Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 79% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές SIIC Environment - BHKsg CFD

  0.1853
  0%
  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.0034
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.021193 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.03)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.021193%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.000725 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-0.14)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.000725%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα SGD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο Singapore
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 0.1853
  Άνοιγμα* 0.1853
  Μεταβολή 1 έτους* 5.1%
  Εύρος ημέρας* 0.1843 - 0.1883
  Εύρος 52 εβδ. 0.17-0.23
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 125.08K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 2.29M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 491.95M
  Αναλογία P/E 3.31
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 2.58B
  Έσοδα 1.66B
  EPS 0.06
  Μέρισμα (Απόδοση %) 7.8534
  Beta 0.60
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 23, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Dec 8, 2023 0.1883 0.0030 1.62% 0.1853 0.1883 0.1843
  Dec 7, 2023 0.1853 0.0000 0.00% 0.1853 0.1863 0.1843
  Dec 6, 2023 0.1873 -0.0020 -1.06% 0.1893 0.1893 0.1843
  Dec 5, 2023 0.1853 -0.0030 -1.59% 0.1883 0.1883 0.1853
  Dec 4, 2023 0.1903 0.0000 0.00% 0.1903 0.1903 0.1883
  Dec 1, 2023 0.1893 0.0000 0.00% 0.1893 0.1903 0.1893
  Nov 30, 2023 0.1883 -0.0010 -0.53% 0.1893 0.1893 0.1883
  Nov 29, 2023 0.1903 0.0000 0.00% 0.1903 0.1903 0.1843
  Nov 28, 2023 0.1903 0.0010 0.53% 0.1893 0.1903 0.1883
  Nov 27, 2023 0.1903 0.0000 0.00% 0.1903 0.1903 0.1903
  Nov 24, 2023 0.1933 -0.0010 -0.51% 0.1943 0.1943 0.1933
  Nov 23, 2023 0.1913 0.0000 0.00% 0.1913 0.1923 0.1913
  Nov 22, 2023 0.1903 -0.0010 -0.52% 0.1913 0.1923 0.1903
  Nov 21, 2023 0.1913 -0.0020 -1.03% 0.1933 0.1953 0.1883
  Nov 20, 2023 0.1933 0.0000 0.00% 0.1933 0.1933 0.1923
  Nov 17, 2023 0.1923 0.0000 0.00% 0.1923 0.1963 0.1913
  Nov 16, 2023 0.1933 -0.0030 -1.53% 0.1963 0.1963 0.1913
  Nov 15, 2023 0.1963 0.0010 0.51% 0.1953 0.1963 0.1953
  Nov 14, 2023 0.1933 0.0020 1.05% 0.1913 0.1933 0.1913
  Nov 10, 2023 0.1952 -0.0010 -0.51% 0.1962 0.1963 0.1943

  SIIC Environment Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Friday, February 23, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  10:59

  Χώρα

  SG

  Γεγονός

  Full Year 2023 SIIC Environment Holdings Ltd Earnings Release
  Full Year 2023 SIIC Environment Holdings Ltd Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Friday, April 26, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  02:00

  Χώρα

  SG

  Γεγονός

  SIIC Environment Holdings Ltd Annual Shareholders Meeting
  SIIC Environment Holdings Ltd Annual Shareholders Meeting

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 8303.88 7267.14 6251.94 5959.52 5313.34
  Έσοδα 8303.88 7267.14 6251.94 5959.52 5313.34
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 5670.78 4862.86 4067.57 4026.07 3728.75
  Ακαθάριστο Εισόδημα 2633.1 2404.28 2184.36 1933.45 1584.6
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 6140.48 5192.8 4403.81 4289.5 3849.6
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 598.38 567.36 527.555 536.84 512.065
  Other Operating Expenses, Total -89.231 -174.147 -159.244 -251.729 -286.75
  Λειτουργικά Έσοδα 2163.4 2074.34 1848.13 1670.02 1463.75
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -676.168 -646.069 -661.933 -648.662 -541.346
  Άλλο, Καθαρό -1.281 -2.016 -1.766 -1.792 -1.719
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 1485.95 1426.25 1184.43 1019.57 920.681
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 1121.78 1069.02 917.838 754.393 684.253
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -341.585 -362.86 -282.494 -154.142 -144.016
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 780.196 706.159 635.344 600.251 540.237
  Καθαρά Κέρδη 780.196 706.159 635.344 600.251 540.237
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 780.196 706.159 635.344 600.251 540.237
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 780.196 706.159 635.344 600.251 540.237
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 780.196 706.159 635.344 600.251 540.237
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 2575.67 2581.77 2602.82 2605.6 2606.59
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.30291 0.27352 0.2441 0.23037 0.20726
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.07722 0.07063 0.0494 0.05178 0.10091
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.30212 0.26485 0.24389 0.23168 0.17589
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -36.869 -33.195 -30.35 -21.683 -12.77
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -2.577 -30.078 -1.726 0 -91.692
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Συνολικά έσοδα 2100.12 1918.73 2516.09 2100.92 1902
  Έσοδα 2100.12 1918.73 2516.09 2100.92 1902
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 1338.36 1242.78 1814.94 1413.58 1235.57
  Ακαθάριστο Εισόδημα 761.759 675.953 701.152 687.342 666.423
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 1447 1366.12 1949.34 1530.98 1365.2
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 148.095 152.786 176.897 160.069 144.727
  Other Operating Expenses, Total -39.45 -29.449 -42.497 -42.663 -15.103
  Λειτουργικά Έσοδα 653.114 552.616 566.752 569.936 536.799
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -176.763 -216.591 -180.735 -176.116 -169.135
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 476.351 336.025 386.017 393.82 367.664
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 351.633 241.999 278.007 295.994 291.937
  Δικαίωμα Μειοψηφίας -124.313 -91.968 -68.823 -90.993 -101.747
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 227.32 150.031 209.184 205.001 190.19
  Καθαρά Κέρδη 227.32 150.031 209.184 205.001 190.19
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 227.32 150.031 209.184 205.001 190.19
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 227.32 150.031 209.184 205.001 190.19
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 227.32 150.031 209.184 205.001 190.19
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 2575.67 2577.85 2575.84 2575.39 2577.1
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.08826 0.0582 0.08121 0.0796 0.0738
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.02682 0 0.05148 0 0.0241
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.08826 0.0582 0.08114 0.07885 0.07383
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 8325.15 7491.65 6732.76 5939.26 5371.56
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 2522.04 2804.26 2671.69 2378.12 2136.29
  Μετρητά & Ισοδύναμα 2512.62 2794.95 2668.52 2374.77 2133.23
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 9.415 9.307 3.167 3.353 3.067
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 5403.67 4203.9 3395.43 2904.9 2750.48
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 3515.71 2494.85 1952.88 1683.13 1497.86
  Συνολικό Απόθεμα 233.483 285.969 221.39 159.115 121.219
  Προπληρωθέντα Εξοδα 72.075 72.091 71.565 60.303 45.781
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 93.88 125.43 372.681 436.822 317.788
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 40545.2 37514 34751.6 32366.6 29718.7
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 490.045 401.278 372.107 379.316 315.635
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 789.32 640.485 565.208 516.867 424.661
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -299.275 -239.207 -193.101 -137.551 -109.026
  Υπεραξία, Καθαρό 457.241 457.241 457.241 457.241 457.241
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 7070.38 6932.79 6631.48 6741.57 6702.69
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 763.63 642.439 649.89 676.991 861.46
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 23206.1 21323.6 19681.6 17600 15869.5
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 232.67 264.971 226.554 572.271 140.698
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 7887.16 9434.22 8889.72 9246.2 8010.43
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 2271.45 2675.85 2321.72 2202.8 1907.12
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 24.994 48.762 45.342 42.557 59.07
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 3781.76 4985.4 4720.96 5293.61 4409.09
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 1808.96 1724.21 1801.7 1707.23 1635.14
  Σύνολο Οφειλών 30729.7 27981.5 25823.9 24021.1 21873.9
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 15408.2 11682.7 10575.2 9112.29 8699.35
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 15374.8 11650.8 10542.1 9066.34 8235.64
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 33.379 31.866 33.052 45.948 463.707
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 2286.3 2191.83 2089.84 2009.6 1890.82
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 4999.01 4503.69 4094.23 3514.21 3068.87
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 148.971 169.062 174.914 138.812 204.478
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 9815.56 9532.51 8927.77 8345.52 7844.8
  Κοινή Μετοχή 5920.17 5920.17 5947.42 5947.42 5951.79
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 4108.58 3530.47 3010.35 2506.99 2038.52
  Treasury Stock - Common 0 0
  Unrealized Gain (Loss) 0 -8.068 -10.248 -10.152 -7.269
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -213.199 89.939 -19.747 -98.743 -138.25
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 40545.2 37514 34751.6 32366.6 29718.7
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 2575.67 2575.67 2602.82 2602.82 2606.59
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 9093.54 8537.9 8636.06 8325.15 8397.2
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 2509.43 2214.69 2586.82 2522.04 2834.38
  Μετρητά & Ισοδύναμα 2499.87 2204.91 2577.55 2512.62 2825.39
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 9.557 9.783 9.267 9.415 8.991
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 6165.37 5910.6 5646.83 5403.67 5006.93
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 5355.14 5103.67 4862.87 4601.65 4197.95
  Συνολικό Απόθεμα 257.139 262.016 240.828 233.483 320.029
  Προπληρωθέντα Εξοδα 72.967 69.39 67.074 72.075 142.985
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 88.633 81.198 94.506 93.88 92.881
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 42906 41620.9 41126.5 40545.2 39300
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 402.095 395.513 489.252 490.045 360.605
  Υπεραξία, Καθαρό 457.241 457.241 457.241 457.241 457.241
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 8437.38 7774.2 7055.25 7070.38 6645.19
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 800.449 800.104 774.603 763.63 770.599
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 23543.7 23506.6 23480.6 23206.1 22362.1
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 171.592 149.325 233.465 232.67 306.994
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 10574.4 9150.53 8118.24 7887.16 8987.11
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 4577.13 4195.16 3841.86 3941.07 3691.14
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 4.943 10.954 14.66 24.994 16.408
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 5854.99 4818.46 4135 3781.76 5097.82
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 137.355 125.957 126.717 139.337 181.739
  Σύνολο Οφειλών 32916.1 31741.1 31138.4 30729.7 29733
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 14417.2 14842 15471.4 15408.2 13265.8
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 14382.9 14813.1 15440.2 15374.8 13230.3
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 34.312 28.995 31.187 33.379 35.469
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 2419.77 2366.59 2312.53 2286.3 2262.83
  Δικαίωμα Μειοψηφίας 5355.46 5223.37 5086.98 4999.01 5035.42
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 149.249 158.526 149.202 148.971 181.899
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 9989.9 9879.79 9988.07 9815.56 9566.94
  Κοινή Μετοχή 5920.17 5920.17 5920.17 5920.17 5920.17
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 4489.27 4150.34 4258.62 4108.58 3909.36
  Unrealized Gain (Loss) 0 0 0 0 -9.959
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -419.537 -190.724 -190.724 -213.199 -252.637
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 42906 41620.9 41126.5 40545.2 39300
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 2575.67 2575.67 2575.67 2575.67 2575.67
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 1485.95 1426.25 1184.43 1019.57 920.681
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -1394.66 315.615 152.894 151.934 -386.601
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 52.35 50.225 50.172 39.836 32.426
  Amortization 345.557 293.288 306.447 298.49 285.057
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 671.439 597.475 642.077 639.771 425.32
  Cash Taxes Paid 177.839 193.799 138.968 157.632 112.751
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 793.488 648.138 671.175 662.931 534.351
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -3949.95 -2051.62 -2030.23 -1845.73 -2050.08
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -658.122 -867.075 -215.268 -548.061 -414.046
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -453.788 -871.245 -261.731 -777.247 -298.345
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -204.334 4.17 46.463 229.186 -115.701
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 1764.3 678.546 359.37 615.224 1542.46
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -572.345 -571.69 -587.165 -487.054 -403.638
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 2528.76 1463.52 1078.52 1238.43 2076.87
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις 6.151 -0.66 -3.241 22.448 -10.692
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -282.326 126.426 293.755 241.545 731.121
  Total Cash Dividends Paid -192.118 -186.043 -131.989 -131.779 -130.773
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0 -27.245 0 -4.373
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line 336.025 1485.95 1099.93 706.113 338.449
  Cash From Operating Activities 47.459 -1394.66 -520.131 -411.976 -478.039
  Cash From Operating Activities 13.263 52.35 39.547 26.405 13.026
  Amortization 97.374 345.557 235.483 157.01 80.71
  Non-Cash Items 209.788 671.439 466.806 301.935 139.938
  Cash Taxes Paid 63.708 177.839 156.652 117.357 77.027
  Cash Interest Paid 249.716 793.488 560.258 401.238 233.895
  Changes in Working Capital -608.991 -3949.95 -2361.9 -1603.44 -1050.16
  Cash From Investing Activities -124.765 -658.122 -269.384 -255.015 -194.118
  Capital Expenditures -124.776 -453.788 -315.568 -228.122 -167.201
  Other Investing Cash Flow Items, Total 0.011 -204.334 46.184 -26.893 -26.917
  Cash From Financing Activities 142.108 1764.3 812.722 1010.67 561.908
  Financing Cash Flow Items -293.452 -572.345 -295.8 -381.288 -213.574
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 0 0 0 0
  Issuance (Retirement) of Debt, Net 435.56 2528.76 1300.64 1513.34 775.482
  Foreign Exchange Effects 0.128 6.151 7.227 4.474 -0.409
  Net Change in Cash 64.93 -282.326 30.434 348.158 -110.658
  Total Cash Dividends Paid -192.118 -192.118 -121.379
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  Shanghai Industrial Holdings Ltd Corporation 50.0009 1287856926 19371000 2023-09-05 LOW
  Value Partners Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 8.7224 224658980 0 2023-02-28 MED
  CECEP Hong Kong Investment Co., Ltd. Corporation 8.6856 223712917 0 2023-02-28 LOW
  Bank of Communications Trustee Ltd Corporation 0.9377 24152300 13456000 2023-02-28 LOW
  Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.7406 19076200 193000 2023-09-30 LOW
  Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited Corporation 0.451 11615300 -11913000 2023-02-28
  Huang (Hanguang) Individual Investor 0.0971 2500376 0 2023-10-20 LOW
  Dimensional Fund Advisors, Ltd. Investment Advisor 0.0743 1914100 0 2023-09-30 LOW
  Zhong (Ming) Individual Investor 0.0388 1000000 0 2023-01-21 LOW
  Umweltbank AG Investment Advisor 0.0378 972800 0 2023-09-30 LOW
  Mackenzie Financial Corporation Investment Advisor/Hedge Fund 0.0369 950007 -150170 2023-06-30 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  SIIC Environment Company profile

  Σχετικά με την SIIC Environment

  Η SIIC Environment Holdings Ltd. είναι μια εταιρεία με έδρα τη Σιγκαπούρη, η οποία δραστηριοποιείται κυρίως στις αγορές νερού και περιβάλλοντος. Η εταιρεία δραστηριοποιείται μέσω τριών τομέων: Επεξεργασία νερού και ιλύος, παροχή νερού και αποτέφρωση αποβλήτων. Ο τομέας "Νερό και επεξεργασία ιλύος" περιλαμβάνει την κατασκευή, διαχείριση και εκμετάλλευση υποδομών που σχετίζονται με το νερό και την ιλύ βάσει συμφωνιών παραχώρησης υπηρεσιών, τη διαχείριση και εκμετάλλευση υποδομών που σχετίζονται με το νερό και την ιλύ βάσει συμφωνιών μη παραχώρησης υπηρεσιών και τα χρηματοοικονομικά έσοδα βάσει συμφωνιών παραχώρησης υπηρεσιών. Ο τομέας παροχής νερού περιλαμβάνει την κατασκευή, τη διαχείριση και τη λειτουργία υποδομών που σχετίζονται με την παροχή νερού στο πλαίσιο συμφωνιών παραχώρησης υπηρεσιών. Ο τομέας της αποτέφρωσης αποβλήτων περιλαμβάνει την κατασκευή, διαχείριση και λειτουργία υποδομών που σχετίζονται με την αποτέφρωση αποβλήτων στο πλαίσιο συμφωνιών παραχώρησης υπηρεσιών. Περιλαμβάνει επίσης λειτουργίες, όπως ο σχεδιασμός και η παροχή συμβουλών για τα έργα και η εγκατάσταση μετρητών νερού.

  Industry: Water Supply & Irrigation Systems

  One Temasek Avenue
  #37-02, Millenia Tower
  039192
  SG

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0205%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0014%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.040
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0197%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0115%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.50
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 1.8

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 570.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου