Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 76% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Socket Mobile - SCKT CFD

  1.12
  2.61%
  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.08
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026151 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.97)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026151%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003929 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.75)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003929%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 1.15
  Άνοιγμα* 1.14
  Μεταβολή 1 έτους* -54.03%
  Εύρος ημέρας* 1.09 - 1.16
  Εύρος 52 εβδ. 1.23-2.84
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 10.90K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 214.78K
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 9.08M
  Αναλογία P/E -100.00K
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 7.32M
  Έσοδα 18.33M
  EPS -0.27
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta 0.93
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Oct 25, 2023

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Sep 22, 2023 1.12 -0.04 -3.45% 1.16 1.16 1.09
  Sep 21, 2023 1.15 0.10 9.52% 1.05 1.15 0.99
  Sep 20, 2023 1.18 0.00 0.00% 1.18 1.22 1.00
  Sep 19, 2023 1.17 0.00 0.00% 1.17 1.17 1.17
  Sep 18, 2023 1.17 -0.03 -2.50% 1.20 1.20 1.13
  Sep 15, 2023 1.20 0.00 0.00% 1.20 1.22 1.20
  Sep 14, 2023 1.21 0.01 0.83% 1.20 1.22 1.20
  Sep 13, 2023 1.21 -0.01 -0.82% 1.22 1.22 1.20
  Sep 12, 2023 1.22 -0.01 -0.81% 1.23 1.24 1.20
  Sep 11, 2023 1.24 0.02 1.64% 1.22 1.26 1.20
  Sep 8, 2023 1.22 0.01 0.83% 1.21 1.22 1.21
  Sep 7, 2023 1.22 -0.02 -1.61% 1.24 1.24 1.21
  Sep 6, 2023 1.24 0.04 3.33% 1.20 1.25 1.20
  Sep 5, 2023 1.23 0.00 0.00% 1.23 1.26 1.23
  Sep 1, 2023 1.24 -0.05 -3.88% 1.29 1.29 1.22
  Aug 31, 2023 1.23 -0.08 -6.11% 1.31 1.31 1.22
  Aug 30, 2023 1.30 0.01 0.78% 1.29 1.33 1.29
  Aug 29, 2023 1.26 0.00 0.00% 1.26 1.29 1.22
  Aug 28, 2023 1.27 -0.01 -0.78% 1.28 1.36 1.27
  Aug 25, 2023 1.27 -0.01 -0.78% 1.28 1.28 1.27

  Socket Mobile Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Wednesday, October 25, 2023

  Ώρα (UTC) (UTC)

  10:59

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q3 2023 Socket Mobile Inc Earnings Release
  Q3 2023 Socket Mobile Inc Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Tuesday, February 20, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  10:59

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q4 2023 Socket Mobile Inc Earnings Release
  Q4 2023 Socket Mobile Inc Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 21.2378 23.1991 15.7 19.2531 16.4544
  Έσοδα 21.2378 23.1991 15.7 19.2531 16.4544
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 10.8713 10.7626 7.36514 9.15246 7.99802
  Ακαθάριστο Εισόδημα 10.3665 12.4364 8.3349 10.1006 8.45641
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 21.6838 20.5017 18.9919 18.6467 17.0404
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 6.45036 5.77446 5.11837 5.60071 5.4021
  Έρευνα & Ανάπτυξη 4.36212 3.9646 3.1401 3.89356 3.6403
  Λειτουργικά Έσοδα -0.44602 2.69738 -3.29187 0.60637 -0.58598
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.17505 -0.19894 -0.09749 -0.10066 -0.12861
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -0.62107 2.56353 -3.32936 0.50571 -0.7146
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 0.08693 4.46626 -3.2786 0.28659 -0.57114
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 0.08693 4.46626 -3.2786 0.28659 -0.57114
  Καθαρά Κέρδη 0.08693 4.46626 -3.2786 0.28659 -0.57114
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 0.08693 4.46626 -3.2786 0.28659 -0.57114
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 0.08693 4.46626 -3.2786 0.28659 -0.57114
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 0.08693 4.46626 -3.2786 0.28659 -0.57114
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 7.53292 8.92349 6.03631 6.20773 6.09471
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.01154 0.50051 -0.54315 0.04617 -0.09371
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.01154 0.50051 -0.18044 0.04617 -0.09371
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 3.3683
  Άλλο, Καθαρό 0 0.06508 0.06
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Συνολικά έσοδα 5.11716 4.31218 5.17091 3.72787 6.04598
  Έσοδα 5.11716 4.31218 5.17091 3.72787 6.04598
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 2.46559 2.23969 2.62266 2.07301 3.0103
  Ακαθάριστο Εισόδημα 2.65157 2.07249 2.54825 1.65486 3.03568
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 5.40871 5.26759 5.32249 4.6753 5.8567
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 1.75319 1.78078 1.60884 1.50589 1.72528
  Έρευνα & Ανάπτυξη 1.18993 1.24712 1.091 1.0964 1.12112
  Λειτουργικά Έσοδα -0.29155 -0.95541 -0.15158 -0.94743 0.18928
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.05526 -0.03801 -0.04135 -0.04309 -0.04501
  Άλλο, Καθαρό 0 0 0 0
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -0.34682 -0.99342 -0.19293 -0.99052 0.14428
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -0.51282 -0.99342 0.51507 -0.87403 0.10396
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -0.51282 -0.99342 0.51507 -0.87403 0.10396
  Καθαρά Κέρδη -0.51282 -0.99342 0.51507 -0.87403 0.10396
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -0.51282 -0.99342 0.51507 -0.87403 0.10396
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -0.51282 -0.99342 0.51507 -0.87403 0.10396
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -0.51282 -0.99342 0.51507 -0.87403 0.10396
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 7.16361 7.10675 8.52498 7.15321 7.64332
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.07159 -0.13979 0.06042 -0.12219 0.0136
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.07159 -0.13979 0.06042 -0.12219 0.0136
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα)
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 12.7685 14.3808 7.93552 7.52072 6.19735
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 3.62347 6.09589 2.12176 0.95886 1.08499
  Μετρητά & Ισοδύναμα 3.62347 6.09589 2.12176 0.95886 1.08499
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 2.65986 2.57624 2.11251 2.83701 2.36718
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 2.65986 2.57624 2.11251 2.83701 2.36718
  Συνολικό Απόθεμα 5.60169 5.15452 3.19584 3.17891 2.27233
  Προπληρωθέντα Εξοδα 0.09264 0.09492 0.0823 0.13163 0.30783
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.79087 0.45922 0.42311 0.41432 0.16502
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 28.598 25.5751 15.6092 19.4585 18.5967
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 5.21687 1.27965 1.45699 1.80122 1.95486
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 7.80787 4.55763 4.30763 4.46856 4.44701
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -2.591 -3.27798 -2.85064 -2.66734 -2.49215
  Υπεραξία, Καθαρό 4.427 4.427
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 8.91866 8.1007 6.21673 5.70955 6.0175
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 4.97243 5.38936 4.14934 5.46849 4.68502
  Payable/Accrued 1.66503 2.16906 1.3727 2.08485 1.53346
  Δεδουλευμένα Έξοδα 1.18707 0.95109 0.85877 0.98564 0.88847
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 1.37794 1.34485 1.44176 1.41245 1.31678
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 0.125 0.5 0 0.34162 0.5157
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 0.61739 0.42436 0.47611 0.64393 0.43062
  Σύνολο Οφειλών 8.27623 5.52864 4.43623 6.22426 6.19228
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 0.125 0 0 0.34162
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 0 0.00829
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 3.3038 0.01428 0.28689 0.75577 1.16564
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 20.3218 20.0465 11.173 13.2342 12.4044
  Κοινή Μετοχή 0.00709 0.00718 0.0061 0.00602 0.00588
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 67.1577 66.1396 61.7335 61.067 60.5239
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -46.0134 -46.1003 -50.5666 -47.8388 -48.1254
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 28.598 25.5751 15.6092 19.4585 18.5967
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 7.08968 7.18387 6.10263 6.01767 5.88311
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 0.125 0 0 0.33333
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 1.69393 1.81396 0
  Treasury Stock - Common -0.82956
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 11.948 12.7685 12.9818 15.8598 14.7241
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 2.96331 3.62347 4.23734 5.58815 5.42309
  Μετρητά & Ισοδύναμα 2.96331 3.62347 4.23734 5.58815 5.42309
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 2.49471 2.65986 1.81219 3.39141 3.44642
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 2.49471 2.65986 1.81219 3.39141 3.44642
  Συνολικό Απόθεμα 5.65993 5.60169 6.14993 5.88752 5.21357
  Προπληρωθέντα Εξοδα 0.55635 0.61719 0.57619 0.75505 0.48861
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.27372 0.26633 0.20621 0.23767 0.15242
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 27.9276 28.598 28.197 30.8911 25.8933
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 5.40604 5.21687 5.20641 5.09632 1.15113
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 8.15814 7.80787 8.88663 8.63822 4.54319
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -2.7521 -2.591 -3.68022 -3.5419 -3.39207
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 1.65484 1.69393 1.73664 1.77936 1.78214
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 8.91866 8.91866 8.27212 8.15563 8.23589
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 5.29008 4.97243 5.08032 6.80404 5.33644
  Payable/Accrued 2.18091 1.66503 1.71711 3.30639 2.20519
  Δεδουλευμένα Έξοδα 1.05316 1.18707 1.196 1.17269 0.88597
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 1.38621 1.37794 1.36967 1.36139 1.35312
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 0 0.125 0.25 0.375 0.5
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 0.66979 0.61739 0.54754 0.58857 0.39216
  Σύνολο Οφειλών 8.47811 8.27623 8.50127 10.3354 5.3571
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 3.18803 3.3038 3.42095 3.53137 0.02066
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 19.4494 20.3218 19.6958 20.5557 20.5362
  Κοινή Μετοχή 0.00713 0.00709 0.00714 0.0072 0.00727
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 67.4872 67.1577 66.8708 66.5809 66.2873
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -47.0068 -46.0134 -46.5285 -45.6545 -45.7584
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 27.9276 28.598 28.197 30.8911 25.8933
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 7.12995 7.08968 7.13711 7.20234 7.27305
  Treasury Stock - Common -1.03799 -0.82956 -0.65368 -0.37795
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 0.08693 4.46626 -3.2786 0.28659 -0.57114
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -0.11142 2.14427 0.80445 0.87353 0.75015
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 0.76566 0.75916 0.5969 0.46293 0.43204
  Deferred Taxes -0.708 -1.90273 0.274 -0.14346
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 1.54548 0.72652 3.88638 0.51989 0.48781
  Cash Taxes Paid 0 0.00629 0.00492 0
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 0.16095 0.17609 0.09442 0.10005 0.10508
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -1.80148 -1.90493 -0.40024 -0.66988 0.5449
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -1.18319 -0.69177 -0.53648 -0.60295 -0.4237
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -1.18319 -0.69177 -0.53648 -0.60295 -0.4237
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -1.17781 2.52162 0.89494 -0.39671 -2.62096
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -0.67781 1.89662 0.15959 0.02331 -4.74265
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -0.5 0.625 0.74365 -0.40433 2.12169
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -2.47242 3.97412 1.1629 -0.12613 -2.29452
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 0 -0.00829 -0.0157
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line -0.99342 0.08693 -0.42814 0.44589 0.34193
  Cash From Operating Activities 0.10567 -0.11142 -0.03018 0.59876 -0.45241
  Cash From Operating Activities 0.20019 0.76566 0.57533 0.39429 0.20174
  Non-Cash Items 0.41994 1.54548 1.15937 0.81413 0.23172
  Cash Interest Paid 0.03603 0.16095 0.1222 0.08139 0.04946
  Changes in Working Capital 0.47896 -1.80148 -1.33674 -1.17203 -1.30397
  Cash From Investing Activities -0.46611 -1.18319 -0.9106 -0.56008 -0.13492
  Capital Expenditures -0.46611 -1.18319 -0.9106 -0.56008 -0.13492
  Cash From Financing Activities -0.29972 -1.17781 -0.91776 -0.54642 -0.08547
  Issuance (Retirement) of Stock, Net -0.17472 -0.67781 -0.54276 -0.29642 0.03953
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -0.125 -0.5 -0.375 -0.25 -0.125
  Net Change in Cash -0.66016 -2.47242 -1.85854 -0.50773 -0.6728
  Deferred Taxes 0 -0.708 0 0.11649 0.07617
  Cash Taxes Paid 0
  Financing Cash Flow Items

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Industry: Electronic Equipment & Parts (NEC)

  40675 Encyclopedia Circle
  FREMONT
  CALIFORNIA 94538-2475
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.01192
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 85.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0039%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 1.8
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 5.40

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 555.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου