Τεστάρετε τις γνώσεις σας

Ποιος έχει κέρδος αν συμπληρωθεί η ημερομηνία ωρίμανσης του ομολόγου;

Η εταιρεία που εξέδωσε το ομόλογο
Κανείς δεν έχει κέρδος
Ο εκδότης του CDS
Ο επενδυτής