Ο λογαριασμός μου
Τεστάρετε τις γνώσεις σας

Ποιος έχει κέρδος αν συμπληρωθεί η ημερομηνία ωρίμανσης του ομολόγου;

Ο εκδότης του CDS
Κανείς δεν έχει κέρδος
Ο επενδυτής
Η εταιρεία που εξέδωσε το ομόλογο