Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Salesforce.com - CRM CFD

174.52
1.99%
0.55
Χαμηλό: 171.05
Υψηλό: 174.46
Market Trading Hours* (UTC) Open now
Closes on Friday at 01:00

Mon: 09:10 - 00:00

Tue - Thu: 00:00 - 01:00 09:10 - 00:00

Fri: 00:00 - 01:00 09:10 - 22:00

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.55
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.030779 %
Charges from borrowed part ($-1.23)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.030779%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.013666 %
Charges from borrowed part ($-0.55)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.013666%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Salesforce Inc ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘B’ score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 171.05
Άνοιγμα* 171.05
Μεταβολή 1 έτους* -26.21%
Εύρος ημέρας* 171.05 - 174.46
Εύρος 52 εβδ. 126.34-234.49
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 9.85M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 203.96M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 167.97B
Αναλογία P/E 605.36
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 1.00B
Έσοδα 30.29B
EPS 0.28
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta 1.18
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Feb 27, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Feb 2, 2023 171.87 0.07 0.04% 171.80 172.37 171.80
Feb 1, 2023 172.07 4.92 2.94% 167.15 172.83 164.83
Jan 31, 2023 167.15 2.29 1.39% 164.86 167.86 160.99
Jan 30, 2023 164.71 2.10 1.29% 162.61 166.14 161.09
Jan 27, 2023 164.04 0.26 0.16% 163.78 167.01 162.08
Jan 26, 2023 163.78 8.38 5.39% 155.40 165.12 155.40
Jan 25, 2023 155.40 2.80 1.83% 152.60 156.17 149.60
Jan 24, 2023 155.38 -0.16 -0.10% 155.54 158.12 153.09
Jan 23, 2023 155.54 -1.80 -1.14% 157.34 158.76 153.03
Jan 20, 2023 150.67 4.48 3.06% 146.19 151.30 143.31
Jan 19, 2023 146.11 0.65 0.45% 145.46 146.47 142.85
Jan 18, 2023 145.46 -2.37 -1.60% 147.83 149.25 143.32
Jan 17, 2023 147.83 -0.21 -0.14% 148.04 150.29 145.80
Jan 13, 2023 149.09 0.28 0.19% 148.81 149.75 145.40
Jan 12, 2023 148.81 4.09 2.83% 144.72 149.59 143.28
Jan 11, 2023 144.72 -2.31 -1.57% 147.03 147.52 142.31
Jan 10, 2023 147.03 0.38 0.26% 146.65 149.06 144.59
Jan 9, 2023 146.65 6.68 4.77% 139.97 148.99 139.93
Jan 6, 2023 139.94 4.10 3.02% 135.84 141.45 134.42
Jan 5, 2023 135.84 -2.88 -2.08% 138.72 139.61 133.86

Salesforce.com Events

Time (UTC) Country Event
No events scheduled
View all events
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Συνολικά έσοδα 8437 10540 13282 17098 21252 26492
Έσοδα 8437 10540 13282 17098 21252 26492
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 2234 2773 3451 4235 5438 7026
Ακαθάριστο Εισόδημα 6203 7767 9831 12863 15814 19466
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 8219 10086 12747 16801 20797 25995
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 4679 5639 7151 9282 11302 13672
Έρευνα & Ανάπτυξη 1208 1553 1886 2766 3598 4465
Depreciation / Amortization 98 121 232 352 459 727
Λειτουργικά Έσοδα 218 454 535 297 455 497
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -117 -17 479 415 2106 1046
Άλλο, Καθαρό 78 -17 -31 -6 -11
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 179 420 983 706 2561 1532
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 323 486 1153 132 4095 1444
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 323 486 1153 132 4095 1444
Καθαρά Κέρδη 323 360 1110 126 4072 1444
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 323 486 1153 132 4095 1444
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 323 360 1110 126 4072 1444
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 323 360 1110 126 4072 1444
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 700 735 775 850 930 974
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.46143 0.66122 1.48774 0.15529 4.40323 1.48255
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.46143 0.66122 1.51039 0.28224 4.49059 1.58416
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων -126 -43 -6 -23 0
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 27 166 0 105
Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2022
Συνολικά έσοδα 5963 6340 6863 7326
Έσοδα 5963 6340 6863 7326
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 1555 1613 1844 2014
Ακαθάριστο Εισόδημα 4408 4727 5019 5312
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 5623 6028 6836 7508
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 2983 3240 3542 3961
Έρευνα & Ανάπτυξη 951 1020 1203 1291
Depreciation / Amortization 120 135 236 236
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 14 20 11 6
Λειτουργικά Έσοδα 340 312 27 -182
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 269 506 302 -31
Άλλο, Καθαρό -5 8 -30 16
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 604 826 299 -197
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 469 535 468 -28
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 469 535 468 -28
Καθαρά Κέρδη 469 535 468 -28
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 469 535 468 -28
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 469 535 468 -28
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 469 535 468 -28
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 940 950 1001 985
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.49894 0.56316 0.46753 -0.02843
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.5105 0.57679 0.47468 -0.02447
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 5996.83 9584 10683 15963 21889 22850
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 2208.89 4521 4342 7947 11966 10537
Μετρητά & Ισοδύναμα 1606.55 2543 2669 4145 6195 5464
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 602.338 1978 1673 3802 5771 5073
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 3230.82 4592 5712 7100 8932 11193
Accounts Receivable - Trade, Net 3196.64 4592 5712 7100 8932 11193
Prepaid Expenses 232.112 453 587 888 991 1120
Other Current Assets, Total 325.008 18 42 28
Total Assets 17584.9 21984 30737 55126 66301 95209
Property/Plant/Equipment, Total - Net 1787.53 1947 2051 5415 5663 5695
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 2985.88 3403 3834 7216 7618 8096
Accumulated Depreciation, Total -1198.35 -1456 -1783 -1801 -1955 -2401
Goodwill, Net 7263.85 7314 12851 25134 26318 47937
Intangibles, Net 1294.26 973 2075 4724 4114 8978
Long Term Investments 566.953 677 1302 1963 3909 4784
Other Long Term Assets, Total 675.505 225 422 486 2651 2544
Total Current Liabilities 7295.47 10067 11255 14845 17728 21788
Accounts Payable 112.224 76 165
Accrued Expenses 1038.44 1971 2310 750 766 686
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 102.106 1025 216 53 35 114
Other Current Liabilities, Total 6042.69 6995 8564 10686 12607 15628
Total Liabilities 10084.8 11608 15132 21241 24808 37078
Total Long Term Debt 2689.95 695 3430 3005 2766 10863
Long Term Debt 2008.39 695 3173 2673 2673 10592
Capital Lease Obligations 681.561 257 332 93 271
Deferred Income Tax 99.378
Total Equity 7500.13 10376 15605 33885 41493 58131
Common Stock 0.708 1 1 1 1 1
Additional Paid-In Capital 8040.17 9752 13927 32116 35601 50919
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -464.91 635 1735 1861 5933 7377
Other Equity, Total -75.841 -12 -58 -93 -42 -166
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 17584.9 21984 30737 55126 66301 95209
Total Common Shares Outstanding 707.46 730 770 893 919 989
Note Receivable - Long Term 1264 1353 1441 1757 2421
Other Liabilities, Total 846 447 3391 4314 4427
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0 0
Payable/Accrued 3356 4320 5360
Apr 2021 Jul 2021 Oct 2021 Jan 2022 Apr 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 20444 16256 15957 22850 20411
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 15023 9650 9391 10537 13503
Μετρητά & Ισοδύναμα 8544 6299 4753 5464 6859
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 6479 3351 4638 5073 6644
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 4340 5285 5261 11193 5430
Accounts Receivable - Trade, Net 4340 5285 5261 11193 5430
Prepaid Expenses 1081 1321 1305 1120 1478
Total Assets 64885 88658 87436 95209 93022
Property/Plant/Equipment, Total - Net 5555 5834 5677 5695 5781
Goodwill, Net 26640 48103 47951 47937 48319
Intangibles, Net 3925 9746 9472 8978 8559
Long Term Investments 3944 4105 4004 4784 4936
Note Receivable - Long Term 1736 1820 1850 2342 2323
Other Long Term Assets, Total 2641 2794 2525 2623 2693
Total Current Liabilities 15323 17393 15035 21788 19899
Payable/Accrued 3439 4274 4231 5474 4603
Accrued Expenses 726 713 688 686 658
Notes Payable/Short Term Debt 0 1339 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 11158 11067 10116 15628 13636
Total Liabilities 22318 33138 30382 37078 34146
Total Long Term Debt 2672 10589 10591 10592 9595
Long Term Debt 2672 10589 10591 10592 9595
Other Liabilities, Total 4323 5156 4756 4698 4652
Total Equity 42567 55520 57054 58131 58876
Common Stock 1 1 1 1 1
Additional Paid-In Capital 36232 48666 49770 50919 51780
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 6402 6937 7405 7377 7405
Other Equity, Total -68 -84 -122 -166 -310
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 64885 88658 87436 95209 93022
Total Common Shares Outstanding 925 978 984 989 994
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 1002
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης 323 360 1110 126 4072 1444
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 2162 2738 3398 4331 4801 6000
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 632 753 962 2135 2846 3298
Μη Χρηματικά Στοιχεία 1290 1601 1498 2400 -925 2916
Cash Taxes Paid 36 53 83 129 216 196
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 55 40 94 106 96 187
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -83 24 -172 -330 -1192 -1658
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -2684 -2011 -5308 -2980 -3971 -14536
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -464 -534 -595 -643 -710 -717
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -2220 -1477 -4713 -2337 -3261 -13819
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 998 221 2010 164 1194 7838
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 401 650 704 840 1321 1289
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 597 -429 1306 -676 -127 6549
Συναλλαγματικές Επιδράσεις -27 -12 26 -39 26 -33
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 449 936 126 1476 2050 -731
Apr 2021 Jul 2021 Oct 2021 Jan 2022 Apr 2022
Net income/Starting Line 469 1004 1472 1444 28
Cash From Operating Activities 3228 3614 4018 6000 3676
Cash From Operating Activities 685 1404 2367 3298 906
Non-Cash Items 590 1038 1831 2916 1163
Cash Taxes Paid 49 83 151 196 181
Cash Interest Paid 46 48 94 187 46
Changes in Working Capital 1484 168 -1652 -1658 1579
Cash From Investing Activities -1047 -12101 -13077 -14536 -2457
Capital Expenditures -171 -384 -550 -717 -179
Other Investing Cash Flow Items, Total -876 -11717 -12527 -13819 -2278
Cash From Financing Activities 165 8605 7635 7838 201
Issuance (Retirement) of Stock, Net 225 600 1030 1289 274
Issuance (Retirement) of Debt, Net -60 8005 6605 6549 -73
Foreign Exchange Effects 3 -14 -18 -33 -25
Net Change in Cash 2349 104 -1442 -731 1395
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 8.0002 80001980 1096100 2022-09-30 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 4.5898 45898478 1110048 2022-09-30 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 4.4826 44825733 585881 2022-09-30 LOW
Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 4.1642 41642462 -6030627 2022-09-30 LOW
T. Rowe Price Associates, Inc. Investment Advisor 2.9022 29021939 -17685099 2022-09-30 LOW
Benioff (Marc Russell) Individual Investor 2.7754 27753609 0 2023-01-27 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.6967 16966660 397654 2022-09-30 LOW
Jennison Associates LLC Investment Advisor/Hedge Fund 1.3689 13688506 210376 2022-09-30 LOW
Fisher Investments Investment Advisor/Hedge Fund 1.2726 12725963 -2948998 2022-09-30 LOW
Wellington Management Company, LLP Investment Advisor/Hedge Fund 1.2263 12263009 -771027 2022-09-30 LOW
Polen Capital Management, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 1.1058 11057687 1228763 2022-09-30 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 1.0581 10581316 472173 2021-12-31 LOW
Loomis, Sayles & Company, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.9418 9418243 -381461 2022-09-30 LOW
Morgan Stanley Smith Barney LLC Investment Advisor 0.8944 8943980 484161 2022-09-30 LOW
Nuveen LLC Pension Fund 0.852 8520430 -1488189 2022-09-30 LOW
Northern Trust Investments, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.6778 6777707 -81918 2022-09-30 LOW
Legal & General Investment Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.6592 6591982 -196287 2022-09-30 LOW
Harris Associates L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.6563 6563115 1539978 2022-09-30 LOW
BofA Global Research (US) Research Firm 0.6065 6064608 -81633 2022-09-30 LOW
Parnassus Investments, LLC Investment Advisor 0.6018 6018220 2430503 2022-12-31 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group
+485000+

Έμποροι

65000+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$48000000+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$28000000+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Calculate your hypothetical P&L if you had opened a CFD trade on a certain date (select a date) and closed on a different date (select a date).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
 • 2:1
 • 5:1
 • 10:1
 • 20:1
Μόχλευση
20:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Salesforce Company profile

Σχετικά με την Salesforce.com

Η Salesforce, Inc., πρώην Salesforce.com, Inc., είναι πάροχος πλατφόρμας διαχείρισης πελατειακών σχέσεων (CRM). Η πλατφόρμα Customer 360 της παρέχει μια πηγή, η οποία συνδέει τα δεδομένα των πελατών σε όλα τα συστήματα, τις εφαρμογές και τις συσκευές για να βοηθήσει τις εταιρείες να πωλούν, να εξυπηρετούν, να προωθούν και να διεξάγουν εμπόριο από οπουδήποτε. Επικεντρώνεται στο cloud, την κινητή τηλεφωνία, την κοινωνική δικτύωση, την ανάλυση και την τεχνητή νοημοσύνη, τα οποία συνδέουν τους πελάτες της και επιτρέπουν στις εταιρείες να μετασχηματίζουν τις επιχειρήσεις τους. Παρέχει επίσης τη δυνατότητα σε τρίτους να χρησιμοποιούν την πλατφόρμα της και τα εργαλεία ανάπτυξης για τη δημιουργία πρόσθετων λειτουργιών και εφαρμογών που τρέχουν στην πλατφόρμα της. Οι πελάτες της χρησιμοποιούν την προσφορά πωλήσεών της για την αποθήκευση δεδομένων, την παρακολούθηση των leads και της προόδου, την πρόβλεψη ευκαιριών, την απόκτηση πληροφοριών μέσω της ανάλυσης και της νοημοσύνης σχέσεων και την παράδοση προσφορών, συμβάσεων και τιμολογίων. Η προσφορά υπηρεσιών της βοηθά στη σύνδεση των αντιπροσώπων εξυπηρέτησης με τους πελάτες της σε οποιοδήποτε σημείο επαφής. Βοηθά τους πελάτες να επιλύουν ζητήματα ρουτίνας με προβλέψεις και συστάσεις.

Industry: Cloud Computing Services

Salesforce Tower
415 Mission Street 3Rd Fl
SAN FRANCISCO
CALIFORNIA 94105
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Oil - Crude

76.43 Price
-0.340% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0204%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0049%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.03

XRP/USD

0.42 Price
+0.190% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.00325

BTC/USD

23,914.10 Price
+0.540% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0500%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0140%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 66.00

Natural Gas

2.53 Price
+1.000% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0896%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0602%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
Spread 0.005

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 485.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου