Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές SPDR Gold Shares - GLD CFD

  221.65
  0.59%
  Market Trading Hours* (UTC) Open now
  Closes on Friday at 20:00

  Mon - Fri: 13:30 - 20:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.13
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026179 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.97)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026179%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003957 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.75)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003957%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 220.25
  Άνοιγμα* 220.67
  Μεταβολή 1 έτους* 18.84%
  Εύρος ημέρας* 220.28 - 221.6
  Εύρος 52 εβδ. 168.19-193.18
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 6.06M
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 150.75M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 56.19B
  Αναλογία P/E 10.69
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 299.10M
  Έσοδα N/A
  EPS 17.53
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta 0.20
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων N/A

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Apr 18, 2024 220.25 -0.86 -0.39% 221.11 221.42 219.26
  Apr 17, 2024 219.54 -1.56 -0.71% 221.10 221.69 218.47
  Apr 16, 2024 221.16 1.10 0.50% 220.06 221.93 218.70
  Apr 15, 2024 220.88 2.95 1.35% 217.93 220.97 215.08
  Apr 12, 2024 216.84 -4.81 -2.17% 221.65 225.03 215.96
  Apr 11, 2024 219.62 2.80 1.29% 216.82 219.78 215.87
  Apr 10, 2024 215.60 0.39 0.18% 215.21 217.72 214.62
  Apr 9, 2024 217.61 -0.18 -0.08% 217.79 218.80 216.38
  Apr 8, 2024 216.42 0.55 0.25% 215.87 216.75 214.55
  Apr 5, 2024 215.04 2.66 1.25% 212.38 215.67 212.14
  Apr 4, 2024 211.47 -0.43 -0.20% 211.90 213.39 210.97
  Apr 3, 2024 212.68 2.17 1.03% 210.51 212.77 210.24
  Apr 2, 2024 210.80 1.70 0.81% 209.10 210.96 208.31
  Apr 1, 2024 207.75 -0.90 -0.43% 208.65 208.65 206.23
  Mar 28, 2024 205.65 1.24 0.61% 204.41 205.97 203.80
  Mar 27, 2024 202.99 0.69 0.34% 202.30 203.16 202.25
  Mar 26, 2024 201.58 -0.97 -0.48% 202.55 202.70 201.01
  Mar 25, 2024 200.93 -0.23 -0.11% 201.16 201.89 200.90
  Mar 22, 2024 200.28 -0.92 -0.46% 201.20 201.80 199.65
  Mar 21, 2024 201.92 -1.91 -0.94% 203.83 203.85 200.53

  SPDR Gold Shares Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Δεν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 0 0 0 0 0
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 238.497 257.595 225.63 135.175 136.3
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 238.497 257.595 225.63 135.175 136.3
  Other Operating Expenses, Total
  Λειτουργικά Έσοδα -238.497 -257.595 -225.63 -135.175 -136.3
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -2706.03 -5488.87 13309.6 7385.34 -2483.24
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -2944.53 -5746.47 13083.9 7250.16 -2619.53
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -2944.53 -5746.47 13083.9 7250.16 -2619.53
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -2944.53 -5746.47 13083.9 7250.16 -2619.53
  Καθαρά Κέρδη -2944.53 -5746.47 13083.9 7250.16 -2619.53
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -2944.53 -5746.47 13083.9 7250.16 -2619.53
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -2944.53 -5746.47 13083.9 7250.16 -2619.53
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -2944.53 -5746.47 13083.9 7250.16 -2619.53
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 350.92 376.931 354.701 268.483 280.153
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -8.39089 -15.2454 36.8872 27.0042 -9.35037
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -8.39089 -15.2454 36.8872 27.0042 -9.35037
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Συνολικά έσοδα 0 0 0 0 0
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 59.093 54.875 51.496 55.562 64.772
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 59.093 54.875 51.496 55.562 64.772
  Λειτουργικά Έσοδα -59.093 -54.875 -51.496 -55.562 -64.772
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -2023.74 4877.78 4082.27 -4699.21 -4394.85
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -2082.84 4822.9 4030.78 -4754.77 -4459.63
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -2082.84 4822.9 4030.78 -4754.77 -4459.63
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -2082.84 4822.9 4030.78 -4754.77 -4459.63
  Καθαρά Κέρδη -2082.84 4822.9 4030.78 -4754.77 -4459.63
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -2082.84 4822.9 4030.78 -4754.77 -4459.63
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -2082.84 4822.9 4030.78 -4754.77 -4459.63
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -2082.84 4822.9 4030.78 -4754.77 -4459.63
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 322.625 317.031 317.265 341.248 371.198
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -6.45591 15.2127 12.7048 -13.9335 -12.0141
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -6.45591 15.2127 12.7048 -13.9335 -12.0141
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 52539.2 50693.3 55474 76978 44169.2
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 52539.2 50693.3 55474 76978 44169.2
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 17.892 202.797 18.749 25.449 210.24
  Δεδουλευμένα Έξοδα
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Σύνολο Οφειλών 17.892 202.797 18.749 25.449 210.24
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 52521.3 50490.5 55455.3 76952.6 43959
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 52521.3 50490.5 55455.3 76952.6 43959
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 52539.2 50693.3 55474 76978 44169.2
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 302.7 324.3 340.3 434.4 314
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 52539.2 56980.3 59159.9 53520.4 50693.3
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 52539.2 56980.3 59159.9 53520.4 50693.3
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 17.892 320.089 111.153 68.465 202.797
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Σύνολο Οφειλών 17.892 320.089 111.153 68.465 202.797
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 52521.3 56660.2 59048.7 53452 50490.5
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 52521.3 56660.2 59048.7 53452 50490.5
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 52539.2 56980.3 59159.9 53520.4 50693.3
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 302.7 319.1 320.9 317 324.3
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 0 0 0 0 0
  Cash Receipts 240.172 264.295 214.422 130.368 138.586
  Cash Payments -240.172 -264.295 -214.422 -130.368 -138.586
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 0 0 0 0 0
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Cash From Operating Activities 0 0 0 0 0
  Cash Receipts 104.296 50.691 240.172 181.011 114.12
  Cash Payments -104.296 -50.691 -240.172 -181.011 -114.12
  Net Change in Cash 0 0 0 0 0

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  SPDR Gold Shares Company profile

  Σχετικά με την SPDR Gold Shares

  Το SPDR Gold Trust (το Trust) είναι ένα επενδυτικό καταπίστευμα. Ο επενδυτικός στόχος του Trust είναι τα μερίδια να αντανακλούν την απόδοση της τιμής των ράβδων χρυσού, μείον τα έξοδα του Trust. Η επιχειρηματική δραστηριότητα του Trust είναι η επένδυση χρυσού. Το Trust δημιουργεί και εξαγοράζει Μερίδια από καιρό σε καιρό, αλλά σε ένα ή περισσότερα Καλάθια (ένα Καλάθι ισούται με ένα μπλοκ 100.000 Μεριδίων). Το Trust εκδίδει Μερίδια σε Καλάθια σε ορισμένους εξουσιοδοτημένους συμμετέχοντες (Εξουσιοδοτημένοι Συμμετέχοντες) σε συνεχή βάση. Η δημιουργία και η εξαγορά Καλαθιών γίνεται μόνο με αντάλλαγμα την παράδοση στο Trust ή τη διανομή από το Trust της ποσότητας χρυσού και τυχόν μετρητών που αντιπροσωπεύουν τα Καλάθια που δημιουργούνται ή εξαγοράζονται, το ποσό των οποίων θα βασίζεται στη συνδυασμένη καθαρή αξία ενεργητικού των διαφόρων Μεριδίων που περιλαμβάνονται στα Καλάθια που δημιουργούνται ή εξαγοράζονται, η οποία καθορίζεται κατά την ημέρα της ορθής λήψης της εντολής δημιουργίας ή εξαγοράς Καλαθιών.

  NEW YORK
  NEW YORK
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 1.8
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 6.00

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 610.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου