Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές Research Solutions, Inc. - RSSS CFD

2.05
0%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.07
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.025457 %
Charges from borrowed part ($-1.02)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.025457%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.003235 %
Charges from borrowed part ($0.13)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.003235%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 2.05
Άνοιγμα* 2.05
Μεταβολή 1 έτους* 5.13%
Εύρος ημέρας* 2.05 - 2.06
Εύρος 52 εβδ. 1.69-2.40
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 15.88K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 272.17K
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 61.95M
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 29.50M
Έσοδα 36.31M
EPS -0.01
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta 0.57
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Sep 20, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
May 26, 2023 2.05 0.00 0.00% 2.05 2.06 2.05
May 25, 2023 2.05 0.02 0.99% 2.03 2.06 2.03
May 24, 2023 2.05 -0.01 -0.49% 2.06 2.06 2.02
May 23, 2023 2.06 0.04 1.98% 2.02 2.06 2.02
May 22, 2023 2.02 0.00 0.00% 2.02 2.04 2.02
May 19, 2023 2.06 -0.02 -0.96% 2.08 2.09 1.98
May 18, 2023 2.05 0.02 0.99% 2.03 2.07 2.03
May 17, 2023 2.07 0.02 0.98% 2.05 2.07 2.05
May 16, 2023 2.07 0.02 0.98% 2.05 2.08 2.05
May 15, 2023 2.07 0.03 1.47% 2.04 2.10 2.04
May 12, 2023 2.04 -0.01 -0.49% 2.05 2.06 2.03
May 11, 2023 2.08 0.00 0.00% 2.08 2.11 2.07
May 10, 2023 2.05 -0.01 -0.49% 2.06 2.08 2.04
May 9, 2023 2.03 0.00 0.00% 2.03 2.03 2.03
May 8, 2023 2.02 -0.01 -0.49% 2.03 2.04 2.02
May 5, 2023 2.05 0.02 0.99% 2.03 2.05 2.03
May 4, 2023 2.03 0.00 0.00% 2.03 2.03 2.03
May 3, 2023 2.03 0.00 0.00% 2.03 2.03 2.03
May 2, 2023 2.05 -0.03 -1.44% 2.08 2.08 2.03
May 1, 2023 2.06 0.03 1.48% 2.03 2.07 2.03

Research Solutions, Inc. Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
Wednesday, September 20, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

10:59

Χώρα

US

Γεγονός

Q4 2023 Research Solutions Inc Earnings Release
Q4 2023 Research Solutions Inc Earnings Release

Forecast

-

Previous

-
Wednesday, November 8, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

10:59

Χώρα

US

Γεγονός

Q1 2024 Research Solutions Inc Earnings Release
Q1 2024 Research Solutions Inc Earnings Release

Forecast

-

Previous

-
Friday, November 17, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

19:00

Χώρα

US

Γεγονός

Research Solutions Inc Annual Shareholders Meeting
Research Solutions Inc Annual Shareholders Meeting

Forecast

-

Previous

-
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Συνολικά έσοδα 32.9342 31.7563 31.0587 28.7939 28.0184
Έσοδα 32.9342 31.7563 31.0587 28.7939 28.0184
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 20.9145 21.4703 21.4209 20.4505 20.6691
Ακαθάριστο Εισόδημα 12.0197 10.286 9.63788 8.34346 7.34932
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 34.5661 32.0394 31.9106 30.0489 29.9686
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 9.77896 7.94921 8.32462 7.39516 9.14706
Depreciation / Amortization 0.01765 0.01152 0.02365 0.03882 0.1524
Λειτουργικά Έσοδα -1.63192 -0.28303 -0.85189 -1.25497 -1.95014
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά 0 -0.004
Άλλο, Καθαρό 0.00715 0.00115 0.08004 0.10731 0.05818
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -1.62476 -0.28189 -0.77185 -1.14766 -1.89596
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -1.63238 -0.28509 -0.77969 -1.1747 -1.93574
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -1.63238 -0.28509 -0.77969 -1.1747 -1.93574
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων 0 0.11745 0.21474 0.257
Καθαρά Κέρδη -1.63238 -0.28509 -0.66224 -0.95996 -1.67874
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -1.63238 -0.28509 -0.77969 -1.1747 -1.93574
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -1.63238 -0.28509 -0.66224 -0.95996 -1.67874
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -1.63238 -0.28509 -0.66224 -0.95996 -1.67874
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 26.4223 26.0084 24.7608 23.8158 23.4731
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.06178 -0.01096 -0.03149 -0.04932 -0.08247
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.06178 -0.01096 -0.03149 -0.04932 -0.08247
Έρευνα & Ανάπτυξη 3.71109 2.64427 2.12198 2.13995
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό 0.1439 -0.03596 0.01953 0.0245
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Συνολικά έσοδα 10.3424 8.71667 8.68464 8.56201 8.75735
Έσοδα 10.3424 8.71667 8.68464 8.56201 8.75735
Κόστος Εσόδων, Σύνολο 6.31515 5.31284 5.3354 5.27887 5.51886
Ακαθάριστο Εισόδημα 4.02728 3.40383 3.34924 3.28314 3.23849
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 10.2093 9.04611 8.50501 9.00562 9.0973
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 2.99467 2.88898 2.216 2.58054 2.5721
Έρευνα & Ανάπτυξη 0.95368 0.92213 0.87529 1.04943 0.97196
Depreciation / Amortization 0.01833 0.00634 0.00581 0.00551 0.00499
Έξοδα Τόκων (Έσοδα) - Καθαρό Λειτουργικό -0.07255 -0.08418 0.07252 0.09128 0.02939
Other Operating Expenses, Total
Λειτουργικά Έσοδα 0.13314 -0.32944 0.17963 -0.44361 -0.33995
Άλλο, Καθαρό 0.10433 0.0747 0.03907 0.00638 0.00024
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων 0.23747 -0.25475 0.2187 -0.43724 -0.33971
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους 0.23684 -0.25553 0.21457 -0.43827 -0.34053
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων 0.23684 -0.25553 0.21457 -0.43827 -0.34053
Σύνολο Έκτακτων Στοχείων
Καθαρά Κέρδη 0.23684 -0.25553 0.21457 -0.43827 -0.34053
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων 0.23684 -0.25553 0.21457 -0.43827 -0.34053
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία 0.23684 -0.25553 0.21457 -0.43827 -0.34053
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα 0.23684 -0.25553 0.21457 -0.43827 -0.34053
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 29.7917 26.8165 27.7798 26.5103 26.5122
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων 0.00795 -0.00953 0.00772 -0.01653 -0.01284
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή 0.00795 -0.00953 0.00772 -0.01653 -0.01284
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 16.9774 16.897 14.7229 10.1699 9.57965
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 10.6032 11.0043 9.31156 5.35309 4.90818
Μετρητά & Ισοδύναμα 10.6032 11.0043 9.31156 5.35309 4.90818
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 5.25155 4.71745 4.44926 4.49317 4.25125
Accounts Receivable - Trade, Net 5.25155 4.71745 4.44926 4.49317 4.25125
Prepaid Expenses 1.12268 1.17517 0.96211 0.32359 0.42022
Total Assets 17.0263 16.9186 14.8127 10.4133 9.96039
Property/Plant/Equipment, Total - Net 0.04799 0.02076 0.08361 0.22907 0.36637
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 0.88898 1.3079 1.2793 1.28964 0.46302
Accumulated Depreciation, Total -0.841 -1.28715 -1.19569 -1.06057 -0.1557
Intangibles, Net 0
Other Long Term Assets, Total 0.00089 0.00091 0.00616 0.01441 0.01437
Total Current Liabilities 12.1426 11.4915 9.95368 7.30229 6.47248
Payable/Accrued 6.60403 6.68719 6.34985 4.8629 4.68695
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 5.53853 4.80435 3.52451 2.31021 1.66575
Total Liabilities 12.1426 11.4915 9.95368 7.38161 6.68099
Total Long Term Debt 0 0 0 0 0
Total Equity 4.88372 5.42709 4.85901 3.03172 3.2794
Common Stock 0.02708 0.0265 0.02603 0.02438 0.02402
Additional Paid-In Capital 28.0729 26.982 26.1348 23.6315 22.9047
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -23.0943 -21.4619 -21.1768 -20.5146 -19.5546
Other Equity, Total -0.12194 -0.11958 -0.12504 -0.10959 -0.09471
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 17.0263 16.9186 14.8127 10.4133 9.96039
Total Common Shares Outstanding 27.0756 26.4982 26.0323 24.3759 24.017
Accrued Expenses 0 0.07933 0.12919 0.11979
Other Liabilities, Total 0 0 0.07933 0.20851
