Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Sensus Healthcare, Inc. - SRTS CFD

-
0%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread -
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.024068 %
Charges from borrowed part ($-0.96)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.024068%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.001846 %
Charges from borrowed part ($0.07)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.001846%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* N/A
Άνοιγμα* N/A
Μεταβολή 1 έτους* N/A
Εύρος ημέρας* N/A
Εύρος 52 εβδ. 4.80-15.25
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 164.49K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 4.93M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 82.44M
Αναλογία P/E 3.45
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 16.39M
Έσοδα 44.53M
EPS 1.46
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta 0.69
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων May 3, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low

Sensus Healthcare, Inc. Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 44.532 27.042 9.57693 27.2633 26.4272
Έσοδα 44.532 27.042 9.57693 27.2633 26.4272
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 14.904 10.054 4.32784 9.7061 9.5163
Ακαθάριστο Εισόδημα 29.628 16.988 5.24909 17.5571 16.9109
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 29.701 22.922 16.465 29.2315 28.4325
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 11.337 9.432 9.32554 13.1078 12.6558
Έρευνα & Ανάπτυξη 3.46 3.436 4.15743 6.41762 6.26041
Λειτουργικά Έσοδα 14.831 4.12 -6.88808 -1.96829 -2.00535
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 0.38 0 0.05256 0.26829 -0.01741
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 27.99 4.119 -6.83553 -1.7 -2.02276
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 24.244 4.119 -6.83553 -1.7 -2.02276
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 24.244 4.119 -6.83553 -1.7 -2.02276
Καθαρά Κέρδη 24.244 4.119 -6.83553 -1.7 -2.02276
Total Adjustments to Net Income
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 24.244 4.119 -6.83553 -1.7 -2.02276
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 24.244 4.119 -6.83553 -1.7 -2.02276
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 24.244 4.119 -6.83553 -1.7 -2.02276
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 16.6182 16.5031 16.4341 16.2327 14.1158
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 1.45888 0.24959 -0.41594 -0.10473 -0.1433
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.79282 0.25783 -0.49783 -0.10473 -0.1433
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 -1.34579
Gain (Loss) on Sale of Assets 12.779 -0.001
Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022 Dec 2021
Συνολικά έσοδα 13.105 9.01 12.08 10.338 13.025
Έσοδα 13.105 9.01 12.08 10.338 13.025
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 4.754 3.136 3.824 3.189 4.169
Ακαθάριστο Εισόδημα 8.351 5.874 8.256 7.149 8.856
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 8.932 6.849 7.51 6.408 7.706
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 3.02 2.967 2.859 2.491 2.431
Έρευνα & Ανάπτυξη 1.158 0.746 0.827 0.728 1.106
Λειτουργικά Έσοδα 4.173 2.161 4.57 3.93 5.319
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 0.235 0.118 0.024 0.001 0
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 4.408 2.279 4.594 16.71 5.318
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 2.831 1.829 3.524 16.062 5.318
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 2.831 1.829 3.524 16.062 5.318
Καθαρά Κέρδη 2.831 1.829 3.524 16.062 5.318
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 2.831 1.829 3.524 16.062 5.318
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 2.831 1.829 3.524 16.062 5.318
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 2.831 1.829 3.524 16.062 5.318
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 16.5771 16.595 16.6315 16.6416 16.6018
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.17078 0.11021 0.21189 0.96517 0.32033
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.17078 0.11021 0.21189 0.22705 0.32045
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0
Gain (Loss) on Sale of Assets 0 0 0 12.779 -0.001
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 31.245 25.1711 34.0032 31.9022 17.8867
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 14.519 14.907 15.4897 15.3764 11.1901
Μετρητά & Ισοδύναμα 14.519 14.907 8.10029 12.4843 10.0855
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0 7.38941 2.89219 1.10464
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 12.13 3.77594 14.0112 13.1459 4.95826
Accounts Receivable - Trade, Net 12.13 3.77594 14.0112 13.1459 4.95826
Total Inventory 1.759 4.42711 2.99712 1.62882 1.17138
Prepaid Expenses 2.837 2.06104 1.50518 1.75099 0.56697
Total Assets 32.24 28.0099 36.9245 33.2512 18.8352
Property/Plant/Equipment, Total - Net 0.774 2.43156 2.48247 0.89103 0.39408
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 2.985 4.29572 3.71273 1.74904
Accumulated Depreciation, Total -2.211 -1.86416 -1.23027 -0.85801
Intangibles, Net 0.146 0.33788 0.33735 0.43374 0.53012
Long Term Investments 0 0
Other Long Term Assets, Total 0.075 0.06939 0.10156 0.02427 0.02427
Total Current Liabilities 5.963 4.85609 6.46831 6.02448 7.08183
Payable/Accrued 4.058 2.87372 4.77944 5.16624 4.06789
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 2.21497
Other Current Liabilities, Total 1.68 1.67897 1.37935 0.85824 0.79896
Total Liabilities 6.225 6.51429 8.92313 6.79121 7.15491
Total Long Term Debt 0 0.26678 0 0 0
Other Liabilities, Total 0.262 1.39142 2.45481 0.76673 0.07308
Total Equity 26.015 21.4956 28.0014 26.46 11.6803
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0
Common Stock 0.167 0.16564 0.1654 0.16146 0.13522
Additional Paid-In Capital 44.115 43.7009 43.3141 39.9579 23.1816
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -17.942 -22.0611 -15.2255 -13.5255 -11.5028
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 32.24 28.0099 36.9245 33.2512 18.8352
Total Common Shares Outstanding 16.6173 16.4911 16.4858 16.1125 13.4887
Treasury Stock - Common -0.325 -0.3099 -0.25257 -0.13382 -0.13382
Accrued Expenses 0.174 0.30341 0.30952
Long Term Debt 0 0.26678
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 0.051
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 48.462 31.245 24.469 24.391 23.915
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 32.83 14.519 16.391 15.204 13.652
Μετρητά & Ισοδύναμα 32.83 14.519 16.391 15.204 13.652
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 10.54 12.13 4.069 4.579 4.056
Accounts Receivable - Trade, Net 10.54 12.13 4.069 4.579 4.056
Total Inventory 2.326 1.759 2.041 3.132 4.298
Prepaid Expenses 2.766 2.837 1.968 1.476 1.909
Total Assets 53.929 32.24 25.626 26.362 26.482
Property/Plant/Equipment, Total - Net 1.564 0.774 0.918 1.708 2.192
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 3.551 2.985 3.036 3.72 4.175
Accumulated Depreciation, Total -1.987 -2.211 -2.118 -2.012 -1.983
Intangibles, Net 0.122 0.146 0.17 0.194 0.307
Other Long Term Assets, Total 3.781 0.075 0.069 0.069 0.068
Total Current Liabilities 10.262 5.963 4.773 5.154 4.682
Payable/Accrued 4.418 4.058 2.686 3.026 2.828
Accrued Expenses 0.185 0.174 0.24 0.307 0.307
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0.105 0.159 0
Other Current Liabilities, Total 5.659 1.68 1.742 1.662 1.547
Total Liabilities 11.471 6.225 5.019 6.147 6.047
Total Long Term Debt 0 0 0 0 0.213
Long Term Debt 0 0 0 0.213
Other Liabilities, Total 1.209 0.262 0.246 0.993 1.152
Total Equity 42.458 26.015 20.607 20.215 20.435
Common Stock 0.168 0.167 0.167 0.166 0.166
Additional Paid-In Capital 44.518 44.115 44.025 43.82 43.761
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -1.88 -17.942 -23.26 -23.455 -23.176
Treasury Stock - Common -0.348 -0.325 -0.325 -0.316 -0.316
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 53.929 32.24 25.626 26.362 26.482
Total Common Shares Outstanding 16.6775 16.6173 16.6173 16.4896 16.4896
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 0 0.051
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 4.119 -6.83553 -1.7 -2.02276 -3.71051
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -0.286 -0.43418 -2.10664 -8.56373 -3.05661
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 0.613 0.72187 0.54572 0.65826 0.38792
Μη Χρηματικά Στοιχεία 1.12 0.11821 1.34984 1.09115 0.83485
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 0.002 0.01246 0 0.15669 0.04332
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -6.138 5.56127 -2.3022 -8.29038 -0.56886
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες 0.129 7.03086 -4.89781 -2.64239 6.17391
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -0.128 -0.35855 -0.40059 -0.85483 -0.28759
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 0.257 7.38941 -4.49722 -1.78756 6.46151
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -0.231 0.21001 2.62048 13.6049 1.92568
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -0.015 -0.05733 -0.11875 -1.52098 -0.28929
Total Cash Dividends Paid 0
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0 0.00056 2.73924 17.3409 0
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -0.216 0.26678 0 -2.21497 2.21497
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -0.388 6.80669 -4.38397 2.39879 5.04299
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Net income/Starting Line 16.062 4.119 -1.199 -1.394 -1.115
Cash From Operating Activities 3.082 -0.286 1.494 0.241 -1.115
Cash From Operating Activities 0.092 0.613 0.472 0.345 0.208
Non-Cash Items -12.747 1.12 0.683 0.35 0.086
Changes in Working Capital 3.419 -6.138 1.538 0.94 -0.294
Cash From Investing Activities 14.956 0.129 0.167 0.17 -0.08
Capital Expenditures -0.044 -0.128 -0.09 -0.087 -0.08
Other Investing Cash Flow Items, Total 15 0.257 0.257 0.257 0
Cash From Financing Activities 0.273 -0.231 -0.177 -0.114 -0.06
Financing Cash Flow Items -0.023 -0.015 -0.015 -0.006 -0.006
Issuance (Retirement) of Debt, Net -0.051 -0.216 -0.162 -0.108 -0.054
Net Change in Cash 18.311 -0.388 1.484 0.297 -1.255
Cash Interest Paid 0 0.002 0.001 0.001
Issuance (Retirement) of Stock, Net 0.347 0
Deferred Taxes -3.744
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Solot (Edwin L) Individual Investor 9.4863 1554845 439736 2022-12-31 LOW
Sardano (Joseph C) Individual Investor 6.8961 1130293 -41588 2022-09-07 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 4.437 727236 133365 2022-12-31 LOW
Acadian Asset Management LLC Investment Advisor/Hedge Fund 4.1027 672456 76837 2022-12-31 MED
Cohen (Stephen Brad) Individual Investor 4.0913 670585 -160000 2022-04-12 LOW
Punch & Associates Investment Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 3.0353 497500 195160 2022-12-31 LOW
Hillsdale Investment Management Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 2.8689 470232 -74104 2022-12-31 MED
McCall (William H) Individual Investor 2.1049 345000 -10000 2022-05-10 LOW
Columbia Threadneedle Investments (US) Investment Advisor/Hedge Fund 1.3777 225806 99340 2022-12-31 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 1.1912 195245 0 2022-12-31 LOW
Renaissance Technologies LLC Hedge Fund 1.0905 178734 -87300 2022-12-31 HIGH
Empirical Wealth Management Investment Advisor 0.9116 149418 52911 2022-12-31 LOW
G2 Investment Partners Management LLC Hedge Fund 0.9017 147800 -314375 2022-12-31 HIGH
Navellier & Associates Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.7579 124217 6428 2022-12-31 MED
Newton Investment Management North America, LLC Investment Advisor 0.7527 123370 61870 2022-12-31 MED
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.7499 122917 1214 2022-12-31 LOW
Invenire Capital, LLC Investment Advisor 0.7252 118867 118867 2022-09-30 MED
O'Rear (Samuel) Individual Investor 0.6929 113570 -50000 2022-08-10 LOW
D. E. Shaw & Co., L.P. Hedge Fund 0.494 80972 55822 2022-12-31 MED
Sardano (Michael) Individual Investor 0.4623 75774 6255 2023-01-26 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

500K+

Έμποροι

92K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Sensus Healthcare, Inc. Company profile

Σχετικά με την Sensus Healthcare, Inc.

Η Sensus Healthcare, Inc. είναι εταιρεία ιατρικών συσκευών. Η εταιρεία επικεντρώνεται στην παροχή μη επεμβατικών θεραπειών τόσο για ογκολογικές όσο και για μη ογκολογικές δερματικές παθήσεις. Η εταιρεία χρησιμοποιεί μια τεχνολογία ακτίνων Χ χαμηλής ενέργειας γνωστή ως επιφανειακή ακτινοθεραπεία (SRT). Η Εταιρεία ενσωμάτωσε την SRT στο χαρτοφυλάκιο των συσκευών θεραπείας της: SRT-100, SRT-100 Plus και SRT-100 Vision. Το προϊόν της Εταιρείας, SRT-100, είναι ένα σύστημα επιφανειακής ακτινοθεραπείας χαμηλής ενέργειας με ακτίνες Χ φωτονίων που παρέχει στους ασθενείς μια εναλλακτική λύση στη χειρουργική επέμβαση για τη θεραπεία μη μελανωματικών καρκίνων του δέρματος, συμπεριλαμβανομένων των βασικοκυτταρικών και πλακώδων καρκίνων του δέρματος και άλλων δερματικών παθήσεων όπως τα χηλοειδή. Τα άλλα δύο προϊόντα της, όπως το SRT-100 Plus και το SRT-100 Vision, παρέχουν στους πελάτες πρόσθετες επιλογές σε σύγκριση με το βασικό μοντέλο SRT-100.

Industry: Medical Diagnostic & Testing Equipment

851 Broken Sound Pkwy NW Ste 215
BOCA RATON
FLORIDA 33487-3635
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

BTC/USD

27,005.35 Price
-2.690% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 66.00

Gold

1,957.78 Price
-1.100% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0180%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0097%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

Oil - Crude

73.01 Price
+5.490% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0182%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0037%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

XRP/USD

0.47 Price
+6.230% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00479

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου