Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Syros Pharma - SYRS CFD

  7.06
  1.29%
  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.09
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026151 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.97)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026151%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003929 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.75)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003929%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 6.97
  Άνοιγμα* 6.87
  Μεταβολή 1 έτους* 72.61%
  Εύρος ημέρας* 6.8 - 7.08
  Εύρος 52 εβδ. 0.65-5.22
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 5.31M
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 30.94M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 46.30M
  Αναλογία P/E -100.00K
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 63.01M
  Έσοδα 25.24M
  EPS -1.73
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta 1.63
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Nov 3, 2022

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Feb 22, 2024 7.06 0.19 2.77% 6.87 7.12 6.79
  Feb 21, 2024 6.97 -0.35 -4.78% 7.32 7.47 6.77
  Feb 20, 2024 7.41 0.34 4.81% 7.07 7.61 7.07
  Feb 16, 2024 7.15 0.18 2.58% 6.97 7.37 6.87
  Feb 15, 2024 7.03 -0.09 -1.26% 7.12 7.12 6.93
  Feb 14, 2024 7.07 0.09 1.29% 6.98 7.11 6.63
  Feb 13, 2024 6.79 0.07 1.04% 6.72 6.87 6.58
  Feb 12, 2024 7.00 -0.04 -0.57% 7.04 7.20 6.88
  Feb 9, 2024 7.04 0.07 1.00% 6.97 7.31 6.97
  Feb 8, 2024 7.00 -0.13 -1.82% 7.13 7.17 6.82
  Feb 7, 2024 7.12 -0.25 -3.39% 7.37 7.42 7.07
  Feb 6, 2024 7.36 0.05 0.68% 7.31 7.79 7.17
  Feb 5, 2024 7.42 -0.05 -0.67% 7.47 7.55 7.22
  Feb 2, 2024 7.59 0.57 8.12% 7.02 7.64 6.97
  Feb 1, 2024 7.04 -0.01 -0.14% 7.05 7.21 6.97
  Jan 31, 2024 7.06 0.14 2.02% 6.92 7.59 6.92
  Jan 30, 2024 6.88 -0.62 -8.27% 7.50 7.55 6.77
  Jan 29, 2024 7.48 0.63 9.20% 6.85 7.55 6.85
  Jan 26, 2024 6.81 0.23 3.50% 6.58 6.90 6.39
  Jan 25, 2024 6.58 0.01 0.15% 6.57 6.63 6.23

  Syros Pharma Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2021 2020 2019 2018 2017
  Συνολικά έσοδα 23.488 15.093 1.982 2.05 1.101
  Έσοδα 23.488 15.093 1.982 2.05 1.101
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 122.908 97.39 79.723 66.346 55.787
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 23.036 21.325 21.478 16.164 13.891
  Έρευνα & Ανάπτυξη 99.872 76.065 58.245 50.182 41.896
  Λειτουργικά Έσοδα -99.42 -82.297 -77.741 -64.296 -54.686
  Άλλο, Καθαρό 2.303 2.017 0.676
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -86.558 -84.038 -75.438 -62.279 -54.01
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -86.558 -84.038 -75.438 -62.279 -54.01
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -86.558 -84.038 -75.438 -62.279 -54.01
  Καθαρά Κέρδη -86.558 -84.038 -75.438 -62.279 -54.01
  Total Adjustments to Net Income 0 0
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -86.558 -84.038 -75.438 -62.279 -54.01
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -86.558 -84.038 -75.438 -62.279 -54.01
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -86.558 -84.038 -75.438 -62.279 -54.01
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 62.535 46.0516 40.2222 32.6562 25.4069
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -1.38415 -1.82487 -1.87553 -1.90711 -2.12581
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -1.38415 -1.82487 -1.87553 -1.90711 -2.12581
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 12.862 -1.741
  Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
  Συνολικά έσοδα 5.467 7.802 5.697 5.162 4.827
  Έσοδα 5.467 7.802 5.697 5.162 4.827
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 32.12 33.225 32.608 31.306 25.768
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 6.949 6.43 5.346 5.52 5.739
  Έρευνα & Ανάπτυξη 25.171 26.795 27.262 25.786 20.029
  Λειτουργικά Έσοδα -26.653 -25.423 -26.911 -26.144 -20.941
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 1.507 1.61 0.884 3.654 6.713
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -25.146 -23.813 -26.027 -22.49 -14.228
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -25.146 -23.813 -26.027 -22.49 -14.228
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -25.146 -23.813 -26.027 -22.49 -14.228
  Καθαρά Κέρδη -25.146 -23.813 -26.027 -22.49 -14.228
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -25.146 -23.813 -26.027 -22.49 -14.228
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -25.146 -23.813 -26.027 -22.49 -14.228
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -25.146 -23.813 -26.027 -22.49 -14.228
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 63.0614 62.9555 62.9283 62.8595 61.3796
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.39875 -0.37825 -0.4136 -0.35778 -0.2318
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.39875 -0.37825 -0.4136 -0.35778 -0.2318
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2021 2020 2019 2018 2017
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 136.585 178.557 114.513 101.734 73.159
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 130.369 173.984 91.416 99.679 72.049
  Μετρητά & Ισοδύναμα 92.302 173.984 41.441 49.886 32.205
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 38.067 0 49.975 49.793 39.844
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 2.979 2.331 20.158 0
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 2.979 2.331 20.158 0
  Προπληρωθέντα Εξοδα 3.237 2.242 2.649 1.417 0.917
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 182.935 213.25 149.978 106.766 78.488
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 27.285 29.641 31.889 3.861 3.938
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 37.141 36.857 36.331 9.163 7.638
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -9.856 -7.216 -4.442 -5.302 -3.7
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 6.027 5.052 3.576 1.171 1.391
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 31.508 28.624 23.516 19.529 12.413
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 3.692 3.603 5.853 3.309 2.283
  Δεδουλευμένα Έξοδα 17.344 12.547 11.683 13.893 9.728
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 0.291 0.265 0.241 0.009 0.047
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 10.181 12.209 5.739 2.318 0.355
  Σύνολο Οφειλών 97.717 122.697 70.794 28.18 13.164
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 40.322 39.907 0.621 0.022 0.006
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 0.065 0.356 0.621 0.022 0.006
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 25.887 54.166 46.657 8.629 0.745
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 85.218 90.553 79.184 78.586 65.324
  Redeemable Preferred Stock 0
  Κοινή Μετοχή 0.061 0.056 0.043 0.034 0.026
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 548.815 467.518 372.1 296.1 220.606
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -463.579 -377.021 -292.983 -217.545 -155.266
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -0.079 0.024 -0.003 -0.042
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 182.935 213.25 149.978 106.766 78.488
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 62.024 56.2228 43.3678 33.7659 26.4234
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.29 0.638 0.193
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 40.257 39.551
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 13.038
  Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 116.477 136.585 153.271 186.207 226.677
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 110.261 130.369 145.584 182.029 222.142
  Μετρητά & Ισοδύναμα 69.575 92.302 115.42 160.915 222.142
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 40.686 38.067 30.164 21.114 0
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 3.182 2.979 3.632 2.177 2.622
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 3.182 2.979 3.632 2.177 2.622
  Προπληρωθέντα Εξοδα 3.034 3.237 4.055 2.001 1.913
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 152.081 182.935 208.043 233.734 260.627
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 26.725 27.285 28.159 28.735 29.121
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 6.241 6.027 5.496 5.528 4.829
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 27.593 31.508 29.88 27.623 27.369
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 2.841 3.692 4.108 3.671 3.66
  Δεδουλευμένα Έξοδα 15.038 17.344 13.492 11.551 10.652
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 1.941 0.291 0.285 0.278 0.271
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 7.773 10.181 11.995 12.123 12.786
  Σύνολο Οφειλών 89.339 97.717 101.983 103.757 110.747
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 38.787 40.322 40.212 40.106 40.004
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 38.775 40.257 40.072 39.892 39.718
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 0.012 0.065 0.14 0.214 0.286
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 22.959 25.887 31.891 36.028 43.374
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 62.742 85.218 106.06 129.977 149.88
  Κοινή Μετοχή 0.061 0.061 0.061 0.061 0.061
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 551.679 548.815 545.77 543.674 541.068
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -488.725 -463.579 -439.766 -413.739 -391.249
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 152.081 182.935 208.043 233.734 260.627
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 62.8013 62.024 61.943 61.9202 61.8496
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 2.638 13.038 21.117 13.264
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -0.273 -0.079 -0.005 -0.019
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2021 2020 2019 2018 2017
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -86.558 -84.038 -75.438 -62.279 -54.01
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -99.54 -57.364 -60.253 -40.315 -44.729
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 3.018 3.035 2.722 1.604 1.527
  Μη Χρηματικά Στοιχεία -5.398 11.552 8.709 5.968 4.317
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 3.191 1.505 0.072 0.002 0.009
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -10.602 12.087 3.754 14.392 3.437
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -52.653 46.664 -11.734 -10.643 -15.591
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -1.245 -3.336 -12.638 -1.384 -0.821
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -51.408 50 0.904 -9.259 -14.77
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 70.511 142.953 65.99 69.084 33.937
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 70.817 103.782 66.195 69.134 34.105
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -0.265 39.378 -0.205 -0.05 -0.168
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -81.682 132.253 -5.997 18.126 -26.383
  Cash Taxes Paid 0 0.007 0.029
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -0.041 -0.207
  Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
  Net income/Starting Line -25.146 -86.558 -62.745 -36.718 -14.228
  Cash From Operating Activities -30.017 -99.54 -76.571 -48.444 -21.99
  Cash From Operating Activities 0.747 3.018 2.245 1.48 0.731
  Non-Cash Items 0.676 -5.398 -5.995 -6.537 -4.573
  Cash Taxes Paid 0 0 0 0
  Cash Interest Paid 0.783 3.191 2.38 1.585 0.789
  Changes in Working Capital -6.294 -10.602 -10.076 -6.669 -3.92
  Cash From Investing Activities 7.383 -52.653 -52.408 -35.107 -0.262
  Capital Expenditures -0.128 -1.245 -1 -0.69 -0.262
  Other Investing Cash Flow Items, Total 7.511 -51.408 -51.408 -34.417 0
  Cash From Financing Activities -0.093 70.511 70.415 70.482 70.41
  Financing Cash Flow Items -0.024 -0.041 -0.036 -0.036 -0.036
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 0.001 70.817 70.647 70.647 70.51
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -0.07 -0.265 -0.196 -0.129 -0.064
  Net Change in Cash -22.727 -81.682 -58.564 -13.069 48.158

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Syros Pharma Company profile

  Σχετικά με την Syros Pharma

  Η Syros Pharmaceuticals, Inc. είναι μια βιοφαρμακευτική εταιρεία. Η εταιρεία επικεντρώνεται στην επαναπροσδιορισμό της δύναμης των μικρών μορίων για τον έλεγχο της έκφρασης των γονιδίων. Η Εταιρεία ασχολείται με την ανάπτυξη θεραπειών για τον καρκίνο και τις ασθένειες που προκύπτουν από μεταλλάξεις ενός μόνο γονιδίου, γνωστές και ως μονογονιδιακές ασθένειες, και με τη δημιουργία ενός κλινικού σταδίου αγωγού φαρμάκων ελέγχου γονιδίων. Τα κύρια υποψήφια προϊόντα της περιλαμβάνουν τα SY-1425, SY-2101 και SY-5609. Το SY-1425 της, είναι ένας επιλεκτικός υποδοχέας ρετινοϊκού οξέος άλφα (RARα) που αξιολογείται σε συνδυασμό με αζακυτιδίνη που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της οξείας μυελοειδούς λευχαιμίας (ΟΜΛ). Το SY-2101, μια νέα από του στόματος μορφή τριοξειδίου του αρσενικού (ATO) που αναπτύσσεται για τη θεραπεία της AML. Το SY-5609 της, είναι ένας εκλεκτικός και ισχυρός από του στόματος αναστολέας της κυκλινοεξαρτώμενης κινάσης 7 (CDK7) που αξιολογείται στο τμήμα κλιμάκωσης της δόσης σε ασθενείς με επιλεγμένους προχωρημένους συμπαγείς όγκους.

  Industry: Biotechnology & Medical Research (NEC)

  35 Cambridge Park Drive
  02140

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0185%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0103%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.30
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0039%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 1.8
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0162%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0381%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.030

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου