Τα CFDs είναι σύνθετα χρηματοιοικονομικά εργαλεία και περικλείουν έναν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 84% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση των CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν όντως καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.

Συναλλαγές Rent the Runway, Inc. - RENT CFD

2.05
4.59%
 • Περίληψη
 • Ιστορικά Στοιχεία
 • Γεγονότα
 • Δήλωση Εισοδήματος
 • Ισολογισμός
 • Ταμειακή ροή
 • Κυριότητα
Όροι Συναλλαγών
Spread 0.05
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος -0.025457 %
Charges from borrowed part ($-1.02)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
-0.025457%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Νυχτερινό τέλος 0.003235 %
Charges from borrowed part ($0.13)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Πηγαίνετε στην πλατφόρμα
0.003235%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα 1
Νόμισμα USD
Περιθώριο 20%
Χρηματιστήριο United States of America
Προμήθεια στις συναλλαγές 0%

*Information provided by Capital.com

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο* 1.96
Άνοιγμα* 2.02
Μεταβολή 1 έτους* -50.12%
Εύρος ημέρας* 1.99 - 2.16
Εύρος 52 εβδ. 1.10-5.74
Μέσος Όγκος (10 ημερών) 481.04K
Μέσος Όγκος (3 μηνών) 14.22M
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς 135.01M
Αναλογία P/E -100.00K
Μετοχές Σε Κυκλοφορία 66.47M
Έσοδα 296.40M
EPS -2.16
Μέρισμα (Απόδοση %) N/A
Beta -100.00K
Επόμενη Ημερομηνία Εσόδων Jun 7, 2023

«Όλα τα δεδομένα παρέχονται από τη Refinitiv, εκτός από τα δεδομένα που σημειώνονται με αστερίσκο, που είναι *δεδομένα που παρέχονται από το Capital.com»

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Κλείσιμο Change Change (%) Άνοιγμα High Low
Jun 1, 2023 1.96 0.00 0.00% 1.96 2.03 1.93
May 31, 2023 1.98 0.05 2.59% 1.93 2.01 1.89
May 30, 2023 1.98 -0.07 -3.41% 2.05 2.15 1.97
May 26, 2023 2.05 -0.01 -0.49% 2.06 2.11 2.01
May 25, 2023 2.03 -0.30 -12.88% 2.33 2.35 1.98
May 24, 2023 2.35 -0.18 -7.11% 2.53 2.53 2.30
May 23, 2023 2.47 -0.04 -1.59% 2.51 2.74 2.47
May 22, 2023 2.49 0.04 1.63% 2.45 2.59 2.39
May 19, 2023 2.44 -0.14 -5.43% 2.58 2.58 2.38
May 18, 2023 2.61 0.32 13.97% 2.29 2.61 2.29
May 17, 2023 2.29 0.08 3.62% 2.21 2.31 2.21
May 16, 2023 2.24 -0.09 -3.86% 2.33 2.33 2.24
May 15, 2023 2.29 0.04 1.78% 2.25 2.31 2.21
May 12, 2023 2.24 -0.09 -3.86% 2.33 2.38 2.23
May 11, 2023 2.36 0.05 2.16% 2.31 2.38 2.26
May 10, 2023 2.34 -0.05 -2.09% 2.39 2.44 2.30
May 9, 2023 2.34 0.01 0.43% 2.33 2.38 2.30
May 8, 2023 2.39 0.04 1.70% 2.35 2.42 2.31
May 5, 2023 2.37 0.21 9.72% 2.16 2.40 2.16
May 4, 2023 2.16 -0.05 -2.26% 2.21 2.22 2.12

Rent the Runway, Inc. Events

Ώρα (UTC) (UTC) Χώρα Γεγονός
Wednesday, June 7, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

13:00

Χώρα

US

Γεγονός

Rent the Runway Inc Extraordinary Shareholders Meeting
Rent the Runway Inc Extraordinary Shareholders Meeting

Forecast

-

Previous

-

Ώρα (UTC) (UTC)

20:00

Χώρα

US

Γεγονός

Q1 2023 Rent the Runway Inc Earnings Release
Q1 2023 Rent the Runway Inc Earnings Release

Forecast

-

Previous

-

Ώρα (UTC) (UTC)

20:30

Χώρα

US

Γεγονός

Q1 2023 Rent the Runway Inc Earnings Call
Q1 2023 Rent the Runway Inc Earnings Call

Forecast

-

Previous

-
Thursday, July 13, 2023

Ώρα (UTC) (UTC)

13:00

Χώρα

US

Γεγονός

Rent the Runway Inc Annual Shareholders Meeting
Rent the Runway Inc Annual Shareholders Meeting

Forecast

-

Previous

-
Δείτε όλα τα γεγονότα
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2023 2022 2021 2020
Συνολικά έσοδα 296.4 203.3 157.5 256.9
Έσοδα 296.4 203.3 157.5 256.9
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 400 341.4 288 386.9
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 146.3 135.1 87.3 123.5
Depreciation / Amortization 100.6 91.1 112 106.8
Other Operating Expenses, Total 141.7 103 88.7 156.6
Λειτουργικά Έσοδα -103.6 -138.1 -130.5 -130
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -36.8 -53 -46.6 -24
Άλλο, Καθαρό 1.5 -21 6 -0.1
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -138.9 -212.1 -171.1 -154.1
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -138.7 -211.8 -171.1 -153.9
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -138.7 -211.8 -171.1 -153.9
Καθαρά Κέρδη -138.7 -211.8 -171.1 -153.9
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -138.7 -211.8 -171.1 -153.9
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -138.7 -211.8 -171.1 -153.9
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -138.7 -211.8 -171.1 -153.9
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 64.2549 63.0368 62.8687 62.8687
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -2.15859 -3.35994 -2.72155 -2.44796
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -1.97043 -3.17949 -2.65474 -2.40867
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 11.4 12.2
Jan 2023 Oct 2022 Jul 2022 Apr 2022 Jan 2022
Συνολικά έσοδα 75.4 77.4 76.5 67.1 64.1
Έσοδα 75.4 77.4 76.5 67.1 64.1
Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα 93.2 104.4 102.1 100.3 94
Πώληση/Γενικά/Διοικητικά Έξοδα, Σύνολο 34.2 36.5 40.2 35.4 37.2
Depreciation / Amortization 23.2 26.3 25.2 25.9 25
Other Operating Expenses, Total 33.9 35.8 36.7 35.3 31.8
Λειτουργικά Έσοδα -17.8 -27 -25.6 -33.2 -29.9
Έσοδα από Τόκους (Έξοδα), Καθαρά Μη λειτουργικά -8.6 -9.3 -9.6 -9.3 -9.3
Άλλο, Καθαρό 0.1 0.1 1.3 0 0
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων -26.3 -36.2 -33.9 -42.5 -39.2
Καθαρά Κέρδη Μετά από Φόρους -26.2 -36.1 -33.9 -42.5 -39.3
Καθαρό Εισόδημα Προ Εκτάκτων Στοιχείων -26.2 -36.1 -33.9 -42.5 -39.3
Καθαρά Κέρδη -26.2 -36.1 -33.9 -42.5 -39.3
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Εκτός Έκτακτων Στοιχείων -26.2 -36.1 -33.9 -42.5 -39.3
Διαθέσιμα Κέρδη για Κοινές Μετοχές Με Έκτακτα Στοιχεία -26.2 -36.1 -33.9 -42.5 -39.3
Απομειωμένα Καθαρά Έσοδα -26.2 -36.1 -33.9 -42.5 -39.3
Αραιωμένος Σταθμισμένος Μέσος Όρος Μετοχών 64.9734 64.5214 64.0747 63.4312 63.0368
Απομειωμένα Κέρδη Ανά Μετοχή Εκτός Έκτακτων Στοχείων -0.40324 -0.5595 -0.52907 -0.67002 -0.62345
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0
Απομειωμένα Κανονικοποιημένα Κέρδη Ανά Μετοχή -0.37423 -0.47287 -0.49005 -0.5975 -0.61623
Ασυνήθιστα Έξοδα (Έσοδα) 1.9 5.8 0 3.7 0
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2023 2022 2021 2020
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 172.1 264.7 103.4 46.9
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 154.5 247.6 95.3 31.4
Μετρητά & Ισοδύναμα 154.5 247.6 95.3 31.4
Prepaid Expenses 14.5 11.7 4.7 5
Other Current Assets, Total 3.1 5.4 3.4 10.5
Total Assets 336.2 447.5 320.7 275.9
Property/Plant/Equipment, Total - Net 150.1 165 197.2 215.9
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 303.1 323.2 343.8 327.8
Accumulated Depreciation, Total -153 -158.2 -146.6 -111.9
Intangibles, Net 4.1 6.4 7.8 9
Other Long Term Assets, Total 9.9 11.4 12.3 4.1
Total Current Liabilities 60 68.8 40.6 51.7
Accounts Payable 17.7 22.6 11.5 16.3
Accrued Expenses 20.2 26.7 13.9 12.9
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 22.1 19.5 14.3 22.5
Total Liabilities 371.5 376.4 459.3 309.7
Total Long Term Debt 272.5 260.8 355.1 215.1
Long Term Debt 272.5 260.8 355.1 215.1
Other Liabilities, Total 39 46.8 63.6 42.9
Total Equity -35.3 71.1 -138.6 -33.8
Redeemable Preferred Stock 388.1 330.5
Additional Paid-In Capital 904.5 872.2 62.7 54
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -939.9 -801.2 -589.4 -418.3
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 336.2 447.5 320.7 275.9
Total Common Shares Outstanding 65.0228 63.0368 62.8687 62.8687
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 0 0.9
Common Stock 0.1 0.1
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0
Jan 2023 Oct 2022 Jul 2022 Apr 2022 Jan 2022
Σύνολο Τρεχόντων Περιουσιακών Στοιχείων 172.1 194.9 207.7 234.8 264.7
Μετρητά και Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις 154.5 176 192.3 219 247.6
Μετρητά & Ισοδύναμα 154.5 176 192.3 219 247.6
Prepaid Expenses 14.5 14.8 10.8 10.8 11.7
Other Current Assets, Total 3.1 4.1 4.6 5 5.4
Total Assets 336.2 367.2 381.9 416 447.5
Property/Plant/Equipment, Total - Net 150.1 157.1 157.5 164.7 165
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 303.1 195.2 198.8 206.6 323.2
Accumulated Depreciation, Total -153 -86.3 -93.6 -95.9 -158.2
Intangibles, Net 4.1 5.4 6 6.2 6.4
Other Long Term Assets, Total 9.9 9.8 10.7 10.3 11.4
Total Current Liabilities 60 74.8 64.3 74.9 68.8
Accounts Payable 17.7 30.5 23 30.5 22.6
Accrued Expenses 20.2 20.9 19.6 21.4 26.7
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 0
Other Current Liabilities, Total 22.1 23.4 21.7 23 19.5
Total Liabilities 371.5 389.6 374.8 381.9 376.4
Total Long Term Debt 272.5 274.6 269.8 265.2 260.8
Long Term Debt 272.5 274.6 269.8 265.2 260.8
Other Liabilities, Total 39 40.2 40.7 41.8 46.8
Total Equity -35.3 -22.4 7.1 34.1 71.1
Redeemable Preferred Stock
Additional Paid-In Capital 904.5 891.2 884.6 877.7 872.2
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -939.9 -913.7 -877.6 -843.7 -801.2
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 336.2 367.2 381.9 416 447.5
Total Common Shares Outstanding 65.0228 64.7037 64.0848 63.9309 63.0368
Common Stock 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0
 • Ετήσιο
 • Τριμηνιαίο
2023 2022 2021 2020
Καθαρό εισόδημα/Γραμμή Εκκίνησης -138.7 -211.8 -171.1 -153.9
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες -47.7 -42.3 -42.8 -37.6
Μετρητά από Λειτουργικές Δραστηριότητες 62.6 65.1 80 83.2
Μη Χρηματικά Στοιχεία 35.6 68.4 47.7 25
Πληρωμένοι Τόκοι Σε Μετρητά 19.8 10.2 1.5 3.7
Αλλαγές Στο Κεφάλαιο Κίνησης -7.2 36 0.6 8.1
Μετρητά από Επενδυτικές Δραστηριότητες -44.3 -22.5 -58.4 -138.6
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες -71 -41.1 -78.7 -161.5
Άλλα Επενδυτικά Στοιχεία Ταμειακών Ροών, Σύνολο 26.7 18.6 20.3 22.9
Μετρητά Από Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες -4 215.2 168.5 177.9
Στοιχεία Χρηματοδότησης Ταμειακών Ροών -4 -1.9 -3.3 -0.8
Έκδοση (Εξαγορά) Μετοχής, Καθαρό 0 351.8 60.9 135.6
Έκδοση (Εξαγορά) Χρέους, Καθαρό 0 -134.7 110.9 43.1
Καθαρή Μεταβολή σε Μετρητά -96 150.4 67.3 1.7
Jan 2023 Oct 2022 Jul 2022 Apr 2022 Jan 2022
Net income/Starting Line -138.7 -112.5 -76.4 -42.5 -211.8
Cash From Operating Activities -47.7 -39.4 -33 -17.4 -42.3
Cash From Operating Activities 62.6 48.5 32.8 16.5 65.1
Non-Cash Items 35.6 27.4 17.3 9.1 68.4
Cash Interest Paid 19.8 10.2
Changes in Working Capital -7.2 -2.8 -6.7 -0.5 36
Cash From Investing Activities -44.3 -30.5 -20.8 -10.8 -22.5
Capital Expenditures -71 -52.1 -32.2 -15.4 -41.1
Other Investing Cash Flow Items, Total 26.7 21.6 11.4 4.6 18.6
Cash From Financing Activities -4 -3.8 -3.1 -1.6 215.2
Financing Cash Flow Items -4 -3.8 -3.1 -1.6 -1.9
Issuance (Retirement) of Stock, Net 0 0 0 0 351.8
Issuance (Retirement) of Debt, Net 0 0 0 0 -134.7
Net Change in Cash -96 -73.7 -56.9 -29.8 150.4
Όνομα επενδυτή Τύπος επενδυτή Ποσοστό σε εκκρεμότητα Μετοχές που κατέχονται Αλλαγή μετοχών Ημερομηνία διακράτησης Αξιολόγηση κύκλου εργασιών
Bain Capital Ventures, LP Venture Capital 12.7592 8176418 0 2023-03-31 LOW
Highland Capital Partners LLC Venture Capital 7.9653 5104393 0 2023-05-18 MED
Divisar Capital Management, LLC Investment Advisor 7.1654 4591779 495676 2023-03-31 MED
T. Rowe Price Investment Management, Inc. Investment Advisor 6.73 4312736 2784772 2023-03-31 MED
Technology Crossover Ventures Venture Capital 6.1634 3949669 0 2023-03-31 LOW
Ares Management LLC Investment Advisor/Hedge Fund 5.2864 3387678 0 2023-03-31 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 4.4638 2860495 232915 2023-03-31 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 3.8759 2483802 -54173 2023-03-31 LOW
D. E. Shaw & Co., L.P. Hedge Fund 2.7475 1760674 684492 2023-03-31 LOW
Marshall Wace LLP Investment Advisor/Hedge Fund 2.4215 1551737 -409320 2023-03-31 HIGH
Franklin Advisers, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 2.0299 1300802 -401714 2023-03-31 LOW
Millennium Management LLC Hedge Fund 1.6339 1047077 -507830 2023-03-31 HIGH
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 1.5773 1010781 5410 2023-03-31 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.3928 892567 66962 2023-03-31 LOW
Donato (Brian) Individual Investor 1.2041 771636 -7118 2023-05-03 LOW
Temasek Holdings Pte. Ltd. Sovereign Wealth Fund 1.1386 729652 0 2023-03-31 LOW
William Marsh Rice University Corporation 0.9612 615941 0 2023-03-31 LOW
Kaplan (Beth J) Individual Investor 0.8665 555289 14758 2023-05-18 LOW
Renaissance Technologies LLC Hedge Fund 0.8486 543800 445000 2023-03-31 HIGH
Intrinsic Edge Capital Management, LLC Hedge Fund 0.7802 500000 500000 2023-03-31 HIGH

Γιατί να επιλέξετε το Capital.com; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Capital.com Group

535K+

Έμποροι

87K+

Ενεργοί πελάτες κάθε μήνα

$113M+

Μηνιαίος όγκος επενδύσεων

$64M+

Απόσυρση κάθε μήνα

Υπολογιστής διαπραγματεύσεων

Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).

Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
 • 1:1
Μόχλευση
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα

Κλείσιμο

Θέση πώλησης Θέση αγοράς

Rent the Runway, Inc. Company profile

Σχετικά με την Rent the Runway, Inc.

Η Rent the Runway, Inc ασχολείται με την προσφορά κοινόχρηστης ντουλάπας σχεδιαστών που ονομάζεται Closet in the Cloud. Η εταιρεία προσφέρει πάνω από 18.000 στυλ από περισσότερες από 750 μάρκες σχεδιαστών που μεταμορφώνουν τον τρόπο με τον οποίο οι γυναίκες ντύνονται, επιτρέποντάς τους να φορούν ό,τι θέλουν, χωρίς να χρειάζεται να το έχουν στην κατοχή τους. Παρέχει στους πελάτες συνεχή πρόσβαση στην απεριόριστη ντουλάπα της μέσω των συνδρομητικών της προσφορών για ενοικίαση a-la-carte μέσω της αποθεματικής της προσφοράς. Παρέχει επίσης στους συνδρομητές και τους πελάτες της τη δυνατότητα να αγοράζουν τα προϊόντα της μέσω της προσφοράς μεταπώλησης. Η Closet in the Cloud προσφέρει μια ποικιλία ειδών για κάθε περίσταση, από βραδινά ρούχα και αξεσουάρ μέχρι έτοιμα ρούχα, ρούχα εργασίας, denim, casual, μητρότητας, εξωτερικά ρούχα, μπλούζες, πλεκτά, loungewear, κοσμήματα, τσάντες, activewear, ρούχα για σκι, είδη σπιτιού και παιδικά ρούχα. Το Closet in the Cloud της εταιρείας συνδέει τους αφοσιωμένους πελάτες της και τους διαφοροποιημένους εμπορικούς συνεργάτες της σε μια πλατφόρμα που βασίζεται στα πλεονεκτήματα της μάρκας, των δεδομένων, της εφοδιαστικής και της τεχνολογίας της.

Industry: Apparel & Accessories (NEC)

10 Jay St
Suite 900
BROOKLYN
NEW YORK 11201
US

Δήλωση Εισοδήματος

 • Annual
 • Quarterly

Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης

XRP/USD

0.52 Price
+1.970% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0753%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0069%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.00520

Gold

1,962.21 Price
-0.820% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0183%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0101%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 0.30

US100

14,557.80 Price
+0.560% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0255%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0032%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 1.8

BTC/USD

27,128.85 Price
+0.760% 1D Chg, %
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς -0.0616%
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης 0.0137%
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας 21:00 (UTC)
Spread 60.00

Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?

Έλα μαζί με 535.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com

1. Δημιουργήστε & επαληθεύστε τον λογαριασμό σας 2. Κάνε μια κατάθεση 3. Βρες τις συναλλαγές σου