Αγορές
Μάθετε πώς να συναλλάσσεστε
Τα βασικά της διαπραγμάτευσης
ελληνικά
Τεστάρετε τις γνώσεις σας

Ποιος έχει κέρδος αν συμπληρωθεί η ημερομηνία ωρίμανσης του ομολόγου;

Η εταιρεία που εξέδωσε το ομόλογο
Ο επενδυτής
Κανείς δεν έχει κέρδος
Ο εκδότης του CDS

Still looking for a broker you can trust?


Join the 150,000+ traders worldwide that chose to trade with Capital.com

1. Create your account

2. Make your first deposit

3. You’re all set. Start trading