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 20.1278 16.8908 15.8986 16.9774 17.5603
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 12.1329 11.2626 10.3877 10.6032 10.6405
Μετρητά & Ισοδύναμα 12.1329 11.2626 10.3877 10.6032 10.6405
Σύνολο Απαιτήσεων, Καθαρό 6.79724 5.24339 5.16979 5.25155 5.62237
Accounts Receivable - Trade, Net 6.79724 5.24339 5.16979 5.25155 5.62237
Prepaid Expenses 1.19762 0.38485 0.34113 1.12268 1.29744
Total Assets 20.6133 17.2443 16.2428 17.0263 17.6049
Property/Plant/Equipment, Total - Net 0.05377 0.05517 0.04585 0.04799 0.04367
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 0.92209 0.91066 0.89274 0.88898 0.88001
Accumulated Depreciation, Total -0.86832 -0.85549 -0.84689 -0.841 -0.83634
Other Long Term Assets, Total 0.001 0.29837 0.29834 0.00089 0.00091
Total Current Liabilities 14.2208 11.5966 10.9241 12.1426 12.4271
Payable/Accrued 7.69621 5.6291 5.56698 6.60403 7.08428
Accrued Expenses
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 6.52457 5.96753 5.35715 5.53853 5.34283
Total Liabilities 14.2208 11.5966 10.9241 12.1426 12.4271
Total Long Term Debt 0 0 0 0 0
Total Equity 6.39253 5.64771 5.31868 4.88372 5.17781
Common Stock 0.0295 0.02916 0.02733 0.02708 0.027
Additional Paid-In Capital 29.3862 28.8744 28.2982 28.0729 27.9276
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -22.8984 -23.1352 -22.8797 -23.0943 -22.656
Other Equity, Total -0.12474 -0.12059 -0.12712 -0.12194 -0.12076
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 20.6133 17.2443 16.2428 17.0263 17.6049
Total Common Shares Outstanding 29.5008 29.1547 27.3309 27.0756 27.0008
Other Liabilities, Total
Intangibles, Net 0.43079
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2022 2021 2020 2019 2018
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -1.63238 -0.28509 -0.66224 -0.95996 -1.67874
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -0.4172 1.86841 2.41847 0.57645 -0.60531
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 0.01765 0.01152 0.02365 0.03882 0.1524
Μη Χρηματικά Στοιχεία 1.02811 1.08 0.95406 0.72751 0.64384
Cash Taxes Paid 0.00762 0.0032 0.00784 0.02704 0.03978
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 0 0.004
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης 0.16942 1.06197 2.10299 0.77007 0.2772
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -0.04429 -0.01985 0 -0.01583 -0.08674
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -0.04429 -0.01985 0 -0.01583 -0.08674
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 0.06327 -0.15997 1.5534 -0.10002 -0.15274
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0.06327 -0.15997 1.5534 -0.10002 -0.15274
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό
Συναλλαγματικές Επιδράσεις -0.00294 0.0042 -0.0134 -0.01569 -0.02098
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -0.40116 1.69278 3.95847 0.44491 -0.86577
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 0
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Net income/Starting Line 0.19588 -0.04097 0.21457 -1.63238 -1.19412
Cash From Operating Activities 1.87236 1.02359 0.10888 -0.4172 -0.40271
Cash From Operating Activities 0.03049 0.01215 0.00581 0.01765 0.01214
Non-Cash Items 1.3328 0.85234 0.24363 1.02811 0.87088
Cash Taxes Paid 0.00554 0.00492 0.00413 0.00762 0.00659
Changes in Working Capital 0.3132 0.20006 -0.35513 0.16942 -0.09162
Cash From Investing Activities -0.32743 -0.31633 -0.30113 -0.04429 -0.03425
Capital Expenditures -0.02998 -0.01888 -0.00368 -0.04429 -0.03425
Cash From Financing Activities -0.01706 -0.04873 -0.01806 0.06327 0.07514
Issuance (Retirement) of Stock, Net -0.01706 -0.04873 -0.01806 0.06327 0.07514
Foreign Exchange Effects 0.00185 0.00086 -0.00517 -0.00294 -0.00199
Net Change in Cash 1.52972 0.65939 -0.21549 -0.40116 -0.36382
Other Investing Cash Flow Items, Total -0.29745 -0.29745 -0.29745
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Derycz (Peter Victor) Individual Investor 11.2973 3332781 -3609 2023-03-20 LOW
Witmer (Richard H Jr) Individual Investor 8.842 2608448 0 2022-12-31 LOW
Bristol Capital Advisors, LLC Hedge Fund 8.7527 2582108 0 2022-10-05
Cove Street Capital, LLC Investment Advisor 8.6338 2547051 -99513 2023-03-31
Cowen Prime Services L.L.C. Corporation 5.2955 1562200 0 2022-10-05
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 2.8422 838464 16421 2023-03-31 LOW
Olivier (Roy W) Individual Investor 2.4035 709051 -2582 2023-03-20 MED
Bard Associates Inc. Investment Advisor 2.1321 629000 -5200 2023-03-31 LOW
Ahlberg (Scott) Individual Investor 2.0334 599859 -3595 2023-03-20 LOW
Nissan (Marc) Individual Investor 1.8441 544012 6150 2022-05-10
Needham Investment Management L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.7796 525000 45000 2023-03-31 LOW
Nurthen (William) Individual Investor 1.4362 423695 -2999 2023-03-20 MED
Perritt Capital Management, Inc. Investment Advisor 1.4238 420034 0 2023-03-31 LOW
Hunt (Shane Alan) Individual Investor 1.4012 413351 300000 2022-10-31
Punch & Associates Investment Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.2881 380000 0 2023-03-31
Parthenon LLC Investment Advisor 1.2416 366284 0 2023-03-31 LOW
Hodges Capital Management, Inc. Investment Advisor 1.1057 326190 -9180 2023-03-31 MED
McPeak (Merrill A) Individual Investor 0.9647 284608 50000 2023-01-16 LOW
RBC Dominion Securities, Inc. Investment Advisor 0.933 275246 35400 2023-03-31 LOW
Regazzi (John J) Individual Investor 0.6695 197500 0 2022-10-05

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

530K+

Έμποροι

87K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$46M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$31M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Research Solutions, Inc. Company profile

Σχετικά με την Research Solutions, Inc.

Η Research Solutions, Inc. είναι εταιρεία χαρτοφυλακίου. Η εταιρεία παρέχει δύο προσφορές υπηρεσιών στους πελάτες της, μια ερευνητική πλατφόρμα (Πλατφόρμες) βασισμένη σε λογισμικό ως υπηρεσία (SaaS) που συνήθως πωλείται μέσω ετήσιων συμφωνιών αυτόματης ανανέωσης άδειας χρήσης και τις πωλήσεις δημοσιευμένου επιστημονικού, τεχνικού και ιατρικού περιεχομένου που πωλείται ως μεμονωμένα άρθρα είτε αυτοτελώς είτε μέσω της πλατφόρμας. Η ερευνητική πλατφόρμα SaaS με βάση το υπολογιστικό νέφος αποτελείται από λογισμικό και διαδικτυακές διεπαφές και πωλείται στους πελάτες έναντι ετήσιας συνδρομής. Η λειτουργικότητα Legacy επιτρέπει στους πελάτες να ξεκινούν παραγγελίες, να δρομολογούν παραγγελίες για την απόκτηση με το χαμηλότερο κόστος, να διαχειρίζονται συναλλαγές, να λαμβάνουν αναφορές δαπανών και χρήσης, να αυτοματοποιούν τον έλεγχο ταυτότητας και να συνδέονται απρόσκοπτα με εσωτερικά συστήματα λογισμικού και συστήματα λογισμικού τρίτων. Η πλατφόρμα της διαθέτει μια λειτουργικότητα στοιχείων που μοιάζουν με εφαρμογές. Μια εναλλακτική λύση για το χειροκίνητο φιλτράρισμα, τον εντοπισμό και την εξαγωγή δεδομένων, οι εφαρμογές έχουν σχεδιαστεί για τη συλλογή, την επαύξηση και την εξαγωγή δεδομένων σε μια ποικιλία μορφών.

Industry: Online Services (NEC)

10624 S. Eastern Ave
Suite A-614
HENDERSON
NEVADA 89052
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

BTC/USD

27,860.20 Price
+0.570% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

Gold

1,939.57 Price
-0.180% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0184%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0102%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

Oil - Crude

72.46 Price
-0.860% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0146%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης -0.0073%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.03

US100

14,351.60 Price
-0.120% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0255%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0032%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 1.8

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 530.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου