Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Six Flags Entertainment - SIX CFD

24.85
2.14%
0.14
Χαμηλό: 24.33
Υψηλό: 24.85
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Thursday at 13:30

Mon - Fri: 13:30 - 20:00

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.14
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.024068 %
Charges from borrowed part ($-0.96)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.024068%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.001846 %
Charges from borrowed part ($0.07)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.001846%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Six Flags Entertainment Corp ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘B’ score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 24.33
Άνοιγμα* 24.52
Μεταβολή 1 έτους* -42.54%
Εύρος ημέρας* 24.33 - 24.85
Εύρος 52 εβδ. 16.83-44.60
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 1.47M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 33.27M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 2.03B
Αναλογία P/E 18.42
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 83.16M
Έσοδα 1.36B
EPS 1.32
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta 2.20
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων May 10, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Mar 28, 2023 24.33 0.29 1.21% 24.04 24.79 24.04
Mar 27, 2023 24.35 0.42 1.76% 23.93 24.41 23.65
Mar 24, 2023 23.79 0.42 1.80% 23.37 24.09 23.14
Mar 23, 2023 23.70 -0.53 -2.19% 24.23 24.96 23.41
Mar 22, 2023 24.29 -0.71 -2.84% 25.00 25.28 24.20
Mar 21, 2023 25.15 -0.07 -0.28% 25.22 25.72 25.04
Mar 20, 2023 24.81 -0.06 -0.24% 24.87 25.43 24.74
Mar 17, 2023 24.75 -0.46 -1.82% 25.21 25.42 24.46
Mar 16, 2023 25.62 1.19 4.87% 24.43 25.77 24.15
Mar 15, 2023 24.96 0.64 2.63% 24.32 25.18 24.22
Mar 14, 2023 25.35 -0.31 -1.21% 25.66 25.97 24.97
Mar 13, 2023 25.01 -0.04 -0.16% 25.05 25.95 24.24
Mar 10, 2023 25.76 -1.03 -3.84% 26.79 26.80 25.76
Mar 9, 2023 27.11 -1.06 -3.76% 28.17 28.57 26.91
Mar 8, 2023 28.42 -0.50 -1.73% 28.92 29.07 28.12
Mar 7, 2023 28.92 -0.74 -2.49% 29.66 29.86 28.78
Mar 6, 2023 29.77 -0.70 -2.30% 30.47 31.19 29.26
Mar 3, 2023 30.20 1.66 5.82% 28.54 30.45 28.54
Mar 2, 2023 28.14 0.58 2.10% 27.56 28.56 27.40
Mar 1, 2023 26.64 0.46 1.76% 26.18 26.90 26.00

Six Flags Entertainment Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 1358.24 1496.91 356.575 1487.58 1463.71
Έσοδα 1358.24 1496.91 356.575 1487.58 1463.71
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 108.146 125.728 34.119 130.304 121.803
Ακαθάριστο Εισόδημα 1250.09 1371.18 322.456 1357.28 1341.9
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 1008.05 1092.9 692.229 1057.82 939.219
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 162.158 211.381 147.295 199.194 132.168
Depreciation / Amortization 117.124 114.434 120.173 118.23 115.693
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 34.476 0 6.106 6.484 0
Other Operating Expenses, Total 586.15 641.356 384.536 603.605 569.555
Λειτουργικά Έσοδα 350.182 404.006 -335.654 429.766 524.488
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -141.59 -152.436 -154.723 -113.302 -107.243
Gain (Loss) on Sale of Assets -3.927 -12.137 -7.689 -2.162 -1.879
Άλλο, Καθαρό -4.126 -18.122 -24.993 -2.542 -3.508
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 200.539 221.311 -523.059 311.76 411.858
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 153.579 171.689 -382.092 219.818 316.003
Δικαίωμα Μειοψηφίας -44.651 -41.766 -41.288 -40.753 -40.007
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 108.928 129.923 -423.38 179.065 275.996
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων
Καθαρά Κέρδη 108.928 129.923 -423.38 179.065 275.996
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 108.928 129.923 -423.38 179.065 275.996
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 108.928 129.923 -423.38 179.065 275.996
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 108.928 129.923 -423.38 179.065 275.996
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 84.695 86.651 84.8 84.968 85.445
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 1.28612 1.49938 -4.99269 2.10744 3.2301
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 3.29 3.16
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 1.63337 1.60804 -4.88695 2.17919 3.24697
Jan 2023 Oct 2022 Jul 2022 Apr 2022 Jan 2022
Συνολικά έσοδα 279.876 504.831 435.422 138.107 316.81
Έσοδα 279.876 504.831 435.422 138.107 316.81
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 22.157 40.164 35.71 10.115 25.219
Ακαθάριστο Εισόδημα 257.719 464.667 399.712 127.992 291.591
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 226.784 288.266 306.015 186.989 255.644
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 31.019 38.234 53.573 39.332 60.694
Depreciation / Amortization 117.124 30.186 27.537 29.049 29.496
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 16.943 17.533 0
Other Operating Expenses, Total 39.541 179.682 171.662 108.493 140.235
Λειτουργικά Έσοδα 53.092 216.565 129.407 -48.882 61.166
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -33.885 -34.197 -35.978 -37.53 -37.873
Gain (Loss) on Sale of Assets -0.891 -5.038 -0.098 2.1 -10.274
Άλλο, Καθαρό -2.244 -0.521 -0.898 -0.463 -9.326
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 16.072 176.809 92.433 -84.775 3.693
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 13.369 138.155 67.717 -65.662 -1.999
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 13.369 115.829 45.392 -65.662 -1.999
Καθαρά Κέρδη 13.369 115.829 45.392 -65.662 -1.999
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 13.369 115.829 45.392 -65.662 -1.999
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 13.369 115.829 45.392 -65.662 -1.999
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 13.369 115.829 45.392 -65.662 -1.999
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 84.023 83.107 85.242 86.197 86.044
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.15911 1.39373 0.53251 -0.76177 -0.02323
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.33567 1.4411 0.68404 -0.7776 0.05438
Δικαίωμα Μειοψηφίας 0 -22.326 -22.325 0
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 516.035 306.74 376.24 241.929 221.072
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 335.585 157.76 174.179 44.608 77.496
Μετρητά & Ισοδύναμα 335.585 157.76 174.179 44.608 77.496
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 97.722 36.61 108.679 116.043 72.693
Accounts Receivable - Trade, Net 97.722 36.61 108.679 116.043 72.693
Total Inventory 27.273 39.191 32.951 28.779 24.96
Prepaid Expenses 55.455 73.179 60.431 52.499 45.923
Other Current Assets, Total 0
Total Assets 2968.59 2772.69 2882.54 2517.33 2456.68
Property/Plant/Equipment, Total - Net 1437.68 1448 1485.12 1253.68 1237.96
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 2688.58 2605.4 2546.41 2204.68 2095.89
Accumulated Depreciation, Total -1250.9 -1157.4 -1061.29 -950.996 -857.93
Goodwill, Net 659.618 659.618 659.618 659.618 630.248
Intangibles, Net 344.187 344.198 345.212 349.029 351.587
Other Long Term Assets, Total 11.069 14.137 16.346 13.07 15.812
Total Current Liabilities 463.239 452.405 339.732 368.36 297.84
Accounts Payable 38.251 26.582 32.904 32.905 28.998
Accrued Expenses 246.18 220.371 154.788 146.228 126.828
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 43 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 0.977 0.327 8 0
Other Current Liabilities, Total 177.831 205.125 144.04 146.227 142.014
Total Liabilities 3950.79 3931.24 3598.66 3160.42 2961.79
Total Long Term Debt 2631.54 2624.25 2266.88 2063.51 2021.18
Long Term Debt 2629.52 2622.64 2266.88 2063.51 2021.18
Deferred Income Tax 148.291 101.831 247.121 173.998 106.851
Minority Interest 522.067 523.376 529.258 525.271 494.431
Other Liabilities, Total 185.649 229.376 215.663 29.28 41.488
Total Equity -982.2 -1158.55 -716.118 -643.093 -505.112
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0
Common Stock 2.154 2.126 2.116 2.099 2.112
Additional Paid-In Capital 1120.08 1089.2 1066.22 1037.64 1086.27
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -2023.25 -2153.37 -1709.75 -1611.33 -1529.61
Other Equity, Total -81.187 -96.504 -74.71 -71.498 -63.881
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 2968.59 2772.69 2882.54 2517.33 2456.68
Total Common Shares Outstanding 86.1629 85.0759 84.6339 83.9622 84.4884
Capital Lease Obligations 2.02 1.609
Apr 2022 Jan 2022 Oct 2021 Jul 2021 Apr 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 433.279 516.035 622.143 479.865 217.548
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 252.203 335.585 389.857 252.887 62.905
Μετρητά & Ισοδύναμα 252.203 335.585 389.857 252.887 62.905
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 86.461 97.722 137.575 124.846 46.42
Accounts Receivable - Trade, Net 86.461 97.722 137.575 124.846 46.42
Total Inventory 39.161 27.273 28.996 36.038 39.057
Prepaid Expenses 55.454 55.455 65.715 66.094 69.166
Total Assets 2884.03 2968.59 3054.93 2928.4 2673.97
Property/Plant/Equipment, Total - Net 1431.81 1437.68 1417.6 1432.76 1439.44
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 2528.14 2501.83 2454.93 2445.45 2427.32
Accumulated Depreciation, Total -1280.97 -1250.9 -1226.95 -1205.95 -1182.64
Goodwill, Net 659.618 659.618 659.618 659.618 659.618
Intangibles, Net 344.182 344.187 344.193 344.187 344.192
Other Long Term Assets, Total 15.144 11.069 11.382 11.972 13.162
Total Current Liabilities 444.265 463.239 522.32 595.231 466.008
Accounts Payable 65.652 38.251 60.659 65.526 31.771
Accrued Expenses 193.519 246.18 237.578 219.264 188.417
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 0.977 0.51
Other Current Liabilities, Total 185.094 177.831 224.083 310.441 245.31
Total Liabilities 3921.81 3950.79 4049.98 4088.55 3910.43
Total Long Term Debt 2631.25 2631.54 2627.8 2626.08 2626.15
Long Term Debt 2631.25 2629.52 2627.8 2626.08 2624.36
Capital Lease Obligations 2.02 1.789
Deferred Income Tax 133.264 148.291 150.531 102.853 70.985
Minority Interest 522.067 522.067 542.95 542.95 523.376
Other Liabilities, Total 190.966 185.649 206.375 221.437 223.91
Total Equity -1037.78 -982.2 -995.045 -1160.15 -1236.46
Common Stock 2.156 2.154 2.149 2.147 2.134
Additional Paid-In Capital 1124.6 1120.08 1118.35 1108.68 1104.9
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -2088.91 -2023.25 -2021.25 -2178.49 -2249.21
Other Equity, Total -75.622 -81.187 -94.295 -92.488 -94.295
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 2884.03 2968.59 3054.93 2928.4 2673.97
Total Common Shares Outstanding 86.2486 86.1629 85.9818 85.872 85.3694
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 171.689 -382.092 219.818 316.003 313.026
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 334.905 -190.88 410.573 413.132 445.067
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 114.434 120.173 118.23 115.693 111.671
Deferred Taxes 39.618 -134.199 78.386 72.893 -1.571
Μη Χρηματικά Στοιχεία 41.048 29.3 22.878 -40.787 26.411
Cash Taxes Paid 11.278 5.917 28.209 30.009 14.473
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 147.628 99.239 114.398 98.302 96.045
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -31.884 175.938 -28.739 -50.67 -4.47
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -121.701 -90.894 -139.126 -152.112 -130.163
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -121.754 -100.878 -143.913 -135.624 -135.219
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 0.053 9.984 4.787 -16.488 5.056
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -35.144 266.721 -143.007 -293.482 -376.876
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -42.881 -71.251 -50.881 -41.153 -76.674
Total Cash Dividends Paid -0.813 -22.499 -278.951 -267.044 -227.101
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 9.191 3.474 19.575 -67.285 -436.94
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -0.641 356.997 167.25 82 363.839
Συναλλαγματικές Επιδράσεις -0.235 -1.366 1.131 -0.426 2.083
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 177.825 -16.419 129.571 -32.888 -59.889
Apr 2022 Jan 2022 Oct 2021 Jul 2021 Apr 2021
Net income/Starting Line -65.662 171.689 173.688 -4.436 -95.839
Cash From Operating Activities -55.712 334.905 305.939 129.333 -80.398
Cash From Operating Activities 29.049 114.434 84.938 56.885 28.833
Deferred Taxes -18.347 39.618 47.445 -0.414 -31.982
Non-Cash Items 9.601 41.048 23.668 13.703 7.961
Cash Taxes Paid 0.885 11.278 0.783 0.564 0.268
Cash Interest Paid 52.157 147.628 134.921 107.855 63.937
Changes in Working Capital -10.353 -31.884 -23.8 63.595 10.629
Cash From Investing Activities -28.99 -121.701 -61.781 -42.209 -23.1
Capital Expenditures -32.071 -121.754 -61.827 -42.25 -23.133
Other Investing Cash Flow Items, Total 3.081 0.053 0.046 0.041 0.033
Cash From Financing Activities 0.081 -35.144 -11.857 7.93 8.798
Total Cash Dividends Paid -0.014 -0.813 -0.779 -0.21 -0.201
Issuance (Retirement) of Stock, Net 0.296 9.191 11.404 9.605 9.075
Issuance (Retirement) of Debt, Net -0.201 -0.641 -0.484 -0.35 -0.076
Foreign Exchange Effects 1.239 -0.235 -0.204 0.073 -0.155
Net Change in Cash -83.382 177.825 232.097 95.127 -94.855
Financing Cash Flow Items -42.881 -21.998 -1.115
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
H Partners Management, LLC Investment Advisor 13.7082 11400000 150000 2022-12-31 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 11.2914 9390102 276539 2022-12-31 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 10.2959 8562272 -192519 2022-12-31 LOW
Thunderbird Partners LLP Hedge Fund 5.0379 4189620 3368 2022-12-31 MED
Jericho Capital Asset Management L.P. Hedge Fund 4.1557 3455948 -234372 2022-12-31 HIGH
Land & Buildings Investment Management LLC Investment Advisor/Hedge Fund 3.1282 2601473 1702783 2022-12-31 HIGH
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 2.7586 2294061 48514 2022-12-31 LOW
Cooper Creek Partners Management LLC Hedge Fund 2.7162 2258851 1321350 2022-12-31 HIGH
Candlestick Capital Management LP Hedge Fund 1.9961 1659982 1659982 2022-12-31 HIGH
Capital World Investors Investment Advisor 1.8205 1514000 0 2022-12-31 LOW
JP Morgan Asset Management Investment Advisor 1.8154 1509683 -251601 2022-12-31 LOW
Rush Island Management, LP Hedge Fund 1.7239 1433626 1433626 2022-12-31 HIGH
ClearBridge Investments, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 1.7115 1423322 -3501 2022-12-31 LOW
AllianceBernstein L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 1.6407 1364453 -8319 2022-12-31 LOW
Renaissance Technologies LLC Hedge Fund 1.2692 1055500 531300 2022-12-31 HIGH
Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 1.2304 1023263 63324 2022-12-31 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.1872 987260 47168 2022-12-31 LOW
Citadel Advisors LLC Hedge Fund 1.1676 970970 78167 2022-12-31 HIGH
Capital International Investors Investment Advisor 1.0959 911351 0 2022-12-31 LOW
Mellon Investments Corporation Investment Advisor/Hedge Fund 1.0131 842510 -553 2022-12-31 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

500K+

Έμποροι

92K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Six Flags Company profile

Σχετικά με την Six Flags Entertainment

Η Six Flags Entertainment Corporation είναι ένας περιφερειακός φορέας εκμετάλλευσης θεματικών πάρκων. Η εταιρεία κατέχει και λειτουργεί περίπου 27 περιφερειακά θεματικά και υδάτινα πάρκα. Τα πάρκα της καταλαμβάνουν περίπου 6.000 στρέμματα γης και βρίσκονται σε γεωγραφικά διαφορετικές αγορές σε όλη τη Βόρεια Αμερική. Τα πάρκα της προσφέρουν μια επιλογή από συναρπαστικές βόλτες, υδάτινα αξιοθέατα, θεματικές περιοχές, συναυλίες και παραστάσεις, εστιατόρια, χώρους διεξαγωγής παιχνιδιών και καταστήματα λιανικής πώλησης. Τα πάρκα της περιλαμβάνουν περίπου 900 διαδρομές, μεταξύ των οποίων πάνω από 140 τρενάκια. Προσφέρει τρόφιμα, ποτά, εμπορεύματα και άλλα προϊόντα και υπηρεσίες εντός των πάρκων της. Τα πάρκα της Εταιρείας περιλαμβάνουν τα εξής: Six Flags America, Six Flags Discovery Kingdom, Six Flags Fiesta Texas, Six Flags Great Adventure & Safari/ Six Flags Hurricane Harbor, Six Flags Great America, Six Flags Hurricane Harbor, Six Flags Magic Mountain, Six Flags Mexico, Six Flags New England, Six Flags St. Louis, Six Flags White Water Atlanta, The Great Escape and Lodge, Six Flags Darien Lake και Frontier City.

Industry: Amusement Parks and Zoos

1000 Ballpark Way Suite 400
ARLINGTON
TEXAS 76011
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

US100

12,837.30 Price
+1.640% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0241%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0018%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 3.0

Oil - Crude

72.85 Price
-1.030% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0162%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0057%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

BTC/USD

28,431.35 Price
+4.050% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 66.00

Gold

1,964.70 Price
-0.460% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0087%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0005%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου