Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές Schibsted A - SCHAo CFD

203.7
0.49%
1.1
Χαμηλό: 201.2
Υψηλό: 204.3
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 07:00

Mon - Fri: 07:00 - 14:20

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 1.1
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.020806 %
Charges from borrowed part ($-0.21)
Trade size with leverage ~ $2,000.00
Money from leverage ~ $1,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.020806%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.001417 %
Charges from borrowed part ($-0.01)
Trade size with leverage ~ $2,000.00
Money from leverage ~ $1,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.001417%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα NOK
Περιθώριο 50%
Χρηματιστήριο Norway
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Schibsted ASA ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘B’ score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 202.7
Άνοιγμα* 201.2
Μεταβολή 1 έτους* 11.16%
Εύρος ημέρας* 201.2 - 204.3
Εύρος 52 εβδ. 142.00-232.40
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 143.75K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 4.17M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 46.62B
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 230.44M
Έσοδα 15.40B
EPS -29.56
Μέρισμα (Απόδοση %) 0.97561
Beta 0.97
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Jul 18, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
May 26, 2023 203.7 3.3 1.65% 200.4 204.6 200.3
May 25, 2023 202.7 3.1 1.55% 199.6 204.0 199.6
May 24, 2023 201.0 1.0 0.50% 200.0 203.2 199.6
May 23, 2023 203.0 2.2 1.10% 200.8 203.8 198.9
May 22, 2023 202.5 0.8 0.40% 201.7 204.3 199.6
May 19, 2023 206.0 3.4 1.68% 202.6 206.3 201.1
May 16, 2023 200.5 1.2 0.60% 199.3 203.3 198.1
May 15, 2023 199.3 0.9 0.45% 198.4 200.2 197.4
May 12, 2023 198.9 8.3 4.35% 190.6 199.2 190.4
May 11, 2023 197.7 9.1 4.83% 188.6 197.9 188.6
May 10, 2023 194.7 7.1 3.78% 187.6 195.4 184.7
May 9, 2023 193.7 -0.5 -0.26% 194.2 195.6 191.4
May 8, 2023 197.4 5.8 3.03% 191.6 197.5 191.6
May 5, 2023 195.1 2.8 1.46% 192.3 195.4 192.3
May 4, 2023 193.3 5.1 2.71% 188.2 193.5 186.9
May 3, 2023 192.2 4.6 2.45% 187.6 192.5 187.1
May 2, 2023 188.2 1.0 0.53% 187.2 191.8 186.7
Apr 28, 2023 188.0 6.7 3.70% 181.3 189.4 179.6
Apr 27, 2023 183.1 2.6 1.44% 180.5 183.5 177.2
Apr 26, 2023 179.6 2.4 1.35% 177.2 181.5 173.3

Schibsted A Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
Tuesday, July 18, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

10:59

Χώρα

NO

Γεγονός

Q2 2023 Schibsted ASA Earnings Release
Q2 2023 Schibsted ASA Earnings Release

Forecast

-

Previous

-
Wednesday, October 25, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

10:59

Χώρα

NO

Γεγονός

Q3 2023 Schibsted ASA Earnings Release
Q3 2023 Schibsted ASA Earnings Release

Forecast

-

Previous

-
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 15272 14623 12908 19075 18059
Έσοδα 15272 14623 12908 19075 18059
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 549 531 454 416 409
Ακαθάριστο Εισόδημα 14723 14092 12454 18659 17650
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 37478 33021 11807 16981 16266
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 5929 5486 4905 7101 6598
Depreciation / Amortization 1116 983 829 1253 732
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 482 193 44 -1 -60
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 23014 19968 202 560 796
Other Operating Expenses, Total 6388 5860 5373 7652 7791
Λειτουργικά Έσοδα -22206 -18398 1101 2094 1793
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 415 -201 -144 -124 -103
Άλλο, Καθαρό -453 -19 -16 -22 -9
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -22244 -18618 941 1948 1681
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -22498 -18898 1069 1196 716
Δικαίωμα Μειοψηφίας -60 274 22 -247 -68
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -22558 -18624 1091 949 648
Καθαρά Κέρδη -22582 41341 858 949 648
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -22558 -18624 1091 949 648
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -22582 41341 858 949 648
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -22582 41341 858 949 648
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 233.931 233.959 234.376 237.737 238.562
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -96.4302 -79.6037 4.65492 3.99181 2.71628
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 2 2 2 0 2
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -32.4835 -24.1273 5.21513 5.5776 6.01941
Total Adjustments to Net Income 0 0
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων -24 59965 -233
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Συνολικά έσοδα 3776 3988 3756 3880 3648
Έσοδα 3776 3988 3756 3880 3648
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 125 138 125 138 148
Ακαθάριστο Εισόδημα 3651 3850 3631 3742 3500
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 1770 3550 6737 10145 17046
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 1572 1554 1389 1534 1453
Depreciation / Amortization 314 292 283 278 263
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) -7199 -350 3182 6617 13565
Other Operating Expenses, Total 1663 1646 1588 1589 1565
Λειτουργικά Έσοδα 2006 438 -2981 -6265 -13398
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 177 566 -77 -84 11
Άλλο, Καθαρό -4 -445 -4 -1 -4
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 2179 559 -3062 -6350 -13391
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 2170 487 -3137 -6412 -13436
Δικαίωμα Μειοψηφίας -10 -9 -15 -19 -17
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 2160 478 -3152 -6431 -13453
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 -24 0 0 0
Καθαρά Κέρδη 2160 454 -3152 -6431 -13453
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 2160 478 -3152 -6430 -13454
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 2160 454 -3152 -6430 -13454
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 2150.03 454 -3152 -6430 -13454
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 230.442 233.549 234.175 233.988 234.014
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 9.33 2.04668 -13.46 -27.48 -57.4923
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 2 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -10.976 0.74109 -4.62773 -9.09853 -19.814
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 5295 270 170 -11 52
Total Adjustments to Net Income 0 1 -1
Ρύθμιση Αραίωσης -9.97437
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 5945 3125 38646 7294 5322
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 3738 1108 1306 3866 1844
Μετρητά & Ισοδύναμα 3738 1108 1306 3866 1844
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 2038 1820 1736 2802 3029
Accounts Receivable - Trade, Net 1587 1453 1355 2155 2160
Total Inventory 34 26 16 17 15
Prepaid Expenses 131 135 121 427 395
Other Current Assets, Total 4 36 35467 182 39
Total Assets 43708 64189 48478 32778 27325
Property/Plant/Equipment, Total - Net 2331 1875 2100 3063 806
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 4691 4165 4373 5682 3583
Accumulated Depreciation, Total -2360 -2290 -2272 -2619 -2777
Goodwill, Net 6279 5718 3628 12227 11729
Intangibles, Net 4110 3595 2390 5142 4792
Long Term Investments 23656 48637 994 4786 4367
Note Receivable - Long Term 12 18 19 17 0
Other Long Term Assets, Total 1375 1221 701 249 309
Total Current Liabilities 6288 6821 26209 6582 6430
Accounts Payable 335 398 360 735 1010
Accrued Expenses 1350 1232 1112 1565 1342
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 2049 3580 964 1441 389
Other Current Liabilities, Total 2554 1611 23773 2841 3689
Total Liabilities 15095 13857 38300 22279 12914
Total Long Term Debt 6385 4829 4593 6921 3837
Long Term Debt 4630 3592 3090 4729 3837
Deferred Income Tax 502 576 351 944 901
Minority Interest 188 201 5675 6383 262
Other Liabilities, Total 1732 1430 1472 1449 1484
Total Equity 28613 50332 10178 10499 14411
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 21453 44665 3966 3374 6854
Other Equity, Total 7160 5667 6212 7125 7557
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 43708 64189 48478 32778 27325
Total Common Shares Outstanding 232.657 234.037 233.849 234.173 238.329
Capital Lease Obligations 1755 1237 1503 2192
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 4985 5945 2700 2541 3524
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 2683 3738 287 293 1337
Μετρητά & Ισοδύναμα 2683 3738 287 293 1337
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 2302 2207 2413 2247 2187
Accounts Receivable - Trade, Net 2302 2207 2413 2247 2187
Other Current Assets, Total 1 0
Total Assets 46570 43708 44189 46421 50246
Property/Plant/Equipment, Total - Net 2539 2331 2394 2482 1901
Intangibles, Net 11079 10389 10225 10016 9373
Long Term Investments 26503 23523 27380 29883 33880
Other Long Term Assets, Total 1464 1520 1490 1499 1568
Total Current Liabilities 6456 6288 5635 5539 7019
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 2348 2049 1977 1980 3598
Other Current Liabilities, Total 4108 4239 3658 3559 3421
Total Liabilities 14972 15095 15582 15424 15175
Total Long Term Debt 6083 6385 7479 7531 5831
Long Term Debt 4142 4630 5670 5657 4587
Capital Lease Obligations 1941 1755 1809 1874 1244
Deferred Income Tax 530 502 564 580 550
Minority Interest 206 188 178 161 220
Other Liabilities, Total 1697 1732 1726 1613 1555
Total Equity 31598 28613 28607 30997 35071
Other Equity, Total 31598 28613 28607 30997 35071
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 46570 43708 44189 46421 50246
Total Common Shares Outstanding 230.442 232.657 234.008 234.037 234.037
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -22244 -18618 941 1948 1681
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 1684 2498 2402 2844 1781
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 23971 21103 1226 1537 1479
Μη Χρηματικά Στοιχεία 14 -114 -825 -980 -1024
Cash Taxes Paid 941
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -57 127 1060 339 -355
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες 2616 -5923 -6109 -2244 -953
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -1048 -951 -1069 -908 -817
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 3664 -4972 -5040 -1336 -136
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -1672 1909 2624 1429 -608
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -121 -360 -151 1858 -189
Total Cash Dividends Paid -468 -468 0 -477 -417
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -239 35 -82 -1060 -13
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -844 2702 2857 1108 11
Συναλλαγματικές Επιδράσεις 2 -54 -105 -7 -2
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 2630 -1570 -1188 2022 218
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Net income/Starting Line 2179 -22244 -22803 -19741 -13391
Cash From Operating Activities 215 1684 969 534 137
Cash From Operating Activities 23971 24079 20643 13796
Non-Cash Items -2017 14 -9 -191 -81
Cash Taxes Paid
Changes in Working Capital 53 -57 -298 -177 -187
Cash From Investing Activities -216 2616 -1377 -1103 -744
Capital Expenditures -235 -1048 -766 -530 -265
Other Investing Cash Flow Items, Total 19 3664 -611 -573 -479
Cash From Financing Activities -1062 -1672 -417 -249 847
Financing Cash Flow Items -210 -121 -118 -45 -33
Issuance (Retirement) of Stock, Net -499 -239 -36 -25 -33
Issuance (Retirement) of Debt, Net -353 -844 205 289 913
Foreign Exchange Effects 8 2 4 3 -11
Net Change in Cash -1055 2630 -821 -815 229
Cash Interest Paid
Total Cash Dividends Paid -468 -468 -468
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Blommenholm Industrier AS Venture Capital 29.4337 30746423 0 2023-01-17 LOW
Baillie Gifford & Co. Investment Advisor 10.6665 11142244 -101723 2023-01-17 LOW
Folketrygdfondet Pension Fund 7.1845 7504951 541213 2023-01-17 LOW
Blacksheep Master Fund Ltd. Corporation 4.0325 4212323 0 2023-01-17 LOW
Eminence Capital, LP Hedge Fund 3.7299 3896222 1414273 2023-01-17 MED
DNB Asset Management AS Investment Advisor/Hedge Fund 3.3284 3476836 537796 2023-01-17 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 2.9765 3109238 292530 2023-01-17 LOW
NYA WERMLANDS-TIDNINGENS AB Corporation 2.4813 2592000 0 2023-01-17
Danske Invest Asset Management AS Investment Advisor 1.7203 1797018 -2000 2023-03-31 LOW
Storebrand Kapitalforvaltning AS Investment Advisor 1.6887 1764041 59084 2023-01-17 LOW
Premier Asset Management Ltd Investment Advisor/Hedge Fund 1.4162 1479359 0 2023-01-31 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 1.2169 1271211 3197 2023-01-17 LOW
ODIN Forvaltning AS Investment Advisor 1.1438 1194765 -72000 2023-03-31 LOW
KLP Forsikring Pension Fund 1.0212 1066763 -133169 2023-01-17 LOW
Carmignac Gestion Investment Advisor/Hedge Fund 1.0024 1047138 -50833 2023-02-28 MED
Wellington Management Company, LLP Investment Advisor/Hedge Fund 0.8012 836918 0 2023-03-31 LOW
BNP Paribas Asset Management France SAS Investment Advisor/Hedge Fund 0.5927 619118 -25023 2023-04-30 LOW
Handelsbanken Kapitalförvaltning AB Investment Advisor/Hedge Fund 0.5448 569114 282691 2023-01-17 LOW
Eika Kapitalforvaltning AS Investment Advisor/Hedge Fund 0.4845 506074 308968 2023-02-28 MED
Aberdeen Standard Investments (Edinburgh) Investment Advisor 0.4796 501010 -19276 2023-03-31 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

530K+

Έμποροι

87K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$46M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$31M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Schibsted A Company profile

Σχετικά με την Schibsted A

Η Schibsted ASA είναι μια εταιρεία με έδρα τη Νορβηγία, η οποία λειτουργεί ως εταιρεία χαρτοφυλακίου για τον όμιλο Schibsted. Ο Όμιλος είναι οργανωμένος σε δύο λειτουργικούς τομείς: Marketplaces και Media. Ο τομέας Marketplaces περιλαμβάνει δραστηριότητες διαδικτυακών αγγελιών στη Νορβηγία και τη Σουηδία, συμπεριλαμβανομένων των FINN.no και Blocket.se. Ο τομέας Media αποτελείται από εκδοτικές δραστηριότητες στη Νορβηγία και τη Σουηδία, συμπεριλαμβανομένων των VG, Aftenposten, Stavanger Aftenblad, Bergens Tidende, Faedrelandsvennen, Aftonbladet, Svenska Dagbladet και Omni, εκτός από εταιρείες όπως οι Lendo, Prisjakt, Let's Deal, μεταξύ άλλων. Η εταιρεία διεξάγει τις δραστηριότητές της μέσω ενός δικτύου θυγατρικών που βρίσκονται σε όλο τον κόσμο και διανέμει τα προϊόντα της στην Ευρώπη, την Ασία, την Αφρική και την Αμερική. Η Εταιρεία κατέχει, μεταξύ άλλων, την Yapo.cl. και μερίδιο στην OLX Βραζιλίας.

Industry: Consumer Publishing (NEC)

Akersgata 55
OSLO
OSLO 0180
NO

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Oil - Crude

72.94 Price
+1.570% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0154%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0065%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.04

US100

14,326.80 Price
+2.750% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0255%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0032%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 3.0

Gold

1,946.90 Price
+0.290% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0185%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0103%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.60

XRP/USD

0.47 Price
+0.900% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00370

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 530.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου