Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Showa Denko K.K. - 4004 CFD

2299.4
3.27%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 12.7
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.010938 %
Charges from borrowed part ($-0.44)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.010938%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.011284 %
Charges from borrowed part ($-0.45)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.011284%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα JPY
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο Japan
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 2373.7
Άνοιγμα* 2306.8
Μεταβολή 1 έτους* -29.71%
Εύρος ημέρας* 2284.5 - 2308.9
Εύρος 52 εβδ. 1,975.00-2,695.00
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 1.55M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 26.84M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 382.75B
Αναλογία P/E 12.17
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 181.12M
Έσοδα 1,392.62B
EPS 170.04
Μέρισμα (Απόδοση %) 3.1401
Beta 1.38
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων May 11, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Jun 30, 2022 2299.4 -8.6 -0.37% 2308.0 2313.9 2283.9
Jun 29, 2022 2373.7 -45.9 -1.90% 2419.6 2420.5 2360.7
Jun 28, 2022 2456.2 12.6 0.52% 2443.6 2470.6 2431.5
Jun 27, 2022 2434.3 -14.3 -0.58% 2448.6 2476.6 2415.5
Jun 24, 2022 2383.7 16.9 0.71% 2366.8 2391.1 2337.7
Jun 23, 2022 2410.7 -37.9 -1.55% 2448.6 2488.5 2397.6
Jun 22, 2022 2456.5 -40.8 -1.63% 2497.3 2508.4 2449.6
Jun 21, 2022 2465.5 102.7 4.35% 2362.8 2470.5 2361.8
Jun 20, 2022 2310.9 -82.8 -3.46% 2393.7 2418.6 2309.8
Jun 17, 2022 2409.7 -47.8 -1.95% 2457.5 2468.5 2385.7
Jun 16, 2022 2570.2 -36.0 -1.38% 2606.2 2620.6 2563.2
Jun 15, 2022 2571.2 -7.1 -0.28% 2578.3 2613.0 2564.2
Jun 14, 2022 2592.1 70.7 2.80% 2521.4 2599.7 2521.4
Jun 13, 2022 2589.1 24.8 0.97% 2564.3 2592.5 2561.3
Jun 10, 2022 2637.1 5.0 0.19% 2632.1 2653.9 2622.0
Jun 9, 2022 2673.1 30.0 1.14% 2643.1 2687.0 2634.5
Jun 8, 2022 2636.3 -5.8 -0.22% 2642.1 2654.0 2619.1
Jun 7, 2022 2621.0 1.9 0.07% 2619.1 2645.1 2617.0
Jun 6, 2022 2602.2 -2.0 -0.08% 2604.2 2610.6 2578.1
Jun 3, 2022 2645.0 49.8 1.92% 2595.2 2658.2 2595.2

Showa Denko K.K. Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Συνολικά έσοδα 1419640 973700 906454 992136 780387
Έσοδα 1419640 973700 906454 992136 780387
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 1081640 814378 671157 705003 602888
Ακαθάριστο Εισόδημα 337993 159322 235297 287133 177499
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 1400400 1022420 804666 841753 711078
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 194561 150464 93908 87507 81371
Έρευνα & Ανάπτυξη 28619 28307 20591 19623 18419
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 67959 29267 19010 29620 8399
Other Operating Expenses, Total -1 1
Λειτουργικά Έσοδα 19239 -48716 101788 150383 69309
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 7761 1623 2804 2145 -8488
Gain (Loss) on Sale of Assets -1943 18 -4143 -5196 -5329
Άλλο, Καθαρό -2131 -21185 -2566 -1823 -4961
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 22926 -68260 97883 145509 50531
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 2656 -65100 75301 116753 39717
Δικαίωμα Μειοψηφίας -14751 -11203 -2212 -5249 -2313
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -12095 -76303 73089 111504 37404
Καθαρά Κέρδη -12095 -76303 73089 111504 37404
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -12094 -76304 73088 111503 37404
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -12094 -76304 73088 111503 37404
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -12094 -76304 73088 111503 37404
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 156.255 145.881 145.875 147.074 142.523
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -77.3991 -523.056 501.032 758.142 262.442
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 65 65 130 120 80
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 326.788 -328.831 623.805 947.955 338.065
Total Adjustments to Net Income 1 -1 -1 -1
Depreciation / Amortization 27616
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Συνολικά έσοδα 307992 367939 358338 353679 339679
Έσοδα 307992 367939 358338 353679 339679
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 234175 288416 272378 262962 257886
Ακαθάριστο Εισόδημα 73817 79523 85960 90717 81793
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 294488 355295 342085 373010 331260
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 58455 64253 61600 63964 60979
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 1857 2628 8107 46083 12395
Λειτουργικά Έσοδα 13504 12644 16253 -19331 8419
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 4892 5442 -947 -1067 5587
Gain (Loss) on Sale of Assets -441 -8923 123 7432 -575
Άλλο, Καθαρό -334 -1175 -330 -562 -64
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 17621 7988 15099 -13528 13367
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 12128 1837 6641 -15011 9189
Δικαίωμα Μειοψηφίας -3694 -3602 -3560 -3592 -3997
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 8434 -1765 3081 -18603 5192
Καθαρά Κέρδη 8434 -1765 3081 -18603 5192
Total Adjustments to Net Income 1 1 0 -1
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 8434 -1764 3082 -18603 5191
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 8434 -1764 3082 -18603 5191
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 8434 -1764 3082 -18603 5191
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 181.077 180.927 152.325 145.886 145.882
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 46.5769 -9.74979 20.233 -127.517 35.5835
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 65 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 78.5337 54.9788 71.5221 76.2729 128.296
Other Operating Expenses, Total 1 -2 0 1
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 798531 722644 497057 496533 407194
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 236237 198982 122086 113186 77248
Μετρητά & Ισοδύναμα 236237 198982 122086 113186 77248
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 277215 270536 169539 202344 173172
Accounts Receivable - Trade, Net 277215 270536 169539 202344 173172
Total Inventory 203878 190207 173667 152800 114913
Other Current Assets, Total 81201 62919 31765 28203 41861
Total Assets 2142390 2203610 1076380 1074980 1027000
Property/Plant/Equipment, Total - Net 659521 727119 473168 478406 505933
Intangibles, Net 210723 239243 22650 14950 12817
Long Term Investments 104496 107332 72685 72785 89966
Other Long Term Assets, Total 57353 48068 10821 12309 11089
Total Current Liabilities 488650 412071 262875 362074 371835
Accounts Payable 207745 164356 117510 139420 120762
Accrued Expenses 8886 8815 3050 3516 2949
Notes Payable/Short Term Debt 74451 72645 52720 81747 91699
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 83868 67263 35794 73383 93618
Other Current Liabilities, Total 113700 98992 53801 64008 62807
Total Liabilities 1628400 1797640 577015 629020 674529
Total Long Term Debt 699355 925953 217945 166646 202184
Long Term Debt 683448 906410 214025 166051 200983
Capital Lease Obligations 15907 19543 3920 595 1201
Deferred Income Tax 90272 93613 40100 38351 45368
Minority Interest 304463 312119 20067 19377 16524
Other Liabilities, Total 45661 53889 36028 42572 38618
Total Equity 513989 405961 499366 445963 352470
Common Stock 182146 140564 140564 140564 140564
Additional Paid-In Capital 119772 78190 78912 78911 61663
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 143335 165572 249246 197717 100076
Treasury Stock - Common -11655 -11657 -11664 -11659 -10503
Unrealized Gain (Loss) 31766 32762 42849 40770 46088
Other Equity, Total 48625 530 -541 -340 14582
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 2142390 2203610 1076380 1074980 1027000
Total Common Shares Outstanding 181.077 145.883 145.875 145.875 142.524
Goodwill, Net 311766 359200
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 793396 798531 808259 723713 750098
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 224590 236237 247285 179579 182272
Μετρητά & Ισοδύναμα 224590 236237 247285 179579 182272
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 254234 277215 281040 270585 292939
Accounts Receivable - Trade, Net 254234 277215 281040 270585 292939
Total Inventory 228160 203878 221229 214898 209414
Other Current Assets, Total 86412 81201 58705 58651 65473
Total Assets 2147600 2142390 2212280 2142320 2240900
Property/Plant/Equipment, Total - Net 676873 659521 691558 701957 737139
Goodwill, Net 307725 311766 323222 327527 354704
Intangibles, Net 207357 210723 222346 227313 235473
Long Term Investments 103891 104496 116416 111807 113975
Other Long Term Assets, Total 58358 57353 50484 50005 49513
Total Current Liabilities 660927 488650 492517 432054 482660
Accounts Payable 203472 207745 182389 178322 181297
Notes Payable/Short Term Debt 267558 74451 99257 62471 103037
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 62941 83868 81934 64716 72523
Other Current Liabilities, Total 126956 113700 128937 126545 125803
Total Liabilities 1614770 1628400 1719980 1732940 1815870
Total Long Term Debt 498893 699355 765464 834496 856387
Long Term Debt 498893 683448 765464 834496 856387
Minority Interest 302076 304463 300332 303549 307420
Other Liabilities, Total 152876 45661 161672 162841 169399
Total Equity 532828 513989 492300 409382 425036
Common Stock 182146 182146 179163 140564 140564
Additional Paid-In Capital 119772 119772 116789 78190 78190
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 139981 143335 145052 141970 161263
Treasury Stock - Common -11656 -11655 -11654 -11653 -11659
Unrealized Gain (Loss) 32586 31766 36513 35834 35068
Other Equity, Total 69999 48625 26437 24477 21610
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 2147600 2142390 2212280 2142320 2240900
Total Common Shares Outstanding 181.077 181.077 178.553 145.888 145.882
Accrued Expenses 8886
Capital Lease Obligations 15907
Deferred Income Tax 90272
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 22926 -68260 97883 145509 50531
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 115512 109286 77989 149632 67931
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 97726 68643 37704 39459 38565
Amortization 17720 9322 98 -19 -12
Μη Χρηματικά Στοιχεία 42407 32406 16127 22525 27675
Cash Taxes Paid 9898 19429 27022 17457 6698
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 9999 5371 2326 4269 2828
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -65267 67175 -73823 -57842 -48828
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες 28606 -930047 -48156 -49338 -29866
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -67741 -64500 -40708 -41269 -38872
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 96347 -865547 -7448 -8069 9006
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -121741 896521 -18546 -61061 -18370
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 2396 -9126 -4321 -9205 -1517
Total Cash Dividends Paid -9479 -11674 -21861 -10084 -4277
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -197056 648803 7645 -57860 -12564
Συναλλαγματικές Επιδράσεις 14634 434 -2388 -3231 953
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 37011 76194 8899 36002 20648
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 82398 268518 -9 16088 -12
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Net income/Starting Line 22926 -161
Cash From Operating Activities 115512 55301
Cash From Operating Activities 97726 49495
Amortization 17720 9216
Non-Cash Items 42407 29044
Cash Taxes Paid 9898 -870
Cash Interest Paid 9999 4885
Changes in Working Capital -65267 -32293
Cash From Investing Activities 28606 -10393
Capital Expenditures -67741 -33530
Other Investing Cash Flow Items, Total 96347 23137
Cash From Financing Activities -121741 -73646
Financing Cash Flow Items 2396 12058
Total Cash Dividends Paid -9479 -9466
Issuance (Retirement) of Stock, Net 82398 -5
Issuance (Retirement) of Debt, Net -197056 -76233
Foreign Exchange Effects 14634 9093
Net Change in Cash 37011 -19645
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Nomura Asset Management Co., Ltd. Investment Advisor 3.5697 6600400 -2076700 2022-08-31 LOW
Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co., Ltd. Investment Advisor 3.2194 5952700 -231000 2022-12-30 LOW
Asset Management One Co., Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 2.7677 5117500 -396900 2022-10-14 LOW
MFS Investment Management Investment Advisor/Hedge Fund 2.7288 5045600 52100 2023-01-31 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 2.6646 4926859 7700 2023-02-28 LOW
GLG Partners LP Investment Advisor/Hedge Fund 2.584 4777845 1029720 2023-01-31 MED
Fukoku Mutual Life Insurance Co. Insurance Company 2.4429 4517000 0 2022-06-30 LOW
M & G Investment Management Ltd. Investment Advisor 2.2342 4131000 2912300 2022-06-30 LOW
Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation Bank and Trust 2.003 3703500 15100 2022-12-12 LOW
Nikko Asset Management Co., Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 1.7191 3178700 29200 2022-12-30 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 1.6654 3079315 -2141685 2022-12-31 LOW
Daiwa Asset Management Co., Ltd. Investment Advisor 1.6456 3042740 -6000 2023-02-28 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 1.4625 2704200 17700 2023-02-28 LOW
The Dai-ichi Life Insurance Company, Limited Insurance Company 1.4602 2700000 0 2022-06-30 LOW
Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management Co., Ltd. Investment Advisor 1.2368 2286800 -28300 2022-12-12 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 1.1076 2047900 11300 2023-02-28 LOW
Mackenzie Financial Corporation Investment Advisor/Hedge Fund 1.0896 2014623 292 2023-02-28 LOW
Mizuho Securities Co., Ltd. Research Firm 1.0521 1945372 -3207500 2022-10-14 MED
Macquarie Investment Management Investment Advisor 0.9874 1825700 198200 2023-02-28 LOW
Pictet Asset Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.7017 1297400 99500 2022-11-30 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

500K+

Έμποροι

92K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Showa Denko K.K. Company profile

Σχετικά με την Showa Denko K.K.

Η Showa Denko K.K. είναι μια ολοκληρωμένη χημική εταιρεία με έδρα την Ιαπωνία. Η εταιρεία δραστηριοποιείται σε έξι επιχειρηματικούς τομείς. Ο τομέας Πετροχημικών δραστηριοποιείται στην παραγωγή και πώληση ολεφινών, οργανικών χημικών προϊόντων και συνθετικών ρητινών. Ο τομέας Χημικών προϊόντων ασχολείται με την παραγωγή και πώληση λειτουργικών χημικών προϊόντων, βιομηχανικών αερίων, βασικών χημικών προϊόντων και χημικών προϊόντων ηλεκτρονικών πληροφοριών. Ο τομέας Ηλεκτρονικής ασχολείται με την κατασκευή και πώληση σκληρών δίσκων, σύνθετων ημιαγωγών, κραμάτων μαγνητών σπάνιων γαιών, υλικών μπαταριών ιόντων λιθίου. Ο τομέας ανόργανων υλικών ασχολείται με την κατασκευή και πώληση ηλεκτροδίων γραφίτη, κεραμικών και λεπτών κεραμικών. Ο τομέας Αλουμινίου ασχολείται με την κατασκευή και πώληση φύλλων υψηλής καθαρότητας για συμπυκνωτές, κυλίνδρων για εκτυπωτές ακτίνων λέιζερ, προϊόντων διέλασης, σφυρηλατημένων προϊόντων, εναλλακτών θερμότητας, δοχείων ποτών. Ο τομέας Λοιπά ασχολείται με την κατασκευή και το χονδρικό εμπόριο δομικών υλικών.

Industry: Commodity Chemicals (NEC)

芝大門1-13-9
105-8518

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Oil - Crude

69.28 Price
-0.330% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0194%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0025%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

US100

12,798.80 Price
+0.420% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0241%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0018%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 3.0

BTC/USD

27,593.80 Price
-0.200% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

Gold

1,978.85 Price
-0.760% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0179%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0097%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου