Τεστάρετε τις γνώσεις σας

Ποιοι είναι οι δύο τύποι οψιόν;

Call και Put
Buy και Sell
Be και Not to be
Βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες