Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Stockland - SGPau CFD

  4.460
  0.89%
  Market Trading Hours* (UTC) Open now
  Closes on Wednesday at 05:00

  Mon - Thu: 00:00 - 05:00 23:05 - 00:00

  Fri: 00:00 - 05:00

  Sun: 23:05 - 00:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.030
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.02273 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.32)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.02273%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.000812 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.15)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.000812%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα AUD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο Australia
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 4.49
  Άνοιγμα* 4.47
  Μεταβολή 1 έτους* 19.17%
  Εύρος ημέρας* 4.43 - 4.48
  Εύρος 52 εβδ. 3.13-4.53
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 5.00M
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 129.86M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 8.86B
  Αναλογία P/E 6.23
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 2.38B
  Έσοδα 2.85B
  EPS 0.60
  Μέρισμα (Απόδοση %) 7.16981
  Beta 1.50
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 20, 2023

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Feb 27, 2024 4.460 0.020 0.45% 4.440 4.460 4.420
  Feb 26, 2024 4.440 -0.039 -0.87% 4.479 4.490 4.440
  Feb 25, 2024 4.480 0.010 0.22% 4.470 4.490 4.430
  Feb 23, 2024 4.450 -0.099 -2.18% 4.549 4.549 4.450
  Feb 22, 2024 4.540 0.000 0.00% 4.540 4.600 4.500
  Feb 21, 2024 4.550 -0.049 -1.07% 4.599 4.640 4.540
  Feb 20, 2024 4.590 -0.009 -0.20% 4.599 4.620 4.490
  Feb 19, 2024 4.590 -0.030 -0.65% 4.620 4.640 4.570
  Feb 18, 2024 4.630 -0.030 -0.64% 4.660 4.670 4.630
  Feb 16, 2024 4.680 0.031 0.67% 4.649 4.700 4.610
  Feb 15, 2024 4.650 0.111 2.45% 4.539 4.700 4.530
  Feb 14, 2024 4.540 0.021 0.46% 4.519 4.560 4.489
  Feb 13, 2024 4.520 -0.069 -1.50% 4.589 4.620 4.480
  Feb 12, 2024 4.590 0.021 0.46% 4.569 4.640 4.540
  Feb 11, 2024 4.570 -0.020 -0.44% 4.590 4.590 4.570
  Feb 9, 2024 4.600 0.031 0.68% 4.569 4.610 4.550
  Feb 8, 2024 4.570 0.011 0.24% 4.559 4.600 4.520
  Feb 7, 2024 4.550 0.110 2.48% 4.440 4.590 4.430
  Feb 6, 2024 4.440 0.070 1.60% 4.370 4.440 4.360
  Feb 5, 2024 4.370 -0.090 -2.02% 4.460 4.500 4.360

  Stockland Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Συνολικά έσοδα 2808 2847 2641 2812 2768
  Έσοδα 2808 2847 2641 2812 2768
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 1617 1739 1650 1600 1591
  Ακαθάριστο Εισόδημα 1191 1108 991 1212 1177
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 2070 2243 1958 2047 1941
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 406 404 313 431 332
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 47 100 -5 38 37
  Other Operating Expenses, Total -22 -19
  Λειτουργικά Έσοδα 738 604 683 765 827
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -236 861 424 -761 -448
  Gain (Loss) on Sale of Assets 13 22 -18 20 -21
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 515 1487 1090 24 358
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 438 1425 1113 -21 311
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 438 1425 1113 -21 311
  Καθαρά Κέρδη 440 1381 1105 -21 311
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 438 1425 1113 -21 311
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 440 1381 1105 -21 311
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 440 1381 1105 -21 311
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 2399.91 2391.57 2392.66 2378.13 2404.13
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.18251 0.59584 0.46517 -0.00883 0.12936
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.262 0.266 0.246 0.241 0.276
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.19456 0.6271 0.4687 -0.00391 0.15032
  Άλλο, Καθαρό 1
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 2 -44 -8
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Συνολικά έσοδα 1657 1151 1659 1188 1459
  Έσοδα 1657 1151 1659 1188 1459
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 967 650 1028 711 956
  Ακαθάριστο Εισόδημα 690 501 631 477 503
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 1213 857 1295 948 1095
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 194 212 194 210 149
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 52 -5 73 27 -10
  Λειτουργικά Έσοδα 444 294 364 240 364
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -263 27 259 602 443
  Gain (Loss) on Sale of Assets 7 6 14 8 -18
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 188 327 637 850 790
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 139 299 588 837 777
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 139 299 588 837 777
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 2 -57 13 -11
  Καθαρά Κέρδη 139 301 531 850 766
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 139 299 588 837 777
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 139 301 531 850 766
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 139 301 531 850 766
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 2409.84 2389.99 2390.98 2392.15 2399.75
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.05768 0.12511 0.24592 0.34989 0.32378
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.144 0.118 0.146 0.12 0.133
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.07149 0.1209 0.2687 0.35772 0.32706
  Άλλο, Καθαρό 1
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 2067 5829 2539 1835 1628
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 169 233 1070 384 85
  Μετρητά & Ισοδύναμα 134 231 1070 384 85
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 35 2
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 330 126 130 117 208
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό -26 69 44 93 102
  Συνολικό Απόθεμα 1289 1076 866 690 1005
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 279 4394 473 644 330
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 16640 20414 19305 19155 18999
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 147 175 156 167 57
  Υπεραξία, Καθαρό 0 0 38
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 62 65 77 72 155
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 11221 11092 13344 13190 13765
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 169 159 172 117 94
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 2974 3094 3017 3774 3262
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 1709 5047 4468 3846 3948
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 213 253 52 70 69
  Payable/Accrued 349 439 305 262 281
  Δεδουλευμένα Έξοδα -21 -47 10 8 10
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 200 938 762 274 343
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 968 3464 3339 3232 3245
  Σύνολο Οφειλών 6464 10053 9721 10074 9171
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 3743 3574 4033 4791 4361
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 3707 3536 3994 4750 4361
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 970 1432 1220 1437 862
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 10176 10361 9584 9081 9828
  Κοινή Μετοχή 8692 8692 8692 8692 8692
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 1540 1720 970 452 1117
  Treasury Stock - Common -40 -37 -29 -36 -35
  Unrealized Gain (Loss)
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -16 -14 -49 -27 54
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 16640 20414 19305 19155 18999
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 2381.9 2382.97 2383.65 2379.2 2377.66
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 36 38 39 41
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 42
  Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 2067 2131 5829 5779 2539
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 306 212 399 287 1162
  Μετρητά & Ισοδύναμα 271 208 378 259 1162
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 35 4 21 28
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 330 400 120 124 130
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 330 400 120 124 44
  Συνολικό Απόθεμα 1289 1234 1076 1076 866
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 142 285 4234 4292 381
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 16640 16958 20414 20016 19305
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 137 151 164 193 156
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 62 71 65 68 77
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 11492 11510 11373 11011 13344
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 169 147 159 140 172
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 2713 2948 2824 2825 3017
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 1709 1901 5047 4992 4468
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 52
  Payable/Accrued 885 831 980 1090 305
  Δεδουλευμένα Έξοδα 10
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 200 401 936 780 762
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 624 669 3131 3122 3339
  Σύνολο Οφειλών 6464 6590 10053 9856 9721
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 3743 3498 3536 3659 4033
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 3707 3498 3536 3659 3994
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 42 22
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 970 1169 1470 1205 1220
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 10176 10368 10361 10160 9584
  Κοινή Μετοχή 8692 8649 8692 8692 8692
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 1540 1719 1720 1533 970
  Treasury Stock - Common -40 -37 -36 -29
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -16 -14 -29 -49
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 16640 16958 20414 20016 19305
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 2381.9 2382.97 2382.97 2383.65 2383.65
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 36 39
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 918 1047 1112 394 728
  Cash Receipts 3001 2931 2880 2797 3055
  Cash Payments -1511 -1434 -1477 -1805 -1785
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά -148 -154 -181 -200 -201
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -424 -296 -110 -398 -341
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -976 95 -133 -137 -426
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -22 -20 -119 -51 -58
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -954 115 -14 -86 -368
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -705 -423 -676 -450 -207
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -7 0 -23 -47
  Total Cash Dividends Paid -603 -523 -658 -653 -561
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -17 -4 -13 -207 -20
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -78 104 18 457 374
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -763 719 303 -193 95
  Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
  Cash From Operating Activities -174 918 172 1047 475
  Cash Receipts 1235 3001 1307 2931 1379
  Cash Payments -997 -1511 -877 -1434 -820
  Cash Interest Paid -76 -148 -79 -154 -77
  Changes in Working Capital -336 -424 -179 -296 -7
  Cash From Investing Activities 864 -976 -489 95 31
  Capital Expenditures -22 -26 -20 -8
  Other Investing Cash Flow Items, Total 864 -954 -463 115 39
  Cash From Financing Activities -881 -705 -568 -423 -515
  Total Cash Dividends Paid -349 -603 -317 -523 -253
  Issuance (Retirement) of Stock, Net -15 -17 -16 -4 -1
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -517 -78 -235 104 -261
  Net Change in Cash -191 -763 -885 719 -9
  Financing Cash Flow Items -7 0
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  Vanguard Investments Australia Ltd. Investment Advisor 9.7661 233132528 6553994 2023-07-31 LOW
  State Street Global Advisors Australia Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 4.7658 113768882 0 2023-07-31 LOW
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 4.1085 98077696 41327816 2023-07-31 LOW
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 3.3577 80154066 54253 2023-09-30 LOW
  BlackRock Investment Management (Australia) Ltd. Investment Advisor 2.6613 63530619 57495299 2023-07-31 LOW
  State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 2.1616 51600841 0 2023-07-31 LOW
  BlackRock Advisors (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 1.7597 42007697 17030096 2023-07-31 LOW
  Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 1.6496 39378137 2039268 2022-12-31 LOW
  BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 1.4065 33574454 4735079 2023-07-31 LOW
  Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 1.1956 28540310 150848 2023-09-30 LOW
  Pendal Group Limited Investment Advisor 1.1024 26316027 -209446 2023-04-30 LOW
  Colonial First State Investments Limited Investment Advisor 1.0702 25548132 62667 2023-07-31 LOW
  Van Eck Associates Corporation Investment Advisor/Hedge Fund 0.9435 22523682 1089873 2023-03-31 LOW
  VanEck Australia Pty Ltd. Investment Advisor 0.8886 21211808 374626 2023-09-30 HIGH
  First Sentier Investors Investment Advisor 0.8541 20389495 20275362 2022-12-31 LOW
  Cohen & Steers Capital Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.7794 18605897 -109001 2023-09-30 LOW
  PGGM Vermogensbeheer B.V. Pension Fund 0.7419 17709572 -11649380 2023-01-31 LOW
  State Street Global Advisors Ireland Limited Investment Advisor 0.7369 17590428 0 2023-07-31 MED
  Principal Global Investors (Equity) Investment Advisor 0.6936 16558569 -381025 2023-09-30 LOW
  Commonwealth Superannuation Corporation Investment Advisor 0.69 16470512 3391797 2023-07-31 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Industry: Real Estate Rental, Development & Operations (NEC)

  Level 25, 133 Castlereagh Street,
  SYDNEY
  NEW SOUTH WALES 2000
  AU

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0111%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0330%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.030
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0189%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0106%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.30

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου