Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές Roku, Inc. - ROKU CFD

69.05
1.5%
0.88
Χαμηλό: 67.95
Υψηλό: 70.05
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Friday at 08:10

Mon - Thu: 08:10 - 00:00

Fri: 08:10 - 21:00

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.88
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.025457 %
Charges from borrowed part ($-1.02)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.025457%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.003235 %
Charges from borrowed part ($0.13)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.003235%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Roku Inc ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 68.03
Άνοιγμα* 68.03
Μεταβολή 1 έτους* -33.32%
Εύρος ημέρας* 67.95 - 70.05
Εύρος 52 εβδ. 38.26-105.85
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 6.89M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 162.99M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 9.58B
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 140.79M
Έσοδα 3.13B
EPS -4.78
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta 1.72
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Jul 26, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Jun 8, 2023 69.05 1.92 2.86% 67.13 70.89 67.13
Jun 7, 2023 68.00 5.23 8.33% 62.77 72.45 61.96
Jun 6, 2023 62.90 2.93 4.89% 59.97 63.55 59.96
Jun 5, 2023 60.63 2.67 4.61% 57.96 61.61 57.96
Jun 2, 2023 60.02 1.21 2.06% 58.81 60.90 58.64
Jun 1, 2023 58.51 0.47 0.81% 58.04 59.20 55.96
May 31, 2023 57.96 1.18 2.08% 56.78 58.26 56.26
May 30, 2023 57.34 0.60 1.06% 56.74 59.11 56.36
May 26, 2023 55.92 3.96 7.62% 51.96 56.39 51.96
May 25, 2023 54.25 -1.71 -3.06% 55.96 59.56 54.25
May 24, 2023 58.41 3.15 5.70% 55.26 58.86 54.97
May 23, 2023 55.71 0.15 0.27% 55.56 58.59 55.56
May 22, 2023 56.59 4.63 8.91% 51.96 56.85 51.96
May 19, 2023 52.49 -0.97 -1.81% 53.46 53.95 52.49
May 18, 2023 53.46 1.47 2.83% 51.99 54.54 51.71
May 17, 2023 52.44 0.48 0.92% 51.96 53.55 51.58
May 16, 2023 52.11 -1.35 -2.53% 53.46 54.18 52.06
May 15, 2023 53.71 0.25 0.47% 53.46 54.79 52.88
May 12, 2023 53.52 -2.94 -5.21% 56.46 57.21 52.88
May 11, 2023 56.46 0.42 0.75% 56.04 57.02 54.64

Roku, Inc. Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
Friday, June 9, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

16:00

Χώρα

US

Γεγονός

Roku Inc Annual Shareholders Meeting
Roku Inc Annual Shareholders Meeting

Forecast

-

Previous

-
Wednesday, July 26, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

10:59

Χώρα

US

Γεγονός

Q2 2023 Roku Inc Earnings Release
Q2 2023 Roku Inc Earnings Release

Forecast

-

Previous

-
Tuesday, October 31, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

10:59

Χώρα

US

Γεγονός

Q3 2023 Roku Inc Earnings Release
Q3 2023 Roku Inc Earnings Release

Forecast

-

Previous

-
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 3126.53 2764.58 1778.39 1128.92 742.506
Έσοδα 3126.53 2764.58 1778.39 1128.92 742.506
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 1685.41 1355.98 970.169 633.697 410.358
Ακαθάριστο Εισόδημα 1441.12 1408.6 808.219 495.224 332.148
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 3657.42 2529.48 1798.64 1193.98 755.802
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 1164.55 707.998 472.688 291.372 174.752
Έρευνα & Ανάπτυξη 769.321 461.602 355.784 265.011 170.692
Λειτουργικά Έσοδα -530.888 235.1 -20.253 -65.059 -13.296
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -5.161 -2.98 -3.432 -2.366 -0.346
Άλλο, Καθαρό 43.766 4.467 5.233 6.506 4.309
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -492.283 236.587 -18.452 -60.919 -9.333
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -498.005 242.385 -17.507 -59.937 -8.857
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -498.005 242.385 -17.507 -59.937 -8.857
Καθαρά Κέρδη -498.005 242.385 -17.507 -59.937 -8.857
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -498.005 242.385 -17.507 -59.937 -8.857
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -498.005 242.385 -17.507 -59.937 -8.857
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -498.005 242.385 -17.507 -59.937 -8.857
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 137.668 141.668 123.978 115.218 104.618
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -3.61743 1.71094 -0.14121 -0.52021 -0.08466
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -3.43736 1.72883 -0.14121 -0.49313 -0.08466
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 38.14 3.9 3.9 0
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Συνολικά έσοδα 740.99 867.056 761.373 764.406 733.699
Έσοδα 740.99 867.056 761.373 764.406 733.699
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 403.393 502.677 404.586 409.257 368.892
Ακαθάριστο Εισόδημα 337.597 364.379 356.787 355.149 364.807
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 953.45 1116.95 908.362 874.919 757.189
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 329.972 393.605 296.168 269.025 224.299
Έρευνα & Ανάπτυξη 220.085 213.17 207.608 196.637 163.998
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 7.5
Λειτουργικά Έσοδα -212.46 -249.896 -146.989 -110.513 -23.49
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -0.681 -1.888 -1.157 -1.059 -1.057
Άλλο, Καθαρό 23.101 13.614 27.914 1.829 0.409
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -190.04 -238.17 -120.232 -109.743 -24.138
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -193.604 -237.195 -122.183 -112.321 -26.306
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -193.604 -237.195 -122.183 -112.321 -26.306
Καθαρά Κέρδη -193.604 -237.195 -122.183 -112.321 -26.306
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -193.604 -237.195 -122.183 -112.321 -26.306
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -193.604 -237.195 -122.183 -112.321 -26.306
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -193.604 -237.195 -122.183 -112.321 -26.306
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 140.333 139.681 138.571 136.849 135.539
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -1.3796 -1.69812 -0.88174 -0.82077 -0.19408
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -1.3796 -1.66322 -0.88174 -0.82077 -0.19408
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 2964.88 3054.51 1697.64 925.663 432.935
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1961.96 2146.04 1092.81 515.479 197.71
Cash 1961.96 2146.04 1092.81 515.479 155.564
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 803.41 799.345 531.283 336.261 183.078
Accounts Receivable - Trade, Net 803.41 799.345 531.283 336.261 183.078
Total Inventory 106.747 50.276 53.895 49.714 35.585
Prepaid Expenses 92.766 58.843 19.213 22.355 15.374
Other Current Assets, Total 0.434 1.854 1.188
Total Assets 4412.6 4082.15 2270.54 1470.23 464.997
Property/Plant/Equipment, Total - Net 856.726 523.227 421.394 386.553 25.264
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 956.817 594.465 467.474 418.965 44.944
Accumulated Depreciation, Total -100.091 -71.238 -46.08 -32.412 -19.68
Other Long Term Assets, Total 370.596 258.766 16.269 7.234 3.939
Total Current Liabilities 1083.27 729.619 520.321 358.301 194.004
Accounts Payable 365.854 290.815 218.89 172.603 56.576
Accrued Expenses 549.756 383.161 241.092 135.25 87.548
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 79.985 9.883 4.874 4.866
Other Current Liabilities, Total 87.678 45.76 55.465 45.582 49.88
Total Liabilities 1766.05 1315.54 942.527 771.808 220.346
Total Long Term Debt 0 79.985 89.868 94.742 0
Long Term Debt 0 79.985 89.868 94.742
Other Liabilities, Total 682.772 505.935 332.338 318.765 26.342
Total Equity 2646.56 2766.61 1328.02 698.426 244.651
Redeemable Preferred Stock 0 0
Common Stock 0.014 0.014 0.013 0.012 0.011
Additional Paid-In Capital 3234.86 2856.57 1660.38 1012.22 498.553
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -588.026 -90.021 -332.406 -313.833 -253.896
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 4412.6 4082.15 2270.54 1470.23 464.997
Total Common Shares Outstanding 140.027 135.137 128.004 119.897 109.77
Goodwill, Net 161.519 161.519 73.058 74.116 1.382
Intangibles, Net 58.881 84.126 62.181 76.668 1.477
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 0 42.146
Other Equity, Total -0.292 0.041 0.029 0.029 -0.017
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 2595.35 2964.88 2970.94 2962.81 3102.79
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 1630.05 1961.96 2018.62 2050.41 2235.09
Cash 1630.05 1961.96 2018.62 2050.41 2235.09
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 742.628 803.41 758.93 768.188 737.386
Accounts Receivable - Trade, Net 742.628 803.41 758.93 768.188 737.386
Total Inventory 109.238 106.747 119.252 76.077 72.863
Prepaid Expenses 72.722 92.766 74.146 68.138 57.446
Other Current Assets, Total 40.713
Total Assets 4055.4 4412.6 4392.2 4313.53 4226.25
Property/Plant/Equipment, Total - Net 864.236 856.726 807.224 761.972 587.462
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 975.547 956.817 901.49 847.138 665.679
Accumulated Depreciation, Total -111.311 -100.091 -94.266 -85.166 -78.217
Goodwill, Net 161.519 161.519 161.519 161.519 161.519
Intangibles, Net 54.475 58.881 70.787 75.193 79.659
Other Long Term Assets, Total 379.821 370.596 381.73 352.035 294.821
Total Current Liabilities 831.297 1083.27 943.42 824.614 855.454
Accounts Payable 314.26 365.854 355.699 276.251 315.274
Accrued Expenses 418.979 549.756 445.163 412.794 397.124
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 0 79.985 82.457 84.928 88.648
Other Current Liabilities, Total 98.058 87.678 60.101 50.641 54.408
Total Liabilities 1504.76 1766.05 1614.28 1517.64 1413.08
Total Long Term Debt 0 0 0 0 0
Long Term Debt 0 0 0 0
Other Liabilities, Total 673.465 682.772 670.857 693.028 557.629
Total Equity 2550.64 2646.56 2777.93 2795.89 2813.17
Common Stock 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014
Additional Paid-In Capital 3332.22 3234.86 3129.82 3024.9 2929.52
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -781.63 -588.026 -350.831 -228.648 -116.327
Other Equity, Total 0.035 -0.292 -1.074 -0.371 -0.041
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 4055.4 4412.6 4392.2 4313.53 4226.25
Total Common Shares Outstanding 140.785 140.027 139.27 137.929 135.971
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -498.005 242.385 -17.507 -59.937 -8.857
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 11.795 228.081 148.192 13.707 13.922
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 48.651 42.621 36.206 15.669 8.389
Μη Χρηματικά Στοιχεία 651.486 313.121 189.536 109.308 40.015
Cash Taxes Paid 7.016 1.363 1.014 0.759 0.564
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 3.894 2.578 3.47 3.095 0.493
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -190.337 -370.046 -60.043 -51.333 -25.625
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -201.696 -176.819 -81.324 -110.295 -60.133
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -161.696 -40.041 -82.382 -84.608 -18.327
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -40 -136.778 1.058 -25.687 -41.806
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 8.357 1003.15 509.048 458.328 24.525
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -0.5
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 18.357 1008.15 514.048 358.72 25.025
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -10 -5 -5 99.608 0
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -185.714 1054.42 575.916 361.769 -21.686
Συναλλαγματικές Επιδράσεις -4.17 0.012 0 0.029
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Net income/Starting Line -193.604 -498.005 -260.81 -138.627 -26.306
Cash From Operating Activities -153.412 11.795 4.442 -9.947 101.798
Cash From Operating Activities 15.636 48.651 36.415 22.902 11.486
Non-Cash Items 165.564 651.486 443.632 282.468 125.924
Cash Taxes Paid 1.452 7.016 6.644 4.752 0.511
Cash Interest Paid 0.867 3.894 2.537 1.444 0.656
Changes in Working Capital -141.008 -190.337 -214.795 -176.69 -9.306
Cash From Investing Activities -59.243 -201.696 -136.318 -92.209 -14.764
Capital Expenditures -54.243 -161.696 -96.318 -52.209 -14.764
Other Investing Cash Flow Items, Total -5 -40 -40 -40 0
Cash From Financing Activities -79.109 8.357 10.092 6.693 2.102
Issuance (Retirement) of Stock, Net 0.891 18.357 17.592 11.693 3.352
Issuance (Retirement) of Debt, Net -80 -10 -7.5 -5 -1.25
Net Change in Cash -291.191 -185.714 -127.319 -95.53 89.054
Foreign Exchange Effects 0.573 -4.17 -5.535 -0.067 -0.082
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
ARK Investment Management LLC Investment Advisor 10.1195 12483431 157042 2023-03-31 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 9.0231 11130995 27117 2023-03-31 LOW
Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited Bank and Trust 6.1177 7546846 -300598 2023-03-31 LOW
Nikko Asset Management Americas, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 6.0894 7511858 6186668 2022-12-31 LOW
Two Sigma Investments, LP Hedge Fund 3.9216 4837747 2863069 2023-03-31 HIGH
Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 3.8306 4725451 1787629 2023-03-31 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 3.6438 4494968 -130336 2023-03-31 LOW
Baillie Gifford & Co. Investment Advisor 2.7558 3399626 -5874 2023-03-31 LOW
D. E. Shaw & Co., L.P. Hedge Fund 2.7213 3357066 405912 2023-03-31 LOW
Marshall Wace LLP Investment Advisor/Hedge Fund 2.2126 2729534 765638 2023-03-31 HIGH
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 1.8793 2318362 21601 2023-03-31 LOW
Wellington Management Company, LLP Investment Advisor/Hedge Fund 1.46 1801071 302318 2023-03-31 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.4014 1728790 55032 2023-03-31 LOW
Voloridge Investment Management, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 1.2626 1557584 -300786 2023-03-31 HIGH
AGF Investments Inc. Investment Advisor 1.188 1465530 135151 2023-03-31 MED
Millennium Management LLC Hedge Fund 0.9731 1200468 669321 2023-03-31 HIGH
Dorsey Asset Management LLC Hedge Fund 0.8862 1093272 -584439 2023-03-31 LOW
Spyglass Capital Management LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.7526 928408 316312 2023-03-31 LOW
Antipodes Partners Limited Investment Advisor 0.6782 836624 -144988 2023-03-31 MED
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 0.6495 801270 -17506 2022-12-31 LOW

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

535K+

Έμποροι

87K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$113M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$64M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Roku Company profile

Σχετικά με την Roku, Inc.

Η Roku, Inc. λειτουργεί μια πλατφόρμα τηλεοπτικής ροής (TV) στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Μεξικό και τον Καναδά. Η εταιρεία λειτουργεί μέσω δύο τομέων: Πλατφόρμα και Player. Ο τομέας Platform ασχολείται με την πώληση ψηφιακής διαφήμισης και συναφών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της διαφημιστικής πλατφόρμας OneView, υπηρεσίες διανομής περιεχομένου, όπως μερίδια εσόδων από συνδρομές και συναλλαγές, διαφημιστικές δαπάνες μέσων ενημέρωσης και ψυχαγωγίας, την πώληση premium συνδρομών και την πώληση επώνυμων κουμπιών καναλιών στα τηλεχειριστήρια, και συμφωνίες αδειοδότησης με φορείς παροχής υπηρεσιών και τηλεοπτικές μάρκες. Ο τομέας Player ασχολείται με την πώληση συσκευών αναπαραγωγής ροής, προϊόντων ήχου και αξεσουάρ μέσω καναλιών λιανικής διανομής στις Ηνωμένες Πολιτείες, συμπεριλαμβανομένων των καταστημάτων λιανικής πώλησης, καθώς και μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας. Τα προϊόντα της περιλαμβάνουν τα Roku Streambars, τα ασύρματα ηχεία Roku, τις τηλεοράσεις Roku και τα ασύρματα υπογούφερ Roku. Τα προϊόντα της είναι διαθέσιμα σε περίπου 20 χώρες.

Industry: Entertainment Production Equipment & Services

1155 Coleman Avenue
SAN JOSE
CALIFORNIA 95110
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

BTC/USD

26,520.80 Price
+0.510% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

Oil - Crude

71.04 Price
-2.070% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0153%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0066%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

Gold

1,964.15 Price
+1.260% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0185%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0103%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

XRP/USD

0.53 Price
+0.370% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00440

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 535.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου