Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Streamline - STRM CFD

  0.38
  0%
  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.05
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026179 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.97)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026179%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003957 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.75)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003957%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 0.4
  Άνοιγμα* 0.42
  Μεταβολή 1 έτους* -75.44%
  Εύρος ημέρας* 0.4 - 0.42
  Εύρος 52 εβδ. 0.21-2.35
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 91.40K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 3.30M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 22.36M
  Αναλογία P/E -100.00K
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 58.83M
  Έσοδα 23.98M
  EPS -0.35
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta 1.13
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων N/A

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Apr 11, 2024 0.38 0.00 0.00% 0.38 0.38 0.38
  Apr 10, 2024 0.39 -0.03 -7.14% 0.42 0.42 0.39
  Apr 9, 2024 0.44 -0.01 -2.22% 0.45 0.45 0.44
  Apr 8, 2024 0.48 0.05 11.63% 0.43 0.48 0.43
  Apr 5, 2024 0.44 -0.02 -4.35% 0.46 0.46 0.43
  Apr 4, 2024 0.46 0.00 0.00% 0.46 0.46 0.46
  Apr 3, 2024 0.45 -0.01 -2.17% 0.46 0.47 0.45
  Apr 2, 2024 0.47 0.01 2.17% 0.46 0.47 0.46
  Apr 1, 2024 0.46 0.01 2.22% 0.45 0.46 0.45
  Mar 28, 2024 0.46 0.01 2.22% 0.45 0.46 0.44
  Mar 27, 2024 0.44 0.01 2.33% 0.43 0.45 0.43
  Mar 26, 2024 0.44 -0.01 -2.22% 0.45 0.45 0.44
  Mar 25, 2024 0.47 -0.03 -6.00% 0.50 0.50 0.46
  Mar 22, 2024 0.50 -0.03 -5.66% 0.53 0.53 0.50
  Mar 21, 2024 0.53 -0.01 -1.85% 0.54 0.55 0.52
  Mar 20, 2024 0.56 -0.02 -3.45% 0.58 0.59 0.56
  Mar 19, 2024 0.58 0.01 1.75% 0.57 0.58 0.55
  Mar 18, 2024 0.59 0.07 13.46% 0.52 0.61 0.51
  Mar 15, 2024 0.49 0.03 6.52% 0.46 0.49 0.45
  Mar 14, 2024 0.45 -0.01 -2.17% 0.46 0.46 0.45

  Streamline Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Thursday, April 25, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  20:35

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q4 2023 Streamline Health Solutions Inc Earnings Release
  Q4 2023 Streamline Health Solutions Inc Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Friday, June 14, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  14:00

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Streamline Health Solutions Inc Annual Shareholders Meeting
  Streamline Health Solutions Inc Annual Shareholders Meeting

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Συνολικά έσοδα 24.889 17.379 11.346 11.853 22.365
  Έσοδα 24.889 17.379 11.346 11.853 22.365
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 13.395 8.577 5.689 5.351 8.137
  Ακαθάριστο Εισόδημα 11.494 8.802 5.657 6.502 14.228
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 35.72 25.862 17.292 19.204 27.667
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 16.134 11.931 8.565 9.606 10.554
  Έρευνα & Ανάπτυξη 6.042 4.782 2.933 2.69 4.261
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0.149 0.572 0 1.557 3.681
  Λειτουργικά Έσοδα -10.831 -8.483 -5.946 -7.351 -5.302
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.749 -0.236 -0.051 -0.309 -0.384
  Άλλο, Καθαρό 0.272 1.911 -0.062 -0.216 -0.179
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -11.308 -6.808 -6.059 -7.876 -5.865
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -11.379 -6.917 -4.799 -6.244 -5.865
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -11.379 -6.917 -4.799 -6.244 -5.865
  Καθαρά Κέρδη -11.379 -6.542 0.296 -2.863 -5.865
  Total Adjustments to Net Income 0 4.894
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -11.379 -6.917 -4.799 -1.35 -5.865
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -11.379 -6.542 0.296 2.031 -5.865
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -11.379 -6.542 0.296 2.031 -5.865
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 49.3249 42.8152 30.1524 22.7397 19.541
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.2307 -0.16155 -0.15916 -0.05937 -0.30014
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.22873 -0.15287 -0.15916 -0.01486 -0.11212
  Other Operating Expenses, Total 0 0.105 0 1.034
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 0.375 5.095 3.381 0
  Jul 2023 Apr 2023 Jan 2023 Oct 2022 Jul 2022
  Συνολικά έσοδα 5.77 5.332 6.745 6.217 5.992
  Έσοδα 5.77 5.332 6.745 6.217 5.992
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 2.947 2.786 8.404 3.57 3.204
  Ακαθάριστο Εισόδημα 2.823 2.546 -1.659 2.647 2.788
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 8.368 8.328 8.581 9.379 8.648
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 4.107 3.806 3.646 4.053 3.934
  Έρευνα & Ανάπτυξη 1.305 1.701 1.515 1.754 1.461
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0.009 0.035 0.008 0.002 0.049
  Λειτουργικά Έσοδα -2.598 -2.996 -1.836 -3.162 -2.656
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.267 -0.248 -0.23 -0.198 -0.189
  Άλλο, Καθαρό 0.358 0.396 -0.067 0.231 -0.425
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -2.507 -2.848 -2.133 -3.129 -3.27
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -2.515 -2.901 -2.182 -3.138 -3.272
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -2.515 -2.901 -2.182 -3.138 -3.272
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 0 0
  Καθαρά Κέρδη -2.515 -2.901 -2.182 -3.138 -3.272
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -2.515 -2.901 -2.182 -3.138 -3.272
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -2.515 -2.901 -2.182 -3.138 -3.272
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -2.515 -2.901 -2.182 -3.138 -3.272
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 56.3577 55.9709 55.3097 47.73 47.2313
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.04463 -0.05183 -0.03945 -0.06574 -0.06928
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.04452 -0.05142 -0.03936 -0.06572 -0.0686
  Other Operating Expenses, Total -4.992
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 15.987 15.119 7.315 6.554 7.807
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 6.598 9.885 2.409 1.649 2.376
  Μετρητά & Ισοδύναμα 6.598 9.885 2.409 1.649 2.376
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 8.679 4.666 3.103 2.819 4.196
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 7.719 3.823 2.929 2.016 2.933
  Προπληρωθέντα Εξοδα 0.71 0.568 0.416 0.501 1.235
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0 1.387 1.585
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 61.521 61.815 25.977 31.698 31.74
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 0.111 0.341 0.495 0.098 0.237
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 0.325 0.315 0.556
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -0.246 -0.192 -0.452 -1.516
  Υπεραξία, Καθαρό 23.089 23.089 10.712 10.712 15.537
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 20.639 22.318 6.569 6.897 7.367
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 0.407
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 1.695 0.948 0.886 7.437 0.385
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 16.775 13.501 7.369 15.638 12.123
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 0.626 0.778 0.272 0.756 1.28
  Δεδουλευμένα Έξοδα 3.3 2.007 1.106 1.395 1.814
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 0.75 0.25 1.534 3.872 0.597
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 12.099 10.466 4.457 9.615 8.432
  Σύνολο Οφειλών 26.01 27.771 8.488 15.693 16.852
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 8.964 9.654 0.767 0 3.351
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 8.964 9.654 0.767 0 3.351
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 0.271 4.616 0.352 0.055 1.378
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 35.511 34.044 17.489 16.005 14.888
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 8.686
  Κοινή Μετοχή 0.576 0.478 0.316 0.305 0.208
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 131.973 119.225 96.29 95.113 82.544
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -97.038 -85.659 -79.117 -79.413 -76.55
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 61.521 61.815 25.977 31.698 31.74
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 57.5672 47.841 31.598 30.5306 20.7677
  Total Preferred Shares Outstanding 2.89546
  Jul 2023 Apr 2023 Jan 2023 Oct 2022 Jul 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 8.712 11.519 15.987 16.798 11.179
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 4.087 5.987 6.598 11.699 5.918
  Μετρητά & Ισοδύναμα 4.087 5.987 6.598 11.699 5.918
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 3.73 4.815 8.679 4.153 4.316
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 2.79 4.28 7.719 3.322 3.545
  Προπληρωθέντα Εξοδα 0.895 0.717 0.71 0.946 0.945
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 53.315 56.486 61.521 62.217 56.962
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 0.106 0.099 0.111 0.173 0.233
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 0.372 0.354 0.325
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -0.266 -0.255 -0.246
  Υπεραξία, Καθαρό 23.089 23.089 23.089 23.089 23.089
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 19.998 20.181 20.639 20.941 21.286
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 1.41 1.598 1.695 1.216 1.175
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 13.335 14.435 16.775 18.582 14.666
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 0.657 0.299 0.626 0.405 0.669
  Δεδουλευμένα Έξοδα 1.939 2.505 3.3 3.376 2.574
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 1 0.875 0.75 0.625 0.5
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 9.739 10.756 12.099 14.176 10.923
  Σύνολο Οφειλών 22.211 23.424 26.01 28.053 28.455
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 8.517 8.742 8.964 9.214 9.444
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 8.517 8.742 8.964 9.214 9.444
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 0.359 0.247 0.271 0.257 4.345
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 31.104 33.062 35.511 34.164 28.507
  Κοινή Μετοχή 0.589 0.586 0.576 0.551 0.488
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 132.933 132.379 131.973 128.469 119.737
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -102.418 -99.903 -97.038 -94.856 -91.718
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 53.315 56.486 61.521 62.217 56.962
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 58.8951 58.6364 57.5672 55.1303 48.8012
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -11.379 -6.542 -4.799 -6.244 -5.865
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -7.143 -3.504 -5.757 -0.008 1.397
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 4.313 0.068 0.064 0.043 0.45
  Amortization 3.129 2.153 2.048 2.097
  Deferred Taxes
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 1.798 -1.403 -0.397 7.128 5.905
  Cash Taxes Paid 0.023 0.021 0 0.009 0.011
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 0.651 0.153 0.017 0.337 0.417
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -1.875 1.244 -2.778 -2.983 -1.19
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -1.935 -13.169 9.46 -3.41 -3.003
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -1.935 -1.499 -1.828 -2.852 -3.024
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 0 -11.67 11.288 -0.558 0.021
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 5.791 24.149 -2.943 2.691 -0.638
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -2.275 -1.951 -1.244 -1.151 -0.085
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 8.316 16.1 3.872 0.044
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -0.25 10 -1.699 -0.03 -0.597
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -3.287 7.476 0.76 -0.727 -2.244
  Apr 2023 Jan 2023 Oct 2022 Jul 2022 Apr 2022
  Net income/Starting Line -2.901 -11.379 -9.197 -6.059 -2.787
  Cash From Operating Activities 0.126 -7.143 -4.721 -2.951 -1.27
  Cash From Operating Activities 1.059 4.313 0.04 0.027 0.014
  Amortization 2.812 1.903 0.957
  Non-Cash Items 0.247 1.798 1.465 0.922 -0.029
  Cash Taxes Paid -0.009
  Changes in Working Capital 1.721 -1.875 0.159 0.256 0.575
  Cash From Investing Activities -0.433 -1.935 -1.445 -0.881 -0.519
  Capital Expenditures -0.433 -1.935 -1.445 -0.881 -0.519
  Other Investing Cash Flow Items, Total 0 0 0
  Cash From Financing Activities -0.304 5.791 7.98 -0.135 -0.141
  Financing Cash Flow Items -0.179 -2.275 -0.211 -0.135 -0.141
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 8.316 8.316 0 0
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -0.125 -0.25 -0.125
  Net Change in Cash -0.611 -3.287 1.814 -3.967 -1.93

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Streamline Company profile

  Σχετικά με την Streamline

  Η Streamline Health Solutions, Inc. είναι πάροχος λύσεων τεχνολογίας πληροφοριών υγείας και συναφών υπηρεσιών. Η εταιρεία προσφέρει λύσεις βασισμένες σε ηλεκτρονικό λογισμικό και υπηρεσίες ελέγχου, οι οποίες συλλαμβάνουν, συγκεντρώνουν και μεταφράζουν δομημένα και αδόμητα δεδομένα για να παρέχουν οργανωμένες, εύκολα προσβάσιμες πληροφορίες πρόβλεψης στους πελάτες της. Αποτελείται από λύσεις και υπηρεσίες που βοηθούν τους πελάτες της στη διαχείριση του κύκλου εσόδων, συμπεριλαμβανομένης της κωδικοποίησης και της βελτίωσης της κλινικής τεκμηρίωσης (CDI), της οικονομικής διαχείρισης και του eValuator, της εμβληματικής λύσης που βασίζεται στο cloud και παρέχει αυτοματοποιημένη ανάλυση κωδικοποίησης πριν από την τιμολόγηση. Οι λύσεις λογισμικού της Εταιρείας παρέχονται στους πελάτες είτε με πρόσβαση στα συστήματα του κέντρου δεδομένων της Εταιρείας μέσω ασφαλούς σύνδεσης με τη μέθοδο παροχής λογισμικού ως υπηρεσία (SaaS) είτε με άδεια χρήσης ορισμένου χρόνου ή αορίστου χρόνου. Το λογισμικό εγκαθίσταται τοπικά στο κέντρο δεδομένων του πελάτη. Η εταιρεία δραστηριοποιείται σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά.

  Industry: Healthcare Facilities & Services (NEC)

  2400 Old Milton Parkway
  Box 1353
  ALPHARETTA
  GEORGIA 30009
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 1.8
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 6.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.01168

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 610.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου