Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές Sanara MedTech Inc. - SMTI CFD

-
0%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread -
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.025457 %
Charges from borrowed part ($-1.02)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.025457%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.003235 %
Charges from borrowed part ($0.13)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.003235%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* N/A
Άνοιγμα* N/A
Μεταβολή 1 έτους* N/A
Εύρος ημέρας* N/A
Εύρος 52 εβδ. 18.89-50.18
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 22.51K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 395.75K
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 281.15M
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 8.38M
Έσοδα 53.55M
EPS -0.72
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta 1.82
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Aug 14, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low

Sanara MedTech Inc. Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
Monday, August 14, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

10:59

Χώρα

US

Γεγονός

Q2 2023 Sanara Medtech Inc Earnings Release
Q2 2023 Sanara Medtech Inc Earnings Release

Forecast

-

Previous

-
Monday, November 13, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

10:59

Χώρα

US

Γεγονός

Q3 2023 Sanara Medtech Inc Earnings Release
Q3 2023 Sanara Medtech Inc Earnings Release

Forecast

-

Previous

-
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 45.8428 24.1439 15.587 11.7668 5.83784
Έσοδα 45.8428 24.1439 15.587 11.7668 5.83784
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 6.36085 2.31122 1.61663 1.2093 0.50742
Ακαθάριστο Εισόδημα 39.482 21.8327 13.9704 10.5575 5.33042
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 59.1156 31.5201 20.0354 14.5068 6.3397
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 45.7893 28.0532 18.7136 13.1776 5.74839
Depreciation / Amortization 2.37107 0.59698 0.29137 0.11995 0.08389
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 1.22731 0 -0.58617 0
Λειτουργικά Έσοδα -13.2727 -7.37616 -4.44844 -2.74006 -0.50186
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.66438 -0.61764 -0.01153 -0.10592 -0.07664
Άλλο, Καθαρό 0 0.01482 0.0102 -0.02208
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -13.9371 -7.9938 -4.44515 -2.83578 -0.60057
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -8.09233 -7.9938 -4.44515 -2.83578 -0.60057
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -7.9375 -7.92191 -4.35644 -2.81409 -0.60057
Καθαρά Κέρδη -7.9375 -7.92191 -4.35644 -2.81409 -0.60057
Total Adjustments to Net Income 0 -0.13126
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -7.9375 -7.92191 -4.35644 -2.81409 -0.73183
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -7.9375 -7.92191 -4.35644 -2.81409 -0.73183
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -7.9375 -7.92191 -4.35644 -2.81409 -0.73183
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 7.90679 7.34158 5.73454 2.13275 2.17164
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -1.00388 -1.07905 -0.75968 -1.31947 -0.337
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.90299 -1.07905 -0.8619 -1.31947 -0.337
Other Operating Expenses, Total
Δικαίωμα Μειοψηφίας 0.15483 0.07188 0.08871 0.02169
Έρευνα & Ανάπτυξη 3.36703 0.5587
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Συνολικά έσοδα 15.5219 15.3163 13.0446 17.482 7.81122
Έσοδα 15.5219 15.3163 13.0446 17.482 7.81122
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 2.12566 2.36912 2.22856 1.76317 0.80508
Ακαθάριστο Εισόδημα 13.3963 12.9472 10.816 15.7188 7.00614
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 16.7382 19.3681 16.167 23.5804 10.5881
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 12.9691 14.1104 12.0292 19.6498 8.92563
Έρευνα & Ανάπτυξη 1.31732 1.03401 1.06139 1.27164 0.20464
Depreciation / Amortization 0.77888 0.81432 0.81488 0.74187 0.20275
Λειτουργικά Έσοδα -1.21632 -4.05186 -3.12245 -6.09844 -2.77688
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.00001 -0.11163 -0.10969 -0.44306 -0.37963
Άλλο, Καθαρό
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -1.21633 -4.16349 -3.23214 -6.5415 -3.15651
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -1.21633 -4.16349 -1.52925 -2.39959 -3.15651
Δικαίωμα Μειοψηφίας 0.03843 0.05635 0.05879 0.03969 0.02718
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -1.1779 -4.10714 -1.47046 -2.3599 -3.12932
Καθαρά Κέρδη -1.1779 -4.10714 -1.47046 -2.3599 -3.12932
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -1.1779 -4.10714 -1.47046 -2.3599 -3.12932
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -1.1779 -4.10714 -1.47046 -2.3599 -3.12932
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -1.1779 -4.10714 -1.47046 -2.3599 -3.12932
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 8.17378 8.11653 8.10726 7.97207 7.60645
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.14411 -0.50602 -0.18138 -0.29602 -0.4114
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.14411 -0.37785 -0.17873 -0.28346 -0.35224
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 1.04031 0.033 0.154 0.45
Other Operating Expenses, Total -0.45269
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 20.6165 24.6085 4.48231 8.85576 0.97848
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 8.959 18.6528 0.45537 6.61193 0.73185
Cash 8.959 18.6528 0.45537 6.61193 0.73185
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 7.0039 2.99015 2.26688 1.33542 0.21471
Accounts Receivable - Trade, Net 7.0039 2.99015 2.26688 1.33542 0.21471
Total Inventory 3.549 2.04819 1.14825 0.74652 0
Prepaid Expenses 1.10461 0.91732 0.61182 0.1619 0.03193
Total Assets 61.0354 36.3964 9.82622 11.1172 3.04204
Property/Plant/Equipment, Total - Net 2.22284 2.04262 1.14624 0.7902 0.05283
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 2.96282 2.38519 1.27093 0.26565 0.12294
Accumulated Depreciation, Total -0.73999 -0.34257 -0.12469 -0.06069 -0.07012
Intangibles, Net 31.51 4.72797 3.09767 1.47119 0.05227
Total Current Liabilities 12.8063 6.02228 3.5399 2.63982 0.404
Accounts Payable 1.42674 0.59397 0.49484 0.40617 0.11747
Accrued Expenses 10.2167 5.42831 3.04506 2.23365 0.27606
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases
Other Current Liabilities, Total 1.16288 0.01047
Total Liabilities 19.2079 5.75603 3.67559 4.50307 1.92998
Total Long Term Debt 0 0 0 1.5 1.5
Long Term Debt 0 1.5 1.5
Capital Lease Obligations
Total Equity 41.8275 30.6404 6.15063 6.61409 1.11206
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 11.3681 0
Common Stock 0.0083 0.00768 0.0063 0.00357 0.23665
Additional Paid-In Capital 65.214 45.8678 13.1766 -2.08183 48.3565
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -23.3948 -15.235 -7.03224 -2.6758 -47.469
Treasury Stock - Common -0.01204
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 61.0354 36.3964 9.82622 11.1172 3.04204
Total Common Shares Outstanding 8.29996 7.67666 6.29701 3.571 2.36642
Total Preferred Shares Outstanding 0 1.13682 0
Long Term Investments 3.08428 5.01735 1.1 1.95846
Other Liabilities, Total 6.5091 0.22215 0.44609 0.58494 0.02598
Minority Interest -0.10756 -0.4884 -0.3104 -0.22169
Goodwill, Net 3.60178
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 19.0077 20.6165 20.5731 19.8273 22.494
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 7.28644 8.959 10.2854 12.6789 16.1431
Cash 7.28644 8.959 10.2854 12.6789 16.1431
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 6.5412 7.0039 5.53893 4.09677 3.55467
Accounts Receivable - Trade, Net 6.5412 7.0039 5.53893 4.09677 3.55467
Total Inventory 3.4317 3.549 3.73425 2.31224 2.17133
Prepaid Expenses 1.74834 1.10461 1.01451 0.73946 0.62492
Total Assets 59.9674 61.0354 61.4774 46.4777 33.9337
Property/Plant/Equipment, Total - Net 3.43484 2.22284 2.32532 1.81021 1.93405
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 4.2825 2.96282 2.95849 2.33757 2.35983
Accumulated Depreciation, Total -0.84766 -0.73999 -0.63317 -0.52736 -0.42577
Intangibles, Net 30.8388 31.51 32.2172 21.7559 4.61795
Long Term Investments 3.08428 3.08428 3.08428 3.08428 4.88772
Total Current Liabilities 10.6018 12.8063 9.20591 6.93047 5.23099
Accounts Payable 1.82135 1.42674 0.92288 1.47842 0.98122
Accrued Expenses 8.09404 10.2167 8.28303 5.45205 4.24977
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Total Liabilities 18.3426 19.2079 16.0194 10.2793 4.90246
Total Long Term Debt 0 0 0 0 0
Minority Interest -0.14598 -0.10756 -0.80952 -0.74809 -0.51558
Other Liabilities, Total 7.88679 6.5091 7.62301 4.09696 0.18704
Total Equity 41.6247 41.8275 45.458 36.1984 29.0313
Common Stock 0.00839 0.0083 0.0083 0.00802 0.00781
Additional Paid-In Capital 66.5294 65.214 64.5657 57.8507 47.4385
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -24.913 -23.3948 -19.1161 -21.6604 -18.415
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 59.9674 61.0354 61.4774 46.4777 33.9337
Total Common Shares Outstanding 8.38503 8.29996 8.30373 8.0154 7.8104
Long Term Debt
Goodwill, Net 3.60178 3.60178 3.27754
Other Current Liabilities, Total 0.68641 1.16288
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -8.09233 -7.9938 -4.44515 -2.83578 -0.60057
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -5.55487 -4.81453 -4.03452 -2.1674 0.27714
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 2.37107 0.59698 0.29137 0.11995 0.08389
Μη Χρηματικά Στοιχεία 5.49336 3.76418 1.29682 0.18788 0.08772
Cash Taxes Paid 0 0 0 0
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 0.00021 0.00071 0 0.04399 0
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 0.51783 -1.18188 -1.17757 0.36055 0.70611
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -3.51163 -5.28473 -2.74437 -1.1971 -0.00848
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -0.74702 -0.75045 -1.64437 -1.70531 -0.00848
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -0.62735 28.2967 0.62233 9.80001 0
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -0.62735 -0.64253 0 9.80001
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 28.9393 0.03933 0
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 0 0 0.583 0 0
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -9.69385 18.1975 -6.15656 6.43551 0.26866
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -2.76462 -4.53428 -1.1 0.50821
Deferred Taxes -5.8448
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Net income/Starting Line -1.21633 -8.09233 -3.92884 -6.4144 -3.15651
Cash From Operating Activities -1.74131 -5.55487 -4.90985 -3.2668 -2.11248
Cash From Operating Activities 0.77888 2.37107 1.55675 0.61478 0.20275
Non-Cash Items 0.28767 5.49336 3.22598 2.20476 1.11158
Cash Taxes Paid 0
Cash Interest Paid 0.00001 0.00021 0 0 0
Changes in Working Capital -1.59153 0.51783 0.08106 0.32808 -0.2703
Cash From Investing Activities -0.02706 -3.51163 -3.13468 -2.38427 -0.29435
Capital Expenditures -0.02771 -0.74702 -0.69365 -2.13461 -0.0447
Other Investing Cash Flow Items, Total 0.00065 -2.76462 -2.44103 -0.24966 -0.24966
Cash From Financing Activities 0.09581 -0.62735 -0.32293 -0.32293 -0.10293
Financing Cash Flow Items 0.09581 -0.62735 -0.32293 -0.32293 -0.10293
Issuance (Retirement) of Stock, Net 0 0 0
Issuance (Retirement) of Debt, Net 0 0 0 0
Net Change in Cash -1.67256 -9.69385 -8.36746 -5.974 -2.50976
Deferred Taxes -5.8448 -5.8448
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
FA Sanara, L.L.C. Corporation 41.8937 3511790 0 2023-04-17 LOW
Stuckert (James W) Individual Investor 11.461 960730 0 2023-04-17
Howell (Solomon Oden Jr) Individual Investor 5.8501 490394 0 2023-04-17
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.2787 107187 11128 2023-03-31 LOW
EAM Investors, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.6533 54762 -98 2022-12-31 HIGH
Fleming (Zachary B.) Individual Investor 0.4801 40243 0 2023-04-17 LOW
Millennium Management LLC Hedge Fund 0.4576 38361 30357 2023-03-31 HIGH
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.3503 29362 1252 2023-03-31 LOW
Morrison (Christopher A.) Individual Investor 0.3344 28032 0 2023-04-17
Nixon (Ronald T) Individual Investor 0.3254 27279 0 2023-04-17 MED
Susquehanna International Group, LLP Investment Advisor 0.3018 25295 10068 2023-03-31 MED
North Run Capital, LP Hedge Fund 0.2863 24000 0 2022-12-31 LOW
McNeil (Michael D.) Individual Investor 0.2747 23025 1000 2023-04-17 LOW
Diametric Capital Investment Advisor/Hedge Fund 0.2373 19891 -4994 2023-03-31 HIGH
Citadel Advisors LLC Hedge Fund 0.2165 18148 5578 2023-03-31 HIGH
Columbia Threadneedle Investments (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.2115 17732 3886 2023-03-31 LOW
Jane Street Capital, L.L.C. Research Firm 0.2099 17594 17594 2023-03-31 HIGH
Thorpe (Kenneth E) Individual Investor 0.2021 16945 0 2023-04-17
Salamone (Ann Beal) Individual Investor 0.1735 14544 0 2023-04-17 LOW
Baron Capital Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.1722 14435 3730 2023-03-31 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

535K+

Έμποροι

87K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$113M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$64M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Sanara MedTech Inc. Company profile

Σχετικά με την Sanara MedTech Inc.

Η Sanara MedTech Inc. είναι εταιρεία ιατρικής τεχνολογίας. Η εταιρεία επικεντρώνεται στην ανάπτυξη μετασχηματιστικών τεχνολογιών για τη βελτίωση των κλινικών αποτελεσμάτων και τη μείωση των δαπανών υγειονομικής περίθαλψης στις αγορές χειρουργικών και χρόνιων τραυμάτων και φροντίδας του δέρματος. Η εταιρεία διαθέτει επτά προϊόντα σε εφαρμογές φροντίδας χρόνιων και χειρουργικών τραυμάτων και έχει πολλά προϊόντα σε εξέλιξη. Τα προϊόντα φροντίδας χρόνιων τραυμάτων, HYCOL Hydrolyzed Collagen (Powder and Gel) (συλλογικά, HYCOL), BIAKOS Skin and Wound Cleanser (BIAKOS AWC) και BIAKŌS Skin and Wound Gel, χρησιμοποιούνται σε όλο το φάσμα της μεταχειρουργικής φροντίδας, συμπεριλαμβανομένης της κατ' οίκον περίθαλψης, των ξενώνων, των ιατρείων, των ποδολόγων, του λιανικού εμπορίου, των SNF και των κέντρων φροντίδας τραυμάτων. Τα προϊόντα φροντίδας χειρουργικών τραυμάτων, CellerateRX Surgical Activated Collagen (Powder and Gel) (συλλογικά, CellerateRX Surgical), χρησιμοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα χειρουργικών ειδικοτήτων για την προώθηση της επούλωσης των ασθενών και τη μείωση του κινδύνου επιπλοκών.

Industry: Pharmaceuticals (NEC)

1200 Summit Avenue
Suite 414
FORT WORTH
TEXAS 76102
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Gold

1,963.83 Price
-0.720% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0183%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0101%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

BTC/USD

26,932.05 Price
+0.380% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

US100

14,450.70 Price
+0.280% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0255%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0032%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 1.8

Oil - Crude

72.01 Price
+2.450% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0203%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0017%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.04

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 535.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου