 Aug 2022 May 2022 Feb 2022
  Net income/Starting Line 4.22077 2.56188 1.00237 2.23942 0.72439
  Cash From Operating Activities 1.34065 -0.14843 -0.03089 3.30853 0.38804
  Cash From Operating Activities 1.00392 0.63558 0.31779 1.34744 0.98053
  Non-Cash Items 0.12844 0.12844 0.19975 0.12576
  Changes in Working Capital -4.01248 -3.47433 -1.35105 -0.59359 -1.44263
  Cash From Investing Activities -20.5653 -1.39335 -0.8346 -1.38934 -0.73034
  Capital Expenditures -2.38251 -1.39083 -0.83346 -1.39158 -0.72197
  Other Investing Cash Flow Items, Total -18.1828 -0.00252 -0.00114 0.00224 -0.00837
  Cash From Financing Activities 0.09149 0.03789 0.03529 0.01625 0.01234
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 0.09149 0.03789 0.03529 0.01625 0.01234
  Net Change in Cash -19.1332 -1.50389 -0.8302 1.93543 -0.32996
  Deferred Taxes 0.1155
  Issuance (Retirement) of Debt, Net
  Cash Taxes Paid 0
  Cash Interest Paid 0

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Taylor Devices Company profile

  Σχετικά με την Taylor Devices

  Η Taylor Devices, Inc, ασχολείται με το σχεδιασμό, την κατασκευή και την εμπορία συσκευών απορρόφησης κραδασμών, ελέγχου ρυθμού και αποθήκευσης ενέργειας για χρήση σε διάφορους τύπους μηχανημάτων, εξοπλισμού και κατασκευών. Οι σεισμικοί αποσβεστήρες της Εταιρείας έχουν σχεδιαστεί για να μειώνουν τις επιπτώσεις των σεισμικών δονήσεων στις κατασκευές και αντιπροσωπεύουν σημαντικό μέρος των δραστηριοτήτων της Εταιρείας. Οι κατηγορίες προϊόντων της Εταιρείας περιλαμβάνουν σεισμικούς αποσβεστήρες, Fluidicshoks, γερανούς και βιομηχανικούς προφυλακτήρες, αυτορυθμιζόμενους αποσβεστήρες κραδασμών, ελατήρια υγρής μήτρας, αποσβεστήρες κραδασμών, επεξεργασμένα ελατήρια και προσαρμοσμένους ενεργοποιητές. Εξυπηρετεί διάφορες βιομηχανίες, οι οποίες περιλαμβάνουν την αεροδιαστημική και αμυντική βιομηχανία, τη βιομηχανία και τις δομικές κατασκευές.

  Industry: Industrial Machinery

  90 Taylor Dr
  NORTH TONAWANDA
  NEW YORK 14120
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0415%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0634%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.030
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.01192
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 85.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0039%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 7.0

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 555.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου