Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Τι είναι τα προθεσμιακά συμβόλαια;

Το προθεσμιακό συμβόλαιο είναι μια ιδιωτική συμφωνία μεταξύ δύο συμβαλλομένων μέσω της οποίας ο πωλητής ή ο αγοραστής υποχρεούται να αγοράσει ή να προσφέρει ένα στοιχείο ενεργητικού σε καθορισμένη τιμή και σε καθορισμένο χρόνο.

Αυτό ακούγεται κάπως σαν την αγορά συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης, αλλά τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης είναι κατά κύριο λόγο τυποποιημένα και χαρακτηρίζονται από διαφάνεια, ενώ τα προθεσμιακά συμβόλαια εκδίδονται για κάθε περίπτωση ξεχωριστά -οι όροι συμφωνούνται ιδιωτικά μεταξύ του αγοραστή και του προμηθευτή- και συνήθως διαφέρουν από συμβόλαιο σε συμβόλαιο. Λόγω αυτής της περιπλοκότητας όσον αφορά τους όρους διαπραγμάτευσης, τα συγκεκριμένα προϊόντα δεν μπορούν να τεθούν σε αγοραπωλησία σε χρηματιστήρια και είναι εκτεθειμένα σε υψηλότερο κίνδυνο.

Είναι δύσκολο να εκτιμηθεί το μέγεθος της αγοράς, επειδή σε μεγάλο βαθμό δεν είναι ρυθμισμένη και οι λεπτομέρειες των συμβολαίων είναι γνωστές μόνο στους αγοραστές και τους πωλητές. Ωστόσο, θεωρείται ότι είναι πολύ μεγάλη, καθώς πολλές διεθνείς εταιρείες χρησιμοποιούν προθεσμιακά συμβόλαια για να αντισταθμίσουν τους κινδύνους των επιτοκίων και της έκθεσης σε νομίσματα.

Επειδή δεν υπάρχουν τυποποιημένες συναλλαγές προϊόντων σε δημόσια χρηματιστήρια, οι ιδιώτες επενδυτές δεν μπορούν να αποκτήσουν εύκολα πρόσβαση στην αγορά προθεσμιακών συμβολαίων.

Ποιος βγαίνει κερδισμένος;

Η αγορά προθεσμιακών συμβολαίων, όπως κι εκείνη των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης, είναι ένα απευθείας στοίχημα μεταξύ του αγοραστή και του πωλητή.

Τεστάρετε τις γνώσεις σας

Σε τι διαφέρουν τα προθεσμιακά συμβόλαια από τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης;

Τα προθεσμιακά συμβόλαια δεν μπορούν να γίνουν αντικείμενο αγοραπωλησίας σε χρηματιστήρια
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης είναι τυποποιημένα και χαρακτηρίζονται από διαφάνεια
Τα προθεσμιακά συμβόλαια εκδίδονται για κάθε περίπτωση ξεχωριστά και συνήθως διαφέρουν από συμβόλαιο σε συμβόλαιο
Όλες οι απαντήσεις είναι σωστές
Previus lesson

Τι είναι τα χρεόγραφα προερχόμενα από τιτλοποίηση

Επόμενο μάθημα

Τι είναι οι συμφωνίες ανταλλαγής επιτοκίων (IRS);

Ψάχνετε περισσότερα;

computer
Κέντρο Εκπαίδευσης

Θα βρείτε όλα όσα χρειάζεται να ξέρετε εδώ· από απλούς οδηγούς έως επενδυτικές στρατηγικές.

figure
computer
Trading Guides

Our in-depth guides will provide you some insights into the wide variety of financial instruments, their unique features and how to use them in your trading portfolio.

Γλωσσάρι Διαπραγματεύσεων

98

Αυτός είναι ο αριθμός των όρων στο γλωσσάρι μας. Γνωρίζετε τα CFD σας από τις IPO ή τα ETF σας; Διαλευκάνετε το μυστήριο με το γλωσσάρι των ορισμών μας.

Προβολή όλων

Όρος της ημέρας

Διαφορά (spread)

Πρόκειται για τη διαφορά μεταξύ της τιμής αγοράς και της τιμής πώλησης ενός χρηματοπιστωτικού τίτλου , στοιχείου του ενεργητικού ή...

Διαβάστε περισσότερα
Η πιο κοινή λέξη

Ραβδωτό διάγραμμα

Μέσα σε μία ημέρα διαπραγμάτευσης ένας τίτλος μπορεί να παρουσιάσει πολλές διακυμάνσεις. Ευτυχώς το ραβδωτό διάγραμμα συνοψίζει...

Διαβάστε περισσότερα

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου