ελληνικά
Ο λογαριασμός μου
Τεστάρετε τις γνώσεις σας

Ποιοι είναι οι δύο τύποι οψιόν;

Call και Put
Βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες
Be και Not to be
Buy και Sell