Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 78.1% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.
US ελληνικά

Χώρα Select Country
  Οντότητα The products and services listed on this website are not available to US residents.

  Συναλλαγές Rigel - RIGL CFD

  1.44
  5.26%
  • Περίληψη
  • Ιστορικά Στοιχεία
  • Γεγονότα
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Ισολογισμός
  • Ταμειακή ροή
  • Κυριότητα
  Όροι Συναλλαγών
  Spread 0.05
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος -0.026179 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($-4.97)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  -0.026179%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης


  Margin. Your investment $1,000.00
  Νυχτερινό τέλος 0.003957 %
  Χρεώσεις από το δανσισμένο μέρος ($0.75)
  Μέγεθος συναλλαγών με μόχλευση ~ $20,000.00
  Money from leverage ~ $19,000.00

  Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
  0.003957%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
  Νόμισμα USD
  Περιθώριο 5%
  Χρηματιστήριο United States of America
  Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

  *Information provided by Capital.com

  Rigel Pharmaceuticals Inc ESG Risk Ratings

  High Medium Low Negligible

  ‘B’ score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

  Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
  Προηγ. Κλείσιμο* 1.52
  Άνοιγμα* 1.52
  Μεταβολή 1 έτους* -1.94%
  Εύρος ημέρας* 1.44 - 1.52
  Εύρος 52 εβδ. 0.71-2.04
  Μέσος Όγκος (10 ημερών) 894.89K
  Μέσος Όγκος (3 μηνών) 25.08M
  Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 233.66M
  Αναλογία P/E -100.00K
  Μετοχές Σε Κυκλοφορία 174.37M
  Έσοδα 132.37M
  EPS -0.14
  Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
  Beta 0.91
  Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Mar 5, 2024

  «Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Ημερησίως
  • Εβδομαδιαίως
  • Μηνιαίως
  Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό
  Mar 4, 2024 1.44 -0.09 -5.88% 1.53 1.53 1.43
  Mar 1, 2024 1.52 0.02 1.33% 1.50 1.61 1.46
  Feb 29, 2024 1.48 -0.06 -3.90% 1.54 1.55 1.44
  Feb 28, 2024 1.52 0.04 2.70% 1.48 1.54 1.46
  Feb 27, 2024 1.47 0.05 3.52% 1.42 1.54 1.42
  Feb 26, 2024 1.38 0.08 6.15% 1.30 1.47 1.30
  Feb 23, 2024 1.29 0.00 0.00% 1.29 1.30 1.22
  Feb 22, 2024 1.27 0.13 11.40% 1.14 1.31 1.12
  Feb 21, 2024 1.10 -0.01 -0.90% 1.11 1.11 1.09
  Feb 20, 2024 1.11 -0.03 -2.63% 1.14 1.16 1.10
  Feb 16, 2024 1.15 -0.02 -1.71% 1.17 1.20 1.14
  Feb 15, 2024 1.19 0.04 3.48% 1.15 1.20 1.14
  Feb 14, 2024 1.15 0.05 4.55% 1.10 1.16 1.10
  Feb 13, 2024 1.10 -0.06 -5.17% 1.16 1.16 1.09
  Feb 12, 2024 1.19 0.00 0.00% 1.19 1.25 1.18
  Feb 9, 2024 1.18 0.08 7.27% 1.10 1.21 1.10
  Feb 8, 2024 1.11 0.03 2.78% 1.08 1.12 1.06
  Feb 7, 2024 1.10 -0.08 -6.78% 1.18 1.18 1.09
  Feb 6, 2024 1.20 0.05 4.35% 1.15 1.21 1.14
  Feb 5, 2024 1.15 0.04 3.60% 1.11 1.20 1.10

  Rigel Events

  Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
  Tuesday, March 5, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  21:00

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q4 2023 Rigel Pharmaceuticals Inc Earnings Release
  Q4 2023 Rigel Pharmaceuticals Inc Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -

  Ώρα (UTC) (UTC)

  21:30

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q4 2023 Rigel Pharmaceuticals Inc Earnings Call
  Q4 2023 Rigel Pharmaceuticals Inc Earnings Call

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Tuesday, April 30, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  20:00

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Q1 2024 Rigel Pharmaceuticals Inc Earnings Release
  Q1 2024 Rigel Pharmaceuticals Inc Earnings Release

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Friday, May 24, 2024

  Ώρα (UTC) (UTC)

  14:30

  Χώρα

  US

  Γεγονός

  Rigel Pharmaceuticals Inc Annual Shareholders Meeting
  Rigel Pharmaceuticals Inc Annual Shareholders Meeting

  Forecast (Πρόβλεψη)

  -

  Προηγούμενο

  -
  Δείτε όλα τα γεγονότα
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Συνολικά έσοδα 120.242 149.236 108.621 59.288 44.509
  Έσοδα 120.242 149.236 108.621 59.288 44.509
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 175.792 161.732 137.594 128.379 117.192
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 112.451 91.891 76.598 74.588 70.002
  Έρευνα & Ανάπτυξη 60.272 65.237 60.101 52.885 46.903
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 1.32 3.521 0
  Λειτουργικά Έσοδα -55.55 -12.496 -28.973 -69.091 -72.683
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -3.023 -4.813 -0.771 2.197 2.203
  Gain (Loss) on Sale of Assets 0 0
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -58.573 -17.309 -29.744 -66.894 -70.48
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -58.573 -17.914 -29.744 -66.894 -70.48
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -58.573 -17.914 -29.744 -66.894 -70.48
  Καθαρά Κέρδη -58.573 -17.914 -29.744 -66.894 -70.48
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -58.573 -17.914 -29.744 -66.894 -70.48
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -58.573 -17.914 -29.744 -66.894 -70.48
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -58.573 -17.914 -29.744 -66.894 -70.48
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 172.406 170.492 168.754 167.4 160.529
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.33974 -0.10507 -0.17626 -0.39961 -0.43905
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.33208 -0.09165 -0.17626 -0.39961 -0.43905
  Σύνολο Έκτακτων Στοχείων
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 1.749 1.083 0.895 0.906 0.287
  Ακαθάριστο Εισόδημα 118.493 148.153 107.726 58.382 44.222
  Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
  Συνολικά έσοδα 26.886 26.07 51.278 22.41 29.819
  Έσοδα 26.886 26.07 51.278 22.41 29.819
  Κόστος Εσόδων, Σύνολο 1.075 0.977 0.342 0.25 1.036
  Ακαθάριστο Εισόδημα 25.811 25.093 50.936 22.16 28.783
  Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 32.153 38.795 49.199 40.813 42.784
  Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 26.306 27.729 32.172 25.897 26.981
  Έρευνα & Ανάπτυξη 4.772 10.089 15.365 14.666 14.767
  Λειτουργικά Έσοδα -5.267 -12.725 2.079 -18.403 -12.965
  Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -1.333 -0.811 -0.678 -0.634 -0.527
  Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -6.6 -13.536 1.401 -19.037 -13.492
  Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -6.6 -13.536 1.401 -19.037 -13.492
  Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -6.6 -13.536 1.401 -19.037 -13.492
  Καθαρά Κέρδη -6.6 -13.536 1.401 -19.037 -13.492
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -6.6 -13.536 1.401 -19.037 -13.492
  Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -6.6 -13.536 1.401 -19.037 -13.492
  Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -6.6 -13.536 1.401 -19.037 -13.492
  Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 173.748 173.568 140.1 172.836 172.147
  Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.03799 -0.07799 0.01 -0.11014 -0.07837
  Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
  Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.03799 -0.07799 0.01942 -0.11014 -0.07837
  Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 1.32
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 115.903 154.467 88.983 119.005 136.987
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 58.206 124.967 57.327 98.078 128.537
  Μετρητά & Ισοδύναμα 24.459 18.89 30.373 22.521 76.322
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 33.747 106.077 26.954 75.557 52.215
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 40.32 15.472 15.973 10.111 4.077
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 40.32 15.472 15.973 10.111 4.077
  Προπληρωθέντα Εξοδα 8.259 7.412 14.045 9.462 3.479
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 134.279 167.328 110.378 147.569 139.109
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 2.787 11.887 20.571 27.868 1.387
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Μεικτό 13.594 26.438 34.247 40.913 14.241
  Σωρευμένη Απομείωση, Σύνολο -10.807 -14.551 -13.676 -13.045 -12.854
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 0.64 0.974 0.824 0.696 0.735
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 65.211 63.554 40.841 58.212 27.734
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 22.508 3.795 3.707 4.152 6.391
  Δεδουλευμένα Έξοδα 24.192 43.657 34.116 28.772 20.313
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 18.511 16.102 3.018 25.288 1.03
  Σύνολο Οφειλών 147.895 136.954 76.352 93.754 29.232
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 39.448 19.914 19.815 9.81 0
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 43.236 53.486 15.696 25.732 1.498
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων -13.616 30.374 34.026 53.815 109.877
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0 0
  Κοινή Μετοχή 0.174 0.172 0.169 0.168 0.167
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 1368.82 1354.19 1339.83 1329.85 1319.07
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -1382.46 -1323.89 -1305.97 -1276.23 -1209.33
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -0.153 -0.102 -0.004 0.023 -0.024
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 134.279 167.328 110.378 147.569 139.109
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 173.399 171.602 169.317 167.988 167.172
  Συνολικό Απόθεμα 9.118 6.616 1.638 1.354 0.894
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 39.448 19.914 19.815 9.81
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 14.949
  Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
  Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 95.024 100.925 106.972 115.903 110.44
  Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 62.351 64.357 58.662 58.206 81.642
  Μετρητά & Ισοδύναμα 45.414 48.812 40.285 24.459 29.866
  Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 16.937 15.545 18.377 33.747 51.776
  Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 23.546 20.819 29.366 40.32 15.525
  Εισπρακτέοι Λογαριασμοί - Συναλλαγή, Καθαρό 23.546 20.819 29.366 40.32 15.525
  Συνολικό Απόθεμα 6.112 10.782 11.077 9.118 7.116
  Προπληρωθέντα Εξοδα 3.015 4.967 7.867 8.259 6.157
  Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 115.324 117.091 123.612 134.279 115.609
  Ακίνητα/Εγκαταστάσεις/Εξοπλισμός, Σύνολο - Καθαρό 1.198 1.212 1.417 2.787 4.685
  Λοιπά Μακροπρόθεσμα Περιουσιακά Στοιχεία, Σύνολο 4.956 0.541 0.542 0.64 0.484
  Συνολικές Τρέχουσες Οφειλές 48.273 44.023 45.518 65.211 47.265
  Πληρωτέοι Λογαριασμοί 7.999 5.24 6.295 22.508 2.721
  Δεδουλευμένα Έξοδα 19.55 18.044 18.146 24.192 37.263
  Γραμμάτια Πληρωτέα/Βραχυπρόθεσμο Χρέος 0 0 0 0 0
  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Οφειλές, Σύνολο 20.724 20.739 21.077 18.511 7.281
  Σύνολο Οφειλών 147.158 145.206 147.869 147.895 135.443
  Συνολικό Μακροπρόθεσμο Χρέος 59.659 59.574 59.484 39.448 39.468
  Μακροπρόθεσμο Χρέος 59.659 59.574 59.484 39.448 39.468
  Λοιπές Οφειλές, Σύνολο 39.226 41.609 42.867 43.236 48.71
  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων -31.834 -28.115 -24.257 -13.616 -19.834
  Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0 0 0 0
  Κοινή Μετοχή 0.175 0.175 0.174 0.174 0.173
  Πρόσθετο Καταβεβλημένο Κεφάλαιο 1376.29 1374.33 1371.59 1368.82 1364.14
  Παρακρατηθέντα Κέρδη (Σωρευμένο Έλλειμμα) -1408.29 -1402.59 -1395.99 -1382.46 -1383.86
  Λοιπά Ίδια Κεφάλαια, Σύνολο -0.015 -0.025 -0.027 -0.153 -0.286
  Σύνολο Οφειλών & Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 115.324 117.091 123.612 134.279 115.609
  Σύνολο Κοινών Μετοχών Σε Κυκλοφορία 174.367 174.358 173.666 173.399 172.836
  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, Καθαρά 14.146 14.413 14.681 14.949
  • Ετήσιο
  • Τριμηνιαίο
  2022 2021 2020 2019 2018
  Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -58.573 -17.914 -29.744 -66.894 -70.48
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -73.758 5.878 -52.185 -41.51 -58.826
  Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 0.998 1.162 0.706 0.683 0.594
  Μη Χρηματικά Στοιχεία 12.866 12.912 7.175 8.042 6.938
  Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -29.049 9.718 -30.322 16.659 4.122
  Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες 72.777 -80.036 47.466 -23.656 24.964
  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -0.45 -0.627 -1.262 -1.455 -1.106
  Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 73.227 -79.409 48.728 -22.201 26.07
  Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 6.55 62.675 12.571 11.365 71.894
  Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 2.124 4.775 2.596 1.576 71.894
  Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 5.569 -11.483 7.852 -53.801 38.032
  Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 2.495 1.5 1.18 0.137
  Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 19.542 0 9.975 9.789
  Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -15.116 57.9
  Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
  Net income/Starting Line -13.536 -58.573 -59.974 -40.937 -27.445
  Cash From Operating Activities -4.074 -73.758 -51.849 -38.548 -25.637
  Cash From Operating Activities 0.357 0.998 0.714 0.474 0.237
  Non-Cash Items 3.037 12.866 8.638 6.134 3.917
  Cash Interest Paid 1.011 2.495 1.549 0.951 0.393
  Changes in Working Capital 6.068 -29.049 -1.227 -4.219 -2.346
  Cash From Investing Activities 0.777 72.777 54.179 43.724 22.629
  Capital Expenditures -15 -0.45 -0.377 -0.188 -0.224
  Other Investing Cash Flow Items, Total 15.777 73.227 54.556 43.912 22.853
  Cash From Financing Activities 19.123 6.55 8.646 3.135 8.797
  Issuance (Retirement) of Stock, Net 0.001 2.124 1.539 1.539 0.94
  Net Change in Cash 15.826 5.569 10.976 8.311 5.789
  Financing Cash Flow Items -0.828 -15.116 -12.435 -8.346 -2.118
  Issuance (Retirement) of Debt, Net 19.95 19.542 19.542 9.942 9.975
  Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
  Armistice Capital LLC Hedge Fund 9.8071 17100000 76000 2023-06-30 MED
  Soleus Capital Management, L.P. Hedge Fund 8.1313 14178015 1375000 2023-06-30 HIGH
  BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 6.987 12182885 534082 2023-06-30 LOW
  The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 6.2724 10936829 -422304 2023-06-30 LOW
  Acadian Asset Management LLC Investment Advisor/Hedge Fund 2.6276 4581512 857949 2023-06-30 MED
  Millennium Management LLC Hedge Fund 2.5784 4495757 -741360 2023-06-30 HIGH
  Two Sigma Investments, LP Hedge Fund 2.2664 3951765 -678786 2023-06-30 HIGH
  Morgan Stanley & Co. LLC Research Firm 2.1905 3819466 3371070 2023-06-30 MED
  Jacobs Levy Equity Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 2.1271 3708876 -200616 2023-06-30 MED
  Assenagon Asset Management S.A. Investment Advisor 2.0787 3624538 2317250 2023-06-30 HIGH
  State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 2.0212 3524215 78060 2023-06-30 LOW
  Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.954 3407050 132459 2023-06-30 LOW
  Nuveen LLC Pension Fund 1.4093 2457278 -292841 2023-06-30 LOW
  BlackRock Financial Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.9904 1726922 -28172 2023-06-30 LOW
  Rodriguez (Raul R) Individual Investor 0.9639 1680713 -20340 2023-02-06
  Macquarie Investment Management Investment Advisor 0.9176 1600000 0 2023-06-30 LOW
  Renaissance Technologies LLC Hedge Fund 0.9068 1581126 -397592 2023-06-30 HIGH
  CM Management, LLC Investment Advisor 0.8603 1500000 0 2023-06-30 LOW
  Northern Trust Investments, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.7794 1359010 15928 2023-06-30 LOW
  Tamarack Advisers, LP Hedge Fund 0.7169 1250000 -750000 2023-06-30 HIGH

  Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

  Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

  Προμήθεια διαπραγματεύσεων
  0
  • 1:1
  Μόχλευση
  1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
  Επένδυση
  Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
  Άνοιγμα

  Κλείσιμο

  Θέση πώλησης Θέση αγοράς

  Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο υπολογισμός αυτός δεν περιλαμβάνει το κόστος διακράτησης μιας θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας (για το οποίο θα υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις).

  Rigel Company profile

  Σχετικά με την Rigel

  Η Rigel Pharmaceuticals, Inc. είναι μια εταιρεία βιοτεχνολογίας. Η Εταιρεία ασχολείται με την ανακάλυψη, την ανάπτυξη και την παροχή φαρμάκων μικρού μορίου που βελτιώνουν τη ζωή των ασθενών με αιματολογικές διαταραχές, καρκίνο και σπάνιες ανοσολογικές ασθένειες. Η έρευνα της Εταιρείας επικεντρώνεται σε σηματοδοτικά μονοπάτια που είναι κρίσιμα για τους μηχανισμούς των ασθενειών. Το προϊόν της Εταιρείας, τα δισκία TAVALISSE (fostamatinib disodium hexahydrate), ο αναστολέας της τυροσινικής κινάσης του σπλήνα (SYK), για τη θεραπεία ενηλίκων ασθενών με χρόνια ανοσολογική θρομβοπενία (ITP). Το προϊόν της Εταιρείας είναι επίσης εμπορικά διαθέσιμο στην Ευρώπη, το Ηνωμένο Βασίλειο (UK) (TAVLESSE) και τον Καναδά (TAVALISSE) για τη θεραπεία της χρόνιας ITP σε ενήλικες ασθενείς. Τα κλινικά της προγράμματα περιλαμβάνουν το πρόγραμμα αναστολέα της κινάσης που σχετίζεται με τον υποδοχέα της ιντερλευκίνης (IRAK) και ένα πρόγραμμα αναστολέα της κινάσης πρωτεΐνης σερίνης/θρεονίνης που αλληλεπιδρά με τον υποδοχέα (RIPK1) σε κλινική ανάπτυξη με τον εταίρο Eli Lilly and Company (Lilly).

  Industry: Bio Therapeutic Drugs

  611 Gateway Boulevard, Suite 900
  SOUTH SAN FRANCISCO
  CALIFORNIA 94080
  US

  Δήλωση Εισοδήματος

  • Annual
  • Quarterly

  Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 106.00
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0189%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0107%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.30
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς 0.0260%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0479%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 0.030
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0262%
  Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0040%
  Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 22:00 (UTC)
  Spread 1.8

  Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

  Έλα μαζί με 580.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

  1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου