Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές SAB Biotherapeutics, Inc. - SABS CFD

0.91
5.81%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.06
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.025457 %
Charges from borrowed part ($-1.02)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.025457%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.003235 %
Charges from borrowed part ($0.13)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.003235%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 0.86
Άνοιγμα* 0.9
Μεταβολή 1 έτους* -52.38%
Εύρος ημέρας* 0.87 - 0.91
Εύρος 52 εβδ. 0.37-2.19
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 58.20K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 28.52M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 46.19M
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 50.40M
Έσοδα 12.68M
EPS -0.60
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta -100.00K
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Aug 8, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Jun 2, 2023 0.86 0.00 0.00% 0.86 0.88 0.86
Jun 1, 2023 0.87 0.00 0.00% 0.87 0.89 0.85
May 31, 2023 0.85 0.02 2.41% 0.83 0.88 0.83
May 30, 2023 0.87 0.05 6.10% 0.82 0.88 0.82
May 26, 2023 0.84 0.01 1.20% 0.83 0.86 0.82
May 25, 2023 0.82 -0.04 -4.65% 0.86 0.86 0.82
May 24, 2023 0.87 0.04 4.82% 0.83 0.87 0.83
May 23, 2023 0.84 -0.02 -2.33% 0.86 0.87 0.81
May 22, 2023 0.87 0.06 7.41% 0.81 0.90 0.80
May 19, 2023 0.79 -0.03 -3.66% 0.82 0.83 0.79
May 18, 2023 0.83 0.03 3.75% 0.80 0.85 0.80
May 17, 2023 0.82 0.05 6.49% 0.77 0.83 0.77
May 16, 2023 0.75 -0.08 -9.64% 0.83 0.83 0.73
May 15, 2023 0.85 -0.01 -1.16% 0.86 0.90 0.84
May 12, 2023 0.90 -0.03 -3.23% 0.93 0.95 0.85
May 11, 2023 0.90 -0.02 -2.17% 0.92 0.94 0.89
May 10, 2023 0.93 0.05 5.68% 0.88 0.93 0.88
May 9, 2023 0.89 -0.01 -1.11% 0.90 0.95 0.86
May 8, 2023 0.94 0.10 11.90% 0.84 0.97 0.82
May 5, 2023 0.84 0.03 3.70% 0.81 0.86 0.79

SAB Biotherapeutics, Inc. Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
Wednesday, June 14, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

18:30

Χώρα

US

Γεγονός

SAB Biotherapeutics Inc R&D Day
SAB Biotherapeutics Inc R&D Day

Forecast

-

Previous

-
Thursday, July 6, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

14:00

Χώρα

US

Γεγονός

SAB Biotherapeutics Inc Annual Shareholders Meeting
SAB Biotherapeutics Inc Annual Shareholders Meeting

Forecast

-

Previous

-
Tuesday, August 8, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

12:30

Χώρα

US

Γεγονός

Q2 2023 SAB Biotherapeutics Inc Earnings Release
Q2 2023 SAB Biotherapeutics Inc Earnings Release

Forecast

-

Previous

-
Monday, November 13, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

13:30

Χώρα

US

Γεγονός

Q3 2023 SAB Biotherapeutics Inc Earnings Release
Q3 2023 SAB Biotherapeutics Inc Earnings Release

Forecast

-

Previous

-
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020
Συνολικά έσοδα 23.9042 60.8761 55.2378
Έσοδα 23.9042 60.8761 55.2378
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 52.8218 73.6037 34.681
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 16.3833 17.0857 6.7723
Έρευνα & Ανάπτυξη 36.0325 57.1836 27.9087
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 -0.6656 0
Λειτουργικά Έσοδα -28.9176 -12.7276 20.5568
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 10.1687 -4.42241 -0.44302
Άλλο, Καθαρό 0.03375 0.00549 0.004
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -18.7152 -17.1445 20.1178
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -18.7408 -17.1445 20.1178
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -18.7408 -17.1445 20.1178
Καθαρά Κέρδη -18.7408 -17.1445 20.1178
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -18.7408 -17.1445 20.1178
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -18.7408 -17.1445 20.1178
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -18.7408 -17.1445 20.1178
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 43.525 42.9551 27.0115
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.43058 -0.39913 0.74479
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.43058 -0.41462 0.74479
Depreciation / Amortization 0.284
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 0.122
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Συνολικά έσοδα 0.5811 2.16087 3.58971 18.1536 11.8031
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 7.98311 10.0209 11.397 31.4039 18.5104
Other Operating Expenses, Total -0.092
Λειτουργικά Έσοδα -7.40201 -7.86001 -7.80731 -13.2503 -6.70734
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 0.04818 -0.02118 0.72972 9.46015 7.78549
Άλλο, Καθαρό 0.03223 0.00153 0
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -7.35382 -7.84897 -7.07607 -3.79014 1.07814
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -7.35382 -7.8746 -7.07607 -3.79014 0.98586
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -7.35382 -7.8746 -7.07607 -3.79014 0.98586
Καθαρά Κέρδη -7.35382 -7.8746 -7.07607 -3.79014 0.98586
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -7.35382 -7.8746 -7.07607 -3.79014 0.98586
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -7.35382 -7.8746 -7.07607 -3.79014 0.98586
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -7.35382 -7.8746 -7.07607 -3.79014 0.98586
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 50.397 44.9728 43.0309 43.0366 43.1133
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.14592 -0.1751 -0.16444 -0.08807 0.02287
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.14592 -0.1751 -0.16444 -0.08807 0.02287
Έσοδα 0.5811 2.16087 3.58971 18.1536 11.8031
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 3.44739 2.88277 4.04405 9.45647 5.18607
Έρευνα & Ανάπτυξη 4.44172 7.04411 7.25698 21.7314 13.2113
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 0 0 0 0
Depreciation / Amortization 0.025 0.186 0.025 0.073 0.041
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 0.069 0.071 0.143 0.072
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 22.0975 50.192 34.455
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 15.0469 33.2067 12.6104
Μετρητά & Ισοδύναμα 15.0469 33.2067 12.6104
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 5.55658 8.01071 20.5695
Accounts Receivable - Trade, Net 5.55658 8.01071 20.5695
Prepaid Expenses 1.49398 2.63622 1.27513
Other Current Assets, Total 0 6.33831 0
Total Assets 50.9049 81.1409 56.5379
Property/Plant/Equipment, Total - Net 28.3398 30.949 22.0829
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 34.6183 34.169 23.8501
Accumulated Depreciation, Total -6.27852 -3.22002 -1.76719
Total Current Liabilities 14.9933 26.4553 11.0617
Accounts Payable 3.67912 4.45853 7.38236
Accrued Expenses 10.3588 13.382 2.82914
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 0.90545 1.95777 0.73345
Other Current Liabilities, Total 0.05 6.65692 0.11678
Total Liabilities 19.8468 42.591 17.5301
Total Long Term Debt 4.17129 3.76243 4.09559
Long Term Debt 0.54164 0 0.17204
Capital Lease Obligations 3.62964 3.76243 3.92355
Other Liabilities, Total 0.68216 12.3733 2.37278
Total Equity 31.0581 38.5499 39.0078
Common Stock 0.00509 0.00435 0.0026
Additional Paid-In Capital 84.4441 67.6745 50.9897
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -47.8698 -29.129 -11.9844
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 50.9049 81.1409 56.5379
Total Common Shares Outstanding 50.3943 43.4873 25.9734
Other Long Term Assets, Total 0.46769 0
Treasury Stock - Common -5.52125 0
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 15.032 22.0975 22.1821 27.7505 36.1697
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 13.0601 15.0469 8.33219 16.6165 22.4084
Cash
Prepaid Expenses 1.20878 1.49398 0.90787 1.52138 1.97491
Total Assets 42.672 50.9049 52.5075 59.1549 67.4725
Long Term Investments
Other Long Term Assets, Total 0.434 0.46769 0.50139 0.53508
Total Current Liabilities 13.6657 14.9933 17.1012 16.1372 18.2559
Accrued Expenses 8.65427 10.3588 11.3686 10.9954 12.9613
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Total Liabilities 18.2695 19.8468 21.8841 22.0336 26.2142
Total Long Term Debt 4.13777 4.17129 3.66254 3.69483 3.72894
Other Liabilities, Total 0.466 0.68216 1.12029 2.2016 4.22939
Total Equity 24.4025 31.0581 30.6234 37.1213 41.2583
Common Stock 0.00509 0.00509 0.00436 0.00436 0.00435
Additional Paid-In Capital 85.1423 84.4441 76.1355 75.5572 74.9183
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -55.2236 -47.8698 -39.9952 -32.9191 -28.1431
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 42.672 50.9049 52.5075 59.1549 67.4725
Total Common Shares Outstanding 50.3978 50.3943 43.0309 43.0309 42.9551
Μετρητά & Ισοδύναμα 13.0601 15.0469 8.33219 16.6165 22.4084
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 0.76312 5.55658 12.942 9.61267 11.7864
Accounts Receivable - Trade, Net 0.76312 5.55658 12.942 9.61267 11.7864
Other Current Assets, Total 0 0 0 0
Property/Plant/Equipment, Total - Net 27.206 28.3398 29.824 30.8693 31.3027
Accounts Payable 1.44496 3.67912 5.48428 4.94358 4.98139
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 0.57729 0.90545 0.1659 0.16578 0.17091
Other Current Liabilities, Total 2.9892 0.05 0.0825 0.0325 0.14228
Long Term Debt 0.54164 0.54164
Capital Lease Obligations 3.59613 3.62964 3.66254 3.69483 3.72894
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 34.383 34.6183 35.2037 35.3823 35.0665
Accumulated Depreciation, Total -7.17698 -6.27852 -5.37971 -4.51296 -3.76377
Treasury Stock - Common -5.52125 -5.52125 -5.52125 -5.52125 -5.52125
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -18.7408 -17.1445 20.1178
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -23.4595 1.98687 10.0048
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 3.16943 1.48861 0.38314
Μη Χρηματικά Στοιχεία -7.65056 5.95965 1.45821
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -0.23758 11.6831 -11.9543
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -2.09002 -10.9437 -12.7227
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -2.16641 -10.9437 -12.7317
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 0.07639 0.009
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 1.05141 35.8914 8.98232
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 2.23652 34.347 10.5618
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -1.18511 1.54444 -1.5795
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -24.4981 26.9346 6.26441
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Net income/Starting Line -7.35382 -18.7408 -10.8662 -3.79013 0.98586
Cash From Operating Activities -1.60572 -23.4595 -23.6762 -15.5026 -9.53773
Non-Cash Items 0.63844 -7.65056 -8.23501 -8.05345 -6.92504
Changes in Working Capital 4.21121 -0.23758 -6.84564 -5.04444 -4.32706
Cash From Investing Activities -0.0213 -2.09002 -1.97227 -1.89377 -1.28093
Other Investing Cash Flow Items, Total 0 0.07639 0.07639 0.07639 0.07639
Cash From Financing Activities -0.35979 1.05141 -5.56433 -5.53216 -6.31795
Financing Cash Flow Items
Issuance (Retirement) of Stock, Net 0.00189 2.23652 -5.44427 -5.44428 -5.51342
Issuance (Retirement) of Debt, Net -0.36168 -1.18511 -0.12005 -0.08788 -0.80453
Net Change in Cash -1.98681 -24.4981 -31.2128 -22.9285 -17.1366
Cash From Operating Activities 0.89845 3.16943 2.27062 1.38543 0.63624
Capital Expenditures -0.0213 -2.16641 -2.04866 -1.97016 -1.35732
Deferred Taxes 0 0.09228
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Sullivan (Eddie Joe) Individual Investor 10.3786 5230564 0 2023-05-12 LOW
Hamilton (Christine E) Individual Investor 9.9074 4993090 0 2023-05-12 LOW
Hamilton (Edward D.) Individual Investor 6.1675 3108270 0 2023-05-12
First Premier Bank Bank and Trust 1.6023 807535 0 2023-03-31 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.3921 701584 0 2023-03-31 LOW
Kropotova (Alexandra) Individual Investor 1.1409 575000 275000 2023-03-14
Big Cypress Holdings, L.L.C. Corporation 1.0868 547698 0 2023-05-12
Veritable, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 1.005 506513 0 2023-03-31 LOW
Spragens (Jeffrey G.) Individual Investor 0.7837 394989 299002 2023-05-12 HIGH
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.5963 300529 0 2023-03-31 LOW
First Manhattan Co. LLC Investment Advisor 0.5512 277777 277777 2023-03-31 LOW
Reich (Samuel J.) Individual Investor 0.4127 208001 0 2023-05-12
Warberg Asset Management LLC Hedge Fund 0.3525 177659 -192711 2023-03-31 HIGH
IFAM Capital Investment Advisor 0.2972 149774 0 2023-03-31 LOW
Meteora Capital LLC Hedge Fund 0.2669 134524 0 2023-03-31 HIGH
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 0.2102 105959 1860 2023-03-31 LOW
Bridgeway Capital Management, LLC Investment Advisor 0.1667 84000 0 2023-03-31 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.1612 81241 0 2023-03-31 LOW
Hightower Advisors, LLC Investment Advisor 0.1458 73470 -2500 2023-03-31 LOW
Link (David Charles) Individual Investor 0.1377 69410 0 2023-05-12 HIGH

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

535K+

Έμποροι

87K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$113M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$64M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

SAB Biotherapeutics, Inc. Company profile

Σχετικά με την SAB Biotherapeutics, Inc.

Η SAB Biotherapeutics, Inc., πρώην Big Cypress Acquisition Corp., είναι μια βιοφαρμακευτική εταιρεία κλινικού σταδίου. Η εταιρεία προσφέρει θεραπευτική μηχανή που ονομάζεται πλατφόρμα DiversitAb, για την παραγωγή μιας νέας κατηγορίας ειδικά στοχευμένων, πολυκλωνικών αντισωμάτων χωρίς την ανάγκη ανθρώπινων δοτών. Η πλατφόρμα DiversitAb της επιτρέπει την παραγωγή θεραπειών πολυκλωνικών αντισωμάτων με την για την αντιμετώπιση της εμφάνισης, της μετάλλαξης και της ποικιλομορφίας των σύγχρονων προκλήσεων της υγείας, συμπεριλαμβανομένων του COVID-19, της εποχικής γρίπης, του διαβήτη τύπου 1 και των καρκίνων. Τα υποψήφια προϊόντα της περιλαμβάνουν τα SAB-176, SAB-185, SAB-142 και SAB-181. Η Εταιρεία αναπτύσσει νέα κατηγορία ανοσοθεραπειών, αξιοποιώντας την εγγενή ανθρώπινη ανοσολογική απόκριση, σε όλες τις θεραπευτικές κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων των διαταραχών του ανοσοποιητικού συστήματος μολυσματικών ασθενειών και της ανοσο-ογκολογίας.

Industry: Biotechnology & Medical Research (NEC)

2100 East 54Th Street North
Suite 202
SIOUX FALLS
SOUTH DAKOTA 57104
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

Gold

1,962.66 Price
+0.720% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0184%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0102%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

US100

14,536.30 Price
-0.110% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0255%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0032%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 1.8

BTC/USD

25,745.05 Price
-5.570% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

XRP/USD

0.51 Price
-7.210% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00390

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 535.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου