Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Scan to Download iOS&Android APP

Συναλλαγές Restaurant Group PLC - RTNgb CFD

0.406
2.01%
0.009
Χαμηλό: 0.402
Υψηλό: 0.41
Market Trading Hours* (UTC) Open now
Closes on Tuesday at 16:30

Mon - Fri: 08:00 - 16:30

 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.009
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.021808 %
Charges from borrowed part ($-0.87)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.021808%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.00011 %
Charges from borrowed part ($-0.00)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.00011%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα GBP
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Restaurant Group PLC ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 0.398
Άνοιγμα* 0.402
Μεταβολή 1 έτους* -45.45%
Εύρος ημέρας* 0.402 - 0.41
Εύρος 52 εβδ. 0.25-0.77
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 5.53M
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 69.10M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 309.09M
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 765.06M
Έσοδα 883.00M
EPS -0.09
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta 2.96
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Sep 6, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Mar 20, 2023 0.398 0.032 8.74% 0.366 0.403 0.362
Mar 17, 2023 0.375 -0.014 -3.60% 0.389 0.398 0.373
Mar 16, 2023 0.381 0.007 1.87% 0.374 0.385 0.369
Mar 15, 2023 0.373 -0.019 -4.85% 0.392 0.392 0.370
Mar 14, 2023 0.389 0.013 3.46% 0.376 0.392 0.367
Mar 13, 2023 0.376 -0.010 -2.59% 0.386 0.386 0.358
Mar 10, 2023 0.380 -0.009 -2.31% 0.389 0.393 0.374
Mar 9, 2023 0.389 0.015 4.01% 0.374 0.393 0.360
Mar 8, 2023 0.382 -0.032 -7.73% 0.414 0.420 0.378
Mar 7, 2023 0.448 0.002 0.45% 0.446 0.460 0.442
Mar 6, 2023 0.446 0.035 8.52% 0.411 0.451 0.407
Mar 3, 2023 0.407 0.005 1.24% 0.402 0.407 0.389
Mar 2, 2023 0.400 0.024 6.38% 0.376 0.401 0.376
Mar 1, 2023 0.374 0.028 8.09% 0.346 0.376 0.345
Feb 28, 2023 0.346 0.003 0.87% 0.343 0.352 0.339
Feb 27, 2023 0.343 0.016 4.89% 0.327 0.347 0.324
Feb 24, 2023 0.330 -0.007 -2.08% 0.337 0.344 0.327
Feb 23, 2023 0.336 -0.006 -1.75% 0.342 0.348 0.335
Feb 22, 2023 0.337 0.006 1.81% 0.331 0.340 0.323
Feb 21, 2023 0.334 0.007 2.14% 0.327 0.337 0.325

Restaurant Group PLC Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
No events scheduled
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Συνολικά έσοδα 636.6 459.773 1073.05 686.047 679.282
Έσοδα 636.6 459.773 1073.05 686.047 679.282
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 548.2 470.597 930.566 603.332 588.594
Ακαθάριστο Εισόδημα 88.4 -10.824 142.486 82.715 90.688
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 624.4 549.616 1093.79 669.884 649.448
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 51 38.264 51.393 27.313 31.188
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 24.9 40.132 111.826 39.239 29.666
Λειτουργικά Έσοδα 12.2 -89.843 -20.733 16.163 29.834
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -44.6 -38.094 -16.006 -1.858 -1.254
Άλλο, Καθαρό -0.5 0.349 -0.556 -0.374 -0.407
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -32.9 -127.588 -37.295 13.931 28.173
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -38.4 -119.888 -40.406 6.882 18.346
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -38.4 -119.888 -40.406 6.882 18.346
Καθαρά Κέρδη -38.4 -119.888 -40.406 6.882 18.346
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -38.4 -119.888 -40.406 6.882 18.346
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -38.4 -119.888 -40.406 6.882 18.346
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -38.4 -119.888 -40.406 6.882 18.346
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 722.182 568.979 496.424 288.925 279.046
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.05317 -0.21071 -0.08139 0.02382 0.06575
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.02077 0.06366 0.12569
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.01315 -0.14774 0.17036 0.17455 0.18012
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 0.3 0.623
Jan 2022 Jul 2021 Dec 2020 Jun 2020 Dec 2019
Συνολικά έσοδα 419.775 216.825 232.579 227.194 557.159
Έσοδα 419.775 216.825 232.579 227.194 557.159
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 334.618 213.582 222.494 248.103 478.029
Ακαθάριστο Εισόδημα 85.157 3.243 10.085 -20.909 79.13
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 369.644 254.756 108.995 440.621 498.624
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 29.205 21.795 18.549 19.715 24.493
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 5.584 19.316 -132.037 172.169 -3.898
Λειτουργικά Έσοδα 50.131 -37.931 123.584 -213.427 58.535
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -23.767 -20.833 -16.588 -21.121 -8.16
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 25.884 -58.784 107.143 -234.731 50.375
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 17.609 -56.009 87.607 -207.495 38.373
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 17.609 -56.009 87.607 -207.495 38.373
Καθαρά Κέρδη 17.609 -56.009 87.607 -207.495 38.373
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 17.609 -56.009 87.607 -207.495 38.373
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 17.609 -56.009 87.607 -207.495 38.373
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 17.609 -56.009 87.607 -207.495 38.373
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 741.66 702.705 597.294 540.665 496.521
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.02374 -0.0797 0.14667 -0.38378 0.07728
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.02253 -0.05694 -0.12258 -0.02006 0.06611
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 0.237 0.063 -0.011 0.634
Άλλο, Καθαρό -0.48 -0.02 0.147 -0.183
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 172.5 70.876 111.123 128.589 47.963
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 146.5 40.724 49.756 65.903 9.611
Μετρητά & Ισοδύναμα 146.5 40.724 49.756 65.903 9.611
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 13.9 15.633 21.924 22.912 14.949
Accounts Receivable - Trade, Net 13.4 15.544 21.772 22.759 14.949
Total Inventory 6 5.124 9.274 8.678 5.93
Prepaid Expenses 6.1 8.795 26.088 31.096 17.473
Total Assets 1353.7 1347.89 1064.83 1177.93 401.716
Property/Plant/Equipment, Total - Net 574.5 674.502 335.71 434.298 327.32
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 1009.9 1182.25 912.594 893.4 741.187
Accumulated Depreciation, Total -435.2 -507.752 -576.884 -459.102 -413.867
Goodwill, Net 342.6 342.55 357.076 352.909 26.433
Total Current Liabilities 207.4 212.463 223.077 224.056 127.542
Accounts Payable 21.7 40.082 65.36 78.764 38.206
Accrued Expenses 85.4 60.362 101.329 113.123 66.246
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 9.95 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 73.1 91.478 0.272 0.272 0.164
Other Current Liabilities, Total 27.2 20.541 46.166 31.897 22.926
Total Liabilities 914 1036.26 662.932 719.341 221.55
Total Long Term Debt 655.4 773.428 326.162 356.763 32.549
Long Term Debt 318.1 381.118 323.822 354.42 31.223
Capital Lease Obligations 337.3 392.31 2.34 2.343 1.326
Deferred Income Tax 41.9 40.704 42.007 52.674 4.301
Other Liabilities, Total 9.3 9.668 71.686 85.848 57.158
Total Equity 439.7 311.63 401.899 458.592 180.166
Common Stock 215.2 165.88 138.234 138.234 56.551
Additional Paid-In Capital 394.1 276.634 249.686 249.686 25.554
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -169.6 -130.884 13.979 70.672 98.061
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 1353.7 1347.89 1064.83 1177.93 401.716
Total Common Shares Outstanding 765.047 596.428 497.023 497.026 203.329
Intangibles, Net 257.3 256.943 259.711 260.776
Other Long Term Assets, Total 2.1 0 1.211 1.361
Other Current Assets, Total 0.6 4.081
Note Receivable - Long Term 4.7 3.022
Jan 2022 Jul 2021 Dec 2020 Jun 2020 Dec 2019
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 172.5 150.277 70.876 176.875 111.123
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 146.5 115.783 40.724 132.853 49.756
Μετρητά & Ισοδύναμα 146.5 115.783 40.724 132.853 49.756
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 13.9 24.686 15.633 23.982 21.924
Total Inventory 6 5.099 5.124 7.375 9.274
Prepaid Expenses 6.1 4.034 8.795 11.378 26.088
Other Current Assets, Total 0.675 0.6 1.287 4.081
Total Assets 1353.7 1350.85 1347.89 1671.55 1064.83
Property/Plant/Equipment, Total - Net 574.5 598.678 674.502 888.995 335.71
Intangibles, Net 599.9 599.006 599.493 601.732 616.787
Other Long Term Assets, Total 2.1 0 0 1.211
Total Current Liabilities 207.4 191.246 212.463 257.335 223.077
Payable/Accrued 128.3 110.769 116.727 144.643 188.287
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 9.95
Other Current Liabilities, Total 6 5.089 4.258 13.586 24.84
Total Liabilities 914 926.779 1036.26 1446.96 662.932
Total Long Term Debt 655.4 675.397 773.428 1171.86 326.162
Long Term Debt 318.1 316.047 381.118 441.132 323.822
Capital Lease Obligations 337.3 359.35 392.31 730.729 2.34
Deferred Income Tax 41.9 50.261 40.704 9.233 42.007
Other Liabilities, Total 9.3 9.875 9.668 8.527 71.686
Total Equity 439.7 424.074 311.63 224.596 401.899
Common Stock 215.2 215.158 165.88 165.88 138.234
Additional Paid-In Capital 394.1 394.186 276.634 276.633 249.686
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -169.6 -185.27 -130.884 -217.917 13.979
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 1353.7 1350.85 1347.89 1671.55 1064.83
Total Common Shares Outstanding 765.047 765.037 596.428 596.428 497.023
Note Receivable - Long Term 4.7 2.892 3.022 3.95
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 73.1 75.388 91.478 99.106
Accounts Receivable - Trade, Net 13.9 12.053
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2021 2020 2019 2018 2017
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -32.9 -127.588 -37.295 13.931 28.173
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 91.6 -42.039 74.603 58.654 80.525
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 78.1 103.161 43.061 32.111 36.255
Μη Χρηματικά Στοιχεία 66.3 45.656 86.499 21.05 13.955
Cash Taxes Paid 2.6 -5.111 10.252 7.364 7.068
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 20.6 15.679 14.638 1.013 0.751
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -19.9 -63.268 -20.251 -8.78 2.142
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -34.1 -36.55 -50.981 -373.603 -38.447
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -33.8 -39.27 -78.306 -49.046 -39.275
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο -0.3 2.72 27.325 -324.557 0.828
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 48.3 69.543 -39.744 371.241 -42.035
Total Cash Dividends Paid 0 -17.524 -34.866 -34.866
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 166.8 54.593 0 305.815 0.013
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό -102.3 15.884 -22.22 101.792 -7.182
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά 105.8 -9.032 -16.147 56.292 0.043
Amortization 2.589 0.342 0
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -16.2 -0.934 0 -1.5 0
Συναλλαγματικές Επιδράσεις 0.014 -0.025
Jan 2022 Jul 2021 Dec 2020 Jun 2020 Dec 2019
Net income/Starting Line -32.9 -58.784 -127.588 -234.731 -37.295
Cash From Operating Activities 91.6 6.362 -42.039 -44.431 74.603
Cash From Operating Activities 78.1 42.23 103.161 60.176 43.061
Amortization 2.589
Non-Cash Items 66.3 34.157 45.656 181.882 86.499
Cash Taxes Paid 2.6 0.215 -5.111 2.839 10.252
Cash Interest Paid 20.6 14.287 15.679 7.734 14.638
Changes in Working Capital -19.9 -11.241 -63.268 -51.758 -20.251
Cash From Investing Activities -34.1 -12.005 -36.55 -22.515 -50.981
Capital Expenditures -33.8 -11.942 -39.27 -24.381 -78.306
Other Investing Cash Flow Items, Total -0.3 -0.063 2.72 1.866 27.325
Cash From Financing Activities 48.3 80.702 69.543 150.029 -39.744
Financing Cash Flow Items -16.2 -14.56 -0.934 0
Total Cash Dividends Paid 0 0 -17.524
Issuance (Retirement) of Stock, Net 166.8 166.83 54.593 54.593 0
Issuance (Retirement) of Debt, Net -102.3 -71.568 15.884 95.436 -22.22
Foreign Exchange Effects 0 0.014 0.014 -0.025
Net Change in Cash 105.8 75.059 -9.032 83.097 -16.147
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Columbia Threadneedle Investments (UK) Investment Advisor/Hedge Fund 18.0261 137911005 775395 2022-12-16 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 5.1303 39250066 18526474 2022-05-03 LOW
AXA Investment Managers UK Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 5.0418 38573115 0 2022-03-15 MED
River and Mercantile Asset Management LLP Investment Advisor/Hedge Fund 4.9599 37946698 0 2022-03-15 LOW
Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 4.7194 36106446 -12855573 2022-03-17 LOW
Royal London Asset Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 3.8812 29693721 0 2022-03-15 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 3.5546 27194977 0 2022-03-15 LOW
Artemis Investment Management LLP Investment Advisor/Hedge Fund 2.6934 20606303 1790589 2022-10-24 LOW
The National Farmers Union Mutual Insurance Society Limited Insurance Company 2.4611 18828842 8966986 2022-10-24 LOW
INVESCO Asset Management Limited Investment Advisor/Hedge Fund 2.172 16616939 6049756 2022-10-07 LOW
Odey Asset Management LLP Investment Advisor/Hedge Fund 1.992 15240000 -1500000 2022-10-07 MED
Cyrus Capital Partners, L.P. Hedge Fund 1.9875 15205405 15205405 2022-09-23 LOW
Soros Fund Management, L.L.C. Hedge Fund 1.7176 13140703 -1045205 2022-10-28 MED
Hargreaves Lansdown Fund Managers Ltd. Insurance Company 1.5653 11975234 592680 2022-09-30 LOW
Wellington Management Company, LLP Investment Advisor/Hedge Fund 1.4843 11355440 1635598 2023-02-01 LOW
M & G Investment Management Ltd. Investment Advisor 1.2973 9925098 0 2023-02-01 LOW
Ostrum Asset Management Investment Advisor 1.1949 9141564 5104009 2023-02-01 MED
Jupiter Asset Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 1.093 8362037 -6701839 2022-11-01 LOW
Fidelity International Investment Advisor 1.0335 7906973 1891333 2022-10-24 LOW
Driehaus Capital Management, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.8236 6300708 -380559 2022-09-29 MED

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

500K+

Έμποροι

92K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$53M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$30M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Restaurant Group Company profile

Σχετικά με την Restaurant Group PLC

Η The Restaurant Group plc είναι μια εταιρεία με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία λειτουργεί εστιατόρια και παμπ. Η εταιρεία λειτουργεί περίπου 650 εστιατόρια και παμπ. Οι τομείς της Εταιρείας περιλαμβάνουν τους Wagamama, Pubs, Leisure και Concessions. Στις κύριες εμπορικές της μάρκες περιλαμβάνονται οι Frankie & Benny's, Chiquito, Coast to Coast, Brunning and Price, TRG Concessions, Firejakcs, Garfunkel's, Joe' Kitchen και Wagamama. Η μάρκα Frankie & Benny's της Εταιρείας προσφέρει φαγητό και ποτά αμερικανικού και ιταλικού τύπου. Το μενού Chiquito προσφέρει μεξικάνικη κουζίνα. Το Coast to Coast προσφέρει αμερικανικό σπιτικό φαγητό. Η μάρκα Wagamama προσφέρει ασιατικό φαγητό και ιαπωνικά ράμεν μπαρ. Το Brunning and Price προσφέρει μπύρες από βαρέλι, κρασιά και βρετανικά πιάτα. Το χαρτοφυλάκιο των εμπορικών σημάτων της TRG Concessions περιλαμβάνει table service, counter service, καταστήματα σάντουιτς, παμπ και μπαρ. Η εταιρεία διαθέτει επίσης μια ποικίλη επιχείρηση παραχωρήσεων πολλαπλών εμπορικών σημάτων, η οποία δραστηριοποιείται κυρίως στα αεροδρόμια του Ηνωμένου Βασιλείου.

Industry: Restaurants & Bars (NEC)

5-7 Marshalsea Road
SE1 1EP

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

US100

12,628.30 Price
+0.470% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0241%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0018%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 1.8

XRP/USD

0.39 Price
+3.720% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00401

Gold

1,967.12 Price
-0.540% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0172%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0089%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

Oil - Crude

68.15 Price
+0.410% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0221%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0002%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 500.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου