Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές Star Equity Holdings, Inc. - STRR CFD

1.00
3.85%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.05
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.025457 %
Charges from borrowed part ($-1.02)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.025457%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.003235 %
Charges from borrowed part ($0.13)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.003235%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 1.04
Άνοιγμα* 1.08
Μεταβολή 1 έτους* 16.13%
Εύρος ημέρας* 0.99 - 1.08
Εύρος 52 εβδ. 0.65-1.14
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 125.89K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 2.51M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 16.41M
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 15.20M
Έσοδα 112.81M
EPS -0.20
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta 0.49
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Aug 10, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
May 31, 2023 1.00 -0.08 -7.41% 1.08 1.08 1.00
May 30, 2023 1.04 0.00 0.00% 1.04 1.05 1.04
May 26, 2023 1.03 0.03 3.00% 1.00 1.03 0.99
May 25, 2023 0.99 -0.09 -8.33% 1.08 1.08 0.98
May 24, 2023 1.05 0.06 6.06% 0.99 1.08 0.99
May 23, 2023 0.94 0.04 4.44% 0.90 0.97 0.89
May 22, 2023 0.91 0.01 1.11% 0.90 0.93 0.89
May 19, 2023 0.91 0.03 3.41% 0.88 0.93 0.88
May 18, 2023 0.86 0.04 4.88% 0.82 0.89 0.79
May 17, 2023 0.77 0.00 0.00% 0.77 0.78 0.76
May 16, 2023 0.76 -0.06 -7.32% 0.82 0.82 0.75
May 15, 2023 0.80 -0.03 -3.61% 0.83 0.83 0.78
May 12, 2023 0.82 0.02 2.50% 0.80 0.82 0.80
May 11, 2023 0.80 0.00 0.00% 0.80 0.83 0.77
May 10, 2023 0.81 -0.04 -4.71% 0.85 0.85 0.81
May 9, 2023 0.85 0.08 10.39% 0.77 0.88 0.73
May 8, 2023 0.81 -0.01 -1.22% 0.82 0.96 0.81
May 5, 2023 0.82 0.02 2.50% 0.80 0.92 0.72
May 4, 2023 0.67 0.03 4.69% 0.64 0.67 0.63
May 3, 2023 0.63 -0.02 -3.08% 0.65 0.65 0.63

Star Equity Holdings, Inc. Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
Wednesday, June 21, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

15:00

Χώρα

US

Γεγονός

Star Equity Holdings Inc Annual Shareholders Meeting
Star Equity Holdings Inc Annual Shareholders Meeting

Forecast

-

Previous

-
Thursday, August 10, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

12:30

Χώρα

US

Γεγονός

Q2 2023 Star Equity Holdings Inc Earnings Release
Q2 2023 Star Equity Holdings Inc Earnings Release

Forecast

-

Previous

-
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 112.151 106.559 78.163 72.934 104.18
Έσοδα 112.151 106.559 78.163 72.934 104.18
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 86.272 91.319 64.176 55.774 85.909
Ακαθάριστο Εισόδημα 25.879 15.24 13.987 17.16 18.271
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 115.256 113.975 85.371 74.994 108.768
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 27.264 22.595 18.635 15.898 18.856
Depreciation / Amortization 1.72 1.728 2.124 0.829 1.977
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 -1.667 0.436 2.493 2.026
Λειτουργικά Έσοδα -3.105 -7.416 -7.208 -2.06 -4.588
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.975 -0.905 -1.292 -0.746 -0.751
Άλλο, Καθαρό -0.998 -0.55 3.344 -0.133 -0.061
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -5.078 -8.871 -5.156 -2.939 -5.4
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -5.252 -8.931 -5.285 -2.74 -3.839
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -5.252 -8.931 -5.285 -2.74 -3.839
Καθαρά Κέρδη -5.252 -2.983 -6.457 -4.627 0.736
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -7.168 -10.837 -7.201 -3.336 -3.839
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -7.168 -4.889 -8.373 -5.223 0.736
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -7.168 -4.889 -8.373 -5.223 0.736
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 14.751 5.085 3.659 2.041 2.0158
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.48593 -2.13117 -1.96802 -1.63449 -1.90445
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 1.65
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.48593 -2.34426 -1.89057 -0.84054 -1.25117
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 5.948 -1.172 -1.887 4.575
Total Adjustments to Net Income -1.916 -1.906 -1.916 -0.596
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Συνολικά έσοδα 25.705 32.14 24.244 30.718 25.049
Έσοδα 25.705 32.14 24.244 30.718 25.049
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 18.112 22.822 18.445 24.619 20.386
Ακαθάριστο Εισόδημα 7.593 9.318 5.799 6.099 4.663
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 24.975 30.001 25.735 31.916 27.604
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 6.433 6.749 6.86 6.867 6.788
Depreciation / Amortization 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 0 0 0
Λειτουργικά Έσοδα 0.73 2.139 -1.491 -1.198 -2.555
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.195 -0.311 -0.185 -0.289 -0.19
Άλλο, Καθαρό -0.1 -0.001 -0.575 -0.416 -0.006
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 0.435 1.827 -2.251 -1.903 -2.751
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 0.435 1.909 -1.884 -1.576 -3.701
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 0.435 1.909 -1.884 -1.576 -3.701
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 0 0 0
Καθαρά Κέρδη 0.435 1.909 -1.884 -1.576 -3.701
Total Adjustments to Net Income -0.479 -0.479 -0.479 -0.479 -0.479
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -0.044 1.43 -2.363 -2.055 -4.18
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -0.044 1.43 -2.363 -2.055 -4.18
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -0.044 1.43 -2.363 -2.055 -4.18
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 15.516 15.495 15.434 15.379 12.669
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.00284 0.09229 -0.1531 -0.13362 -0.32994
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.25 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.00284 0.09229 -0.1531 -0.13362 -0.32994
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 39.267 31.863 48.936 29.548 21.194
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 8.155 4.538 3.26 1.773 1.698
Μετρητά & Ισοδύναμα 4.665 4.538 3.225 1.747 1.545
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 3.49 0.035 0.026 0.153
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 17.756 15.811 12.975 12.916 12.642
Accounts Receivable - Trade, Net 17.756 15.811 12.975 12.916 12.642
Total Inventory 10.627 8.525 9.787 7.029 5.402
Other Current Assets, Total 2.729 2.989 22.914 7.83 1.452
Total Assets 73.302 68.052 88.293 90.56 50.594
Property/Plant/Equipment, Total - Net 12.83 13.412 11.531 12.524 21.645
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 37.243 37.39 36.72 36.696 59.438
Accumulated Depreciation, Total -24.413 -23.978 -25.189 -24.172 -37.793
Goodwill, Net 6.046 6.046 9.542 9.978 1.745
Intangibles, Net 13.352 15.072 16.9 19.023 5.228
Other Long Term Assets, Total 1.807 1.659 1.384 19.487 0.782
Total Current Liabilities 27.545 27.821 42.726 44.476 13.217
Accounts Payable 3.43 4.277 4.952 6.462 5.206
Accrued Expenses 8.556 7.318 6.456 8.939 5.538
Notes Payable/Short Term Debt 10.891 11.799 0.681 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 1.188 1.658 18.275 20.893 0.786
Other Current Liabilities, Total 3.48 2.769 12.362 8.182 1.687
Total Liabilities 31.547 32.3094 48.364 49.863 24.794
Total Long Term Debt 0.386 0.706 4.637 1.741 9.5
Long Term Debt 0 3.7 0.74 9.5
Other Liabilities, Total 3.44 3.71042 0.95 3.635 1.956
Total Equity 41.755 35.7426 39.929 40.697 25.8
Redeemable Preferred Stock 18.9884 19.1564 80 80 0
Common Stock 0.001 0.00058 0.00048 0.00021 0.002
Additional Paid-In Capital 161.715 150.451 149.143 145.352 145.428
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -133.221 -127.969 -124.986 -118.529 -113.88
Treasury Stock - Common -5.728 -5.728 -5.728 -5.728 -5.728
Other Equity, Total -0.00048 -0.00021 -0.022
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 73.302 68.052 88.293 90.56 50.594
Total Common Shares Outstanding 15.1779 5.54707 4.53952 1.79181 1.76613
Deferred Income Tax 0.176 0.072 0.051 0.011 0.121
Capital Lease Obligations 0.386 0.706 0.937 1.001
Preferred Stock - Non Redeemable, Net -0.00039 -0.16837 -58.5 -60.398
Total Preferred Shares Outstanding 1.91564 1.91564 1.91564 1.91564
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 36.655 39.267 42.417 46.151 44.776
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 9.232 8.155 11.683 16.207 16.217
Μετρητά & Ισοδύναμα 5.655 4.665 8.503 13.657 15.035
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 15 17.756 13.754 15.208 15.91
Accounts Receivable - Trade, Net 15 17.756 13.754 15.208 15.91
Total Inventory 10.043 10.627 13.065 11.217 10.287
Other Current Assets, Total 2.38 2.729 3.915 3.519 2.362
Total Assets 69.501 73.302 76.975 81.648 81.191
Property/Plant/Equipment, Total - Net 12.142 12.83 13.322 13.744 14.199
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 36.572 37.243 38.01 38.299 38.31
Accumulated Depreciation, Total -24.43 -24.413 -24.688 -24.555 -24.111
Goodwill, Net 6.046 6.046 6.046 6.046 6.046
Intangibles, Net 12.922 13.352 13.782 14.212 14.642
Other Long Term Assets, Total 1.736 1.807 1.408 1.495 1.528
Total Current Liabilities 24.206 27.545 32.234 33.954 30.721
Accounts Payable 4.125 3.43 6.094 6.244 5.196
Accrued Expenses 8.351 5.419 9.392 9.112 8.642
Notes Payable/Short Term Debt 7.685 10.891 10.988 11.568 12.336
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 1.057 1.188 1.324 0.527 1.557
Other Current Liabilities, Total 2.988 6.617 4.436 6.503 2.99
Total Liabilities 27.688 31.547 36.766 39.18 36.74
Total Long Term Debt 0.3 0.386 0.459 0.548 0.639
Long Term Debt
Capital Lease Obligations 0.3 0.386 0.459 0.548 0.639
Deferred Income Tax 0.176 0.176 0.298 0.667 0.998
Other Liabilities, Total 3.006 3.44 3.775 4.011 4.382
Total Equity 41.813 41.755 40.209 42.468 44.451
Redeemable Preferred Stock 18.9884 18.9884 18.9884 18.9884 19.1564
Common Stock 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Additional Paid-In Capital 161.338 161.715 162.078 181.441 162.86
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -132.786 -133.221 -135.13 -133.246 -131.67
Treasury Stock - Common -5.728 -5.728 -5.728 -5.728 -5.728
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 69.501 73.302 76.975 81.648 81.191
Total Common Shares Outstanding 15.1927 15.1779 15.1387 15.0822 15.0294
Total Preferred Shares Outstanding 1.91564 1.91564 1.91564 1.91564 1.91564
Preferred Stock - Non Redeemable, Net -0.00039 -0.00039 -0.00039 -18.9884 -0.16837
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 3.577 3.49 3.18 2.55 1.182
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -5.252 -2.983 -6.457 -4.627 0.736
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -3.857 -6.404 -5.322 0.742 5.064
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 1.815 1.751 6.33 6.281 7.331
Amortization 1.72 1.728 3.087 1.794 1.39
Deferred Taxes 0.103 0.022 0.043 -0.098 -0.133
Μη Χρηματικά Στοιχεία 3.611 -2.797 0.192 2.268 -4.915
Cash Taxes Paid 0.432 0.344 0.03 0.102 0.052
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 0.689 0.717 0.965 1.083 0.702
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -5.854 -4.125 -8.517 -4.876 0.655
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -5.093 17.802 -1.332 -5.818 8.685
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -1.189 -0.788 -1.493 -6.692 -2.163
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -3.904 18.59 0.161 0.874 10.848
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 8.941 -9.975 8.06 5.666 -14.156
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -0.455 2.058 -0.345 -0.809 -0.05
Total Cash Dividends Paid -1.916 -4.418 -3.321
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 13.198 0.629 5.193 3 0.026
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -1.886 -8.244 3.212 3.475 -10.811
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -0.009 1.423 1.406 0.59 -0.407
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Net income/Starting Line 0.435 -5.252 -7.161 -5.277 -3.701
Cash From Operating Activities 5.132 -3.857 -0.234 2.937 -0.636
Cash From Operating Activities 0.414 1.815 1.369 0.922 0.471
Amortization 0.43 1.72 1.29 0.86 0.43
Deferred Taxes 0 0.103 0.226 0.594 0.926
Non-Cash Items 0.427 3.611 4.034 2.448 1.168
Changes in Working Capital 3.426 -5.854 0.008 3.39 0.07
Cash From Investing Activities -0.218 -5.093 -4.982 -3.371 -1.31
Capital Expenditures -0.136 -1.189 -1.232 -0.754 -0.366
Other Investing Cash Flow Items, Total -0.082 -3.904 -3.75 -2.617 -0.944
Cash From Financing Activities -3.925 8.941 9.749 10.122 12.55
Financing Cash Flow Items 0 -0.455 -0.455 -0.453 -0.453
Issuance (Retirement) of Stock, Net 0 13.198 13.198 13.198 13.198
Issuance (Retirement) of Debt, Net -3.446 -1.886 -1.557 -1.665 0.284
Net Change in Cash 0.989 -0.009 4.533 9.688 10.604
Total Cash Dividends Paid -0.479 -1.916 -1.437 -0.958 -0.479
Cash Taxes Paid 0
Cash Interest Paid 0.328
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Eberwein (Jeffrey E) Individual Investor 20.1593 3063432 79747 2023-05-25 LOW
Wells Fargo Advisors Research Firm 1.4421 219150 0 2023-03-31 LOW
Quain (Mitchell I) Individual Investor 1.2467 189453 40000 2023-05-18 LOW
Bridgeway Capital Management, LLC Investment Advisor 0.7264 110390 0 2023-03-31 LOW
Noble (David James) Individual Investor 0.6801 103351 0 2023-05-01 LOW
Coleman (Richard Kenneth Jr.) Individual Investor 0.6678 101474 25000 2023-05-17
Gildea (John W) Individual Investor 0.667 101354 44600 2023-05-18
Cunnion Michael A Individual Investor 0.4442 67497 0 2023-05-01 LOW
Sayward (John W) Individual Investor 0.4185 63599 0 2023-05-01 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.379 57589 0 2023-03-31 LOW
Two Sigma Investments, LP Hedge Fund 0.3541 53812 -10447 2023-03-31 HIGH
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.3348 50869 -1492 2023-03-31 LOW
Northern Trust Investments, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.1088 16536 0 2023-03-31 LOW
Shirley (Martin B) Individual Investor 0.0958 14557 2521 2023-05-04 LOW
Tower Research Capital LLC Hedge Fund 0.0405 6158 -29 2023-03-31 HIGH
Schumacher (Ronald A) Individual Investor 0.0285 4333 3000 2023-05-23
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 0.018 2730 0 2023-03-31 LOW
Advisor Group, Inc Investment Advisor 0.0178 2700 900 2023-03-31 LOW
Morgan Stanley Smith Barney LLC Investment Advisor 0.0165 2500 0 2023-03-31 LOW
National Bank of Canada Bank and Trust 0.0132 2000 0 2023-03-31 HIGH

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

530K+

Έμποροι

87K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$46M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$31M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Star Equity Holdings, Inc. Company profile

Σχετικά με την Star Equity Holdings, Inc.

Η Star Equity Holdings Inc, πρώην Digirad Corporation, είναι εταιρεία χαρτοφυλακίου. Η εταιρεία δραστηριοποιείται μέσω τριών τμημάτων: Υγεία (Digirad Health), Κτίρια & Κατασκευές και Ακίνητα & Επενδύσεις. Η Digirad Health σχεδιάζει, κατασκευάζει και διανέμει προϊόντα και υπηρεσίες διαγνωστικής ιατρικής απεικόνισης. Η Digirad Health δραστηριοποιείται σε τρεις τομείς: διαγνωστική απεικόνιση, και διαγνωστικές υπηρεσίες. Ο τομέας Κτίριο και Κατασκευές κατασκευάζει σπονδυλωτές οικιστικές μονάδες, δομικά πάνελ τοίχων, μόνιμα ξύλινα συστήματα θεμελίωσης και άλλα κατασκευασμένα προϊόντα ξύλου και προμηθεύει γενικούς εργολάβους με οικοδομικά υλικά για εμπορικά και οικιστικά ακίνητα έργα. Το τμήμα Real Estate & Investments διαχειρίζεται τα ακίνητα περιουσιακά στοιχεία και τις επενδύσεις της Εταιρείας.

Industry: Medical & Diagnostic Laboratories

53 Forest Avenue
Suite 101
OLD GREENWICH
CONNECTICUT 06870
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Oil - Crude

68.50 Price
+1.170% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0209%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0010%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

US100

14,255.10 Price
+0.070% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0255%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0032%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 1.8

XRP/USD

0.51 Price
-1.390% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00389

BTC/USD

26,880.85 Price
-1.020% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 530.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου