Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Sherwin Williams - SHW CFD

244.44
0.76%
0.89
Χαμηλό: 242.28
Υψηλό: 247.38
Market Trading Hours* (UTC) Open now
Closes on Thursday at 21:00

Mon - Fri: 14:30 - 21:00

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.89
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.030779 %
Charges from borrowed part ($-1.23)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.030779%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.013666 %
Charges from borrowed part ($-0.55)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.013666%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 0.1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Sherwin-Williams Co ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘A’ score indicates excellent relative ESG performance and high degree of transparency in reporting material ESG data publicly

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 242.82
Άνοιγμα* 243.68
Μεταβολή 1 έτους* -15.14%
Εύρος ημέρας* 242.28 - 247.38
Εύρος 52 εβδ. 195.24-295.75
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 2.35M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 30.76M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 61.31B
Αναλογία P/E 30.63
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 259.14M
Έσοδα 22.15B
EPS 7.72
Μέρισμα (Απόδοση %) 1.01441
Beta 1.08
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Apr 24, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Feb 1, 2023 242.82 7.99 3.40% 234.83 244.24 234.83
Jan 31, 2023 236.34 6.56 2.85% 229.78 236.84 229.78
Jan 30, 2023 230.56 4.28 1.89% 226.28 232.63 225.80
Jan 27, 2023 227.95 3.05 1.36% 224.90 230.42 224.90
Jan 26, 2023 224.12 5.66 2.59% 218.46 229.93 217.84
Jan 25, 2023 246.21 1.23 0.50% 244.98 249.10 243.55
Jan 24, 2023 248.95 5.69 2.34% 243.26 249.49 242.59
Jan 23, 2023 245.66 3.69 1.52% 241.97 247.49 241.96
Jan 20, 2023 244.95 11.12 4.76% 233.83 246.05 232.82
Jan 19, 2023 234.09 -7.53 -3.12% 241.62 241.62 233.50
Jan 18, 2023 243.91 -3.09 -1.25% 247.00 249.68 243.84
Jan 17, 2023 247.46 3.64 1.49% 243.82 248.21 243.19
Jan 13, 2023 245.65 5.66 2.36% 239.99 246.24 239.08
Jan 12, 2023 243.39 1.10 0.45% 242.29 243.82 238.08
Jan 11, 2023 243.41 6.30 2.66% 237.11 243.73 234.24
Jan 10, 2023 233.62 1.36 0.59% 232.26 235.54 232.00
Jan 9, 2023 235.74 -0.09 -0.04% 235.83 240.96 233.36
Jan 6, 2023 235.46 7.69 3.38% 227.77 236.87 227.70
Jan 5, 2023 227.50 -10.16 -4.28% 237.66 239.82 225.97
Jan 4, 2023 243.96 4.18 1.74% 239.78 244.80 239.78

Sherwin Williams Events

Time (UTC) Country Event
No events scheduled
View all events
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Συνολικά έσοδα 11855.6 14983.8 17534.5 17900.8 18361.7 19944.6
Έσοδα 11855.6 14983.8 17534.5 17900.8 18361.7 19944.6
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 5934.34 8264.99 10115.9 9864.7 9679.1 11401.9
Ακαθάριστο Εισόδημα 5921.26 6718.8 7418.56 8036.1 8682.6 8542.7
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 10272.2 13547.2 16192.4 15949.5 15858.5 17714.1
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 4140.26 4797.64 5033.78 5274.9 5477.9 5572.5
Depreciation / Amortization 25.404 206.764 318.112 312.8 313.4 309.5
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 149.128 254.9 361.448 323.4 336.8 329.8
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -19.876 7.444 186.806 150.7 14.2 104.4
Other Operating Expenses, Total 42.932 15.443 176.297 23 37.1 -4
Λειτουργικά Έσοδα 1583.41 1436.61 1342.12 1951.3 2503.2 2230.5
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -11.429 -2.645 -12.914 -18.4 -1.2 8.1
Άλλο, Καθαρό 23.252 35.347 30.445 48.9 17.2 10
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 1595.23 1469.31 1359.65 1981.8 2519.2 2248.6
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 1132.7 1161.57 1100.16 1541.3 2030.4 1864.4
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 1132.7 1161.57 1100.16 1541.3 2030.4 1864.4
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 566.379 8.59 0
Καθαρά Κέρδη 1132.7 1727.95 1108.75 1541.3 2030.4 1864.4
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 1132.7 1161.57 1100.16 1541.3 2030.4 1864.4
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 1132.7 1727.95 1108.75 1541.3 2030.4 1864.4
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 1132.7 1727.95 1108.75 1541.3 2030.4 1864.4
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 283.467 284.784 284.967 280.343 275.831 267.1
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 3.99589 4.07877 3.86064 5.4979 7.36104 6.98016
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 1.11999 1.13332 1.14666 1.50665 1.78665 2.2
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 3.9461 4.48545 4.83877 5.91597 7.40253 7.30424
Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022
Συνολικά έσοδα 4656 5379.8 5146.7 4762.1 4998.7
Έσοδα 4656 5379.8 5146.7 4762.1 4998.7
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 2544 2968.4 3007.1 2882.4 2945.8
Ακαθάριστο Εισόδημα 2112 2411.4 2139.6 1879.7 2052.9
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 4149.2 4561.7 4533.5 4469.7 4521.3
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 1325.9 1437.8 1368.9 1439.9 1407.5
Depreciation / Amortization 79.2 77.8 76.2 76.3 78
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 82.6 82.9 82.4 81.9 87.5
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 115 -7.7 -1.6 -1.3 1.9
Other Operating Expenses, Total 2.5 2.5 0.5 -9.5 0.6
Λειτουργικά Έσοδα 506.8 818.1 613.2 292.4 477.4
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 1.4 0.2 -1.4 7.9 -13.7
Άλλο, Καθαρό 0.8 0.9 -0.3 8.6 -2.6
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 509 819.2 611.5 308.9 461.1
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 409.6 648.6 502.2 304 370.8
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 409.6 648.6 502.2 304 370.8
Καθαρά Κέρδη 409.6 648.6 502.2 304 370.8
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 409.6 648.6 502.2 304 370.8
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 409.6 648.6 502.2 304 370.8
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 409.6 648.6 502.2 304 370.8
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 270.6 267.8 266.6 264.1 263.1
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 1.51367 2.42196 1.88372 1.15108 1.40935
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.55 0.55 0.55 0.55 0.6
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 1.85566 2.39919 1.87879 1.14623 1.41516
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 3627.3 4406.93 4344.49 4631.7 4591.4 5053.7
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 889.793 204.213 155.505 161.8 226.6 165.7
Μετρητά & Ισοδύναμα 889.793 204.213 155.505 161.8 226.6 165.7
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 1230.99 2104.55 2075.37 2139.4 2130.1 2413.3
Accounts Receivable - Trade, Net 1230.99 2104.55 2075.37 2139.4 2130.1 2413.3
Total Inventory 1068.33 1742.46 1815.28 1889.6 1804.1 1927.2
Other Current Assets, Total 438.192 355.697 298.341 440.9 430.6 547.5
Total Assets 6752.52 19899.5 19134.3 20496.2 20401.6 20666.7
Property/Plant/Equipment, Total - Net 1095.89 1877.11 1776.84 3520.8 3595.6 3687.9
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 3100.93 3966.79 4040.17 6068 6309.9 6485.1
Accumulated Depreciation, Total -2005.05 -2089.67 -2263.33 -2547.2 -2714.3 -2797.2
Goodwill, Net 1126.89 6814.35 6956.7 7004.8 7049.1 7134.6
Intangibles, Net 255.01 6002.36 5201.58 4734.5 4471.2 4001.5
Other Long Term Assets, Total 647.433 798.766 640.718 426.2 523.6 657.8
Total Current Liabilities 2829.18 3987.18 4297.75 4521.9 4594.4 5719.5
Accounts Payable 1034.61 1791.55 1799.42 1876.3 2117.8 2403
Accrued Expenses 976.592 1480.82 1509.11 1682.6 2001.6 1872.3
Notes Payable/Short Term Debt 40.739 633.731 328.403 204.7 0.1 763.5
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 700.475 1.179 307.191 429.8 25.1 260.6
Other Current Liabilities, Total 76.765 79.901 353.623 328.5 449.8 420.1
Total Liabilities 4874.08 16251.6 15403.5 16372.9 16790.8 18229.5
Total Long Term Debt 1211.33 9885.75 8708.06 8050.7 8266.9 8590.9
Long Term Debt 1211.33 9885.75 8708.06 8050.7 8266.9 8590.9
Other Liabilities, Total 833.575 959.117 1266.86 2830.4 3083.4 3150.9
Total Equity 1878.44 3647.87 3730.75 4123.3 3610.8 2437.2
Common Stock 116.563 117.561 118.373 119.4 89.9 90.8
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 4049.5 5458.42 6246.55 7366.9 844.3 2121.7
Treasury Stock - Common -4235.83 -4266.42 -4900.69 -5836.5 -96.5 -2869.9
Other Equity, Total 1948.21 2335.99 2221.71 2426.4 2732.7 3058.7
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 6752.52 19899.5 19134.3 20496.2 20401.6 20666.7
Total Common Shares Outstanding 279.042 281.654 279.353 276.437 268.679 261.144
Deferred Income Tax 1419.6 1130.87 969.9 846.1 768.2
Unrealized Gain (Loss) 2.32 44.809 47.1 40.4 35.9
Note Receivable - Long Term 213.954 178.2 170.7 131.2
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 5109.6 5185.7 5378.4 5053.7 6086.4
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 314.7 219.6 313.3 165.7 401.1
Μετρητά & Ισοδύναμα 314.7 219.6 313.3 165.7 401.1
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 2475.8 2649.7 2659.4 2413.3 2851.9
Accounts Receivable - Trade, Net 2475.8 2649.7 2659.4 2413.3 2851.9
Total Inventory 1847.3 1804.1 1816 1927.2 2328.6
Other Current Assets, Total 471.8 512.3 589.7 547.5 504.8
Total Assets 20435 20519.6 20736.6 20666.7 21730.4
Property/Plant/Equipment, Total - Net 3509.2 3570.5 3601.6 3687.9 3745.2
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 6185.8 6297.3 6357.4 6485.1 6616.5
Accumulated Depreciation, Total -2676.6 -2726.8 -2755.8 -2797.2 -2871.3
Goodwill, Net 7011.3 7017.5 6996.3 7134.6 7058.8
Intangibles, Net 4210 4165.8 4068.8 4001.5 4004
Note Receivable - Long Term 157.2 143.4 142.5 131.2 118
Other Long Term Assets, Total 437.7 436.7 549 657.8 718
Total Current Liabilities 5651.6 6190.4 6478.5 5719.5 6953.1
Accounts Payable 2217 2502.8 2675.4 2403 2860.8
Accrued Expenses 1722.8 1781.5 1981.4 1872.3 1702.6
Notes Payable/Short Term Debt 818.1 762.1 709.4 763.5 1739.7
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 428.5 687.1 662.1 260.6 260.7
Other Current Liabilities, Total 465.2 456.9 450.2 420.1 389.3
Total Liabilities 17356.3 17679.2 18046.3 18229.5 19496.1
Total Long Term Debt 7862.4 7603.8 7604.9 8590.9 8592.3
Long Term Debt 7862.4 7603.8 7604.9 8590.9 8592.3
Deferred Income Tax 797.8 803.4 801.5 768.2 760.2
Other Liabilities, Total 3044.5 3081.6 3161.4 3150.9 3190.5
Total Equity 3078.7 2840.4 2690.3 2437.2 2234.3
Common Stock 90.2 90.6 90.5 90.8 91
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 1102.1 1604.8 1961.8 2121.7 2341.5
Treasury Stock - Common -893.4 -1761.9 -2263.4 -2869.9 -3298.9
Unrealized Gain (Loss) 39.4 38 37.3 35.9 34.9
Other Equity, Total 2740.4 2868.9 2864.1 3058.7 3065.8
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 20435 20519.6 20736.6 20666.7 21730.4
Total Common Shares Outstanding 265.9 263.3 262.2 261.144 260.1
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 1132.7 1727.95 1108.75 1541.3 2030.4 1864.4
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 1308.57 1883.97 1943.7 2321.3 3408.6 2244.6
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 172.074 284.997 278.169 262.1 268 263.1
Amortization 25.404 206.764 318.112 312.8 313.4 309.5
Deferred Taxes -68.241 -620.73 -143.378 -131.1 -145.3 -80.3
Μη Χρηματικά Στοιχεία 234.463 394.41 377.888 793.3 621.2 659.2
Cash Taxes Paid 477.786 419.695 292.169 407.5 437.2 466.3
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 153.85 220.63 368.045 336.1 340.8 338.8
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -187.831 -109.421 4.163 -457.1 320.9 -771.3
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -303.774 -9047.36 -251.64 -462.6 -322.4 -476.4
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -239.026 -222.767 -250.957 -328.9 -303.8 -372
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -64.748 -8824.59 -0.683 -133.7 -18.6 -104.4
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -307.353 6514.09 -1746.65 -1846.4 -3020.1 -1834
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -80.592 -89.137 252.417 -135.6 -40.6 -34.9
Total Cash Dividends Paid -312.082 -319.029 -322.934 -420.8 -488 -587.1
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 86.831 143.579 -522.567 -624.2 -2081.2 -2547.8
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -1.51 6778.68 -1153.57 -665.8 -410.3 1335.8
Συναλλαγματικές Επιδράσεις -13.396 -36.276 5.885 -6 -1.3 4.9
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 684.049 -685.58 -48.708 6.3 64.8 -60.9
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Net income/Starting Line 409.6 1058.2 1560.4 1864.4 370.8
Cash From Operating Activities 195.7 1201.3 2050.7 2244.6 26.3
Cash From Operating Activities 65.4 136.4 199.8 263.1 65.5
Amortization 79.2 157 233.2 309.5 78
Deferred Taxes -26 -19.2 -24.3 -80.3 -11.6
Non-Cash Items 234.5 383.9 526.4 659.2 157.8
Cash Taxes Paid 25.6 219.5 423.9 466.3 38.9
Cash Interest Paid 72.4 166.6 238.5 338.8 76.1
Changes in Working Capital -567 -515 -444.8 -771.3 -634.2
Cash From Investing Activities -6.4 -72.5 -226.7 -476.4 -195.6
Capital Expenditures -64.3 -151.4 -248.1 -372 -106.3
Other Investing Cash Flow Items, Total 57.9 78.9 21.4 -104.4 -89.3
Cash From Financing Activities -94.8 -1125.3 -1737.7 -1834 415.7
Financing Cash Flow Items -24 -23.9 -34.6 -34.9 -32.1
Total Cash Dividends Paid -151.8 -297.7 -442.9 -587.1 -150.9
Issuance (Retirement) of Stock, Net -737 -1565.6 -1943.5 -2547.8 -373.5
Issuance (Retirement) of Debt, Net 818 761.9 683.3 1335.8 972.2
Foreign Exchange Effects -6.4 -10.5 0.4 4.9 -11
Net Change in Cash 88.1 -7 86.7 -60.9 235.4
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 7.9833 20688231 25822 2022-09-30 LOW
The Sherwin Williams Company (ESOP) Corporation 7.9643 20639085 -1316319 2022-02-22
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 4.1542 10765442 -395 2022-09-30 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 3.9745 10299552 -448211 2022-09-30 LOW
T. Rowe Price Associates, Inc. Investment Advisor 3.1509 8165268 -2085729 2022-09-30 LOW
MFS Investment Management Investment Advisor/Hedge Fund 3.1387 8133742 -407510 2022-09-30 LOW
Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 2.4623 6380859 -28451 2022-09-30 LOW
Capital World Investors Investment Advisor 1.7209 4459683 -68869 2022-09-30 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.5444 4002266 22342 2022-09-30 LOW
Fiera Capital Corporation Investment Advisor/Hedge Fund 1.3422 3478190 -262332 2022-09-30 LOW
Capital International Investors Investment Advisor 1.3113 3398221 -1337195 2022-09-30 LOW
AllianceBernstein L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.8217 2129384 -16566 2022-09-30 LOW
Parnassus Investments, LLC Investment Advisor 0.7943 2058335 -8856 2022-12-31 LOW
ClearBridge Investments, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.791 2049911 -93904 2022-09-30 LOW
D1 Capital Partners L.P. Hedge Fund 0.7713 1998700 1998700 2022-09-30 HIGH
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 0.7324 1897956 -293925 2021-12-31 LOW
Nuveen LLC Pension Fund 0.7037 1823594 -146989 2022-09-30 LOW
Brown Advisory Investment Advisor/Hedge Fund 0.6829 1769619 -264866 2022-09-30 LOW
Legal & General Investment Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.6826 1768831 -122271 2022-09-30 LOW
Morgan Stanley Smith Barney LLC Investment Advisor 0.6814 1765853 -96410 2022-09-30 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group
+485000+

Έμποροι

65000+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$48000000+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$28000000+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Calculate your hypothetical P&L if you had opened a CFD trade on a certain date (select a date) and closed on a different date (select a date).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
 • 2:1
 • 5:1
 • 10:1
 • 20:1
Μόχλευση
20:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Sherwin-Williams Company profile

Σχετικά με την Sherwin Williams

Η Sherwin-Williams Company ασχολείται με την ανάπτυξη, την παραγωγή, τη διανομή και την πώληση χρωμάτων, επιχρισμάτων και συναφών προϊόντων. Ο τομέας Americas Group της Εταιρείας πωλεί μια σειρά αρχιτεκτονικών χρωμάτων, επιχρισμάτων και συναφών προϊόντων μέσω αντιπροσώπων, οικιακών κέντρων, διανομέων, καταστημάτων σιδηρικών και άλλων λιανοπωλητών σε όλη τη Λατινική Αμερική. Ο τομέας Consumer Brands Group προμηθεύει ένα χαρτοφυλάκιο επώνυμων και ιδιωτικής ετικέτας αρχιτεκτονικών χρωμάτων, λεκέδων, βερνικιών, βιομηχανικών προϊόντων, προϊόντων φινιρίσματος ξύλου, συντηρητικών ξύλου, εφαρμογών, αναστολέων διάβρωσης, αερολυμάτων, σφραγίδων και συγκολλητικών σε λιανοπωλητές και διανομείς σε όλη τη Βόρεια Αμερική, καθώς και στην Κίνα και την Ευρώπη. Ο τομέας Performance Coatings Group αναπτύσσει και πωλεί βιομηχανικά επιχρίσματα για φινίρισμα ξύλου και γενικές βιομηχανικές (μεταλλικές και πλαστικές) εφαρμογές, επισκευές αυτοκινήτων, προστατευτικά και θαλάσσια επιχρίσματα, επιχρίσματα πηνίων, επιχρίσματα συσκευασίας και ρητίνες και χρωστικές με βάση τις επιδόσεις.

Industry: Paints & Coatings

101 West Prospect Avenue
CLEVELAND
OHIO 44115-1075
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Natural Gas

2.59 Price
+2.790% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0885%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0595%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.006

XRP/USD

0.42 Price
+0.230% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.00377

Oil - Crude

76.70 Price
-0.070% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0204%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0049%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.03

BTC/USD

23,875.20 Price
+0.590% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 60.00

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 485.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου