Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Salesforce Inc - CRM CFD

  295.02
  1.17%
  Market Trading Hours* (UTC) Open now
  Closes on Friday at 21:00

  Mon - Thu: 08:10 - 00:00

  Fri: 08:10 - 21:00

  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.22
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026179 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.97)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026179%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003957 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.75)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003957%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Salesforce Inc ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘B’ score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 298.48
  Άνοιγμα* 298.35
  Μεταβολή 1 έτους* 58.16%
  Εύρος ημέρας* 294.17 - 299.2
  Εύρος 52 εβδ. 143.16-275.69
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 5.37M
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 112.25M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 265.68B
  Αναλογία P/E 104.18
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 968.00M
  Έσοδα 33.95B
  EPS 2.63
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta 1.28
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 28, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Apr 11, 2024 299.20 1.81 0.61% 297.39 300.86 295.45
  Apr 10, 2024 297.95 -3.92 -1.30% 301.87 302.89 294.95
  Apr 9, 2024 302.32 1.57 0.52% 300.75 305.49 299.12
  Apr 8, 2024 301.68 1.73 0.58% 299.95 303.41 299.19
  Apr 5, 2024 301.75 7.66 2.60% 294.09 303.31 292.46
  Apr 4, 2024 293.34 -11.41 -3.74% 304.75 311.21 292.01
  Apr 3, 2024 304.71 2.36 0.78% 302.35 307.10 298.95
  Apr 2, 2024 303.95 2.50 0.83% 301.45 304.35 294.83
  Apr 1, 2024 301.95 -1.00 -0.33% 302.95 303.45 299.76
  Mar 28, 2024 300.16 1.01 0.34% 299.15 302.71 296.49
  Mar 27, 2024 301.20 -4.19 -1.37% 305.39 309.05 298.59
  Mar 26, 2024 305.49 -0.54 -0.18% 306.03 307.88 302.95
  Mar 25, 2024 305.46 -1.05 -0.34% 306.51 307.66 301.45
  Mar 22, 2024 307.08 -1.27 -0.41% 308.35 310.02 305.74
  Mar 21, 2024 308.63 2.48 0.81% 306.15 311.73 304.95
  Mar 20, 2024 306.32 6.37 2.12% 299.95 307.27 297.95
  Mar 19, 2024 300.99 2.39 0.80% 298.60 301.71 294.18
  Mar 18, 2024 298.36 3.36 1.14% 295.00 300.90 294.90
  Mar 15, 2024 294.35 -6.56 -2.18% 300.91 303.07 293.68
  Mar 14, 2024 301.95 -2.64 -0.87% 304.59 309.36 300.95

  Salesforce Inc Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Wednesday, May 29, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  10:59

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q1 2025 Salesforce Inc Earnings Release
  Q1 2025 Salesforce Inc Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Friday, June 7, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  18:00

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Salesforce Inc Annual Shareholders Meeting
  Salesforce Inc Annual Shareholders Meeting

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Wednesday, August 28, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  10:59

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q2 2025 Salesforce Inc Earnings Release
  Q2 2025 Salesforce Inc Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Συνολικά έσοδα 31352 26492 21252 17098 13282
  Έσοδα 31352 26492 21252 17098 13282
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 8360 7026 5438 4235 3451
  Ακαθάριστο Εισόδημα 22992 19466 15814 12863 9831
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 30813 25995 20797 16801 12747
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 15163 13672 11302 9282 7151
  Έρευνα & Ανάπτυξη 5055 4465 3598 2766 1886
  Depreciation / Amortization 916 727 459 352 232
  Λειτουργικά Έσοδα 539 497 455 297 535
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -35 1046 2106 415 479
  Άλλο, Καθαρό 156 -11 -6 -31
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 660 1532 2561 706 983
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 208 1444 4095 132 1153
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 208 1444 4095 132 1153
  Καθαρά Κέρδη 208 1444 4072 126 1110
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 208 1444 4095 132 1153
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 208 1444 4072 126 1110
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 208 1444 4072 126 1110
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 997 974 930 850 775
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.20863 1.48255 4.40323 0.15529 1.48774
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 1.06856 1.58416 4.49059 0.28224 1.51039
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 -23 -6 -43
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 1319 105 0 166 27
  Jul 2023 Apr 2023 Jan 2023 Oct 2022 Jul 2022
  Συνολικά έσοδα 8603 8247 8384 7837 7720
  Έσοδα 8603 8247 8384 7837 7720
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 2113 2125 2100 2088 2127
  Ακαθάριστο Εισόδημα 6490 6122 6284 5749 5593
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 7207 8012 8397 7445 7569
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 3523 3569 3748 3785 3839
  Έρευνα & Ανάπτυξη 1220 1207 1128 1280 1329
  Depreciation / Amortization 222 223 223 224 232
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 129 888 1198 68 42
  Λειτουργικά Έσοδα 1396 235 -13 392 151
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -19 36 -7 16 11
  Άλλο, Καθαρό 115 55 53 67 19
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 1492 326 33 475 181
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 1267 199 -98 210 68
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 1267 199 -98 210 68
  Καθαρά Κέρδη 1267 199 -98 210 68
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 1267 199 -98 210 68
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 1267 199 -98 210 68
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 1267 199 -98 210 68
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 986 988 984 1000 1001
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 1.28499 0.20142 -0.09959 0.21 0.06793
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 1.39609 0.75006 0.69177 0.24006 0.0952
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 26395 22850 21889 15963 10683
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 12508 10537 11966 7947 4342
  Μετρητά & Ισοδύναμα 7016 5464 6195 4145 2669
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 5492 5073 5771 3802 1673
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 12531 11193 8932 7100 5712
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 12531 11193 8932 7100 5712
  Προπληρωθέντα Εξοδα 1356 1120 991 888 587
  Λοιπά Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 28 42
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 98849 95209 66301 55126 30737
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 6592 5695 5663 5415 2051
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 9294 8096 7618 7216 3834
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -2702 -2401 -1955 -1801 -1783
  Υπεραξία, Καθαρό 48568 47937 26318 25134 12851
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 7125 8978 4114 4724 2075
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 4672 4784 3909 1963 1302
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 2800 2544 2651 486 422
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 25891 21788 17728 14845 11255
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 165
  Δεδουλευμένα Έξοδα 590 686 766 750 2310
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 1439 114 35 53 216
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 17376 15628 12607 10686 8564
  Σύνολο Οφειλών 40490 37078 24808 21241 15132
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 9953 10863 2766 3005 3430
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 9419 10592 2673 2673 3173
  Υποχρεώσεις Κεφαλαιουχικής Μίσθωσης 534 271 93 332 257
  Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 58359 58131 41493 33885 15605
  Κοινή Μετοχή 1 1 1 1 1
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 55047 50919 35601 32116 13927
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 7585 7377 5933 1861 1735
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -274 -166 -42 -93 -58
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 98849 95209 66301 55126 30737
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 1009 989 919 893 770
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 2697 2421 1757 1441 1353
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 4646 4427 4314 3391 447
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0 0
  Payable/Accrued 6486 5360 4320 3356
  Treasury Stock - Common -4000
  Jul 2023 Apr 2023 Jan 2023 Oct 2022 Jul 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 21138 21981 26395 19209 21246
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 12397 13977 12508 11918 13533
  Μετρητά & Ισοδύναμα 6772 9155 7016 6076 6931
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 5625 4822 5492 5842 6602
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 7181 6404 12531 5824 6276
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 7181 6404 12531 5824 6276
  Προπληρωθέντα Εξοδα 1560 1600 1356 1467 1437
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 92447 93541 98849 91884 94148
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 6451 6341 6592 6418 6102
  Υπεραξία, Καθαρό 48566 48567 48568 48555 48568
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 6182 6654 7125 7598 8072
  Μακροπρόθεσμες Επενδύσεις 4778 4633 4672 5124 5124
  Γραμμάτια εισπρακτέα - Μακροπρόθεσμο 2352 2506 2697 2301 2367
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 2980 2859 2800 2679 2669
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 20805 21626 25891 18227 20080
  Payable/Accrued 5059 5733 6743 5285 5446
  Δεδουλευμένα Έξοδα 510 591 590 567 626
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 14237 15121 17376 11193 12825
  Σύνολο Οφειλών 34365 36129 40490 32533 34050
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 8424 9421 9419 9418 9416
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 8424 9421 9419 9418 9416
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 5136 5082 5180 4888 4554
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 58082 57412 58359 59351 60098
  Κοινή Μετοχή 1 1 1 1 1
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 57345 56026 55047 53891 52979
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) 9051 7784 7585 7683 7473
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -258 -255 -274 -481 -355
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 92447 93541 98849 91884 94148
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 1023 1016 1009 1002 999
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0
  Τρέχον Τμήμα Μακροπρόθεσμων Δανειακών/Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 999 181 1182 1182 1183
  Treasury Stock - Common -8057 -6144 -4000 -1743
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2023 2022 2021 2020 2019
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 208 1444 4072 126 1110
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 7111 6000 4801 4331 3398
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 3786 3298 2846 2135 962
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 5186 2916 -925 2400 1498
  Cash Taxes Paid 510 196 216 129 83
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 275 187 96 106 94
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -2069 -1658 -1192 -330 -172
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -1989 -14536 -3971 -2980 -5308
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -798 -717 -710 -643 -595
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -1191 -13819 -3261 -2337 -4713
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -3562 7838 1194 164 2010
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό -3139 1289 1321 840 704
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -423 6549 -127 -676 1306
  Συναλλαγματικές Επιδράσεις -8 -33 26 -39 26
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 1552 -731 2050 1476 126
  Apr 2023 Jan 2023 Oct 2022 Jul 2022 Apr 2022
  Net income/Starting Line 199 208 306 96 28
  Cash From Operating Activities 4491 7111 4323 4010 3676
  Cash From Operating Activities 1254 3786 2754 1813 906
  Non-Cash Items 1307 5186 3620 2377 1163
  Cash Taxes Paid 122 510 390 277 181
  Cash Interest Paid 46 275 184 138 46
  Changes in Working Capital 1731 -2069 -2357 -276 1579
  Cash From Investing Activities 347 -1989 -2301 -2834 -2457
  Capital Expenditures -243 -798 -580 -382 -179
  Other Investing Cash Flow Items, Total 590 -1191 -1721 -2452 -2278
  Cash From Financing Activities -2716 -3562 -1341 337 201
  Issuance (Retirement) of Stock, Net -1605 -3139 -989 455 274
  Issuance (Retirement) of Debt, Net -1111 -423 -352 -118 -73
  Foreign Exchange Effects 17 -8 -69 -46 -25
  Net Change in Cash 2139 1552 612 1467 1395

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Salesforce Company profile

  Σχετικά με την Salesforce.com

  Η Salesforce, Inc., πρώην Salesforce.com, Inc., είναι πάροχος πλατφόρμας διαχείρισης πελατειακών σχέσεων (CRM). Η πλατφόρμα Customer 360 της παρέχει μια πηγή, η οποία συνδέει τα δεδομένα των πελατών σε όλα τα συστήματα, τις εφαρμογές και τις συσκευές για να βοηθήσει τις εταιρείες να πωλούν, να εξυπηρετούν, να προωθούν και να διεξάγουν εμπόριο από οπουδήποτε. Επικεντρώνεται στο cloud, την κινητή τηλεφωνία, την κοινωνική δικτύωση, την ανάλυση και την τεχνητή νοημοσύνη, τα οποία συνδέουν τους πελάτες της και επιτρέπουν στις εταιρείες να μετασχηματίζουν τις επιχειρήσεις τους. Παρέχει επίσης τη δυνατότητα σε τρίτους να χρησιμοποιούν την πλατφόρμα της και τα εργαλεία ανάπτυξης για τη δημιουργία πρόσθετων λειτουργιών και εφαρμογών που τρέχουν στην πλατφόρμα της. Οι πελάτες της χρησιμοποιούν την προσφορά πωλήσεών της για την αποθήκευση δεδομένων, την παρακολούθηση των leads και της προόδου, την πρόβλεψη ευκαιριών, την απόκτηση πληροφοριών μέσω της ανάλυσης και της νοημοσύνης σχέσεων και την παράδοση προσφορών, συμβάσεων και τιμολογίων. Η προσφορά υπηρεσιών της βοηθά στη σύνδεση των αντιπροσώπων εξυπηρέτησης με τους πελάτες της σε οποιοδήποτε σημείο επαφής. Βοηθά τους πελάτες να επιλύουν ζητήματα ρουτίνας με προβλέψεις και συστάσεις.

  Industry: Cloud Computing Services

  Salesforce Tower
  415 Mission Street 3Rd Fl
  SAN FRANCISCO
  CALIFORNIA 94105
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 1.8
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 6.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
  Spread 0.01168

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 610.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου