Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 79% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Sherwin Williams - SHW CFD

  281.38
  0.28%
  Market Trading Hours* (UTC) Opens on Tuesday at 14:30

  Mon - Fri: 14:30 - 21:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.29
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026235 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.98)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026235%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.004012 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.76)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.004012%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 0.1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Sherwin-Williams Co ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 282.16
  Άνοιγμα* 282.27
  Μεταβολή 1 έτους* 9.58%
  Εύρος ημέρας* 281.25 - 283.61
  Εύρος 52 εβδ. 205.43-283.80
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 1.40M
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 30.40M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 70.02B
  Αναλογία P/E 29.31
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 256.00M
  Έσοδα 23.03B
  EPS 9.33
  Μέρισμα (Απόδοση %) 0.8847
  Beta 1.10
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Jan 24, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Dec 1, 2023 282.16 6.09 2.21% 276.07 282.46 276.07
  Nov 30, 2023 278.65 5.39 1.97% 273.26 279.05 271.32
  Nov 29, 2023 273.60 -0.04 -0.01% 273.64 275.93 272.76
  Nov 28, 2023 273.26 -0.60 -0.22% 273.86 274.95 272.73
  Nov 27, 2023 275.32 2.25 0.82% 273.07 276.36 272.08
  Nov 24, 2023 275.76 1.21 0.44% 274.55 276.57 274.55
  Nov 22, 2023 274.40 -0.14 -0.05% 274.54 277.07 273.36
  Nov 21, 2023 273.38 2.17 0.80% 271.21 274.53 270.66
  Nov 20, 2023 272.91 4.34 1.62% 268.57 274.32 268.57
  Nov 17, 2023 270.16 1.39 0.52% 268.77 271.18 268.23
  Nov 16, 2023 269.14 7.53 2.88% 261.61 269.72 261.61
  Nov 15, 2023 264.70 -1.33 -0.50% 266.03 269.00 264.62
  Nov 14, 2023 266.19 8.46 3.28% 257.73 268.52 257.71
  Nov 13, 2023 253.67 1.12 0.44% 252.55 255.27 252.49
  Nov 10, 2023 255.57 2.67 1.06% 252.90 256.20 251.43
  Nov 9, 2023 252.27 -4.03 -1.57% 256.30 256.30 251.93
  Nov 8, 2023 256.11 5.41 2.16% 250.70 256.62 250.70
  Nov 7, 2023 251.79 1.58 0.63% 250.21 252.61 249.27
  Nov 6, 2023 250.32 1.04 0.42% 249.28 251.86 248.65
  Nov 3, 2023 250.83 5.43 2.21% 245.40 252.47 245.40

  Sherwin Williams Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Wednesday, January 24, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  13:30

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q4 2023 Sherwin-Williams Co Earnings Release
  Q4 2023 Sherwin-Williams Co Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Tuesday, April 23, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  12:30

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q1 2024 Sherwin-Williams Co Earnings Release
  Q1 2024 Sherwin-Williams Co Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 22148.9 19944.6 18361.7 17900.8 17534.5
  Έσοδα 22148.9 19944.6 18361.7 17900.8 17534.5
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 12823.8 11401.9 9679.1 9864.7 10115.9
  Ακαθάριστο Εισόδημα 9325.1 8542.7 8682.6 8036.1 7418.56
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 19528.8 17714.1 15858.5 15949.5 16192.4
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 6014.5 5572.5 5477.9 5274.9 5033.78
  Depreciation / Amortization 317.1 309.5 313.4 312.8 318.112
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 382.8 329.8 336.8 323.4 361.448
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -2.3 104.4 14.2 150.7 186.806
  Other Operating Expenses, Total -7.1 -4 37.1 23 176.297
  Λειτουργικά Έσοδα 2620.1 2230.5 2503.2 1951.3 1342.12
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -55.5 8.1 -1.2 -18.4 -12.914
  Άλλο, Καθαρό 8.5 10 17.2 48.9 30.445
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 2573.1 2248.6 2519.2 1981.8 1359.65
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 2020.1 1864.4 2030.4 1541.3 1100.16
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 2020.1 1864.4 2030.4 1541.3 1100.16
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 8.59
  Καθαρά Κέρδη 2020.1 1864.4 2030.4 1541.3 1108.75
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 2020.1 1864.4 2030.4 1541.3 1100.16
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 2020.1 1864.4 2030.4 1541.3 1108.75
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 2020.1 1864.4 2030.4 1541.3 1108.75
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 261.8 267.1 275.831 280.343 284.967
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 7.7162 6.98016 7.36104 5.4979 3.86064
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 2.4 2.2 1.78665 1.50665 1.14666
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 7.7093 7.30424 7.40253 5.91597 4.83877
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Συνολικά έσοδα 6116.7 6240.6 5442.4 5230.5 6047.4
  Έσοδα 6116.7 6240.6 5442.4 5230.5 6047.4
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 3200.5 3363.4 3021.5 2996.7 3458
  Ακαθάριστο Εισόδημα 2916.2 2877.2 2420.9 2233.8 2589.4
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 5115.7 5234.3 4830.8 4738.5 5152.1
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 1765.4 1750.5 1694.5 1559.3 1528.6
  Depreciation / Amortization 79.3 81.3
  Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 96.8 104.5 105.8 105.1 98.6
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 13.6 12.1 -3.7 16.3 -20.8
  Other Operating Expenses, Total 39.4 3.8 12.7 -18.2 6.4
  Λειτουργικά Έσοδα 1001 1006.3 611.6 492 895.3
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -3.7 -5.2 -3.6 -1 -23.4
  Άλλο, Καθαρό 11.7 11 6.8 3.9 5.3
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 1009 1012.1 614.8 494.9 877.2
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 761.5 793.7 477.4 386.3 685.1
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 761.5 793.7 477.4 386.3 685.1
  Καθαρά Κέρδη 761.5 793.7 477.4 386.3 685.1
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 761.5 793.7 477.4 386.3 685.1
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 761.5 793.7 477.4 386.3 685.1
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 761.5 793.7 477.4 386.3 685.1
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 258.4 258.9 259.7 260.6 261.1
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 2.94698 3.06566 1.83827 1.48235 2.6239
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.605 0.605 0.605 0.6 0.6
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 2.9867 3.10231 1.96774 1.53117 2.56168
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 5907.7 5053.7 4591.4 4631.7 4344.49
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 198.8 165.7 226.6 161.8 155.505
  Μετρητά & Ισοδύναμα 198.8 165.7 226.6 161.8 155.505
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 2607.4 2413.3 2130.1 2139.4 2075.37
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 2607.4 2413.3 2130.1 2139.4 2075.37
  Συνολικό Απόθεμα 2626.5 1927.2 1804.1 1889.6 1815.28
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 475 547.5 430.6 440.9 298.341
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 22594 20666.7 20401.6 20496.2 19134.3
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 4073.8 3687.9 3595.6 3520.8 1776.84
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 7055.4 6485.1 6309.9 6068 4040.17
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -2981.6 -2797.2 -2714.3 -2547.2 -2263.33
  Υπεραξία, Καθαρό 7583.2 7134.6 7049.1 7004.8 6956.7
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 4002 4001.5 4471.2 4734.5 5201.58
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 909.6 657.8 523.6 426.2 640.718
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 5960.7 5719.5 4594.4 4521.9 4297.75
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 2436.5 2403 2117.8 1876.3 1799.42
  Δεδουλευμένα Έξοδα 2055.2 1872.3 2001.6 1682.6 1509.11
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 978.1 763.5 0.1 204.7 328.403
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 0.6 260.6 25.1 429.8 307.191
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 490.3 420.1 449.8 328.5 353.623
  Σύνολο Οφειλών 19491.9 18229.5 16790.8 16372.9 15403.5
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 9591 8590.9 8266.9 8050.7 8708.06
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 9591 8590.9 8266.9 8050.7 8708.06
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 3258.6 3150.9 3083.4 2830.4 1266.86
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 3102.1 2437.2 3610.8 4123.3 3730.75
  Κοινή Μετοχή 91.2 90.8 89.9 119.4 118.373
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 3523.2 2121.7 844.3 7366.9 6246.55
  Treasury Stock - Common -3775.6 -2869.9 -96.5 -5836.5 -4900.69
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 3231.4 3058.7 2732.7 2426.4 2221.71
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 22594 20666.7 20401.6 20496.2 19134.3
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 258.876 261.144 268.679 276.437 279.353
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 681.6 768.2 846.1 969.9 1130.87
  Unrealized Gain (Loss) 31.9 35.9 40.4 47.1 44.809
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 117.7 131.2 170.7 178.2 213.954
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 6198.8 6350.6 6292.8 5907.7 6117.2
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 503.4 209.4 151.4 198.8 130.5
  Μετρητά & Ισοδύναμα 503.4 209.4 151.4 198.8 130.5
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 2984.3 3163.8 2955.1 2607.4 2973.4
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 2984.3 3163.8 2955.1 2607.4 2973.4
  Συνολικό Απόθεμα 2244.3 2439 2707.8 2626.5 2547.8
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 466.8 538.4 478.5 475 465.5
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 23004.5 23166.1 23129.9 22594 22245.8
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 4455.3 4311.7 4216.2 4073.8 3894.2
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 7437.6 7254.3 7275.9 7055.4 6807.3
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -2982.3 -2942.6 -3059.7 -2981.6 -2913.1
  Υπεραξία, Καθαρό 7412.3 7446.5 7445.4 7583.2 7318.2
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 3824 3934.4 4103.5 4002 3958.3
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 152.3 141.4 141.6 117.7 111.1
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 961.8 981.5 930.4 909.6 846.8
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 6623.2 6339.1 6306 5960.7 6096
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 2424.8 2489.7 2513.6 2436.5 2808.4
  Δεδουλευμένα Έξοδα 2056.5 1968.5 1766.2 2055.2 1835.9
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 338.6 806.2 1481.3 978.1 945.2
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 1098.2 499.5 0.6 0.6 0.6
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 705.1 575.2 544.3 490.3 505.9
  Σύνολο Οφειλών 19224.5 19535 19963.1 19491.9 19648
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 8499.2 9095.7 9593.1 9591 9588.9
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 8499.2 9095.7 9593.1 9591 9588.9
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 648.4 710.9 739.9 681.6 691.8
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 3453.7 3389.3 3324.1 3258.6 3271.3
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 3780 3631.1 3166.8 3102.1 2597.8
  Κοινή Μετοχή 91.7 91.4 91.3 91.2 91.1
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 5087.4 4481.5 3844.1 3523.2 3292.6
  Treasury Stock - Common -4746.6 -4335.1 -4100.8 -3775.6 -3643
  Unrealized Gain (Loss) 29.2 30.1 31 31.9 33
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο 3318.3 3363.2 3301.2 3231.4 2824.1
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 23004.5 23166.1 23129.9 22594 22245.8
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 256 257.1 257.89 258.876 259.1
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 2020.1 1864.4 2030.4 1541.3 1108.75
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 1919.9 2244.6 3408.6 2321.3 1943.7
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 264 263.1 268 262.1 278.169
  Amortization 317.1 309.5 313.4 312.8 318.112
  Deferred Taxes -144.8 -80.3 -145.3 -131.1 -143.378
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 642.4 659.2 621.2 793.3 377.888
  Cash Taxes Paid 580.1 466.3 437.2 407.5 292.169
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 371.1 338.8 340.8 336.1 368.045
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -1178.9 -771.3 320.9 -457.1 4.163
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -1607.6 -476.4 -322.4 -462.6 -251.64
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -644.5 -372 -303.8 -328.9 -250.957
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -963.1 -104.4 -18.6 -133.7 -0.683
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -282.4 -1834 -3020.1 -1846.4 -1746.65
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών 176.2 -34.9 -40.6 -135.6 252.417
  Total Cash Dividends Paid -618.5 -587.1 -488 -420.8 -322.934
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -793.9 -2547.8 -2081.2 -624.2 -522.567
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 953.8 1335.8 -410.3 -665.8 -1153.57
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις 3.2 4.9 -1.3 -6 5.885
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 33.1 -60.9 64.8 6.3 -48.708
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line 477.4 2020.1 1633.8 948.7 370.8
  Cash From Operating Activities 88.2 1919.9 1278.9 639.7 26.3
  Cash From Operating Activities 70.4 264 194.8 130.3 65.5
  Amortization 83.7 317.1 237.8 156.5 78
  Deferred Taxes -2.7 -144.8 -108.8 -24.2 -11.6
  Non-Cash Items 151.2 642.4 459.2 305.7 157.8
  Cash Taxes Paid 40.7 580.1 430.2 177.2 38.9
  Cash Interest Paid 113 371.1 266.9 177.9 76.1
  Changes in Working Capital -691.8 -1178.9 -1137.9 -877.3 -634.2
  Cash From Investing Activities -233.4 -1607.6 -1050.5 -473.9 -195.6
  Capital Expenditures -209.9 -644.5 -410.7 -235.8 -106.3
  Other Investing Cash Flow Items, Total -23.5 -963.1 -639.8 -238.1 -89.3
  Cash From Financing Activities 98.1 -282.4 -263.6 -8 415.7
  Financing Cash Flow Items 41.9 176.2 -34.4 -34 -32.1
  Total Cash Dividends Paid -156.5 -618.5 -462.9 -307.1 -150.9
  Issuance (Retirement) of Stock, Net -290.3 -793.9 -690.2 -655.2 -373.5
  Issuance (Retirement) of Debt, Net 503 953.8 923.9 988.3 972.2
  Foreign Exchange Effects -0.3 3.2 0 -10.9 -11
  Net Change in Cash -47.4 33.1 -35.2 146.9 235.4
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 8.1892 20961453 4051 2023-06-30 LOW
  The Sherwin Williams Company (ESOP) Corporation 7.6921 19689197 -949888 2023-02-21 LOW
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 4.1706 10675266 -330908 2023-06-30 LOW
  State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 4.0562 10382442 211790 2023-06-30 LOW
  MFS Investment Management Investment Advisor/Hedge Fund 2.1661 5544521 -1511798 2023-06-30 LOW
  T. Rowe Price Associates, Inc. Investment Advisor 1.8235 4667511 -2665075 2023-06-30 LOW
  Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.6703 4275332 95785 2023-06-30 LOW
  Fiera Capital Corporation Investment Advisor/Hedge Fund 1.1944 3057380 -150801 2023-06-30 LOW
  Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 1.1776 3014304 -1714938 2023-06-30 LOW
  Parnassus Investments, LLC Investment Advisor 1.1714 2998298 13212 2023-06-30 LOW
  Capital World Investors Investment Advisor 1.0671 2731442 -579628 2023-06-30 LOW
  ClearBridge Investments, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 1.0291 2634093 596009 2023-06-30 LOW
  Morgan Stanley Smith Barney LLC Investment Advisor 0.9773 2501488 151227 2023-06-30 LOW
  Goldman Sachs Asset Management, L.P. Investment Advisor 0.9685 2478925 282791 2023-06-30 LOW
  Janus Henderson Investors Investment Advisor/Hedge Fund 0.962 2462431 633939 2023-06-30 LOW
  AllianceBernstein L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.9122 2334986 -92835 2023-06-30 LOW
  Capital International Investors Investment Advisor 0.8943 2289232 -602859 2023-06-30 LOW
  Viking Global Investors LP Investment Advisor/Hedge Fund 0.8887 2274718 22658 2023-06-30 MED
  Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 0.8203 2099758 354349 2022-12-31 LOW
  Capital Research Global Investors Investment Advisor 0.8173 2091975 640084 2023-06-30 LOW

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Sherwin-Williams Company profile

  Σχετικά με την Sherwin Williams

  Η Sherwin-Williams Company ασχολείται με την ανάπτυξη, την παραγωγή, τη διανομή και την πώληση χρωμάτων, επιχρισμάτων και συναφών προϊόντων. Ο τομέας Americas Group της Εταιρείας πωλεί μια σειρά αρχιτεκτονικών χρωμάτων, επιχρισμάτων και συναφών προϊόντων μέσω αντιπροσώπων, οικιακών κέντρων, διανομέων, καταστημάτων σιδηρικών και άλλων λιανοπωλητών σε όλη τη Λατινική Αμερική. Ο τομέας Consumer Brands Group προμηθεύει ένα χαρτοφυλάκιο επώνυμων και ιδιωτικής ετικέτας αρχιτεκτονικών χρωμάτων, λεκέδων, βερνικιών, βιομηχανικών προϊόντων, προϊόντων φινιρίσματος ξύλου, συντηρητικών ξύλου, εφαρμογών, αναστολέων διάβρωσης, αερολυμάτων, σφραγίδων και συγκολλητικών σε λιανοπωλητές και διανομείς σε όλη τη Βόρεια Αμερική, καθώς και στην Κίνα και την Ευρώπη. Ο τομέας Performance Coatings Group αναπτύσσει και πωλεί βιομηχανικά επιχρίσματα για φινίρισμα ξύλου και γενικές βιομηχανικές (μεταλλικές και πλαστικές) εφαρμογές, επισκευές αυτοκινήτων, προστατευτικά και θαλάσσια επιχρίσματα, επιχρίσματα πηνίων, επιχρίσματα συσκευασίας και ρητίνες και χρωστικές με βάση τις επιδόσεις.

  Industry: Paints & Coatings

  101 West Prospect Avenue
  CLEVELAND
  OHIO 44115-1075
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0200%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0118%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.50
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0200%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0019%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.030
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 7.0

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 570.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου