Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Τι είναι η σύμβαση επί διαφορών (CFD);

  Εισαγωγή στις συμβάσεις επί διαφορών (CFD)

  CFD είναι μια σύμβαση, συνήθως μεταξύ ενός χρηματομεσίτη και ενός επενδυτή, κατά την οποία συμφωνείται ότι ο ένας συμβαλλόμενος θα καταβάλλει στον άλλο τη διαφορά μεταξύ της αξίας ενός τίτλου κατά την έναρξη της σύμβασης και της αξίας του τίτλου κατά τη λήξη της σύμβασης. Εάν η τιμή ανεβεί, ο αντισυμβαλλόμενος καταβάλλει σε εσάς το ποσό της αύξησης ενώ εάν η τιμή κατεβεί, εσείς καταβάλλετε στον αντισυμβαλλόμενο το ποσό της μείωσης.

  Πού συναντήσατε τον όρο «συμβάσεις επί διαφορών (CFD)»;

  Οι συμβάσεις επί διαφορών (CFD) διαπραγματεύονταν συνήθως μεταξύ χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, όπως οι τράπεζες. Τα τελευταία χρόνια, αποτελούν δημοφιλή πρακτική μεταξύ των ιδιωτών επενδυτών καθώς σας επιτρέπουν να συναλλάσσεστε χωρίς να διακρατείτε τίτλους οι ίδιοι.

  Τι πρέπει να γνωρίζετε για τις συμβάσεις επί διαφορών (CFD)...

  Εάν συναλλάσσεστε σε CFD, ελπίζετε ότι θα έχετε καλύτερη άποψη από τον χρηματομεσίτη σχετικά με το τι θα συμβεί στις τιμές. Οι χρηματομεσίτες που συναλλάσσονται σε CFD λειτουργούν σε μια αγορά που δεν είναι γενικά τόσο οργανωμένη όσο οι αγορές διαπραγμάτευσης των πραγματικών τίτλων. Αυτό σημαίνει, κατ'αρχάς, ότι δεν χρειάζεται να επενδύσετε τόσα χρήματα. Αντιθέτως, χρειάζεται να επενδύσετε ένα περιθώριο της αξίας της σύμβασης που μπορεί να είναι ένα πολύ χαμηλό ποσοστό, ακόμα και 2%. Αυτό σημαίνει ότι επιδίδεστε σε μόχλευση με στόχο τη δυνητική δημιουργία μεγαλύτερων αποδόσεων. Ωστόσο, η μόχλευση μπορεί να σας εκθέσει όχι μόνο σε υψηλότερη δυνητική ανταμοιβή αλλά και σε μεγαλύτερο δυνητικό κίνδυνο σε περίπτωση που κάνετε λάθος.

  Σχετικοί όροι

  Τελευταίο βίντεο

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου