Τεστάρετε τις γνώσεις σας

Ποιοι είναι οι δύο τύποι οψιόν;

Βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες
Buy και Sell
Call και Put
Be και Not to be