Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές Sharp Corporation - 6753 CFD

757.0
2.31%
5.0
Χαμηλό: 752.9
Υψηλό: 775
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 00:00

Mon - Fri: 00:00 - 02:30 03:30 - 06:00

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 5.0
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.010936 %
Charges from borrowed part ($-0.44)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.010936%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.011287 %
Charges from borrowed part ($-0.45)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.011287%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα JPY
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο Japan
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Sharp Corp ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘B’ score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 774.9
Άνοιγμα* 775
Μεταβολή 1 έτους* -28.37%
Εύρος ημέρας* 752.9 - 775
Εύρος 52 εβδ. 775.00-1,096.00
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 3.09M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 45.36M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 506.02B
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 649.27M
Έσοδα 2,548.12B
EPS -400.58
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta 1.79
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Aug 3, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Jun 2, 2023 759.2 -21.9 -2.80% 781.1 781.3 752.9
Jun 1, 2023 774.9 -19.2 -2.42% 794.1 798.4 767.8
May 31, 2023 792.8 -27.0 -3.29% 819.8 820.0 785.8
May 30, 2023 823.7 3.8 0.46% 819.9 826.4 809.7
May 29, 2023 817.8 -8.1 -0.98% 825.9 826.0 810.7
May 26, 2023 817.8 -15.1 -1.81% 832.9 838.6 812.7
May 25, 2023 832.7 -6.1 -0.73% 838.8 845.2 827.7
May 24, 2023 844.7 9.8 1.17% 834.9 845.8 831.8
May 23, 2023 847.7 -15.2 -1.76% 862.9 864.1 836.7
May 22, 2023 860.7 5.6 0.65% 855.1 863.7 852.6
May 19, 2023 859.7 3.0 0.35% 856.7 861.4 847.6
May 18, 2023 858.7 -9.2 -1.06% 867.9 875.9 855.6
May 17, 2023 867.7 -12.4 -1.41% 880.1 886.1 859.6
May 16, 2023 882.6 10.9 1.25% 871.7 890.1 871.7
May 15, 2023 872.7 -25.0 -2.78% 897.7 903.6 867.6
May 12, 2023 902.6 -26.8 -2.88% 929.4 934.5 897.5
May 11, 2023 982.3 3.8 0.39% 978.5 991.6 971.3
May 10, 2023 988.4 2.8 0.28% 985.6 989.4 970.3
May 9, 2023 981.3 5.8 0.59% 975.5 988.9 969.5
May 8, 2023 974.3 24.8 2.61% 949.5 981.0 945.4

Sharp Corporation Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
Friday, June 23, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

01:00

Χώρα

JP

Γεγονός

Sharp Corp Annual Shareholders Meeting
Sharp Corp Annual Shareholders Meeting

Forecast

-

Previous

-
Thursday, August 3, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

06:00

Χώρα

JP

Γεγονός

Q1 2024 Sharp Corp Earnings Release
Q1 2024 Sharp Corp Earnings Release

Forecast

-

Previous

-
Thursday, November 2, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

06:00

Χώρα

JP

Γεγονός

Q2 2024 Sharp Corp Earnings Release
Q2 2024 Sharp Corp Earnings Release

Forecast

-

Previous

-
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2023 2022 2021 2020 2019
Συνολικά έσοδα 2548120 2495590 2425910 2262280 2394770
Έσοδα 2548120 2495590 2425910 2262280 2394770
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 2217280 2063860 2004590 1857010 1974700
Ακαθάριστο Εισόδημα 330832 431724 421317 405277 420068
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 2788270 2447200 2345160 2234710 2331240
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 356550 325298 317236 329961 310811
Έρευνα & Ανάπτυξη 21708 20968 23851 31868
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 214430 36324 2367 23886 13858
Other Operating Expenses, Total 1 2 1 1 1
Λειτουργικά Έσοδα -240149 48392 80745 27578 63530
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -1336 32142 -12596 -1072 -15140
Gain (Loss) on Sale of Assets 5857 10537 5620 5798 9438
Άλλο, Καθαρό -3415 -1269 -7327 27 600
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -239043 89802 66442 32331 58428
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -261653 73757 52227 14558 57194
Δικαίωμα Μειοψηφίας 814 234 1036 -831 6817
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -260839 73991 53263 13727 64011
Καθαρά Κέρδη -260839 73991 53263 13727 64011
Total Adjustments to Net Income -1 0 -1 -2877
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -260840 73991 53263 13726 61134
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -260840 73991 53263 13726 61134
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -260840 73991 53263 13726 64011
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 640.4 610.799 610.833 635.041 809.549
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -407.308 121.138 87.1973 21.6143 79.07
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 40 30 18 20
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -195.608 155.813 83.0112 34.4398 84.4145
Ρύθμιση Αραίωσης 2877
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Συνολικά έσοδα 581030 709091 695822 562174 601544
Έσοδα 581030 709091 695822 562174 601544
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 520419 618886 606881 471099 492446
Ακαθάριστο Εισόδημα 60611 90205 88941 91075 109098
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 830143 711910 701438 544775 607450
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 86616 92349 92626 84959 88268
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 223108 674 1932 -11284 26735
Λειτουργικά Έσοδα -249113 -2819 -5616 17399 -5906
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -3955 -8185 -1857 12661 4547
Gain (Loss) on Sale of Assets 352 4040 544 921 1955
Άλλο, Καθαρό -684 274 -1711 -1294 4963
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -253400 -6690 -8640 29687 5559
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -255283 -17859 -15412 26901 3976
Δικαίωμα Μειοψηφίας 1692 269 -1173 26 -824
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -253591 -17590 -16585 26927 3152
Καθαρά Κέρδη -253591 -17590 -16585 26927 3152
Total Adjustments to Net Income -1 2 -1 -1 0
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -253592 -17588 -16586 26926 3152
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -253592 -17588 -16586 26926 3152
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -253592 -17588 -16586 26926 3152
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 648.386 647.626 645.154 620.434 610.802
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -391.113 -27.1576 -25.7086 43.3987 5.16043
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0 40
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -167.802 -30.536 -24.3102 25.573 34.1773
Other Operating Expenses, Total 1 -1 1 1
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2023 2022 2021 2020 2019
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 1087090 1230630 1188770 1081150 1131600
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 262058 287361 341917 225049 266648
Μετρητά & Ισοδύναμα 262058 287361 341917 225049 266648
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 435008 484818 453688 420989 528430
Accounts Receivable - Trade, Net 435008 484818 453688 420989 528430
Total Inventory 299307 310283 263066 292840 241481
Other Current Assets, Total 90714 148166 130099 142270 95046
Total Assets 1772960 1956290 1927230 1811910 1848550
Property/Plant/Equipment, Total - Net 389257 418260 438486 400948 395663
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 2206710 2208070 2193320 2150320 2219520
Accumulated Depreciation, Total -1817460 -1789820 -1754840 -1749380 -1823860
Intangibles, Net 29561 42285 45114 45292 39505
Long Term Investments 216207 171392 164181 187542 187097
Other Long Term Assets, Total 44565 93723 90675 96977 94681
Total Current Liabilities 838440 808198 885582 864583 811878
Accounts Payable 371872 422374 396422 348330 410150
Accrued Expenses 130429 124904 123855 116080 134704
Notes Payable/Short Term Debt 47095 148352 236507 79741
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 138739 9488 17520 4275 36067
Other Current Liabilities, Total 197400 204337 199433 159391 151216
Total Liabilities 1564220 1501720 1576580 1555340 1506860
Total Long Term Debt 585618 577177 567707 545509 551398
Long Term Debt 585618 572270 561893 538744 538205
Capital Lease Obligations 4907 5814 6765 13193
Minority Interest 13618 14696 13493 14392 15642
Other Liabilities, Total 126541 101644 109798 130856 127944
Total Equity 208744 454573 350646 256567 341689
Redeemable Preferred Stock 108000
Common Stock 5000 5000 5000 5000 0
Additional Paid-In Capital 148929 108623 109126 108853 105725
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 60095 345522 289848 247576 248061
Treasury Stock - Common -13749 -13747 -14053 -13993 -13987
Unrealized Gain (Loss) 26469 20169 16617 8048 13531
Other Equity, Total -18000 -10994 -55892 -98917 -119641
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 1772960 1956290 1927230 1811910 1848550
Total Common Shares Outstanding 649.273 610.822 610.802 532.103 532.107
Total Preferred Shares Outstanding 0.108
Goodwill, Net 6284
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 1087090 1218910 1269510 1194970 1230630
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 262058 262883 256550 248615 287361
Μετρητά & Ισοδύναμα 262058 262883 256550 248615 287361
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 435008 504381 533845 461256 484818
Accounts Receivable - Trade, Net 435008 504381 533845 461256 484818
Total Inventory 299307 357880 380268 379152 310283
Other Current Assets, Total 90714 93767 98848 105948 148166
Total Assets 1772960 2132670 2226930 2161660 1956290
Property/Plant/Equipment, Total - Net 389257 547925 561784 560207 418260
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 2206710 2355300 2383660 2370390 2208070
Accumulated Depreciation, Total -1817460 -1807370 -1821880 -1810180 -1789820
Intangibles, Net 29561 30956 32439 33483 42285
Long Term Investments 216207 232431 256184 260923 171392
Other Long Term Assets, Total 44565 51143 53510 57280 93723
Total Current Liabilities 838440 950733 952107 876005 808198
Accounts Payable 371872 457055 477737 450898 422374
Accrued Expenses 130429 11648 22056 13116 124904
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 47095
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 138739 133975 91475 67147 9488
Other Current Liabilities, Total 197400 348055 360839 344844 204337
Total Liabilities 1564220 1670760 1709410 1638030 1501720
Total Long Term Debt 585618 585467 620978 620291 577177
Long Term Debt 585618 585467 620978 620291 572270
Capital Lease Obligations 4907
Minority Interest 13618 15104 16580 15167 14696
Other Liabilities, Total 126541 119460 119746 126568 101644
Total Equity 208744 461905 517518 523629 454573
Common Stock 5000 5000 5000 5000 5000
Additional Paid-In Capital 148929 148929 148930 148961 108623
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 60095 313688 331280 347872 345522
Treasury Stock - Common -13749 -13749 -13748 -13747 -13747
Unrealized Gain (Loss) 26469 23214 28456 26295 20169
Other Equity, Total -18000 -15177 17600 9248 -10994
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 1772960 2132670 2226930 2161660 1956290
Total Common Shares Outstanding 649.273 649.274 649.274 649.275 610.822
Goodwill, Net 6284 51303 53501 54796
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2023 2022 2021 2020 2019
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -239043 89802 66442 32331 58428
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 16845 75158 204642 68454 79679
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 89799 72397 71942 72630 78849
Μη Χρηματικά Στοιχεία 227133 12593 2646 21879 9530
Cash Taxes Paid 13946 27425 5820 10968 15208
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 8918 4453 5401 4716 4382
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -61044 -99634 63612 -58386 -67128
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -40967 -31448 -14114 -128249 -168052
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -57014 -63073 -51382 -94106 -143313
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 16047 31625 37268 -34143 -24739
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -18483 -124291 -76724 4560 -88517
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -9005 -3486 -11834 -10874 -4330
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -75 -97078 -85164
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 14947 -102493 -53835 127540 22053
Συναλλαγματικές Επιδράσεις 9859 27148 8665 -3239 1685
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -32746 -53433 122469 -58474 -175205
Total Cash Dividends Paid -24425 -18312 -10980 -15028 -21076
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Net income/Starting Line -239043 14357 21047 29687 89802
Cash From Operating Activities 16845 -12386 -27418 -16311 75158
Cash From Operating Activities 89799 62852 39802 17251 72397
Non-Cash Items 227133 800 -2863 -17856 12593
Cash Taxes Paid 13946 8883 -105 4233 27425
Cash Interest Paid 8918 6909 3488 1483 4453
Changes in Working Capital -61044 -90395 -85404 -45393 -99634
Cash From Investing Activities -40967 -26926 -19945 -9455 -31448
Capital Expenditures -57014 -43324 -28662 -14865 -63073
Other Investing Cash Flow Items, Total 16047 16398 8717 5410 31625
Cash From Financing Activities -18483 -711 -7588 -28132 -124291
Financing Cash Flow Items -9005 -6142 -3822 -4383 -3486
Total Cash Dividends Paid -24425 -24419 -24411 -23634 -18312
Issuance (Retirement) of Stock, Net
Issuance (Retirement) of Debt, Net 14947 29850 20645 -115 -102493
Foreign Exchange Effects 9859 9114 20617 13838 27148
Net Change in Cash -32746 -30909 -34334 -40060 -53433
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Hon Hai Precision Industry Co Ltd Corporation 22.2784 144900000 0 2022-09-30 LOW
SIO International Holdings Ltd. Corporation 13.2047 85884000 50784000 2022-09-30
Foxconn (Far East) Ltd. Corporation 11.7857 76655000 0 2022-09-30 LOW
Foxconn Technology Co Ltd Corporation 9.9384 64640000 0 2022-09-30 LOW
Clearstream Banking SA Corporation 5.9761 38869000 38869000 2022-09-30 LOW
World Praise Limited Corporation 5.9123 38453680 38453680 2022-06-27
Nomura Asset Management Co., Ltd. Investment Advisor 2.5799 16779673 62400 2023-04-30 LOW
ES Platform LP Corporation 1.6068 10451000 -50785000 2022-09-30
Nikko Asset Management Co., Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 1.2544 8158805 -12000 2023-04-30 LOW
Daiwa Asset Management Co., Ltd. Investment Advisor 1.2245 7964222 -48375 2023-04-30 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.8838 5748222 12800 2023-04-30 LOW
LGT Bank Ltd. Bank and Trust 0.774 5034000 5034000 2022-09-30 LOW
Nippon Life Insurance Company Insurance Company 0.7274 4731000 0 2022-09-30 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 0.6481 4215507 76100 2023-04-30 LOW
Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management Co., Ltd. Investment Advisor 0.5523 3592023 -39000 2023-04-30 LOW
Makita Corporation Corporation 0.5511 3584200 0 2022-03-31 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 0.4766 3099761 582440 2022-12-31 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.2947 1917031 -3100 2023-04-30 LOW
BlackRock Japan Co., Ltd. Investment Advisor 0.2908 1891300 -42000 2023-04-30 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.2119 1378368 -1500 2023-04-30 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

535K+

Έμποροι

87K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$113M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$64M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Sharp Corporation Company profile

Σχετικά με την Sharp Corporation

Η Sharp Corporation ασχολείται με την κατασκευή και την πώληση τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, ηλεκτρικού εξοπλισμού, ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ηλεκτρονικών εξαρτημάτων. Η εταιρεία δραστηριοποιείται μέσω τεσσάρων τομέων. Ο τομέας Smart Home παρέχει μεταξύ άλλων κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικά λεξικά, αριθμομηχανές, μονάδες ελέγχου δικτύου, ψυγεία. Ο τομέας Smart Business Solution παρέχει κυρίως ψηφιακές περιφερειακές συσκευές πολλαπλών λειτουργιών, οθόνες πληροφοριών, εξοπλισμό συστημάτων σημείων πώλησης (POS), ηλεκτρονικά μητρώα. Ο τομέας ηλεκτρονικών συσκευών Internet of Things (IOT) παρέχει κυρίως μονάδες αισθητήρων, αισθητήρες προσέγγισης, αισθητήρες σκόνης, λέιζερ ημιαγωγών, κάμερες οχημάτων. Ο τομέας Advanced Display System περιλαμβάνει κυρίως έγχρωμες τηλεοράσεις με οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD), συσκευές εγγραφής δίσκων Blu-ray, μονάδες ήχου και οθόνης.

Industry: Household Electronics (NEC)

匠町1番地
堺区
SAKAI-SHI
OSAKA-FU 590-8522
JP

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Gold

1,948.36 Price
-1.480% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0185%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0103%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

BTC/USD

27,224.45 Price
+1.100% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

Oil - Crude

71.98 Price
+2.450% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0201%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0018%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.04

XRP/USD

0.53 Price
+2.680% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00427

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 535.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου