Τεστάρετε τις γνώσεις σας

Ποιοι είναι οι δύο τύποι οψιόν;

Be και Not to be
Βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες
Buy και Sell
Call και Put