Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές Southern - SO CFD

69.52
0.83%
0.16
Χαμηλό: 68.71
Υψηλό: 69.52
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 13:30

Mon - Fri: 13:30 - 20:00

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.16
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.024874 %
Charges from borrowed part ($-0.99)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.024874%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.002651 %
Charges from borrowed part ($0.11)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.002651%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Southern Co ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘B’ score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 68.95
Άνοιγμα* 68.93
Μεταβολή 1 έτους* -4.75%
Εύρος ημέρας* 68.71 - 69.52
Εύρος 52 εβδ. 58.85-80.57
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 5.64M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 90.48M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 75.20B
Αναλογία P/E 21.11
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 1.09B
Έσοδα 29.28B
EPS 3.27
Μέρισμα (Απόδοση %) 3.9386
Beta 0.50
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Apr 26, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Mar 31, 2023 69.52 0.82 1.19% 68.70 69.53 68.67
Mar 30, 2023 68.95 -0.33 -0.48% 69.28 69.69 68.72
Mar 29, 2023 69.27 0.84 1.23% 68.43 69.50 68.28
Mar 28, 2023 68.28 0.40 0.59% 67.88 68.89 67.88
Mar 27, 2023 68.16 -0.41 -0.60% 68.57 69.03 67.98
Mar 24, 2023 68.50 2.11 3.18% 66.39 68.51 66.34
Mar 23, 2023 66.24 -0.36 -0.54% 66.60 67.34 65.94
Mar 22, 2023 66.65 -0.08 -0.12% 66.73 68.09 66.46
Mar 21, 2023 67.02 -1.28 -1.87% 68.30 68.50 66.09
Mar 20, 2023 68.48 0.85 1.26% 67.63 69.68 67.21
Mar 17, 2023 67.78 -0.17 -0.25% 67.95 68.90 66.94
Mar 16, 2023 68.04 1.07 1.60% 66.97 68.56 66.70
Mar 15, 2023 67.56 1.68 2.55% 65.88 67.95 65.26
Mar 14, 2023 66.08 0.79 1.21% 65.29 66.31 65.12
Mar 13, 2023 65.08 1.52 2.39% 63.56 66.69 63.21
Mar 10, 2023 63.84 -0.74 -1.15% 64.58 64.81 63.53
Mar 9, 2023 64.49 -0.42 -0.65% 64.91 65.83 64.31
Mar 8, 2023 64.65 0.79 1.24% 63.86 64.83 63.53
Mar 7, 2023 64.27 -0.53 -0.82% 64.80 65.47 63.92
Mar 6, 2023 65.14 0.84 1.31% 64.30 65.26 63.72

Southern Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 29279 23113 20375 21419 23495
Έσοδα 28547 22405 19694 20664 22256
Other Revenue, Total 732 708 681 755 1239
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 4993 2954 2098 2570 3316
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 23909 19422 15696 13683 19304
Depreciation / Amortization 3663 3565 3518 3038 3131
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 377 1515 466 -2377 1016
Other Operating Expenses, Total 1411 1290 1234 1230 1315
Λειτουργικά Έσοδα 5370 3691 4679 7736 4191
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -1871 -1761 -1668 -1574 -1694
Άλλο, Καθαρό 500 456 336 252 114
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 4223 2576 3496 6542 2749
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 3428 2309 3103 4744 2270
Δικαίωμα Μειοψηφίας 107 99 31 10 -58
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 3535 2408 3134 4754 2212
Καθαρά Κέρδη 3535 2408 3134 4754 2242
Total Adjustments to Net Income -11 -15 -15 -15 -16
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 3524 2393 3119 4739 2196
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 3524 2393 3119 4739 2226
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 3524 2393 3119 4739 2226
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 1081 1068 1065 1054 1025
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 3.25994 2.24064 2.92864 4.4962 2.14244
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 2.7 2.62 2.54 2.46 2.38
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 3.54304 3.51215 3.31701 2.86081 2.96094
Fuel Expense 6835 4010 2967 3622 4637
Operations & Maintenance 6630 6088 5413 5600 5889
Allowance for Funds Used During Const. 224 190 149 128 138
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 30
Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022 Dec 2021
Συνολικά έσοδα 7047 8378 7206 6648 5767
Έσοδα 6834 8200 7001 6512 5572
Other Revenue, Total 213 178 205 136 195
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 1593 1031 974 1396 1044
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 6909 6185 5551 5264 6098
Depreciation / Amortization 935 922 913 892 907
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 448 -90 42 -23 915
Other Operating Expenses, Total 338 352 349 372 321
Λειτουργικά Έσοδα 138 2193 1655 1384 -331
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -519 -483 -454 -416 -444
Άλλο, Καθαρό 86 132 139 145 159
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -234 1901 1393 1164 -566
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -138 1487 1089 991 -283
Δικαίωμα Μειοψηφίας 52 -12 22 45 72
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -86 1475 1111 1036 -211
Καθαρά Κέρδη -86 1475 1111 1036 -211
Total Adjustments to Net Income -1 -3 -4 -4 -4
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -87 1472 1107 1032 -215
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -87 1472 1107 1032 -215
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -87 1472 1107 1032 -215
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 1090 1088 1072 1069 1064
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.07982 1.35294 1.03265 0.96539 -0.20207
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.68 0.68 0.68 0.66 0.66
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.18734 1.28824 1.06328 0.94707 0.35691
Fuel Expense 1586 2423 1715 1111 1080
Operations & Maintenance 2009 1547 1558 1516 1831
Allowance for Funds Used During Const. 61 59 53 51 50
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 8965 8617 9817 9583 10072
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1798 1065 1975 1396 2130
Μετρητά & Ισοδύναμα 1798 1065 1975 1396 2130
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 2251 2663 2810 3405 3238
Accounts Receivable - Trade, Net 1728 1635 1565 1676 1762
Total Inventory 2621 2488 2388 2394 2627
Prepaid Expenses 330 276 314 432 452
Other Current Assets, Total 1965 2125 2330 1956 1625
Total Assets 127534 122935 118700 116914 111005
Property/Plant/Equipment, Total - Net 10472 10499 9680 7254 6904
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 10472 10499 9680 7254 6904
Goodwill, Net 5280 5280 5280 5315 6268
Intangibles, Net 445 487 536 613 873
Long Term Investments 1282 1362 1303 1580 1513
Note Receivable - Long Term
Other Long Term Assets, Total 18753 17753 16884 19026 12407
Total Current Liabilities 10921 12079 12546 14286 13594
Accounts Payable 2169 2806 2557 3436 3081
Accrued Expenses 2494 2478 2354 2158 2060
Notes Payable/Short Term Debt 1440 609 2055 2915 2439
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 2157 3507 2989 3198 3892
Other Current Liabilities, Total 2661 2679 2591 2579 2122
Total Liabilities 99369 94672 90904 91900 86514
Total Long Term Debt 50120 45073 41798 40736 44462
Long Term Debt 49921 44859 41593 40736 44462
Deferred Income Tax 16479 16177 16257 15390 16365
Minority Interest 4402 4262 4254 4316 1361
Other Liabilities, Total 17447 17081 16049 17172 10732
Total Equity 28165 28263 27796 25014 24491
Redeemable Preferred Stock 291 291 291 291 324
Common Stock 5279 5268 5257 5164 5038
Additional Paid-In Capital 11950 11834 11734 11094 10469
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 10929 11311 10877 8706 8885
Treasury Stock - Common -47 -46 -42 -38 -36
Other Equity, Total -237 -395 -321 -203 -189
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 127534 122935 118700 116914 111005
Total Common Shares Outstanding 1099 1099 1099 999 999.1
Total Preferred Shares Outstanding 10.5 10.5 10.4751
Capital Lease Obligations 199 214 205
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 9297 8965 9674 9551 9469
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1662 1798 2078 1582 1770
Μετρητά & Ισοδύναμα 1662 1798 2078 1582 1770
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 2426 2251 2370 2083 2482
Accounts Receivable - Trade, Net 1917 1728 1759 1595 1592
Total Inventory 2409 2621 2690 2607 2682
Prepaid Expenses 739 330 329 538 657
Other Current Assets, Total 2061 1965 2207 2741 1878
Total Assets 128639 127534 127861 125907 125393
Property/Plant/Equipment, Total - Net 11030 10472 11335 11039 11346
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 11030 10472 11335 11039 11346
Goodwill, Net 5280 5280 5280 5280 5280
Intangibles, Net 435 445 455 466 477
Long Term Investments 1293 1282 1278 1287 1368
Other Long Term Assets, Total 18851 18753 18591 17925 17941
Total Current Liabilities 10434 10921 11259 11660 11586
Accounts Payable 2251 2169 2229 2075 2533
Accrued Expenses 1638 2494 2355 2114 1663
Notes Payable/Short Term Debt 2330 1440 707 1402 1092
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 1193 2157 3286 2829 3535
Other Current Liabilities, Total 3022 2661 2682 3240 2763
Total Liabilities 100051 99369 98881 97417 96620
Total Long Term Debt 50633 50120 48843 47828 46727
Long Term Debt 50633 50120 48843 47828 46727
Deferred Income Tax 17067 16479 16631 16550 16729
Minority Interest 4332 4402 4530 4547 4586
Other Liabilities, Total 17585 17447 17618 16832 16992
Total Equity 28588 28165 28980 28490 28773
Redeemable Preferred Stock 291 291 291 291 291
Common Stock 5286 5279 5278 5274 5273
Additional Paid-In Capital 11994 11950 11932 11886 11854
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 11261 10929 11844 11442 11768
Treasury Stock - Common -49 -47 -46 -48 -46
Other Equity, Total -195 -237 -319 -355 -367
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 128639 127534 127861 125907 125393
Total Common Shares Outstanding 1062.52 1099 1059.8 1058.83 1058.63
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 2309 3103 4744 2300 926
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 6169 6696 5781 6945 6395
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 3973 3905 3331 3549 3457
Deferred Taxes -49 -241 611 94 166
Μη Χρηματικά Στοιχεία 719 318 -3067 709 2799
Cash Taxes Paid 93 64 276 172 410
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 1718 1683 1651 1794 1700
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -783 -389 162 293 -953
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -7353 -7030 -3392 -5760 -7191
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -7240 -7441 -7555 -8001 -7423
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -113 411 4163 2241 232
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 1945 -576 -1930 -1813 951
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -116 -233 -217 2134 -261
Total Cash Dividends Paid -2777 -2685 -2570 -2425 -2300
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 73 74 844 1057 385
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 4765 2268 13 -2579 3127
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 761 -910 459 -628 155
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Net income/Starting Line 991 2309 2592 1482 1107
Cash From Operating Activities 1592 6169 5081 2904 1242
Cash From Operating Activities 989 3973 2944 1949 964
Deferred Taxes 40 -49 89 -101 140
Non-Cash Items -105 719 473 652 -160
Cash Taxes Paid -8 93 92 88 -51
Cash Interest Paid 515 1718 1417 884 519
Changes in Working Capital -323 -783 -1017 -1078 -809
Cash From Investing Activities -1555 -7353 -5850 -4026 -2243
Capital Expenditures -1419 -7240 -5222 -3384 -1678
Other Investing Cash Flow Items, Total -136 -113 -628 -642 -565
Cash From Financing Activities -193 1945 1802 1671 1734
Financing Cash Flow Items -139 -116 -13 63 150
Total Cash Dividends Paid -702 -2777 -2077 -1377 -678
Issuance (Retirement) of Stock, Net 38 73 62 24 14
Issuance (Retirement) of Debt, Net 610 4765 3830 2961 2248
Net Change in Cash -156 761 1033 549 733
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 8.9025 96940056 3201631 2022-12-31 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 5.9859 65181404 112855 2022-12-31 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 5.6356 61366974 4648779 2022-12-31 LOW
T. Rowe Price Associates, Inc. Investment Advisor 5.3668 58440008 -2929118 2022-12-31 LOW
Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 2.4647 26838753 -5385530 2022-12-31 LOW
MFS Investment Management Investment Advisor/Hedge Fund 2.4004 26138574 -1073114 2022-12-31 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.7921 19514403 584893 2022-12-31 LOW
Franklin Advisers, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.3292 14474098 118656 2022-12-31 LOW
Capital Research Global Investors Investment Advisor 1.0127 11026875 -385734 2022-12-31 LOW
Legal & General Investment Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.8306 9044767 -51516 2022-12-31 LOW
Northern Trust Investments, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.7258 7903720 -166088 2022-12-31 LOW
California Public Employees' Retirement System Pension Fund 0.6599 7185170 -369991 2022-12-31 LOW
BlackRock Asset Management Ireland Limited Investment Advisor 0.643 7001426 473243 2022-12-31 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 0.5607 6105290 2196974 2022-12-31 LOW
Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 0.5358 5834364 228231 2022-12-31 LOW
Invesco Capital Management LLC Investment Advisor 0.5165 5624667 448692 2022-12-31 LOW
Mellon Investments Corporation Investment Advisor/Hedge Fund 0.4942 5380955 91540 2022-12-31 LOW
Pictet Asset Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.4578 4984891 243848 2022-12-31 LOW
Fidelity Institutional Asset Management Investment Advisor 0.4568 4973819 10756 2022-12-31 LOW
Federated Hermes Equity Management Company of Pennsylvania Investment Advisor 0.4312 4695600 191702 2022-12-31 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

500K+

Έμποροι

92K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Southern Company profile

Σχετικά με την Southern

Η Southern Company είναι μια εταιρεία χαρτοφυλακίου που κατέχει το σύνολο των κοινών μετοχών τριών παραδοσιακών εταιρειών εκμετάλλευσης ηλεκτρικής ενέργειας, της Southern Power Company και της Southern Company Gas. Οι παραδοσιακές εταιρείες εκμετάλλευσης ηλεκτρικής ενέργειας, όπως η Alabama Power, η Georgia Power και η Mississippi Power, είναι η καθεμία από αυτές λειτουργούσες εταιρείες κοινής ωφέλειας που παρέχουν ηλεκτρικές υπηρεσίες σε πελάτες λιανικής σε τρεις νοτιοανατολικές πολιτείες εκτός από πελάτες χονδρικής στα νοτιοανατολικά. Η Southern Power Company αναπτύσσει, κατασκευάζει, αποκτά, κατέχει και διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, και πωλεί ηλεκτρική ενέργεια σε τιμές βάσει της αγοράς στη χονδρική αγορά. Η Southern Company Gas είναι εταιρεία χαρτοφυλακίου ενεργειακών υπηρεσιών της οποίας η κύρια δραστηριότητα είναι η διανομή φυσικού αερίου σε τέσσερις πολιτείες, όπως το Ιλινόις, η Τζόρτζια, η Βιρτζίνια και το Τενεσί, μέσω των εταιρειών διανομής φυσικού αερίου. Η Southern Company Gas δραστηριοποιείται επίσης σε διάφορες άλλες επιχειρήσεις.

Industry: Electric Utilities (NEC)

30 Ivan Allen Jr Blvd NW
ATLANTA
GEORGIA 30308
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

BTC/USD

28,508.15 Price
+0.290% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

US100

13,186.80 Price
+1.680% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0249%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0027%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 3.0

Gold

1,969.66 Price
-0.550% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0185%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0102%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

Oil - Crude

75.76 Price
+1.830% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0156%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0063%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου