Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 79% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Savara - SVRA CFD

  3.86
  0%
  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.07
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026346 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-5.01)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026346%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.004124 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.78)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.004124%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Savara Inc ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 3.86
  Άνοιγμα* 3.83
  Μεταβολή 1 έτους* 137.89%
  Εύρος ημέρας* 3.82 - 3.9
  Εύρος 52 εβδ. 1.39-4.21
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 506.89K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 9.72M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 504.82M
  Αναλογία P/E -100.00K
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 135.34M
  Έσοδα N/A
  EPS -0.31
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta 0.77
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Mar 28, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Dec 5, 2023 3.86 0.13 3.49% 3.73 3.91 3.72
  Dec 4, 2023 3.87 0.00 0.00% 3.87 3.95 3.75
  Dec 1, 2023 3.86 0.06 1.58% 3.80 3.90 3.69
  Nov 30, 2023 3.80 0.04 1.06% 3.76 3.95 3.69
  Nov 29, 2023 3.76 0.19 5.32% 3.57 3.77 3.57
  Nov 28, 2023 3.56 -0.12 -3.26% 3.68 3.72 3.56
  Nov 27, 2023 3.73 -0.03 -0.80% 3.76 3.78 3.67
  Nov 24, 2023 3.76 0.18 5.03% 3.58 3.77 3.58
  Nov 22, 2023 3.59 -0.13 -3.49% 3.72 3.79 3.58
  Nov 21, 2023 3.70 0.01 0.27% 3.69 3.81 3.69
  Nov 20, 2023 3.71 0.02 0.54% 3.69 3.77 3.64
  Nov 17, 2023 3.69 0.09 2.50% 3.60 3.73 3.54
  Nov 16, 2023 3.57 0.08 2.29% 3.49 3.64 3.49
  Nov 15, 2023 3.63 0.02 0.55% 3.61 3.72 3.60
  Nov 14, 2023 3.65 0.17 4.89% 3.48 3.66 3.40
  Nov 13, 2023 3.42 0.05 1.48% 3.37 3.43 3.28
  Nov 10, 2023 3.43 0.13 3.94% 3.30 3.44 3.08
  Nov 9, 2023 3.38 -0.30 -8.15% 3.68 3.68 3.38
  Nov 8, 2023 3.66 0.07 1.95% 3.59 3.83 3.59
  Nov 7, 2023 3.71 0.01 0.27% 3.70 3.77 3.57

  Savara Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Thursday, March 28, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  20:00

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q4 2023 Savara Inc Earnings Release
  Q4 2023 Savara Inc Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 0 0 0.257 0 0
  Έσοδα 0 0.257
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 38.839 41.477 49.557 79.025 70.045
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 10.929 12.35 14.264 13.081 10.654
  Έρευνα & Ανάπτυξη 27.879 28.991 35.038 38.781 37.173
  Depreciation / Amortization 0.031 0.136 0.255 0.311 0.526
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 26.852 21.692
  Λειτουργικά Έσοδα -38.839 -41.477 -49.3 -79.025 -70.045
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.107 -2.381 -1.208 -0.361 0.018
  Άλλο, Καθαρό 0.796 0.844 0.893 1.213 1.454
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -38.15 -43.014 -49.615 -78.173 -68.573
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -38.15 -43.014 -49.615 -78.173 -61.516
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -38.15 -43.014 -49.615 -78.173 -61.516
  Καθαρά Κέρδη -38.15 -43.014 -49.615 -78.173 -61.516
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -38.15 -43.014 -49.615 -78.173 -61.516
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -38.15 -43.014 -49.615 -78.173 -61.516
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -38.15 -43.014 -49.615 -78.173 -61.516
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 152.772 133.919 59.3091 40.0278 33.3007
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.24972 -0.32119 -0.83655 -1.95297 -1.84729
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.24972 -0.17185 -0.83655 -1.28214 -1.19589
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων
  Total Adjustments to Net Income
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Συνολικά έσοδα 0 0 0 0 0
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 12.221 12.112 10.875 10.535 9.383
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 3.302 3.366 3.242 2.376 2.957
  Έρευνα & Ανάπτυξη 8.911 8.738 7.626 8.151 6.418
  Depreciation / Amortization 0.008 0.008 0.007 0.008 0.008
  Λειτουργικά Έσοδα -12.221 -12.112 -10.875 -10.535 -9.383
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 0.742 0.794 0.574 0.144 -0.242
  Άλλο, Καθαρό 0.036 0.761 0.001 0.005 0.461
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -11.443 -10.557 -10.3 -10.386 -9.164
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -11.443 -10.557 -10.3 -10.386 -9.164
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -11.443 -10.557 -10.3 -10.386 -9.164
  Καθαρά Κέρδη -11.443 -10.557 -10.3 -10.386 -9.164
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -11.443 -10.557 -10.3 -10.386 -9.164
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -11.443 -10.557 -10.3 -10.386 -9.164
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -11.443 -10.557 -10.3 -10.386 -9.164
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 152.797 152.782 152.773 152.773 152.771
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.07489 -0.0691 -0.06742 -0.06798 -0.05999
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.07489 -0.0691 -0.06742 -0.06798 -0.05999
  Έσοδα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 128.954 165 85.121 124.067 113.344
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 125.876 161.171 82.188 121.761 110.83
  Μετρητά & Ισοδύναμα 52.1 34.012 22.88 49.804 24.301
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 0.954 1.144 1.695 1.617 1.684
  Προπληρωθέντα Εξοδα 2.053 2.329 1.044 0.431 0.723
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.071 0.356 0.194 0.258 0.107
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 139.777 176.598 97.745 136.203 152.287
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 0.151 0.373 0.356 1.025 0.522
  Υπεραξία, Καθαρό 26.918
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 10.656 11.274 12.218 11.111 11.372
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.016 -0.049 0.05 0.131
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 5.867 14.66 8.174 10.88 7.254
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 1.334 1.443 2.595 3.409 3.879
  Δεδουλευμένα Έξοδα 4.533 4.884 5.579 5.471 3.058
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 0 8.333 2 0.041
  Σύνολο Οφειλών 31.999 32.1 33.362 34.505 44.068
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 26.078 17.323 25.104 23.112 24.53
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 26.078 17.323 25.104 23.112 24.53
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 0
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 0
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 0.054 0.117 0.084 0.513 12.284
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 107.778 144.498 64.383 101.698 108.219
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net
  Κοινή Μετοχή 0.116 0.116 0.055 0.052 0.036
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 446.938 444.898 320.893 309.555 237.702
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -338.671 -300.521 -257.507 -207.892 -129.719
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -0.594 0.054 0.942 -0.017 0.2
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 139.777 176.598 97.745 136.203 152.287
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 114.046 114.037 54.153 50.7904 35.1461
  Total Preferred Shares Outstanding
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 73.776 127.159 59.308 71.957 86.529
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 2.074 2.452 2.329 2.699 1.89
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -1.923 -2.079 -1.973 -1.674 -1.368
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 0 0.276
  Unrealized Gain (Loss) -0.011 -0.049
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 170.096 107.9 117.626 128.954 137.069
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 168.251 105.179 114.777 125.876 134.077
  Μετρητά & Ισοδύναμα 27.69 22.745 33.984 52.1 119.841
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 140.561 82.434 80.793 73.776 14.236
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 0.951 1.001 1.04 0.954 0.861
  Προπληρωθέντα Εξοδα 0.732 1.561 1.571 2.053 2.029
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.162 0.159 0.238 0.071 0.102
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 182.072 119.833 129.359 139.777 147.758
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 0.277 0.264 0.047 0.051 0.059
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 10.497 10.781 10.818 10.656 9.754
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 1.202 0.888 0.868 0.116 0.876
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 8.963 5.885 4.922 5.867 5.163
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 3.219 2.502 1.573 1.334 0.893
  Δεδουλευμένα Έξοδα 5.744 3.383 3.349 4.533 4.27
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Σύνολο Οφειλών 35.528 32.118 31.104 31.999 31.244
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 26.281 26.213 26.145 26.078 26.01
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 26.281 26.213 26.145 26.078 26.01
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 0.284 0.02 0.037 0.054 0.071
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 146.544 87.715 98.255 107.778 116.514
  Κοινή Μετοχή 0.137 0.116 0.116 0.116 0.116
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 524.619 448.889 447.828 446.938 446.376
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -377.27 -360.671 -349.228 -338.671 -328.371
  Unrealized Gain (Loss) -0.062 -0.057 0.003 -0.011 -0.04
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -0.88 -0.562 -0.464 -0.594 -1.567
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 182.072 119.833 129.359 139.777 147.758
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 135.34 114.15 114.065 114.046 114.043
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 0 0
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -38.15 -43.014 -49.615 -78.173 -61.516
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -34.554 -40.081 -39.836 -45.123 -39.275
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 0.031 0.136 0.255 1.01 0.526
  Deferred Taxes -7.057
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 2.605 5.643 11.229 31.193 26.326
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 1.614 1.969 2.47 2.099 1.406
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 0.96 -2.846 -1.705 0.847 2.446
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες 52.645 -69.456 9.053 15.74 -13.619
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -0.009 -0.057 -3.294 -0.148 -0.141
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 52.654 -69.399 12.347 15.888 -13.478
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 0.087 120.806 3.689 54.908 55.193
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -0.003 -0.078
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0.002 120.884 4.203 54.949 46.374
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 0.088 0 -0.514 -0.041 8.819
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 18.088 11.132 -26.924 25.503 2.18
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις -0.09 -0.137 0.17 -0.022 -0.119
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line -10.557 -38.15 -27.85 -17.464 -8.3
  Cash From Operating Activities -12.026 -34.554 -25.903 -17.741 -8.425
  Cash From Operating Activities 0.008 0.031 0.024 0.016 0.008
  Non-Cash Items -0.006 2.605 2.258 1.636 1.04
  Cash Interest Paid 0.464 1.614 1.186 0.857 0.484
  Changes in Working Capital -1.471 0.96 -0.335 -1.929 -1.173
  Cash From Investing Activities -6.095 52.645 111.856 78.86 53.665
  Capital Expenditures -0.004 -0.009 -0.009 -0.005
  Other Investing Cash Flow Items, Total -6.091 52.654 111.865 78.865 53.665
  Cash From Financing Activities 0.026 0.087 0.086 0.087 -0.001
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 0.027 0.002 0 0 0
  Issuance (Retirement) of Debt, Net 0.088 0.088 0.088
  Foreign Exchange Effects -0.021 -0.09 -0.21 -0.065 -0.024
  Net Change in Cash -18.116 18.088 85.829 61.141 45.215
  Financing Cash Flow Items -0.001 -0.003 -0.002 -0.001 -0.001
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  New Enterprise Associates (NEA) Venture Capital 18.1036 24471264 333333 2023-07-17 LOW
  Farallon Capital Management, L.L.C. Hedge Fund 8.0697 10908086 0 2023-06-30 MED
  TCG Crossover Management, LLC Investment Advisor 7.3979 10000000 10000000 2023-07-17 MED
  Bain Capital Life Sciences Investors, LLC Investment Advisor 5.1143 6913208 -4709390 2023-07-17 LOW
  VR Adviser, LLC Venture Capital 4.6988 6351531 0 2023-06-30 MED
  Adage Capital Management, L.P. Hedge Fund 4.4865 6064551 -800000 2023-06-30 LOW
  Caxton Associates LP Hedge Fund 3.6848 4980804 -1915747 2023-06-30 HIGH
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 3.6807 4975352 248679 2023-06-30 LOW
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 3.3211 4489246 3460020 2023-06-30 LOW
  Jennison Associates LLC Investment Advisor/Hedge Fund 1.9782 2674032 2169150 2023-06-30 LOW
  AXA Investment Managers UK Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 1.6915 2286403 -542927 2023-06-30 LOW
  Ramsay (David A) Individual Investor 1.6284 2201142 100000 2023-05-26 LOW
  Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.3565 1833679 761326 2023-06-30 LOW
  State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.9932 1342562 1074551 2023-06-30 LOW
  Sio Capital Management, LLC Hedge Fund 0.7477 1010701 62244 2023-06-30 HIGH
  First Manhattan Co. LLC Investment Advisor 0.4817 651137 651137 2023-06-30 LOW
  Northern Trust Investments, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.4249 574391 429487 2023-06-30 LOW
  UBS O'Connor LLC Hedge Fund 0.2962 400352 -156161 2023-06-30 HIGH
  Bridgeway Capital Management, LLC Investment Advisor 0.2861 386793 0 2023-06-30 MED
  PGIM Securities Investment Trust Enterprise Investment Advisor 0.2753 372121 372121 2023-06-30 HIGH

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Savara Company profile

  Σχετικά με την Savara

  Η Savara Inc. είναι εταιρεία κλινικού σταδίου. Η εταιρεία επικεντρώνεται στις σπάνιες αναπνευστικές παθήσεις. Το κύριο πρόγραμμα της Εταιρείας, το διάλυμα νεφελοποιητή molgramostim (molgramostim), είναι ένας εισπνεόμενος παράγοντας διέγερσης αποικιών κοκκιοκυττάρων-μακροφάγων σε φάση ανάπτυξης ΙΙΙ για την αυτοάνοση πνευμονική κυψελιδική πρωτεΐνωση (aPAP). Η molgramostim ένα εισπνεόμενο σκεύασμα ανασυνδυασμένου ανθρώπινου GM-CSF, αναπτύσσεται για τη θεραπεία της aPAP. Η πνευμονική κυψελιδική πρωτεΐνωση (PAP) είναι μια σπάνια πνευμονοπάθεια που χαρακτηρίζεται από τη συσσώρευση επιφανειοδραστικού παράγοντα στις κυψελίδες ή τους αεροφόρους σάκους των πνευμόνων.

  Industry: Bio Therapeutic Drugs

  6836 Bee Cave Road
  Building 3, Suite 201
  AUSTIN
  TEXAS 78746
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.01168
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0263%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0041%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 1.8
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0207%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0013%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.040
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0196%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0114%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.50

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 570.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου