Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Seagate Technology - STX CFD

69.24
2.22%
0.12
Χαμηλό: 69.02
Υψηλό: 70
Market Trading Hours* (UTC) Open now
Closes on Monday at 21:00

Mon - Fri: 14:30 - 21:00

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.12
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.030779 %
Charges from borrowed part ($-1.23)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.030779%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.013666 %
Charges from borrowed part ($-0.55)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.013666%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Seagate Technology Holdings PLC ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘B’ score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 70.87
Άνοιγμα* 69.24
Μεταβολή 1 έτους* -36.83%
Εύρος ημέρας* 69.02 - 70
Εύρος 52 εβδ. 47.47-113.50
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 4.21M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 53.55M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 14.64B
Αναλογία P/E 25.30
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 206.48M
Έσοδα 9.35B
EPS 2.80
Μέρισμα (Απόδοση %) 3.94978
Beta 1.09
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Apr 25, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Feb 3, 2023 70.87 0.38 0.54% 70.49 72.43 70.16
Feb 2, 2023 72.34 1.23 1.73% 71.11 73.67 70.19
Feb 1, 2023 70.46 2.80 4.14% 67.66 71.06 67.26
Jan 31, 2023 67.76 1.84 2.79% 65.92 67.81 65.20
Jan 30, 2023 66.70 -1.22 -1.80% 67.92 68.74 66.57
Jan 27, 2023 68.93 0.71 1.04% 68.22 69.90 68.00
Jan 26, 2023 68.90 0.51 0.75% 68.39 70.88 65.37
Jan 25, 2023 62.23 1.68 2.77% 60.55 62.93 60.34
Jan 24, 2023 62.19 -1.85 -2.89% 64.04 64.77 61.82
Jan 23, 2023 63.17 3.20 5.34% 59.97 63.68 59.88
Jan 20, 2023 59.30 1.33 2.29% 57.97 59.38 56.94
Jan 19, 2023 58.14 0.63 1.10% 57.51 58.83 57.01
Jan 18, 2023 58.63 -0.60 -1.01% 59.23 59.69 57.40
Jan 17, 2023 56.93 0.77 1.37% 56.16 57.09 55.82
Jan 13, 2023 57.22 0.47 0.83% 56.75 57.81 56.61
Jan 12, 2023 57.71 0.06 0.10% 57.65 58.32 56.66
Jan 11, 2023 57.14 0.81 1.44% 56.33 57.29 55.90
Jan 10, 2023 56.40 1.09 1.97% 55.31 56.45 55.05
Jan 9, 2023 55.28 -0.40 -0.72% 55.68 56.68 55.14
Jan 6, 2023 55.87 2.86 5.40% 53.01 56.03 52.88

Seagate Technology Events

Time (UTC) Country Event
No events scheduled
View all events
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Συνολικά έσοδα 11160 10771 11184 10390 10509 10681
Έσοδα 11160 10771 11184 10390 10509 10681
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 8545 7597 7820 7458 7667 7764
Ακαθάριστο Εισόδημα 2615 3174 3364 2932 2842 2917
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 10715 9717 9550 8903 9209 9189
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 635 606 562 453 473 502
Έρευνα & Ανάπτυξη 1237 1232 1026 991 973 903
Depreciation / Amortization 123 104 53 23 14 12
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 0 0
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 175 178 89 -22 82 8
Λειτουργικά Έσοδα 445 1054 1634 1487 1300 1492
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -195 -209 -188 -120 -181 -218
Άλλο, Καθαρό 24 -30 -28 5 -87 74
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 274 815 1418 1372 1032 1348
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 248 772 1706 2012 1004 1314
Δικαίωμα Μειοψηφίας 0
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 248 772 1706 2012 1004 1314
Καθαρά Κέρδη 248 772 1182 2012 1004 1314
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 248 772 1706 2012 1004 1314
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 248 772 1182 2012 1004 1314
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 248 772 1182 2012 1004 1314
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 302 299 292 285 265 245
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.82119 2.58194 5.84247 7.05965 3.78868 5.36327
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 2.43 2.52 2.52 2.52 2.58 2.66
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 1.34568 3.14585 6.04058 7.00947 4.08972 5.39509
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων -524 0 0
Q3 2021 Q4 2021 Q1 2021 Q2 2021 Q3 2022
Συνολικά έσοδα 2731 3013 3115 3116 2802
Έσοδα 2731 3013 3115 3116 2802
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 1991 2128 2159 2168 1996
Ακαθάριστο Εισόδημα 740 885 956 948 806
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 2345 2506 2529 2536 2373
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 126 136 133 136 141
Έρευνα & Ανάπτυξη 227 232 233 228 233
Depreciation / Amortization 3 3 3 3 3
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -2 7 1 1 0
Λειτουργικά Έσοδα 386 507 586 580 429
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -58 -59 -59 -61 -63
Άλλο, Καθαρό 11 49 6 -5 -15
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 339 497 533 514 351
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 329 482 526 501 346
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 329 482 526 501 346
Καθαρά Κέρδη 329 482 526 501 346
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 329 482 526 501 346
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 329 482 526 501 346
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 329 482 526 501 346
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 237 233 231 225 222
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 1.38819 2.06867 2.27706 2.22667 1.55856
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.67 0.67 0.67 0.7 0.7
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 1.38 2.09781 2.28133 2.231 1.55856
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 3533 5041 4310 4363 4114 3779
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1131 2539 1853 2220 1722 1211
Μετρητά & Ισοδύναμα 1125 2539 1853 2220 1722 658
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 6 0 553
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 1318 1199 1184 989 1115 1158
Accounts Receivable - Trade, Net 1318 1199 1184 989 1115 1158
Total Inventory 868 982 1053 970 1142 1204
Other Current Assets, Total 216 321 220 184 135 206
Total Assets 8213 9268 9410 8885 8930 8675
Property/Plant/Equipment, Total - Net 2160 1875 1792 1869 2232 2278
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 9884 9633 9525 9835 10315 10475
Accumulated Depreciation, Total -7724 -7758 -7733 -7966 -8083 -8197
Goodwill, Net 1237 1238 1237 1237 1237 1237
Intangibles, Net 448 281 188 111 58 29
Other Long Term Assets, Total 835 833 608 1305 1289 1334
Total Current Liabilities 2249 2626 3190 2232 2722 2921
Accounts Payable 1517 1626 1728 1420 1808 1725
Accrued Expenses 729 1000 782 641 728 798
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 3 181 171 167 153
Total Liabilities 6620 7904 7745 6723 7143 8044
Total Long Term Debt 4091 5021 4320 4253 4156 4894
Long Term Debt 4091 5021 4320 4253 4156 4894
Other Liabilities, Total 280 257 235 238 265 229
Total Equity 1593 1364 1665 2162 1787 631
Additional Paid-In Capital 5929 6152 6377 6545 6757 6977
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -4311 -4771 -4696 -4349 -4904 -6305
Unrealized Gain (Loss) 0 0 0 0
Other Equity, Total -25 -17 -16 -34.003 -66.003 -41.002
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 8213 9268 9410 8885 8930 8675
Total Common Shares Outstanding 298.572 291.8 287.17 269.098 256.719 227.383
Long Term Investments 1275 0 18
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 499 0 19 245
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0
Common Stock 0 0.003 0.003 0.002
Apr 2021 Jul 2021 Oct 2021 Dec 2021 Apr 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 3692 3779 3668 4450 4259
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1212 1209 991 1535 1138
Μετρητά & Ισοδύναμα 1212 1209 991 1535 1138
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 978 1158 1301 1399 1344
Accounts Receivable - Trade, Net 978 1158 1301 1399 1344
Total Inventory 1281 1204 1188 1287 1479
Other Current Assets, Total 221 208 188 229 298
Total Assets 8604 8675 8613 9375 9145
Property/Plant/Equipment, Total - Net 2317 2278 2213 2216 2197
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 10384 10378 10469 10521 10571
Accumulated Depreciation, Total -8169 -8197 -8256 -8305 -8374
Goodwill, Net 1237 1237 1237 1237 1237
Intangibles, Net 35 29 24 19 14
Other Long Term Assets, Total 1323 1352 1471 1453 1438
Total Current Liabilities 2993 2921 2889 2992 2881
Accounts Payable 1861 1725 1766 1812 1948
Accrued Expenses 733 798 727 791 751
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 245 245 245 235 30
Other Current Liabilities, Total 154 153 151 154 152
Total Liabilities 8120 8044 8012 8849 8724
Total Long Term Debt 4897 4894 4891 5626 5614
Long Term Debt 4897 4894 4891 5626 5614
Other Liabilities, Total 230 229 232 231 229
Total Equity 484 631 601 526 421
Common Stock 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
Additional Paid-In Capital 6939 6977 7044 7084 7151
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -6417 -6305 -6398 -6533 -6767
Other Equity, Total -38.002 -41.002 -45.002 -25.002 36.998
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 8604 8675 8613 9375 9145
Total Common Shares Outstanding 229.557 227.383 224.505 219.464 215.565
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 248 772 1182 2012 1004 1314
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 1680 1916 2113 1761 1714 1626
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 815 749 598 541 379 397
Deferred Taxes -2 3 193 -690 -6 -4
Μη Χρηματικά Στοιχεία 155 206 101 5 219 63
Cash Taxes Paid 40 33 43 39 -51 44
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 200 172 237 223 226 184
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 464 186 39 -107 118 -144
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -1211 -459 -1588 846 -635 -466
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -587 -434 -366 -602 -585 -498
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -624 -25 -1222 1448 -50 32
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -1820 -46 -1211 -2212 -1605 -1673
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -60 -27 -23 -31 -42 -52
Total Cash Dividends Paid -727 -561 -726 -713 -673 -649
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -1011 -374 -248 -894 -747 -1939
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -22 916 -214 -574 -143 967
Συναλλαγματικές Επιδράσεις -3 0 0 -1 -1 0
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -1354 1411 -686 394 -527 -513
Apr 2021 Jul 2021 Oct 2021 Dec 2021 Apr 2022
Net income/Starting Line 832 1314 526 1027 1373
Cash From Operating Activities 1148 1626 496 1017 1477
Cash From Operating Activities 294 397 104 212 324
Deferred Taxes -7 -4 -4 0 2
Non-Cash Items 79 63 36 92 152
Changes in Working Capital -50 -144 -166 -314 -374
Cash From Investing Activities -360 -466 -120 -196 -293
Capital Expenditures -374 -498 -117 -212 -309
Other Investing Cash Flow Items, Total 14 32 -3 16 16
Cash From Financing Activities -1298 -1673 -594 -495 -1255
Financing Cash Flow Items -52 -52 -43 -51 -51
Total Cash Dividends Paid -495 -649 -153 -304 -458
Issuance (Retirement) of Stock, Net -1724 -1939 -392 -859 -1245
Issuance (Retirement) of Debt, Net 973 967 -6 719 499
Foreign Exchange Effects 0 0
Net Change in Cash -510 -513 -218 326 -71
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 11.3222 23378511 -1186736 2022-09-30 LOW
ValueAct Capital Management, L.P. Hedge Fund 6.5076 13437070 0 2022-09-30 LOW
JP Morgan Asset Management Investment Advisor 6.0503 12492995 855046 2022-09-30 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 4.3352 8951455 1256349 2022-09-30 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 4.1628 8595517 -426471 2022-09-30 LOW
Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 3.8043 7855232 215731 2022-09-30 LOW
ClearBridge Investments, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 2.9973 6188896 -193713 2022-09-30 LOW
Managed Account Advisors LLC Investment Advisor 2.8482 5881070 -774281 2022-09-30 LOW
Sanders Capital, LLC Investment Advisor 2.7955 5772340 23318 2022-09-30 LOW
LSV Asset Management Investment Advisor 2.3346 4820585 -148600 2022-09-30 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.6801 3469084 81338 2022-09-30 LOW
Morgan Stanley Smith Barney LLC Investment Advisor 1.1553 2385558 -154173 2022-09-30 LOW
Mellon Investments Corporation Investment Advisor/Hedge Fund 1.0117 2089022 -205686 2022-09-30 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 0.9488 1959183 -23387 2021-12-31 LOW
Legal & General Investment Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.9397 1940274 -227482 2022-09-30 LOW
Holocene Advisors, LP Hedge Fund 0.7774 1605283 -404572 2022-09-30 HIGH
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.7577 1564487 -18810 2022-09-30 LOW
Invesco Capital Management LLC Investment Advisor 0.7549 1558756 228207 2022-09-30 LOW
BofA Global Research (US) Research Firm 0.7097 1465442 -820123 2022-09-30 LOW
BNY Mellon Wealth Management Investment Advisor/Hedge Fund 0.7025 1450567 259740 2022-09-30 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group
+485000+

Έμποροι

65000+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$48000000+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$28000000+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Calculate your hypothetical P&L if you had opened a CFD trade on a certain date (select a date) and closed on a different date (select a date).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
 • 2:1
 • 5:1
 • 10:1
 • 20:1
Μόχλευση
20:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Seagate Company profile

Σχετικά με την Seagate Technology

Η Seagate Technology public limited company είναι πάροχος τεχνολογίας και λύσεων ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεδομένων. Τα κύρια προϊόντα της εταιρείας είναι σκληροί δίσκοι (HDD). Εκτός από τους σκληρούς δίσκους, παράγει μια σειρά προϊόντων ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων υβριδικών δίσκων στερεάς κατάστασης, δίσκων στερεάς κατάστασης, καρτών PCIe (peripheral component interconnect express) και ελεγκτών SATA (serial advanced technology architecture). Το χαρτοφυλάκιο της τεχνολογίας αποθήκευσης περιλαμβάνει επίσης υποσυστήματα αποθήκευσης και λύσεις υπολογιστών υψηλών επιδόσεων. Τα προϊόντα της έχουν σχεδιαστεί για εφαρμογές σε εταιρικούς διακομιστές και συστήματα αποθήκευσης, υπολογιστικές εφαρμογές πελατών και μη υπολογιστικές εφαρμογές πελατών. Σχεδιάζει, κατασκευάζει και συναρμολογεί διάφορα εξαρτήματα που βρίσκονται στους δίσκους της, συμπεριλαμβανομένων των κεφαλών ανάγνωσης/εγγραφής και των μέσων εγγραφής. Οι δραστηριότητες σχεδιασμού και κατασκευής της βασίζονται σε τεχνολογικές πλατφόρμες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή διαφόρων προϊόντων δίσκων που εξυπηρετούν πολλαπλές εφαρμογές και αγορές αποθήκευσης δεδομένων.

Industry: Computer Hardware (NEC)

38/39 Fitzwilliam Square
Dublin 2
DUBLIN
DUBLIN D02 NX53
IE

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

XRP/USD

0.40 Price
+1.010% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.00320

US100

12,479.80 Price
-0.620% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0188%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0075%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 1.8

BTC/USD

23,033.60 Price
+0.600% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 60.00

Oil - Crude

74.55 Price
+1.550% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0248%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0087%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.03

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 485.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου