Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές Sunrun Inc. - RUN CFD

18.66
1.9%
0.09
Χαμηλό: 18.41
Υψηλό: 19.01
Market Trading Hours* (UTC) Open now
Closes on Friday at 20:00

Mon - Fri: 13:30 - 20:00

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.09
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.025457 %
Charges from borrowed part ($-1.02)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.025457%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.003235 %
Charges from borrowed part ($0.13)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.003235%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Sunrun Inc ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘B’ score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 18.39
Άνοιγμα* 18.55
Μεταβολή 1 έτους* -26.45%
Εύρος ημέρας* 18.41 - 19.01
Εύρος 52 εβδ. 14.55-39.13
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 9.85M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 219.01M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 3.80B
Αναλογία P/E 295.28
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 215.61M
Έσοδα 2.42B
EPS 0.06
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta 2.32
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Aug 1, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Jun 1, 2023 18.39 0.78 4.43% 17.61 18.95 17.51
May 31, 2023 17.59 0.62 3.65% 16.97 17.92 16.87
May 30, 2023 17.90 0.93 5.48% 16.97 18.18 16.97
May 26, 2023 16.74 0.13 0.78% 16.61 16.88 15.92
May 25, 2023 16.62 0.40 2.47% 16.22 16.85 16.09
May 24, 2023 16.46 0.44 2.75% 16.02 16.68 15.79
May 23, 2023 16.62 1.10 7.09% 15.52 17.59 15.52
May 22, 2023 15.79 1.15 7.86% 14.64 15.86 14.61
May 19, 2023 14.60 -1.19 -7.54% 15.79 15.88 14.52
May 18, 2023 15.61 -0.40 -2.50% 16.01 16.09 15.25
May 17, 2023 16.17 1.41 9.55% 14.76 16.37 14.61
May 16, 2023 15.27 -0.71 -4.44% 15.98 16.33 15.25
May 15, 2023 16.58 0.47 2.92% 16.11 17.05 15.91
May 12, 2023 16.38 -0.69 -4.04% 17.07 17.93 16.05
May 11, 2023 16.69 -0.31 -1.82% 17.00 17.38 16.38
May 10, 2023 17.27 0.20 1.17% 17.07 17.58 16.74
May 9, 2023 16.77 -0.06 -0.36% 16.83 16.93 16.29
May 8, 2023 17.15 -0.63 -3.54% 17.78 17.87 17.07
May 5, 2023 17.60 0.48 2.80% 17.12 17.79 16.12
May 4, 2023 16.86 -1.71 -9.21% 18.57 19.20 16.30

Sunrun Inc. Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
Tuesday, August 1, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

10:59

Χώρα

US

Γεγονός

Q2 2023 Sunrun Inc Earnings Release
Q2 2023 Sunrun Inc Earnings Release

Forecast

-

Previous

-
Tuesday, October 31, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

10:59

Χώρα

US

Γεγονός

Q3 2023 Sunrun Inc Earnings Release
Q3 2023 Sunrun Inc Earnings Release

Forecast

-

Previous

-
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 2321.42 1609.95 922.191 858.578 759.981
Έσοδα 2321.42 1609.95 922.191 858.578 759.981
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 2022.71 1365.47 743.526 645.829 534.923
Ακαθάριστο Εισόδημα 298.712 244.482 178.665 212.749 225.058
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 2983.61 2276.14 1387.3 1074.32 881.862
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 934.633 882.134 619.045 400.171 323.891
Έρευνα & Ανάπτυξη 20.907 23.165 19.548 23.563 18.844
Depreciation / Amortization 5.364 5.37 5.18 4.755 4.204
Λειτουργικά Έσοδα -662.192 -666.187 -465.108 -215.74 -121.881
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -445.819 -327.7 -230.601 -174.246 -131.771
Άλλο, Καθαρό 260.657 22.628 8.188 -9.254 2.788
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -847.354 -971.259 -687.521 -399.24 -250.864
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -849.645 -980.53 -626.948 -391.022 -260.186
Δικαίωμα Μειοψηφίας 1023.02 901.107 453.554 417.357 286.843
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 173.377 -79.423 -173.394 26.335 26.657
Καθαρά Κέρδη 173.377 -79.423 -173.394 26.335 26.657
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 173.377 -79.423 -173.394 26.335 26.657
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 173.377 -79.423 -173.394 26.335 26.657
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 173.377 -79.423 -173.394 26.335 26.657
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 219.157 205.132 139.606 123.876 117.112
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.79111 -0.38718 -1.24202 0.21259 0.22762
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.79111 -0.38718 -1.24202 0.21259 0.22762
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Συνολικά έσοδα 589.849 609.152 631.906 584.58 495.784
Έσοδα 589.849 609.152 631.906 584.58 495.784
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 556.923 554.727 521.321 495.033 451.629
Ακαθάριστο Εισόδημα 32.926 54.425 110.585 89.547 44.155
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 817.543 798.342 768.151 739.887 677.234
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 254.722 238.161 240.591 236.674 215.007
Έρευνα & Ανάπτυξη 4.557 4.113 4.398 6.139 6.257
Depreciation / Amortization 1.341 1.341 1.341 1.341 1.341
Λειτουργικά Έσοδα -227.694 -189.19 -136.245 -155.307 -181.45
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -142.698 -133.306 -117.214 -103.045 -92.254
Άλλο, Καθαρό -25 -3.127 97.953 51.873 113.958
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -395.392 -325.623 -155.506 -206.479 -159.746
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -335.773 -327.914 -155.506 -209.756 -156.469
Δικαίωμα Μειοψηφίας 95.385 390.935 366.066 197.33 68.691
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -240.388 63.021 210.56 -12.426 -87.778
Καθαρά Κέρδη -240.388 63.021 210.56 -12.426 -87.778
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -240.388 63.021 210.56 -12.426 -87.778
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -240.388 63.021 210.56 -12.426 -87.778
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -240.388 63.021 210.56 -12.426 -87.778
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 214.548 220.642 220.85 211.128 208.676
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -1.12044 0.28563 0.95341 -0.05886 -0.42064
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -1.12044 0.28563 0.95567 -0.0567 -0.4113
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0.5 0.7 3
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 2097.64 1547.72 1137.73 733.83 461.413
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 740.508 617.634 519.965 269.577 226.625
Μετρητά & Ισοδύναμα
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 214.255 146.037 95.141 84.194 69.132
Accounts Receivable - Trade, Net 205.331 136.336 92.862 76.748 61.952
Total Inventory 783.904 506.819 283.045 260.571 79.467
Prepaid Expenses 146.609 44.58 51.483 25.984 8.563
Other Current Assets, Total 212.367 232.649 188.095 93.504 77.626
Total Assets 19268.8 16483.3 14382.9 5806.34 4749.79
Property/Plant/Equipment, Total - Net 11160.6 9609.29 8346.49 4584 3875.17
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 12979.8 10991.9 9356.57 5363.36 4485.67
Accumulated Depreciation, Total -1819.28 -1382.63 -1010.09 -779.36 -610.502
Goodwill, Net 4280.17 4280.17 4280.17 95.094 87.543
Intangibles, Net 7.527 12.891 18.262 19.543 10.088
Other Long Term Assets, Total 1212.32 756.631 384.338 269.527 233.873
Total Current Liabilities 1155.45 1012.12 901.356 530.094 372.191
Accounts Payable 339.166 288.108 207.441 223.356 131.278
Accrued Expenses 406.466 364.136 325.614 148.497 98.636
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 169.254 201.087 206.073 45.412 44.677
Other Current Liabilities, Total 240.565 158.789 162.228 112.829 97.6
Total Liabilities 12560.7 10228.5 8305.03 4841.61 3801.08
Total Long Term Debt 8258.64 6324.02 4614.04 2232.49 1723.43
Long Term Debt 8241.34 6312.7 4601.11 2219.59 1713.44
Capital Lease Obligations 17.302 11.314 12.929 12.895 9.992
Deferred Income Tax 133.047 101.753 81.905 65.964 93.633
Minority Interest 1470.9 1317.85 1211.46 673.266 460.377
Other Liabilities, Total 1542.65 1472.77 1496.27 1339.8 1151.45
Total Equity 6708.12 6254.74 6077.91 964.731 948.707
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0
Common Stock 0.021 0.021 0.02 0.012 0.011
Additional Paid-In Capital 6470.19 6330.34 6107.8 766.006 722.429
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 170.798 -2.579 76.844 251.466 229.391
Other Equity, Total 67.109 -73.05 -106.755 -52.753 -3.124
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 19268.8 16483.3 14382.9 5806.34 4749.79
Total Common Shares Outstanding 214.184 208.176 201.406 118.451 113.149
Cash 740.508 617.634 519.965 269.577 226.625
Note Receivable - Long Term 324.385 212.727 150.603 104.346 81.703
Long Term Investments 186.197 63.826 65.356
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 2084.27 2097.64 1880.03 1710.37 1709.35
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 628.536 740.508 672.083 522.46 629.161
Cash 628.536 740.508 672.083 522.46 629.161
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 218.692 214.255 218.837 216.824 200.549
Accounts Receivable - Trade, Net 212.05 205.331 209.351 203.068 188.3
Total Inventory 887.89 783.904 589.094 547.419 555.946
Prepaid Expenses 134.612 146.609 116.192 83.15 90.388
Other Current Assets, Total 214.542 212.367 283.822 340.52 233.306
Total Assets 19728.3 19268.8 18568.1 17800.6 17255.1
Property/Plant/Equipment, Total - Net 11555.8 11160.6 10748.2 10353.1 9927.88
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 13276.4 12775.4 12257.5 11759.2 11233.2
Accumulated Depreciation, Total -1795.76 -1682.3 -1573.02 -1467.86 -1365.29
Goodwill, Net 4280.17 4280.17 4280.17 4280.17 4280.17
Intangibles, Net 6.186 7.527 8.868 10.209 11.55
Long Term Investments 186.197 186.197 186.1 186.1 186.1
Note Receivable - Long Term 354.53 324.385 276.814 253.514 233.328
Other Long Term Assets, Total 1261.2 1212.32 1187.85 1007.14 906.749
Total Current Liabilities 1150.02 1155.45 1082.51 990.998 1069.91
Accounts Payable 345.968 339.166 275.057 259.201 385.265
Accrued Expenses 381.271 406.466 401.141 347.696 320.318
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 206.87 169.254 197.586 199.86 204.266
Other Current Liabilities, Total 215.908 240.565 208.721 184.241 160.062
Total Liabilities 13260.6 12560.7 11949.6 11453.9 10990.8
Total Long Term Debt 8754.05 8258.64 7816.01 7428.66 6957.88
Long Term Debt 8732.09 8241.34 7799.36 7414.68 6946.03
Capital Lease Obligations 21.956 17.302 16.643 13.975 11.849
Deferred Income Tax 63.093 133.047 122.93 102.654 98.982
Minority Interest 1700 1470.9 1434.74 1465.96 1416.92
Other Liabilities, Total 1593.41 1542.65 1493.38 1465.65 1447.09
Total Equity 6467.76 6708.12 6618.5 6346.68 6264.34
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0
Common Stock 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021
Additional Paid-In Capital 6505.81 6470.19 6432.24 6403.72 6359.28
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -69.59 170.798 107.777 -102.783 -90.357
Other Equity, Total 31.521 67.109 78.463 45.726 -4.601
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 19728.3 19268.8 18568.1 17800.6 17255.1
Total Common Shares Outstanding 215.166 214.184 212.954 211.943 209.417
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -849.645 -980.53 -626.948 -391.022 -260.186
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -848.793 -817.186 -317.972 -204.487 -62.461
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 451.046 388.096 242.942 187.163 156.007
Deferred Taxes 2.291 9.607 -60.573 -8.218 9.322
Μη Χρηματικά Στοιχεία -41.708 250.722 205.605 37.329 47.54
Cash Taxes Paid 0 0 0 0 0
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 300.118 225.25 119.626 99.472 76.313
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -410.777 -485.081 -78.998 -29.739 -15.144
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -2086.07 -1686.19 -497.789 -843.255 -811.316
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -2011.07 -1686.19 -969.675 -840.533 -811.316
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -75 0 471.886 -2.722 0
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 3037.45 2645.59 1160.74 1106.57 936.386
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 1095.24 938.5 704.445 605.769 469.869
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 32.863 408.141 123.664 11.196 12.592
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 1909.35 1298.95 332.631 489.607 453.925
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 102.592 142.223 344.979 58.83 62.609
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Net income/Starting Line -335.773 -849.645 -521.731 -366.225 -156.469
Cash From Operating Activities -439.323 -848.793 -544.12 -454.261 -256.409
Cash From Operating Activities 123.105 451.046 331.856 213.236 106.11
Deferred Taxes -59.613 2.291 0 0 -3.277
Non-Cash Items 81.574 -41.708 -92.774 -60.98 -59.952
Cash Taxes Paid 0 0 0 0 0
Cash Interest Paid 93.988 300.118 209.723 128.737 68.892
Changes in Working Capital -248.616 -410.777 -261.471 -240.292 -142.821
Cash From Investing Activities -510.31 -2086.07 -1567.38 -1020.3 -502.101
Capital Expenditures -510.31 -2011.07 -1492.38 -945.298 -427.101
Cash From Financing Activities 839.836 3037.45 2217.12 1487.26 770.694
Financing Cash Flow Items 331.978 1095.24 695.241 374.92 142.415
Issuance (Retirement) of Stock, Net 1.328 32.863 22.555 17.836 2.529
Issuance (Retirement) of Debt, Net 506.53 1909.35 1499.32 1094.5 625.75
Net Change in Cash -109.797 102.592 105.622 12.697 12.184
Other Investing Cash Flow Items, Total 0 -75 -75 -75 -75
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 10.0564 21682722 187831 2023-03-31 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 8.9706 19341598 480905 2023-03-31 LOW
Orbis Investment Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 6.1077 13168939 953877 2023-03-31 MED
Grantham Mayo Van Otterloo & Co LLC Investment Advisor/Hedge Fund 5.3403 11514410 4501071 2023-03-31 LOW
BNP Paribas Asset Management UK Limited Investment Advisor 3.8975 8403578 1015603 2023-03-31 MED
Invesco Capital Management LLC Investment Advisor 3.0454 6566158 624385 2023-03-31 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 2.9179 6291350 56973 2023-03-31 LOW
Greenvale Capital LLP Hedge Fund 2.7132 5850000 1950000 2023-03-31 MED
BlackRock Asset Management Ireland Limited Investment Advisor 2.3117 4984237 345045 2023-03-31 LOW
DNB Asset Management AS Investment Advisor/Hedge Fund 1.8627 4016133 1907817 2023-03-31 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 1.7905 3860637 1147262 2023-03-31 LOW
Citadel Advisors LLC Hedge Fund 1.7846 3847753 2066331 2023-03-31 HIGH
Handelsbanken Kapitalförvaltning AB Investment Advisor/Hedge Fund 1.7649 3805438 628042 2023-03-31 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.4684 3166039 105843 2023-03-31 LOW
Morgan Stanley Smith Barney LLC Investment Advisor 1.3746 2963746 115728 2023-03-31 LOW
Jurich (Lynn Michelle) Individual Investor 1.3659 2945062 26074 2023-03-17 LOW
Amundi Asset Management, SAS Investment Advisor/Hedge Fund 1.327 2861078 648737 2023-03-31 MED
Mirova US LLC Investment Advisor 1.2343 2661338 29059 2023-03-31 LOW
RobecoSAM AG Investment Advisor 1.1953 2577300 -15300 2023-03-31 LOW
BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 1.1889 2563393 -536556 2023-03-31 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

535K+

Έμποροι

87K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$113M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$64M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Sunrun Inc. Company profile

Σχετικά με την Sunrun Inc.

Η Sunrun Inc. ασχολείται με την ανάπτυξη, εγκατάσταση, πώληση, ιδιοκτησία και συντήρηση οικιακών συστημάτων ηλιακής ενέργειας (έργα) στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η εταιρεία παρέχει αποθήκευση μπαταριών μαζί με συστήματα ηλιακής ενέργειας στους πελάτες της σε επιλεγμένες αγορές και πωλεί τις υπηρεσίες της σε εμπορικούς κατασκευαστές μέσω των προσφορών της για πολυκατοικίες και νέες κατοικίες. Η Εταιρεία εγκαθιστά συστήματα ηλιακής ενέργειας στα σπίτια των πελατών της και τους παρέχει την ηλιακή ενέργεια που παράγεται από τα εν λόγω συστήματα για αρχική διάρκεια 20 ή 25 ετών. Επιπλέον, παρακολουθεί, συντηρεί και διασφαλίζει το σύστημα κατά τη διάρκεια της σύμβασης. Τα προϊόντα της περιλαμβάνουν συστήματα ηλιακών πάνελ στέγης και μπαταρίες ηλιακής ενέργειας. Παρέχει φορτιστές ηλεκτρικών οχημάτων (EV), μετασκευές μπαταριών, επανατροφοδοτούμενα ή επεκτεινόμενα συστήματα, υπηρεσίες οικιακής ενεργειακής διαχείρισης και άλλα προϊόντα οικιακού εξηλεκτρισμού. Επίσης, διαχειρίζεται και μοιράζεται την αποθηκευμένη ηλιακή ενέργεια από τις μπαταρίες για να παρέχει οφέλη στα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και το ηλεκτρικό δίκτυο.

Industry: Photovoltaic Solar Systems & Equipment

225 Bush St Ste 1400
94104

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Oil - Crude

71.83 Price
+2.210% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0201%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0018%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.04

Gold

1,950.70 Price
-1.350% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0184%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0102%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

BTC/USD

27,082.75 Price
+0.710% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

XRP/USD

0.52 Price
+1.880% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00513

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 535.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου