Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Stamford Land - H07sg CFD

  0.3937
  0%
  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.0076
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.021416 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.07)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.021416%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.000502 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-0.10)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.000502%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα SGD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο Singapore
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 0.3986
  Άνοιγμα* 0.3937
  Μεταβολή 1 έτους* 6.78%
  Εύρος ημέρας* 0.3937 - 0.3986
  Εύρος 52 εβδ. 0.36-0.41
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 447.63K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 3.74M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 594.68M
  Αναλογία P/E 3.52
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 1.49B
  Έσοδα 154.70M
  EPS 0.11
  Μέρισμα (Απόδοση %) 1.25
  Beta 0.91
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων May 26, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Feb 23, 2024 0.3937 0.0000 0.00% 0.3937 0.3937 0.3937
  Feb 22, 2024 0.3986 0.0049 1.24% 0.3937 0.3986 0.3937
  Feb 21, 2024 0.3986 0.0049 1.24% 0.3937 0.3986 0.3937
  Feb 20, 2024 0.3986 0.0049 1.24% 0.3937 0.3986 0.3937
  Feb 19, 2024 0.3986 0.0000 0.00% 0.3986 0.3986 0.3937
  Feb 13, 2024 0.3887 0.0000 0.00% 0.3887 0.3887 0.3887
  Feb 9, 2024 0.3937 -0.0049 -1.23% 0.3986 0.3986 0.3937
  Feb 8, 2024 0.3986 0.0049 1.24% 0.3937 0.3986 0.3937
  Feb 6, 2024 0.3937 0.0000 0.00% 0.3937 0.3937 0.3937
  Feb 1, 2024 0.3937 0.0000 0.00% 0.3937 0.3937 0.3937
  Jan 31, 2024 0.3937 -0.0049 -1.23% 0.3986 0.3986 0.3937
  Jan 30, 2024 0.3986 0.0000 0.00% 0.3986 0.3986 0.3937
  Jan 26, 2024 0.3937 -0.0049 -1.23% 0.3986 0.3986 0.3937
  Jan 25, 2024 0.3986 0.0049 1.24% 0.3937 0.3986 0.3937
  Jan 24, 2024 0.3937 0.0000 0.00% 0.3937 0.3937 0.3937
  Jan 23, 2024 0.3937 0.0000 0.00% 0.3937 0.3937 0.3937
  Jan 22, 2024 0.3937 0.0000 0.00% 0.3937 0.3937 0.3937
  Jan 19, 2024 0.3937 -0.0049 -1.23% 0.3986 0.4036 0.3937
  Jan 17, 2024 0.3937 -0.0049 -1.23% 0.3986 0.3986 0.3937
  Jan 15, 2024 0.3937 -0.0049 -1.23% 0.3986 0.3986 0.3937

  Stamford Land Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Sunday, May 26, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  10:59

  Χώρα

  SG

  Γεγονός

  Full Year 2024 Stamford Land Corporation Ltd Earnings Release
  Full Year 2024 Stamford Land Corporation Ltd Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Συνολικά έσοδα 151.782 160.695 113.807 195.082 304.224
  Έσοδα 151.782 160.695 113.807 195.082 304.224
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 10.484 13.198 13.816 20.512 98.8
  Ακαθάριστο Εισόδημα 141.298 147.497 99.991 174.57 205.424
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα -38.138 98.856 86.503 158.085 241.493
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 67.292 52.967 28.724 69.377 112.038
  Depreciation / Amortization 10.935 12.867 12.922 11.595 9.934
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 68.298 -11.233 6.243 7.916 -2.491
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -234.003 0.029 0.047 0 -1.48
  Other Operating Expenses, Total 38.856 31.028 24.751 48.685 24.692
  Λειτουργικά Έσοδα 189.92 61.839 27.304 36.997 62.731
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -16.514 -11.778 -12.278 -12.205 -3.878
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 173.406 50.061 15.026 24.792 58.853
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 123.425 38.853 10.727 27.719 47.685
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 152.443 31.874 8.252 24.945 47.685
  Καθαρά Κέρδη 152.443 31.874 8.252 24.945 47.685
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 152.443 31.874 8.252 24.945 47.685
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 152.443 31.874 8.252 24.945 47.685
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 152.443 31.874 8.252 24.945 47.685
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 1490.29 926.114 809.149 830.878 879.326
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.10229 0.03442 0.0102 0.03002 0.05423
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.005 0.005 0.00484 0.00484 0.00968
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.00023 0.03444 0.01024 0.03002 0.05287
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 29.018 -6.979 -2.475 -2.774
  Mar 2023 Sep 2022 Mar 2022 Sep 2021 Mar 2021
  Συνολικά έσοδα 81.46 70.322 77.691 83.004 73.686
  Έσοδα 81.46 70.322 77.691 83.004 73.686
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 5.993 4.491 5.402 7.796 7.732
  Ακαθάριστο Εισόδημα 75.467 65.831 72.289 75.208 65.954
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα -152.836 114.698 44.224 54.632 56.674
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 45.237 22.055 28.931 24.036 16.567
  Depreciation / Amortization 4.805 6.13 6.338 6.529 6.637
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 4.897 63.401 -10.856 -0.377 8.558
  Other Operating Expenses, Total 20.235 18.621 14.38 16.648 17.133
  Λειτουργικά Έσοδα 234.296 -44.376 33.467 28.372 17.012
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -9.186 -7.328 -5.931 -5.847 -6.154
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 225.11 -51.704 27.536 22.525 10.858
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 174.812 -51.387 21.237 17.616 7.95
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 9.694 19.324 -5.621 -1.358 -1.182
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 184.506 -32.063 15.616 16.258 6.768
  Καθαρά Κέρδη 184.506 -32.063 15.616 16.258 6.768
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 184.506 -32.063 15.616 16.258 6.768
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 184.506 -32.063 15.616 16.258 6.768
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 184.506 -32.063 15.616 16.258 6.768
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 1493.77 1486.81 1044.08 808.144 809.085
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.12352 -0.02156 0.01496 0.02012 0.00837
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.005 0 0.005 0 0.00484
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.02169 -0.02156 0.01498 0.02012 0.00841
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -234.003 0.029 0 0.047
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 464.74 434.423 157.722 100.21 212.43
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 410.5 396.012 113.941 63.784 168.228
  Μετρητά 47.206 95.634 31.007 23.867 125.21
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 363.294 300.378 82.934 39.917 43.018
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 46.309 18.943 19.959 13.236 13.605
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 18.868 16.099 13.944 9.605 8.975
  Συνολικό Απόθεμα 5.724 17.296 21.3 24.132 32.414
  Προπληρωθέντα Εξοδα 2.038 2.07 2.808 2.425 1.949
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.169 0.102 -0.286 -3.367 -3.766
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 1142.26 1380.44 1124.22 1039.85 667.395
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 243.974 392.445 406.54 368.392 333.752
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 414.139 639.245 648.74 568.557 542.096
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -170.165 -246.8 -242.2 -200.165 -208.344
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 397.618 509.628 516.965 564.033 116.422
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 4.862 7.863 8.196 7.218 4.791
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 43.502 423.522 55.342 50.226 144.019
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 1.692 2.637 4.087 3.72 3.683
  Δεδουλευμένα Έξοδα 10.191 14.257 7.886 10.748 15.353
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 31.284 27.707 22.889 12.902 19.273
  Σύνολο Οφειλών 255.292 591.542 598.629 561.401 151.372
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 55.87 64.129 444.523 421.126 0
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 379.319 354.812 0
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 0.152 6.54 5.239 4.628 7.353
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 886.969 788.9 525.596 478.452 516.023
  Κοινή Μετοχή 386.014 383.597 144.693 144.693 144.693
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 587.899 442.884 414.92 450.223 433.363
  Unrealized Gain (Loss) 3.307 3.309 3.309 3.705 3.611
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -89.887 -40.526 -36.962 -80.535 -48.099
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 1142.26 1380.44 1124.22 1039.85 667.395
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 1492.75 1535.47 808.146 809.235 856.124
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 0.335 378.921 20.48 22.856 105.71
  Treasury Stock - Common -0.364 -0.364 -0.364 -39.634 -17.545
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 55.87 64.129 65.204 66.314
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -16.965 12.77 6.245 3.494
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 172.733 84.581 87.28 81.927
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 31.067 36.083 34.802
  Sep 2023 Mar 2023 Sep 2022 Mar 2022 Sep 2021
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 451.776 464.74 461.128 434.423 184.824
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 395.168 410.5 369.24 396.012 139.622
  Μετρητά & Ισοδύναμα 385.72 138.96
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 369.854 363.294 344.873 10.292 0.662
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 52.776 48.516 27.177 21.115 26.892
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 27.849 29.536 25.338 20.605 26.337
  Συνολικό Απόθεμα 3.832 5.724 7.356 17.296 18.31
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 1061.22 1142.26 1215.82 1380.44 1126.47
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 241.13 243.974 303.72 392.445 387.027
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 332.808 397.618 410.746 509.628 511.372
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 4.841 4.862 7.394 7.863 8.161
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 26.937 43.502 362.407 423.522 68.209
  Payable/Accrued 26.461 33.586 30.561 37.714 30.11
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 331.04 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 0.342 0.335 0.342 378.921 32.421
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 0.134 9.581 0.464 6.887 5.678
  Σύνολο Οφειλών 215.364 255.292 493.779 591.542 599.306
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 55.375 55.87 58.8 64.129 431.399
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 369.088
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 55.375 55.87 58.8 64.129 62.311
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 0.151 0.152 3.544 6.54 5.146
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -44.668 -16.965 -6.848 12.77 7.519
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 177.569 172.733 75.876 84.581 87.033
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 845.854 886.969 722.041 788.9 527.162
  Κοινή Μετοχή 386.014 386.014 386.014 383.597 144.693
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 460.204 501.319 336.391 405.667 382.833
  Treasury Stock - Common -0.364 -0.364 -0.364 -0.364 -0.364
  Unrealized Gain (Loss)
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 1061.22 1142.26 1215.82 1380.44 1126.47
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 1492.75 1492.75 1492.75 1535.47 808.147
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 30.663 31.067 32.832 36.083 35.084
  Μετρητά 25.314 47.206 24.367
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 57.355
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 173.406 50.061 15.026 24.792 58.853
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -34.636 63.838 45.285 39.482 120.085
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 10.935 12.867 12.922 11.595 9.934
  Μη Χρηματικά Στοιχεία -151.038 -0.805 19.583 11.984 -7.317
  Cash Taxes Paid 68.513 6.983 0.723 8.679 17.829
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 10.55 5.31 5.264 6.328 3.921
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -67.939 1.715 -2.246 -8.889 58.615
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες 341.546 -11.052 25.408 -438.379 -1.627
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -6.814 -2.759 -7.304 -6.237 -8.769
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 348.36 -8.293 32.712 -432.142 7.142
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -266.763 221.085 -18.491 311.368 -129.377
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -10.55 -5.31 -5.264 -5.622 -3.921
  Total Cash Dividends Paid -5.011 -3.91 -3.915 -8.085 -8.617
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -251.202 -8.599 -8.942 347.164 -99.294
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις -15.391 -0.794 5.128 -3.524 2.751
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 24.756 273.077 57.33 -91.053 -8.168
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0 238.904 -0.37 -22.089 -17.545
  Mar 2023 Sep 2022 Mar 2022 Sep 2021 Mar 2021
  Net income/Starting Line 173.406 -51.704 50.061 22.525 15.026
  Cash From Operating Activities -34.636 2.824 63.838 25.313 45.285
  Cash From Operating Activities 10.935 6.13 12.867 6.529 12.922
  Non-Cash Items -151.038 64.363 -0.805 3.804 19.583
  Cash Taxes Paid 68.513 7.946 6.983 3.891 0.723
  Cash Interest Paid 10.55 4.264 5.31 2.576 5.264
  Changes in Working Capital -67.939 -15.965 1.715 -7.545 -2.246
  Cash From Investing Activities 341.546 -12.573 -11.052 -0.628 25.408
  Capital Expenditures -6.814 -0.203 -2.759 -1.398 -7.304
  Other Investing Cash Flow Items, Total 348.36 -12.37 -8.293 0.77 32.712
  Cash From Financing Activities -266.763 -21.145 221.085 3.091 -18.491
  Financing Cash Flow Items -10.55 -4.264 -5.31 -2.576 -5.264
  Total Cash Dividends Paid -5.011 -5.011 -3.91 -3.91 -3.915
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 0 238.904 0 -0.37
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -251.202 -11.87 -8.599 9.577 -8.942
  Foreign Exchange Effects -15.391 -9.518 -0.794 -1.832 5.128
  Net Change in Cash 24.756 -40.412 273.077 25.944 57.33
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  Ow (Chio Kiat) Individual Investor 45.6814 679144462 0 2023-06-15 LOW
  Ow (Yiling Kiersten) Individual Investor 11.8612 176340676 4905276 2023-06-15
  Tan Gim Tee Holdings Pte. Ltd. Corporation 3.3739 50160000 0 2023-06-15
  Morph Investments Ltd. Corporation 2.7896 41472268 220268 2023-06-15 LOW
  Ow (Yew Heng) Individual Investor 1.391 20679800 0 2023-06-15 LOW
  Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 1.2006 17848700 0 2023-09-30 LOW
  Chu (Siew Hoong Christopher) Individual Investor 1.0433 15510541 224141 2023-06-15 LOW
  Ow (Cheo Guan) Individual Investor 0.4837 7190915 103915 2023-06-15 LOW
  Chin (Phak Lin) Individual Investor 0.4156 6179457 6179457 2023-06-15 HIGH
  Lim (Teck Chai Danny) Individual Investor 0.0976 1450700 0 2023-04-21 LOW
  Dimensional Fund Advisors, Ltd. Investment Advisor 0.0469 696762 0 2023-09-30 LOW
  SEI Investments Canada Investment Advisor 0.0079 117800 0 2023-06-30 LOW
  American Century Investment Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.0038 56600 200 2023-09-30 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Stamford Land Company profile

  Σχετικά με την Stamford Land

  Η Stamford Land Corporation Ltd είναι εταιρεία επενδύσεων χαρτοφυλακίου. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον τομέα των ξενοδοχείων και της ανάπτυξης ακινήτων. Η Εταιρεία δραστηριοποιείται μέσω πέντε τομέων: ιδιοκτησία και διαχείριση ξενοδοχείων, ανάπτυξη ακινήτων, επενδύσεις σε ακίνητα, εμπόριο και άλλα. Ο τομέας ιδιοκτησίας και διαχείρισης ξενοδοχείων ασχολείται με την ιδιοκτησία και τη διαχείριση ξενοδοχείων. Ο τομέας ανάπτυξης ακινήτων ασχολείται με την ανάπτυξη, την κατασκευή και την εμπορία ακινήτων. Ο τομέας επενδύσεων σε ακίνητα κατέχει τα ακίνητα για εισόδημα από ενοίκια και/ή υπεραξία κεφαλαίου. Ο εμπορικός τομέας είναι μια εταιρεία εσωτερικής διακόσμησης και ένα ταξιδιωτικό γραφείο. Ο τομέας Λοιπά παρέχει εταιρικές υπηρεσίες για την Εταιρεία, ταμειακές λειτουργίες και επενδύσεις σε κινητές αξίες. Τα ακίνητα της Εταιρείας περιλαμβάνουν ξενοδοχείο, επενδυτικά ακίνητα και ολοκληρωμένη ανάπτυξη. Το ξενοδοχειακό της χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει επτά ξενοδοχεία και το χαρτοφυλάκιο ακινήτων περιλαμβάνει δύο επενδυτικά ακίνητα και μία ολοκληρωμένη ανάπτυξη.

  Industry: Hotels, Motels & Cruise Lines (NEC)

  200 Cantonment Road
  #09-01 Southpoint
  089763
  SG

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0185%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0103%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.50
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0163%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0382%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.030
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0039%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 7.0
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου